BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

NEXT Farming: Zemědělský trojúhelník 21. století: pole - vesmír - kancelář

28. 10. 2021 Vlastimil Jeroným Vonšovský; FarmFacts GmbH Precizní zemědělství Zobrazeno 1633x

Málokterý obor podnikání v Česku zažil během jediné generace tak viditelný technologický posun jako zemědělství. Dnešní padesátníci si jistě vzpomenou na začátky kariéry s tužkou a notesem, pevnou linkou v kanceláři a mopedem ve stojanu naproti družstevní jídelny. Plány hnojení nebo rozpis práce postřikovače často mívaly formát A3 a většinu odborných znalostí pokrýval mnohasvazkový „Naučný slovník zemědělský“ vyrovnaný v knihovně agronoma.

Limagrain

Dnes je vše jinak. Staré kanceláře často zejí prázdnotou, počty techniků se zmenšily a naopak pracovní tempo je enormní. Udržovat si přehled o aktuální situaci v terénu, zvládat mikro-management a ještě vést povinnou evidenci není jednoduché. V takových podmínkách přichází ke slovu moderní technologie precizního zemědělství, zjednodušeně načrtnutý trojúhelník zemědělství v 21. století: pole - vesmír - kancelář.

Pole: přesně a variabilně

Každého zemědělce zajímá nejen výnos, ale také dosažené parametry produktů. Kvalita je totiž nakonec jazýčkem na vahách, který mnohdy rozhodne o ziskovosti či ztrátě každé plodiny.

Předpokladem kvalitní produkce je kvalitní celoroční práce, vhodné pěstitelské zásahy prováděné s odborným přehledem a zkušeností. V této chvíli přichází čas pro precizní zemědělství - zemědělství 4.0 - nebo jednoduše řešeno, využití moderních digitálních technologií. Co máme na mysli?

Každou práci strojů na poli dokážeme evidovat a vyhodnotit. Uživatel má přehled o nákladech na každém poli, ví kolik času firma potřebovala na každou operaci a zná přesné rozdíly v práci na rovině nebo kopcovitém terénu.

Kdekoliv v terénu dokážeme umístit meteostanice, které snímají lokální změny počasí, data posílají do kanceláře a mobilního telefonu. Související volitelnou službou je předpověď vývoje chorob a škůdců rostlin v lokalitě.

Zaklínadlem dnešní doby je slovíčko „variabilně“. Tedy proměnlivě, s respektem k půdě a rostlinám. Každé pole je originál a dnes dostupné technologie umožňují třeba zohlednit různou kvalitu půdy nebo vodního režimu na odlišné intenzitě práce.

Vhodným příkladem je hnojení. Dusíkatá hnojiva mohou při nevhodné aplikaci zatížit vodu v potocích a studních. Abychom takové riziko omezili, vyvinuli jsme senzor GreenSeeker. Na traktoru nebo jiné technice umístěné zařízení provádí analýzu porostu, vyhodnotí jeho kondici a zvýší nebo sníží aplikační dávku hnojiva.

Vesmír: datové sítě na Zemi i nad ní

Polní hospodaření je krásná práce. Nevystačíme si již pouze se zemským prostorem, a tak ke slovu stále častěji přichází data pořízená vesmírnými satelity. Snímky každého pole využíváme jako vodítko pro lokálně specifické hospodaření, které zohledňuje rozdíly v kvalitě půdy a rostlin uvnitř jednoho pozemku.

Data, data, data… datové sítě jsou životně důležité tepny pro každý digitální systém. Informace proudí přes technologie LoraWan, NB-IoT, Wi-Fi. Naše systémy propojují zařízení na poli s kancelářským počítačem nebo mobilním telefonem.

Kancelář: ručně psané poznámky v ohrožení

Jak říkávali naši profesoři: „Musíte ta čísla znát, když vás o půlnoci vzbudím!“ S pomocí nových technologií dostává tato poučka na frak. Digitální technologie umožňují omezit nepřehlednou změť ručně psaných poznámek a soustředit se na podstatné informace. Cílem je nejen úspora kancelářského papíru, ale zejména zlepšení přehledu o hospodaření.

Máme-li dostupná přesná data o provedené práci, je nasnadě informace využít a mít přehled vždy a všude - v kanceláři u počítače nebo na sedačce v traktoru. Každý uživatel může v systému vytvářet aplikační mapy a hnojit s nimi, zadávat širokou škálu pracovních operací a mnoho dalších profesionálních činností.

Letem světem

Stále dostupnější moderní technologie získávají oblibu mezi zemědělci bez ohledu na velikost jejich farem. Nabídka technologií precizního zemědělství je dnes srovnatelná v Česku stejně jako v Německu, Francii nebo Velké Británii. K tomuto vývoji přispívají také služby a produkty NEXT Farming.

Firma FarmFacts patří do skupiny BayWa a během 35 let vývoje se vypracovala na leadera precizního zemědělství v Německu. V České republice dlouhodobě spolupracujeme s firmou Agromex, distributorem značky Fendt. Naše portfolio tvoří mix vlastních služeb a produktů zajímavých evropských firem. Zákazníci NEXT Farming tak mají přístup k rakouským meteostanicím Metos nebo senzorům GreenSeeker pro variabilní aplikaci hnojiv vyvinutým v holandsko-americké spolupráci. Novinkou v portfoliu jsou švédské kamerové systémy LUDA.farm, které nabízí „snadná chytrá řešení“ pro každodenní provoz farmy.

Ačkoliv byl ekosystém NEXT Farming původně vyvíjen pro německého farmáře, v současnosti je k dispozici v dalších zemí v Evropě a Africe. Rodinné farmy se častěji orientují na online produkty, větší podniky spíše klasické kancelářské řešení. Vždy platí: co zákazník, to originální řešení na míru.

www.nextfarming.cz
NEXTFarmingCZ

Související články

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 512x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 805x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1409x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1189x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 957x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail