BASF
BASF
BASF

AGRA

AG Tracker: Nejen inteligentní GPS monitoring pro zemědělství

28. 10. 2021 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 4122x

Firma AG info, s.r.o. přišla před 3 lety s novou aplikací AG Tracker, která propojuje telematiku s agronomickou evidencí. Díky GPS modulům osazeným ve vašich strojích získáte okamžitý a dokonalý přehled o dění na farmě včetně záznamů o práci provedené na produkčních blocích a plodinách. Systém je možné rozšířit o docházkovou evidenci, která respektuje zemědělská specifika. Automaticky vzniká kompletní výkaz práce tak, jak je v zemědělství zvykem a je možné jej přenést do mzdového systému, případně využít podklady pro fakturaci a vnitro fakturaci.

Limagrain

AG Tracker je vyvinutý speciálně pro zemědělství. Samozřejmostí je okamžitý přehled o technice, kvalitní mapové podklady, vyhodnocování výkonů v hektarech, fůrách nebo hodinách, přiřazování výkonů k produkčním blokům a plodinám.

Údaje o výkonech vyhodnocené v AG Tracker využijete pro záznam jednotlivých agrotechnických opatření do programu Agronom®, tak pro software Zelená nafta, kde si snadno a rychle sestavíte vratku spotřební daně.

Operativní řízení - přehled o firmě online

Nesporným benefitem je okamžitý přehled o poloze strojů a průběhu prací v daném dni. To umožňuje rychle a operativně řídit postup dalších prací. Řidiči strojů mohou mít o sobě přehled pomocí mobilní aplikace nebo tabletu. K dispozici jsou i přehledy o práci, která se má vykonat.

AG Tracker šetří pohonné hmoty, snižuje opotřebení techniky a hlídá stroje

AG Tracker je možné napojit na čerpací stanice a PHM je pak rozpočítávána, s přihlédnutím k charakteru práce, na jednotlivé pracovní výkony. Při připojení na CAN BUS pak AG Tracker monitoruje reálnou spotřebu. Systém je vybaven algoritmem pro hlídání krádeže nafty z nádrže. V aplikaci si také můžete pro jednotlivé operace stanovit předepsanou pojezdovou rychlost. O nedodržení limitů jste informováni a rychlost je vizualizována na mapě. AG Tracker tak pomáhá k dodržování technologických postupů a přispívá i k nižší poruchovosti a ke snížení opotřebení strojů. Samozřejmostí je stanovení povolených a zakázaných regionů pro stroje.

AG Tracker a agronomická evidence

AG Tracker je automaticky propojen s agro evidencí - programem AGRONOM®. Program AGRONOM® je nejvíce používaná agronomická evidence s kontrolním systémem na legislativu v ČR. Informace o použitých hnojivech a přípravcích na ochranu rostlin je tak vždy k dispozici, a to i v mobilní aplikaci.

Víceúčelová mobilní aplikace pro Andoroid i iPhone

K AG Tracker je k dispozici mobilní aplikace, která zobrazuje aktuální polohu strojů, agronomické údaje z programu Agronom®, vykonané práce a pojezdy strojů na blocích. Dále je využitelná i k pracovním příkazům, docházce a k navigaci na půdní blok. Zároveň je v této aplikaci možné zadávat údaje o výživě a ochraně rostlin. Zde zadané údaje jsou pak k dispozici v programu AGRONOM®. Mobilní aplikaci lze využívat zdarma k programu Agronom® pro zobrazování agrozáznamů na půdním bloku. Využití nachází i jako terminál k obsluze čerpací stanice.

Zemědělský docházkový systém

Pro specifické podmínky zemědělství vyvinula firma AG info, s.r.o. docházkový systém, který plně pokrývá potřeby tohoto oboru. Příchody a odchody je možné „čipovat“ na venkovní vstupní bráně, zadávat v mobilní aplikaci nebo považovat nastarování stroje za počátek pracovní doby. Parametrické nastavení zákonných přestávek a přestávek poskytovaných zaměstnavatelem pak pokrývá požadavky všech uživatelů.

Automatické pracovní výkazy

Na základě telematiky a případně i údajů z docházkového systému vzniká kompletní a zcela objektivní výkaz práce. Výkaz práce může být upraven a doplněn o prémiové složky. Výsledek je podkladem pro mzdy, fakturaci a vnitro fakturaci. Pracovní výkazy mohou být použity i v živočišné výrobě.

Mechanizace

Modul mechanizace je součástí AG Tracker. Umožňuje vést evidenci pravidelných prohlídek a výměn náhradních dílů. Upozorňuje na blížící se termín pravidelné prohlídky, výměn apod. Samozřejmostí je vedení kompletní dokumentace ke stroji, a to formou příloh (technický průkaz, pojistné smlouvy, …).

AG Tracker se stále zdokonaluje

AG Tracker nepatří mezi aplikace u kterých je ukončen vývoj se zahájením prodeje, jak bývá často zvykem. Vývojový tým reaguje jak na požadavky uživatelů, ale sám i aktivně vyhledává další možnosti a nové funkce.

AG Tracker si může vyzkoušet každý

Stačí jen kontaktovat firmu AG info, s.r.o. a domluvit podrobnosti.

O firmě

Firma AG info, s.r.o. není začínající start-up. Jedná se o firmu stabilizovanou na českém trhu a její software najdete u více jak 2 000 fiirem v ČR. Software firma pravidelně aktualizuje, využívá k vývoji moderní prostředky, akceptuje požadavky uživatelů a zakládá si na vysoce kvalitní technické podpoře. Na vyžádání poskytuje reference z okolí zájemce. Firma spolupracuje s výzkumnými ústavy. V roce 2014 získala 1. cenu Technologické agentury ČR za projekt Ekonomické prahy škodlivosti.

www.aginfo.cz, www.agtracker.cz

Související články

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 512x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 806x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1409x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1190x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 957x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail