Chemap Agro s.r.o.

Bayer CropScience hledá inovativní řešení pro trvale udržitelné zemědělství a investuje do vývoje a rozvoje

19. 09. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 3341x

Bayer CropScience má optimistický pohled na perspektivy vývoje zemědělského trhu a zavazuje se k významným investicím přinášejícím nová řešení pro trvale udržitelné zemědělství. „Navzdory rostoucí nestálosti jsme přesvědčeni o dlouhodobém růstovém potenciálu zemědělského trhu,“ řekl Liam Condon, výkonný ředitel Bayer CropScience, na každoroční tiskové konferenci společnosti v německém Monheimu. “Očekáváme, že světový zemědělský trh přípravků na ochranu rostlin, osiv a odrůd vzroste z 50 miliard v roce 2008 až na úrověň cca 100 miliard EUR do roku 2020,“ předpovídá Condon. Intenzifikace a profesionalizace zemědělství patří mezi klíčové hnací mechanizmy středně- a dlouhodobého vývoje trhu, vysvětlil Condon a poukázal na vzrůstající potřebu nalézat řešení pro trvale udržitelné zemědělství. „Jako Bayer CropScience vidíme sami sebe v roli klíčového přispěvatele k umožnění trvale udržitelného růstu zemědělského sektoru, který bude přínosný jak pro pěstitele, tak pro společnost,“ řekl Condon. Poté zdůraznil: „Pomáhat pěstitelům produkovat vysoce kvalitní, bezpečné a zdravé potraviny pro každého na celém světě, a tím pádem přispívat k lepšímu životu všech, je naším posláním.“

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
  • Navzdory rostoucí nestabilitě trhu očekává Bayer CropScience, že zemědělský trh vzroste do výše 100 miliard EUR.

  • Společnost nadále pokračuje ve značných investicích do inovativních řešení pro další růst.

  • Dlouhodobý inovativní program pro zvýšení celosvětové produkce pšenice

  • Nový program pro dialog s  veřejností pro podporu komunikace o moderním zemědělství.

 
Liam Condon, výkonný ředitel Bayer CropScience

Investice do rozvoje ve výši 2,4 miliardy EUR (2013–2016)

„Ve světle velké poptávky po našich výrobcích rozšiřujeme naše výrobní kapacity a naše investice do výzkumu a vývoje,“ pokračoval výkonný ředitel Bayer CropScience. Společnost začala s investičním programem, který se týká výdajů ve výši 2,4 miliardy EUR, v roce 2013 s pokračováním do roku 2016: z toho 1,3 miliardy EUR bude vynaloženo v Evropě, jen pro Německo se plánuje 800 miliónů EUR. Mezi roky 2013 a 2016 plánuje Bayer CropScience rovněž investovat asi 700 miliónů EUR v Severní Americe a přibližně 400 miliónů EUR v Latinské Americe a pacifické Asii. Největší samostatné investice jsou plánovány pro Dormagen, Frankfurt a Knapsack v Německu, a také pro Mobile a Kansas City ve Spojených státech.

 
Rozvoj výrobních kapacit umožní růst společnosti v dalších letech

Roční výdaje na výzkum a vývoj okolo 1 miliardy EUR

Poptávka zemědělců po inovativních produktech společnosti včetně produktů chemické a biologické ochrany rostlin stejně jako po řadách vysoce výnosného osiva pohání Bayer CropScience k dalším investicím do výzkumu a vývoje. Během několika příštích let bude Bayer CropScience investovat do výzkumu a vývoje okolo 1 miliardy EUR ročně, aby bylo zajištěno zavedení požadovaných produktů.

Condon zdůraznil potřebu zemědělských inovací: „Zemědělci se neustále potýkají s novými výzvami ohrožujícími schopnost zabezpečit zdravé potraviny po celém světě. Příkladem je devastující choroba citrusů v pomerančovníkových plantážích ve Spojených státech, dramaticky snižující výrobu pomerančů, nebo stále se zhoršující zasolenost půdy v některých oblastech jižní Asie produkujících rýži nebo rostoucí globální výpadek produkce pšenice.“

Condon poukázal na snahu Bayer CropScience pomoci zachránit pomerančovníky integrovaným přístupem potlačujícím přenašeče nebezpečné virozy a další škůdce prostřednictvím nových chemických a biologických řešení.

