BASF
BASF
BASF

AGRA

Novum Czech slaví 10 let spolupráce se společností Agritecno

12. 09. 2022 Ing. Daniel Trefil; Novum Czech s.r.o. Stimulace Zobrazeno 1142x

Úspěšná kooperace mezi firmou Novum Czech s.r.o. a předním výrobcem biostimulátorů růstu a listových hnojiv – španělskou společností Agritecno trvá již deset let. V průběhu této doby se podařilo zaregistrovat a následně zavést na český trh 18 přípravků, které se staly nedílnou součástí agronomické praxe. Nabízené portfolio je rozděleno do čtyř kategorií: stimulátory růstu, listová hnojiva, přípravky kontrolující zdravotní stav rostlin a speciální přípravek pro úpravu pH postřikové jíchy.

Limagrain

Zaměřeno na kvalitu ošetření osiva

Výrobci osiva dnes neposkytují pouze fungicidní a insekticidní ošetření, ale nabízí celou řadu pomocných prostředků ve formě stimulátorů růstu, které mají pomoci k rychlejšímu startu rostliny. Jednou z možných mořících substancí je biostimulátor Agriful, jenž obsahuje směs fulvokyselin (305 g/l), které v kombinaci s NPK pomáhají intenzivně rozvíjet kořenovou soustavu. Další alternativu v ošetření osiva nabízí společnost Novum Czech nanotechnologický preparát AG070 SEED, obsahující růstové hormony (auxiny), aminokyseliny a mořské řasy. Velmi nízká dávka (20 ml/t) a bezproblémová kompatibilita se všemi registrovanými mořidly poskytuje pro obsluhu velmi snadnou manipulaci. Oba přípravky byly v sezoně 2021/22 testovány na Výzkumné stanici travinářské – OSEVA PRO v Zubří. Nárůst výnosu se u zkoušených variant pohyboval na hranici 3,69 %, resp. 4,56 %. Při letošní výkupní ceně krmné pšenice 7 000 Kč/t je však ekonomický přínos značný viz tabulka 1.

Tab. 1: Vliv moření biostimulátory růstu na výnos pšenice ozimé – odrůda RGT Cesario

Varianta

Výnos zrna

Nárůst výnosu (t/ha)

Přínos (Kč/ha)

Náklady (Kč/ha)

Čistý zisk (Kč/ha)

(t/ha) (%)

neošetřená kontrola + Vibrance Gold

7,3

100

0

0

0

0

Vibrance Gold + Agriful 2,0 l/t

7,63

104,56

0,33

2 310

276

2 034

Vibrance Gold + AG070 SEED 20 ml/t

7,57

103,69

0,27

1 890

315

1 575

Výkupní cena pšenice 7000 Kč/t (výsledky zpracoval J. Frydrych)

 

Biostimulátory efektivně řeší poruchy růstu

U ozimých plodin je doporučeno ihned po jejich zásevu aplikovat stimulátor růstu Agriful v kombinaci s herbicidním ošetřením. Obsažené fulvokyseliny se základními živinami NPK pomáhají překonávat stresové podmínky, kterým může být plodina vystavena v raných fázích růstu a intenzivně podporuje tvorbu kořenového systému.

V případě nepříznivého vývoje počasí je výhodné aplikovat přípravek Tecamin Max v dávce 1,0–1,5 l/ha. Obsahuje nejvyšší množství rostlinných L-aminokyselin (151 g/l), které pomohou rostlině perfektně regenerovat poškozená pletiva vlivem sucha, vysokých teplot, mrazů a jiných nepříznivých podmínek. Vhodné je jeho použití ve fázi 4–6 listů v řepce a od 2–3 listů v obilovinách, tak aby byl Tecamin Max absorbován přes listovou plochu.

Pokud je porost vitální a neztrácí ve svém vývoji, je na místě použití stimulátoru Fertigrain Foliar v dávce 1,0-1,5 l/ha. Díky formulaci přípravku jsou L-aminokyseliny (98,4 g/l) s celou řadou mikroprvků (Zn, Mn, B, Fe, Cu, Mo a Co) rychle přijaty, rozváděny a využívány uvnitř celé rostliny.

