Chemap Agro s.r.o.

Bayer CropScience během 4 let investuje 7 miliard € do dalšího růstu

02. 10. 2012 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 3735x

Společnost Bayer CropScience staví na široké strategii a zaměřuje se na další výrazný růst ve střednědobém horizontu. Informovala o tom na výroční tiskové konferenci společnosti výkonná ředitelka společnosti Sandra E. Petersonová. „Společnost Bayer CropScience má nakročeno k vyššímu růstu, než bude činit růst trhu,“ uvedla. Ambice společnosti jsou podpořeny plány investic mezi lety 2011 a 2016 v celkové výši 7 miliard euro, které půjdou do výzkumu a vývoje, rozšiřování výrobních kapacit a zařízení na zpracování osiv.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
  • Částka 5 miliard € byla vyčleněna na výzkum a vývoj v období let 2011 až 2016

  • Investice ve výši 2 miliard € do výrobních kapacit a zařízení na úpravu osiv

  • Předpokládané navýšení odbytu nejméně o 4 miliardy €

  • Podíl odvětví osiv se do roku 2016 zdvojnásobí na 20 %

V rámci tohoto programu společnost Bayer CropScience směruje prostředky ve výši 5 miliard €  do vlastních aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, aby vyvinula nová řešení pro zemědělce v oblasti osiv a nových chemicko-biologických možnostech ochrany rostlin. Tyto prostředky mají posílit již tak slibný kanál jednotných zemědělských řešení společnosti Bayer CropScience. Společnost předpokládá, že produkty uvedené na trh v tomto období budou mít celkově potenciál odbytu ve výši nejméně 4 miliard €. Společnost zároveň plánuje investice do nových výrobních kapacit a zařízení na zpracování osiv, aby vyšla vstříc rostoucí celosvětové poptávce po zemědělských surovinách. Ve stejném období tak na tyto investice vyčlení celkem 2 miliardy euro.

Na výroční tiskové konferenci výkonná ředitelka Petersonová zdůraznila, že společnost má dobré předpoklady k tomu, aby se stala motorem budoucího zemědělství tím, že zužitkuje příležitosti, které před sebou má. „Cílem společnosti Bayer CropScience je být průkopníkem řešení trvale udržitelných plodin, přičemž masivně investujeme do výzkumu a vývoje, stejně jako do výrobních kapacit, abychom vyšli vstříc globální poptávce po diferencovaných řešeních v oblasti pěstovaných plodin,“ uvedla ředitelka Petersonová. V srpnu společnost Bayer CropScience završila akvizici americké společnosti AgraQuest, která působí v oblasti eliminace škůdců biologickými prostředky, v hodnotě téměř 500 miliónů amerických dolarů, čímž si zajistila pevné místo na trhu biologických přípravků, u něhož se do roku 2020 předpokládá ztrojnásobení na bezmála 4 miliardy amerických dolarů.

Ředitelka Petersonová upozornila na výrazný pokrok, jakého společnost dosáhla od zavedení nové čtyřpilířové strategie. Tato čtyřpilířová strategie je založena na:

1) omlazení hlavní podnikatelské oblasti společnosti, kterou je  ochrany rostlin;
2) obnovení pozice zákazníka v rámci celého řetězce („od semínka až na pult“),
3) opětovné orientaci na inovace a
4) rozšíření činnosti společnosti v oblasti osiv.
 

„Naše čtyřpilířová strategie tuto společnost přetvořila a vytyčila nám cestu k budoucímu úspěchu,“ uvedla ředitelka Petersonová. „Zefektivnili jsme portfolio a vyvážili složení, a to při akceleraci potenciálu nových technologií. To vše hraje významnou roli v našem úsilí stát se motorem budoucího zemědělství.“

 Členové vedení společnosti Bayer CropScience zleva doprava: Lykele van der Broek (provozní ředitel), Michael Schulz (finanční ředitel), Rüdiger Scheitza (ředitel strategického a obchodního plánování), Sandra Peterson (výkonná ředitelka společnosti), Achim Noack (ředitel dodávek produktů), David Nicholson (vedoucí výzkumu a vývoje), Steffen Kurzawa (Vedoucí oddělení komunikace).
Členové vedení společnosti Bayer CropScience zleva doprava: Lykele van der Broek (provozní ředitel), Michael Schulz (finanční ředitel), Rüdiger Scheitza (ředitel strategického a obchodního plánování), Sandra Peterson (výkonná ředitelka společnosti), Achim Noack (ředitel dodávek produktů), David Nicholson (vedoucí výzkumu a vývoje), Steffen Kurzawa (vedoucí oddělení komunikace).
 

Prvotřídní výzkumně-vývojové portfolio

Strategie výzkumu a vývoje společnosti Bayer CropScience a její prvotřídní portfolio tvoří hlavní součásti razantního plánu, v jehož rámci společnost od roku 2011 do roku 2016 navýší investice do výzkumu a vývoje na 5 miliard euro. Tato strategie se zaměřuje na posílení výzkumně-vývojového portfolia společnosti v oblasti zemědělství, které patří mezi nejlepší v oboru, a to: zajišťováním diferencovaných řešení, vycházejících vstříc potřebám zákazníků; využíváním odborných znalostí společnosti v oblasti osiv, chemických a biologických přípravků, aby si společnost vybudovala jedinečné postavení v oblasti rostlinolékařství, budováním prvotřídní externí sítě, založené na otevřených inovacích.