Bayer CropScience se také chystá uvést na trh rýži, která je dvakrát odolnější vůči zasolení půdy než současné odrůdy. Její uvedení na trh je plánováno v roce 2016 v Indii a následně pak v Bangladéši a Vietnamu.

Dalším zaměřením je výzkum a vývoj vylepšených odrůd pšenice. Společnost Bayer CropScience má již nyní vedoucí pozici na trhu v přípravcích na ochranu rostlin pro tuto světově nejdůležitější plodinu a v roce 2010 začala budovat podnikání v oblasti pšeničného osiva tím, že zahájila spolupráci s předním australským výzkumným ústavem CSIRO. „Podrobně jsme připravili komplexní desetiletý plán investic ve výši 1,5 miliardy EUR do výzkumu a vývoje nových řešení pro pšenici až do roku 2020 - zahrnující jak osivo, tak přípravky na ochranu rostlin,“ řekl Condon. „Nyní je v provozu sedm šlechtitelských stanic pro pšenicí v největších pěstitelských oblastech po celém světě a první osiva mají být v příštím roce prodávána ve východní Evropě. Hybridní odrůdy s vysokým výnosem se očekávají po roce 2020 - je to jasný příklad dlouhodobého směřování našeho podnikání,“ řekl Condon.

 
Také v dalších letech budou narůstat ivestice do výzkumu poro zajištění nových inovací.
 
Schéma zavádění nových produktů Bayer CropScience v následujících letech

Nezbytný předpoklad pro úspěšné zemědělské inovace je pochopení situace a vzájemný dialog

Nezbytným předpokladem pro úspěšné zemědělské inovace je vyšší úroveň transparentnost přínosu nových řešení pro společnost. Bayer CropScience má proto v plánu rozšířit veřejný dialog o potřebě a přínosech vědy a inovací v zemědělství. „Trvale udržitelné zemědělství dnes přináší takovou úroveň bezpečnosti a zabezpečení potravin, jaká se v historii lidstva nikdy dříve nevyskytovala. Mnoho lidí považuje dostatek potravin za samozřejmý,ale systém je křehký, potřebuje neustálé inovace a podporu společnosti, aby bylo zaručeno, že svět bude mít dostatek jídla.“ řekl Condon. Proto chce společnost posílit a rozšířit dialog s veřejností o moderním zemědělství, jeho možnostech a výzvách. Jedním příkladem je nová online platforma „Rozhovory o budoucnosti zemědělství“ (FarmingsFutureDialogues.com) poskytující fórum pro diskusi o zemědělských tématech. Se svým novým modelem pilotních farem „Bayer Forward Farming“ nabízí společnost rovněž možnost hlubokého poznání a vývojetěch nejlepších řešení pro trvale udržitelného zemědělství.

Nasytit více než 9 miliard lidí, kteří budou na planetě v roce 2050, je jednou z největších světových výzev. „Abychom pomohli zabezpečit budoucnost potravin, chceme zapojit budoucí lídry,“ řekl Condon a objasnil, „proto chceme podnítit mladé lidi, aby získávali povědomí o potravinách a zemědělství v rámci Vzdělávacího programu o zemědělství.“

Program se skládá z několika projektů včetně návštěv Bayer CropScience zařízení pro získání praktických zkušeností o tom, jak moderní trvale udržitelné zemědělství vypadá v praxi. Společnost rovněž nabízí možnost stipendia na podporu studentů s průkopnickými nápady v zemědělství a organizuje mezinárodní výměny pro mladé lídry zajímající se o sdílení nápadů a diskusi o zemědělství. Pro více informací, prosím, navštivte ag-education.bayer.com.

 
Vzájemný dialog mezi uživateli a splečností přinese jasné pochopení potřeb

Více podrobností naleznete v Agromanuálu 11-12/2014

Související články

VII. slovenské rastlinolekárske dni, Nitra 17.–18. 10. 2017

15. 08. 2017 Ing. Jozef Kotleba Management Zobrazeno 183x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 11995x

BASF v měnící se době

27. 01. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 715x

Prograin – Zia, zavedená osivářská společnost změnila název

01. 01. 2017 Ing. Vít Procházka; Prograin – Zia, s.r.o. Management Zobrazeno 542x

Další články v kategorii Management

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail