BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Efektivní výživa jarních plodin s důrazem na ječmen

18. 04. 2021 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Hnojení Zobrazeno 790x

Umět pružně reagovat na změnu je v dnešní době základem úspěchu. Počasí, pandemie, legislativní změny a další vnější vlivy jsou často důvodem, proč věci neběží podle plánu. Tady platí, že čím víc informací a možností máme, tím lépe se dokážeme přizpůsobit a uspět.

Proseeds

Zásadní je neomezovat se jen na úzký okruh technologií a proměnných - odrůda, základní výživa, lokalita a správný fungicid - ale brát v potaz i listovou výživu, stimulaci, rozbory rostlin i půdy a mnoho dalších možností, jak udělat rostlinnou výrobu efektivnější. Jedná se o položky relativně levné, přitom často s razantním efektem. Především však nabízejí mnoho možností, jak s rostlinou pracovat a “komunikovat” v průběhu vegetace.

pH půdy a základní výživa

Zmiňujeme to pořád dokola, ale základem efektivního pěstování rostlin je zdravá půda, především pak její ideální pH. Velká část půd v České republice je po 30 letech zanedbávání vápnění často velice kyselá. Nejdřív potřebujeme pH dostat přes 6, pak můžeme řešit další věci. Práce je to na pár let a je třeba zvyšovat pH systematicky, krůček po krůčku o zhruba 0,15 bodu. My využíváme systém AktiCalc granulovaných vápenců, 200–500 kg/ha opakovaně dle metodiky, která čerpá z půdních rozborů.

Obzvlášť zásadní je to pro jarní ječmen, který nemá cenu pěstovat při pH nižším než 6. Při správném pH se volí výživa dle plodiny, systému pěstování, lokality a našich cílů. V lepších půdách počítáme s vyšším potenciálem, ale i s větší půdní zásobou živin a možností pozdějšího uvolňování dusíku mineralizací v průběhu června. U horších půd je třeba kalkulovat s nižším potenciálem a s větší potřebou přímé výživy. U ječmenů se děje vše zásadní v první třetině vegetace, kdy musíme dodat potřebné živiny a porost co nejrychleji vydupat ze země a dát mu optimální strukturu a prostor využít maximum dodaných živin. Ideální je, pokud máme i další možnosti, jak do porostu zasáhnout, například dodáním limitních prvků a energie v aminokyselinách, nebo podporou zakořenění prostřednictvím cytokininů. Možnosti jsou dnes obrovské, stačí si jen vybrat.

Listová výživa ječmene

V jarních ječmenech začínáme aplikací herbicidu. K němu je ideální přidat 1,0 kg/ha PlantAktivu pro rostliny který nastartuje přeměnu a uvolňování živin z půdy tak, aby je ječmen přijal včas a v co největším množství právě v první třetině vegetace. Pokud máme dostatečnou listovou plochu, přidáme 2,0 l/ha Aktifer Growkombinující koncentrovanou výživu (Mn, B a P) se stimulací (aminokyseliny pro dodání energie a cytokininy pro podporu odnožování a zakořenění). To nám zajistí, že ječmen bude intenzivně růst (kořen i nadzemní část rovnoměrně) a dostatečně odnožovat.

Jednoduchý zásah, kterým dokážeme dát porostu sílu a optimální strukturu. Což je to, co potřebujeme pro druhou polovinu vegetace, kdy ječmen snese jen drobné korekce a řešíme především jeho zdravotní stav. Během sloupkování přidáme 0,6 l/ha AktiFer SuperPhos+Cu, čímž dodáme energii a porost hezky ozdravíme a ušetříme fungicid na praporec. Nákladově se vejdeme do 990 Kč/ha a rostlině dodáme všechno, co potřebuje - výživu, stimulaci a ochranu. Navíc je v posledním vstupu prolin, který zvyšuje odolnost proti vysokým teplotám a snižuje spotřebu vody. To je pro závěr vegetace klíčový detail.

Listová výživa ostatních jařin

Stejné principy jako u ječmene lze s mírnou obměnou využít i v kukuřicích, cukrovkách, bramborách či ovsu, kde volíme listové zásahy podle potřeb jednotlivých plodin i našich cílů. Řada hnojiv AktiFer je svým složením a procesem výroby na špičce technologického vývoje a řeší potřeby rostlin a farmářů tím nejefektivnějším možným způsobem.

Hnojiva AktiFer:

  • jsou výborně vstřebatelná díky technologii nanočástic a velkému množství smáčedel,
  • jsou pohodlná při aplikaci, protože stačí používat nízké dávky díky suspenzní formulaci,
  • obsahují potřebné živiny a podpůrné látky pro konkrétní růstové fáze - makro- i mikroprvky, aminokyseliny, Epin atd.,
  • výborně se doplňují s chemickou ochranou díky dobré mísitelnosti, nízkému pH a smáčedlům.

S výběrem správného zásahu vám rádi poradíme na základě předchozí konzultace, která nám umožní volit vždy ten nejsnazší a nejefektivněji postup, jak doplnit stávající agrotechniku.

Kukuřice a okopaniny

Hlavním vstupem je 1,0 kg/ha PlantAktivu pro rostliny na uvolňování a příjem živin z půdy, podporu zakořenění v TM s herbicidem. Vynikající výsledky jsou u kukuřic ve fázi 6–8 listů s aplikací AktiFer SuperPhos+Cu 0,6 l/ha a AktiFer Micro 0,5 l/ha. Klíčové je to hlavně u porostů s organickou výživou, kde PlantAktiv aktivně rozkládá a uvolňuje živiny v době, kdy je kukuřice efektivně využívá pro svůj růst. U bramboru můžeme podpořit nasazení počtu hlíz aplikaci 2,0 l/ha AktiFer GROW. U cukrové řepy přidáváme k fungicidním aplikacím i aplikaci 0,6–1,0 l/ha AktiFer SuperPhos+Cu, který výborně dezinfikuje porost a zároveň dodává velké množství fosforu a mědi pro intenzivní metabolizmus rostliny.

Mák

Při normálním průběhu doporučujeme aplikovat 1,0–2,0 l/ha AktiFer SuperPhos+Cu v přízemní růžici až butonizaci pro ozdravení a dodání fosforu. Tento vstup, který přináší až 13% nárůst výnosu, máme dlouhodobě odzkoušený s předním českým výrobcem osiva máku setého - společností Labris. V případě, že rostliny prošly obdobím stresových vnějších vlivů, v úvahu připadá i aplikace našich produktů PlantAktiv, AktiFer Macro ExtraAktiFer Micro pro rychlou regeneraci, podporu zakořenění a dodání potřebných mikroelementů. Takový vstup doporučujeme konzultovat s naším odborným poradcem.

Závěr

Všechny vstupy i naše práce mají za úkol co nejsnáze zapojit ověřené moderní poznatky a postupy přímo do vaší standardní agrotechniky. I malá změna pomůže dosáhnout velkého přínosu na poli. Pro více informací a aktuální doporučení navštivte náš web www.bioaktiv.cz.

Související články

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 160x

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 129x

Novela zákona o hnojivech a dopad do praxe

17. 06. 2022 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hnojení Zobrazeno 244x

Listová výživa kukuřice a máku s ohledem na zlepšení využití dusíku

03. 06. 2022 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Hnojení Zobrazeno 175x

Rizikové látky v půdě a rostlinách na příkladu kadmia při pěstování máku setého

31. 05. 2022 Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 156x

Další články v kategorii Hnojení

detail