BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Popis aktuálního stavu a rizik vývoje porostů

04. 03. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2917x

Po celý únor, díky vyšším teplotám a srážkám, probíhala intenzivní regenerace porostů na lehčích půdách. Nyní, na začátku března, obilniny rychle směřují do aktivního růstu, bohužel často s nedostatkem N, Mg, S, a Ca. U řepky přistupuje další problém. Krytonosec, který přezimuje jako dospělec, má již odpracováno a nakladeno.

Limagrain

Jak jsou na tom pšenice a ječmeny na začátku března?

V teplejších regionech jsou rané odrůdy pšenic, v hlavním stéble, již za fází prvého kolénka. Vegetace je o měsíc posunutá dopředu.

Silné a dobře odnožené porosty nalezneme v místech, kde na podzim nebyl problém se vzcházením. Díky současným teplotám a relativnímu dostatku až nadbytku vody v půdě, mají porosty velkou růstovou dynamiku i ve středně těžkých půdách. Zde se tvoří velká skupina porostů ozimých obilnin, které budou přehuštěné. Do takových porostů nespěcháme s vysokou sumou výživy a volíme pomalou výživu dusíkem (močovina) nebo nižší dávky ledku. Připadají v úvahu i hnojiva s obsahem síry (Sulfan, Močovina se sírou, DASA).

Vymáčené obilniny trpící nadbytkem vody v půdě. Hluboké koleje z regeneračního hnojení pšenice Velmi hustý porost pšenice ozimé

Vymáčené obilniny trpící nadbytkem vody v půdě

Hluboké koleje z regeneračního hnojení pšenice

Velmi hustý porost pšenice ozimé

Středně silné a slabší porosty nalezneme na severních expozicích, těžších půdách, nebo zamokřených částech pozemků. Letos také na souvratích. U těchto porostů volíme rychlejší ledková hnojiva v dávkách nad 200 kg/ha.

Co obilninám hrozí a co doporučujeme?

U všech typů porostů čekáme, že kvůli dlouhodobému nadbytku vláhy, (mimo zcela lehké a písčité lokality), bude vnitřní struktura kořenů postavena na podporu dýchání v nadbytku vody. Takovéto kořeny jsou fyziologicky postaveny, tak aby fungovali v zamokření, ale neumí trhat vodu z půdy, pokud přijde přísušek. Potřebujeme nutně podpořit růst nových kořenů. Je to rozhodující pro dynamiku růstu a budoucí výnos. Každý den plně funkční vegetace a fotosyntézy, která jede na plný výkon, je přímo úměrný tvorbě výnosu.

Doporučujeme ENERGEN Fulhum PLUS v dávce 0,5 l/ha nebo ještě lépe v dělené dávce 2× 0,25 l/ha. FULHUM s vylepšenou formulací, je ideální pro regeneraci těchto kořenů a zvyšování schopnosti trhat vodu z půdy. Také zvyšuje schopnost zabudovávat dusík, kterou mají rostliny sníženou, kvůli proplavené síře a horšímu fyziologickému a energetickému stavu po zimě.

Pšenice ozimá - pěkný porost Kvalitně odnožená pšenice
Pšenice ozimá - pěkný porost Kvalitně odnožená pšenice

Souhrn doporučení do obilnin

  • ENERGEN FULHUM PLUS v dávce 0,5 l/ha nebo v dělené dávce 2x 0,25 l/ha,
  • poskytnout porostům proplavenou síru pro zlepšení příjmu dusíku,
  • špatný a pomalý příjem dusíku můžeme částečně eliminovat postřikem močoviny od 10 do 15 % (v odnožování to není problém), nebo 8 % síranu amonného a podobných typů hnojiv,
  • příjem a zpracování výživy kořeny bude limitovat malá rezerva energeticky bohatých zásobních látek. Proto je výhodné přidat 5 kg/ha cukru nebo melasy,
  • v mnoha porostech chybět bór a mangan, který je potřeba doplnit,
  • pro kvalitní a dynamický vývoj porostů bude mít význam doplnit přes list i fosfor (např. vodorozpustným Fertisolem nebo Fortefeedem).

Jaká je aktuální situace v řepce?

Porosty řepky letí růstově vzhůru, ale kvalita nových pletiv je problematičtější než u pšenic. Platí zde podobná doporučení ze stejných důvodů, jako u obilnin.

Řepce navíc hrozí masivní výskyt krytonosce. Ten může přezimovat jako dospělec a začít škodit již brzo na jaře.

Porosty byly v dlouhodobém nadbytku vláhy a také poškozené mrazem. To jsou vhodné podmínky pro rozvoj houbových onemocnění.

Stav a výkon kořenové soustavy bude lepší a než u obilnin, přesto není ideální a doporučujeme práci s kořeny. Celkový fyziologický a energetický stav rostlin může být bude horší a bez funkčního kořenového systému se nemůže rychle zlepšovat.

Zamokřená řepka bez včasného regeneračního přihnojení Krytonosec nemusí být v miskách, ale jen v paždích listů Včasně přihnojený a regenerující porost řepky

Zamokřená řepka bez včasného regeneračního přihnojení

Krytonosec nemusí být v miskách, ale jen v paždích listů

Včasně přihnojený a regenerující porost řepky

Naše doporučení pro řepky

ENERGEN Fulhum PLUS v dávce 0,5 l/ha nebo dělené dávce 2x 0,25 l/ha. U silných porostů bude stačit poloviční dávka, s následnou aplikací ENERGEN Stimul PLUS v období dlouživého růstu. (Do porostů s 25 a méně rostlinami na m2, doporučujeme ENERGEN Aktivátor PLUS, který podpoří tvorbu postranních větví. Dávka je také 0,5 l/ha nebo dělená.)

Nevynechávejte síru z přihnojení. Do řepky je potřeba dodat 30-50 kg síry za vegetaci, což je důležitější než u obilovin, protože na počátku jarní regenerace ovlivňuje společně s fosforem počet generativních orgánů na rostlině.

Pomalý příjem dusíku můžeme částečně eliminovat postřikem močoviny od 10 % nebo 8 % síranu amonného a podobných typů hnojiv. Přídavek energie má pro řepku vyšší význam než u obilnin, a proto je výhodné přidat 5 kg/ha cukru nebo melasy. K vyšší dávce bóru a manganu přidejte ještě molybden. Výživa fosforem přes list je u řepek jedním z nejdůležitějších momentů mimokořenové výživy. (Například vodorozpustným Fertisolem nebo Fortefeedem).

Pozor na aktuální snížení mrazuvzdornosti obilnin i řepky

Aktivní růst v současné době razantně snižuje mrazuvzdornost. Upozorňujeme na to, že některé z výše uvedených kombinací, například použití draslíku, fosforu, bóru a cukru v listové výživě významně podpoří mrazuvzdornost. Podpora růstu kořenů ENERGEN Fulhum PLUS silnější půdní čerpadlo, které je důležité pro regeneraci porostů po poškození.

Pěkný den přejí Petr Král a Jarda Mach

Související články

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 147x

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 148x

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 615x

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 565x

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 659x

Další články v kategorii Stimulace

detail