Listová hnojiva řady Tecnokel

Ucelená řada přípravků Tecnokel nabízí listová hnojiva obohacená o L-aminokyseliny, které jsou zcela zásadní z pohledu přijatelnosti těchto prvků. Pokud má prvek vstoupit do rostliny přes buněčnou membránu samostatně, musí rostlina vynaložit určitou energii k jeho přijetí. Oproti tomu dodávaná živina navázaná na „L“ aminokyseliny dokáže vstoupit do rostliny rychleji a za nepříznivých podmínek je rozváděna i do hůře přístupných částí. Tento efekt je značný navíc u málo mobilních prvků, jako je např. Ca, Si, Mn, B, Zn.

Nedílnou součástí podzimního ošetření v řepce ozimé bývá aplikace přípravků obsahujících bór. Tímto zásahem eliminujeme problémy, které mohou nastat při jeho nedostatku (např. praskání pletiv, nekrózy kořenového krčku, odolnost proti chorobám). Doporučujeme využít přípravek Tecnokel Amino B (135 g/l ethanolaminu bóru) v dávce 1,0–1,5 l/ha. Složení tohoto produktu je unikátní díky přítomnosti specifických látek, jenž pomáhají rozvádět molekuly bóru po celé rostlině.

Potýkáme-li se s nedostatky jiných prvků, které prokázala např. listová analýza, nebo jsou nezbytné pro správný vývoj rostliny v podzimním období, jsme schopni doporučit kombinaci přípravků korigující daný deficit: Tecnokel Amino Mg, Tecnokel Amino Ca, Tecnokel Amino Mn a další. Na lehkých půdách se může v průběhu podzimu objevit také problém s nedostatkem síry, jenž se projevuje chlorózami na mladších listech. Deficit síry úspěšně řeší přípravek Tecnokel S (852 g/l SO3, 152 g/l N) v dávce 1,0–2,0 l/ha.

Vlevo kontrola, vpravo řepka ošetřená přípravky Agritecno (Foto: D. Trefil)

Vlevo kontrola, vpravo řepka ošetřená přípravky Agritecno (foto: D. Trefil)

Zlepšení účinnosti pesticidů a listových hnojiv

Všeobecné zdražování zemědělských vstupů a restrikce účinných látek vede zemědělce k tomu, aby byly aplikační zásahy přesně cíleny a prováděny s co největší účinností. K tomu může dopomoci přípravek Tecnophyt pH+, který zlepšuje efektivitu pesticidů a listových hnojiv.

Tecnophyt pH+ funguje jako:

  1. Regulace pH postřikové jíchy - efektivita mnohých pesticidů bývá nepříznivě ovlivněna vysokým pH (optimum pH 5-6), čímž dochází k rychlejší degradaci účinné látky a následného snížení účinnosti.
  2. Aktivní smáčedlo - po aplikaci pesticidů je kapalina na povrchu rostliny vystavena povětrnostním podmínkám. Pomocí Tecnophyt pH+ dojde k rovnoměrnému smáčení celé rostliny a rychlejší penetraci účinných látek.
  3. Protipěnivý efekt - kombinace pesticidů, hnojiv a pomocných látek vzniká tzv. TANK-MIX, který může vyvolat nadměrnou pěnivost postřikové jíchy. Tuto negativní vlastnost Tecnophyt pH+ velmi rychle eliminuje.

Doporučené dávkování: 0,1–0,15 l/100 l vody

Své zkušenosti s tímto produktem komentuje Luděk Matuška (SHR), hospodařící na 450 ha zemědělské půdy, Louňovice pod Blaníkem: „Při návštěvě obchodního zástupce jsme změřili pH vody, kterou používáme do postřikovače a naměřili jsme poměrně vysoké hodnoty. Proto jsem se rozhodl vyzkoušet přípravek Tecnophyt pH+. Do té doby jsme měli velké problémy s pěněním tank-mix kombinací, po přidání tohoto činidla se však pěna drží u hladiny. Obsluha tedy může bez problémů naplnit celou nádrž, čímž ušetříme mnoho času. Další velkou výhodu vidím v regulaci pH, protože se zákazem několika účinných insekticidních látek není ochrana rostlin snadná. Tecnophyt pH+ přidáváme především k insekticidům a fungicidům do brambor a řepky.“

Všechny přípravky jsou navzájem mísitelné, dávkování lze upravit a kombinovat dle stavu porostu po předchozí konzultaci s obchodními zástupci firmy Novum Czech s.r.o., www.novumczech.cz

http://www.novumczech.cz

http://www.novumczech.cz

Související články

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 147x

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 614x

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 563x

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 659x

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 222x

Další články v kategorii Stimulace

detail