BASF
BASF
BASF

AGRA

Jak zajistit kvalitní pšenici? Zkontrolujte, zda se v půdě nachází síra

29. 08. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 966x

Výnos zrna pšenice a koncentrace bílkovin v jejích zrnech závisí na odpovídající půdní úrodnosti. Aplikace hnojiv obsahujících síru na tvrdou pšenici může mít mnoho výhod. Dostatečné množství síry je nutné pro růst a vývoj pšenice, protože síra je nezbytná pro syntézu aminokyselin, proteinů a chlorofylu. Síra je důležitou složkou enzymů zapojených do metabolizmu dusíku a nedostatek síry může snížit asimilaci dusíku. Bez dostatečného přísunu síry, není pšenice schopna dosáhnout svého plného výnosového potenciálu a nemůže efektivně využívat dusík pro syntézu proteinů.

Proseeds

Nedostatek síry je překážkou pro bohatou sklizeň pšenice v centrální části Velkých plání mnohem častější, než si mnozí pěstitelé uvědomují, ale studie provedená Agricultural Research Service (ARS) vysvětluje, jak ji lze snadno překonat. Vědci z Center for Grain and Animal Health Research Unit v Manhattanu v Kansasu a spolupracovníci z Kansas State University prokázali, že producenti pšenice v tomto regionu by mohli zvýšit výnosy a kvalitu své pšenice tím, že zajistí dostatek síry v jejich půdách.

Pěstitelé produkují v Kansasu, Oklahomě a Coloradu na 5 milionech ha tvrdou pšenici, která se používá k výrobě chleba, sušenek, tortil, balené mouky a dalších produktů. Pšenice musí přijímat síru z půdy, aby vytvořila bílkoviny potřebné k výrobě pevných, elastických těst, která preferují pekaři.

Odrůdy plodin vytvořené za posledních 20 let byly stále produktivnější a někdy vyčerpaly z půdy více síry, než kolik tam pěstitelé dodávali prostřednictvím hnojiv. Prosazení federálního zákona o čistém ovzduší (US Federal Clean Air Act) v USA v roce 1990 také snížilo emise síry z průmyslových závodů a vozidel, takže se do půdy ze vzduchu a dešťové vody vrací méně síry. Deficity síry mohou zůstat nepoznané, protože žluté zbarvení, které způsobují na pšenici, lze zaměnit s nedostatkem dusíku.

Ve své studii vědci aplikovali síru v množství 22 kg/ha po dobu dvou let do půdy s vyčerpanou sírou, která je v regionu běžná. Porovnávali výnos a kvalitu s pšenicí vyprodukovanou bez jakéhokoli ošetření sírou. Zjistili, že síra zvýšila výnosy o 52 % a produkovala pšenici s větším množstvím bílkovin potřebných k výrobě těsta. V obou letech studie se aplikací síry zlepšila kvalita proteinů. Účinky aplikace síry byly pozorovány v celém rozsahu aplikačních dávek dusíku (56, 101 a 146 kg/ha) a odrůd. Výsledky také ukázaly, že přidání síry prudce snížilo koncentrace asparaginu v pšenici, což znamená snížení tvorby akrylamidu v produktech z pšenice. Akrylamid je potenciálně toxická sloučenina, která se může tvořit v pšeničných produktech, bramborách a dalších potravinách, když se vaří při vysokých teplotách.

Studie byly provedeny na písčitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty a nízkou dostupností síry, kde se očekává, že pšenice bude reagovat nejpříznivěji na aplikaci síry. S tím, jak se z půd stále více vyčerpává síra, budou požadavky na vyšší výnosy a kvalitu konečného produktu vyžadovat, aby pěstitelé každoročně rozborovali půdu a v případě potřeby aplikovali síru.

Zdroj: Wilson T. L., Guttieri M.  J., Nelson N.O., Fritz A., Tilley M. (2020): Nitrogen and sulfur effects on hard winter wheat quality and asparagine concentration. Journal of Cereal Science, 93: 102969. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2020.102969

Související články

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 523x

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 949x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1073x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 1137x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 634x

Další články v kategorii Hnojení

detail