„Díky našim odborným znalostem v oblasti osiv, chemie a biologických řešení zaujímá společnost Bayer CropScience v zemědělství jedinečné postavení,“ uvedl ředitel výzkumu a vývoje společnosti Bayer CropScience, Dr. C. David Nicholson. „Naším cílem je vypracovat integrovaná řešení pro plodiny, která poskytnou ucelenou škálu produktů a služeb pro celý cyklus pěstování – od sadby a osiva až k tomu, že jim pomůžeme, aby sklizeň dorazila čerstvá a v dokonalé podobě na regály prodejen.“

K dosažení tohoto cíle společnost Bayer CropScience sjednotila výzkumně-vývojovou činnost všech tří svých divizí a oborů. Díky tomu dokáže lépe zužitkovat všechny své schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje – od řešení problematiky plevelů, chorob a škůdců, přes odolnost vůči nepříznivým podmínkám a zlepšování výnosů, až po zaměření se na klíčové plodiny.

     

Nové produkty zvyšují potenciál prodeje

K potvrzení inovačního potenciálu společnosti Bayer CropScience její ředitelka Petersonová uvedla rozsáhlou škálu nových produktů, které společnost uvedla a uvede na trh v rozmezí let 2011 až 2016, přičemž přinese řešení pro hlavní plodiny. „Řešení na ochranu osiv a plodin, která vyvíjíme, jsou orientována na to, aby pěstitelům pomohla řešit některé z nejpalčivějších problémů, s nimiž se potýkají. Jsme přesvědčeni, že produkty v našem portfoliu nových řešení v oblasti osiv, chemické ochrany a biotechnologií jsou pro trh významným příslibem, přičemž maximální potenciál odbytu našich produktů uváděných na trh v letech 2011 až 2016 předpokládáme nejméně ve výši 4 miliard €,“ uvedla Petersonová.

Investice do kapacit na posílení výroby

Společnost Bayer CropScience má rovněž za cíl zajistit si budoucí růst investicemi do výrobních kapacit a zařízení na úpravu osiv. Prostřednictvím těchto investic má společnost zároveň za cíl posílení vůdčího postavení v odvětví, pokud jde o náklady a bezpečnost.

Na období let 2011 až 2016 společnost vyčlenila 2 miliardy euro na vybudování dalších zařízení na výrobu přípravků na ochranu rostlin a rovněž zařízení pro šlechtění odrůd, výrobu a zpracování osiv. V rámci těchto plánů bude společnost investovat do vyspělé technologie, výrazně rozšíří působnost v celosvětovém měřítku a zároveň posílí flexibilitu v oblasti dodávek po celém světě.

„Vzhledem k silné celosvětové poptávce, kterou u našich produktů očekáváme, výrazně rozšiřujeme kapacity našich špičkových účinných látek na ochranu rostlin, včetně prodejně nejúspěšnějších značek, jako je rodina fungicidů FoxTM či herbicidů LibertyTM / BastaTM,“ uvedl globální ředitel společnosti Bayer CropScience pro dodávky přípravků, Achim Noack.

Společnost v rámci plánů diverzifikace rozšiřuje vlastní celosvětovou šlechtitelskou síť o další plodiny. „Naším cílem je aplikace vlastních odborných znalostí z oblasti výrobního a dodavatelského řetězce na dynamicky se rozvíjející celosvětovou infrastrukturu produkce osiv a jejich zpracování,“ zdůraznil Achim Noack.

Podíl v oblasti osiv se do roku 2016 zdvojnásobí

Ředitelka Petersonová zároveň zdůraznila, že podnikání společnosti v oblasti osiv - které bylo dříve známo pod názvem BioScience - má nejlepší předpoklady k tomu, aby navázalo na dynamický růst. „Do roku 2016 předpokládáme zdvojnásobení příspěvku oddělení osiv k celkovým tržbám společnosti na zhruba 20 procent,“ uvedla. Tento útvar zaznamenal v první polovině letošního roku nárůst tržeb o 21 procent, a to díky výraznému nárůstu u plodin pěstovaných na rozsáhlých plochách.

Připraveno podle tiskové zprávy Bayer CropScience z tiskové konference v Monheimu nad Rýnem konané dne 20. září 2012.

All photos © Bayer CropScience AG

Související články

VII. slovenské rastlinolekárske dni, Nitra 17.–18. 10. 2017

15. 08. 2017 Ing. Jozef Kotleba Management Zobrazeno 180x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 11993x

BASF v měnící se době

27. 01. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 714x

Prograin – Zia, zavedená osivářská společnost změnila název

01. 01. 2017 Ing. Vít Procházka; Prograin – Zia, s.r.o. Management Zobrazeno 541x

Další články v kategorii Management

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail