BASF
BASF
BASF

AGRA

Varistar - jednoduše variabilně

28. 10. 2021 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 2697x

Precizní zemědělství nebo variabilní aplikace nejsou o nákupu drahé techniky a nového vybavení. Variabilní aplikace v pojetí Varistar jsou využití stávajícího vybavení farem doplněné o moderní přístup ke zpracování a využívání zemědělských dat.

Proseeds

Varistar zpracovává velké množství informací z mnoha rozmanitých zdrojů. Základ tvoří zpracování satelitních snímků z několika konstelací, díky kterým je možné získat informace o historii každého honu. Samotné satelitní snímky však pro zpracování kvalitní mapy relativního výnosového potenciálu (mapa, která rozděluje pole do produkčních zón dle očekávaného výnosu) nejsou dostatečné, je zásadní doplnit je i o další informace, jako jsou historické osevní plány a výnosy, mapy odtokových linií nebo například bonitace půdních ekonomických jednotek. Je možné samozřejmě využít i další zdroje informací, jako jsou půdní rozbory nebo data z výnosoměrů sklízecích mlátiček. Na základě těchto informací je zpracována detailní mapa relativního výnosového potenciálu, kterou vždy validujeme s klienty, aby opravdu odpovídala skutečnému stavu.

Kompatibilita s technikou

Služba Varistar je kompatibilní s většinou terminálů, které jsou zemědělskými podniky využívány. Do některých terminálů je možné nahrát aplikační mapy přímo a využít i vzdálené ovládání terminálu. Ostatní techniku je třeba dovybavit jedním z našich terminálů Varistar, které jsou v rámci služby našim klientům poskytovány zcela zdarma. Oba terminály jsou výsledkem našeho vlastního vývoje.

První možností je terminál Varistar One. Při jeho vývoji byla hlavním požadavkem jednoduchost a intuitivnost ovládání terminálu a minimum potřebných zásahů ze strany obsluhy. Terminál komunikuje v českém jazyce a je trvale připojen k internetu, což dovoluje automaticky přenášet data či převzít obrazovku terminálu.

Hlavní výhody terminálu Varistar One:

 • jednoduché ovládání,
 • kompatibilita s terminály běžně používaných rozmetadel, postřikovačů a secích strojů,
 • on-line stahování map bez nutnosti přenášení souborů na USB discích a zásahu obsluhy,
 • kompletní vzdálenou podporu a nastavení terminálu,
 • on-line monitoring aplikace a techniky (ve spojení se zákaznickým portálem Varistar),
 • moderní vzhled 3D navigace s možností přiblížení,
 • možnost ruční úpravy dávky v %,
 • zobrazení informací o poli a aplikované dávce přímo na obrazovce.

Pokud je terminál vybavený USB vstupem, lze pro přenos dat využít terminál Varistar Direct, který je připojený k terminálu aplikační techniky.

Hlavní parametry terminálu Varistar Direct:

 • bezobslužný přenos dat,
 • jednoduché zapojení,
 • automatické stahování map online bez zásahu obsluhy,
 • možnost vzdáleného ovládání technickou podporou pro rychlé řešení problémů při aplikaci,
 • integrovaný GPS modul pro monitoring techniky a aplikace (ve spojení se zákaznickým portálem Varistar),
 • wi-fi hotspot v kabině traktoru pro připojení terminálu k internetu.

Zákaznický portál Varistar

K významnému zjednodušení a zrychlení tvorby aplikačních map došlo díky zavedení Zákaznického portálu Varistar. Cílem bylo vytvořit prostor nejen pro přípravu aplikačních map, ale místo, kde bude mít klient k dispozici všechny důležité informace, ať už se jedná o předpověď počasí, přehled aktuálně aplikovaných map, nejnovější satelitní snímky nebo i aktuální zprávy o tlaku škůdců a chorob. Portál bude postupně doplňován o další parametry a informace.

A jak tedy probíhá vytvoření aplikační mapy? Prvním krokem je výběr honů, na kterých bude aplikace provedena. Pro výběr lze využít filtraci podle plodiny nebo je možné vybrat jednotlivá pole dle vlastního uvážení. Pokračujeme zadáním základních parametrů - základní dávky a variability. Zadané hodnoty jsou ihned zobrazeny v tabulkové i grafické podobě, což umožňuje snadné porovnání různého nastavení (např. při volbě variability). V dalším kroku se již zobrazí aplikační mapa, kterou je možné v případě potřeby jednoduše upravit. Pro každou produkční zónu lze např. nastavit individuální hodnotu použitého přípravku. Samozřejmostí je výpis spotřeb jak po jednotlivých honech, tak celková plánovaná spotřeba. Pokud aplikační mapa vyhovuje požadavkům agronoma, v následujícím kroku vybere terminály aplikační techniky, do kterých je mapa na dálku (on-line) přenesena a aplikace může začít.

Aplikační mapu zvládne i málo zkušený uživatel v novém portálu vytvořit do 2 minut. Je možné si také mapu připravit v několika variantách dopředu a odeslat do terminálu tu verzi, která bude nejvíce odpovídat aktuálnímu stavu porostu a aktuálním potřebám. A pokud by nastal nějaký problém, je možné se v případě potřeby do terminálů vzdáleně připojit a většinu problémů vyřešit ihned na dálku bez nutnosti fyzické přítomnosti technika.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci a nabídku nás neváhejte kontaktovat.

www.variabilni-aplikace.cz

 

Související články

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 512x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 805x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1409x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1189x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 957x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail