Chemap Agro s.r.o.

Bayer CropScience hledá inovativní řešení pro trvale udržitelné zemědělství a investuje do vývoje a rozvoje

19. 09. 2014 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 4111x

Bayer CropScience má optimistický pohled na perspektivy vývoje zemědělského trhu a zavazuje se k významným investicím přinášejícím nová řešení pro trvale udržitelné zemědělství. „Navzdory rostoucí nestálosti jsme přesvědčeni o dlouhodobém růstovém potenciálu zemědělského trhu,“ řekl Liam Condon, výkonný ředitel Bayer CropScience, na každoroční tiskové konferenci společnosti v německém Monheimu. “Očekáváme, že světový zemědělský trh přípravků na ochranu rostlin, osiv a odrůd vzroste z 50 miliard v roce 2008 až na úrověň cca 100 miliard EUR do roku 2020,“ předpovídá Condon. Intenzifikace a profesionalizace zemědělství patří mezi klíčové hnací mechanizmy středně- a dlouhodobého vývoje trhu, vysvětlil Condon a poukázal na vzrůstající potřebu nalézat řešení pro trvale udržitelné zemědělství. „Jako Bayer CropScience vidíme sami sebe v roli klíčového přispěvatele k umožnění trvale udržitelného růstu zemědělského sektoru, který bude přínosný jak pro pěstitele, tak pro společnost,“ řekl Condon. Poté zdůraznil: „Pomáhat pěstitelům produkovat vysoce kvalitní, bezpečné a zdravé potraviny pro každého na celém světě, a tím pádem přispívat k lepšímu životu všech, je naším posláním.“

Agronutrition
  • Navzdory rostoucí nestabilitě trhu očekává Bayer CropScience, že zemědělský trh vzroste do výše 100 miliard EUR.

  • Společnost nadále pokračuje ve značných investicích do inovativních řešení pro další růst.

  • Dlouhodobý inovativní program pro zvýšení celosvětové produkce pšenice

  • Nový program pro dialog s  veřejností pro podporu komunikace o moderním zemědělství.

 
Liam Condon, výkonný ředitel Bayer CropScience

Investice do rozvoje ve výši 2,4 miliardy EUR (2013–2016)

„Ve světle velké poptávky po našich výrobcích rozšiřujeme naše výrobní kapacity a naše investice do výzkumu a vývoje,“ pokračoval výkonný ředitel Bayer CropScience. Společnost začala s investičním programem, který se týká výdajů ve výši 2,4 miliardy EUR, v roce 2013 s pokračováním do roku 2016: z toho 1,3 miliardy EUR bude vynaloženo v Evropě, jen pro Německo se plánuje 800 miliónů EUR. Mezi roky 2013 a 2016 plánuje Bayer CropScience rovněž investovat asi 700 miliónů EUR v Severní Americe a přibližně 400 miliónů EUR v Latinské Americe a pacifické Asii. Největší samostatné investice jsou plánovány pro Dormagen, Frankfurt a Knapsack v Německu, a také pro Mobile a Kansas City ve Spojených státech.

 
Rozvoj výrobních kapacit umožní růst společnosti v dalších letech

Roční výdaje na výzkum a vývoj okolo 1 miliardy EUR

Poptávka zemědělců po inovativních produktech společnosti včetně produktů chemické a biologické ochrany rostlin stejně jako po řadách vysoce výnosného osiva pohání Bayer CropScience k dalším investicím do výzkumu a vývoje. Během několika příštích let bude Bayer CropScience investovat do výzkumu a vývoje okolo 1 miliardy EUR ročně, aby bylo zajištěno zavedení požadovaných produktů.

Condon zdůraznil potřebu zemědělských inovací: „Zemědělci se neustále potýkají s novými výzvami ohrožujícími schopnost zabezpečit zdravé potraviny po celém světě. Příkladem je devastující choroba citrusů v pomerančovníkových plantážích ve Spojených státech, dramaticky snižující výrobu pomerančů, nebo stále se zhoršující zasolenost půdy v některých oblastech jižní Asie produkujících rýži nebo rostoucí globální výpadek produkce pšenice.“

Condon poukázal na snahu Bayer CropScience pomoci zachránit pomerančovníky integrovaným přístupem potlačujícím přenašeče nebezpečné virozy a další škůdce prostřednictvím nových chemických a biologických řešení.

Bayer CropScience se také chystá uvést na trh rýži, která je dvakrát odolnější vůči zasolení půdy než současné odrůdy. Její uvedení na trh je plánováno v roce 2016 v Indii a následně pak v Bangladéši a Vietnamu.

Dalším zaměřením je výzkum a vývoj vylepšených odrůd pšenice. Společnost Bayer CropScience má již nyní vedoucí pozici na trhu v přípravcích na ochranu rostlin pro tuto světově nejdůležitější plodinu a v roce 2010 začala budovat podnikání v oblasti pšeničného osiva tím, že zahájila spolupráci s předním australským výzkumným ústavem CSIRO. „Podrobně jsme připravili komplexní desetiletý plán investic ve výši 1,5 miliardy EUR do výzkumu a vývoje nových řešení pro pšenici až do roku 2020 - zahrnující jak osivo, tak přípravky na ochranu rostlin,“ řekl Condon. „Nyní je v provozu sedm šlechtitelských stanic pro pšenicí v největších pěstitelských oblastech po celém světě a první osiva mají být v příštím roce prodávána ve východní Evropě. Hybridní odrůdy s vysokým výnosem se očekávají po roce 2020 - je to jasný příklad dlouhodobého směřování našeho podnikání,“ řekl Condon.

 
Také v dalších letech budou narůstat ivestice do výzkumu poro zajištění nových inovací.
 
Schéma zavádění nových produktů Bayer CropScience v následujících letech

Nezbytný předpoklad pro úspěšné zemědělské inovace je pochopení situace a vzájemný dialog

Nezbytným předpokladem pro úspěšné zemědělské inovace je vyšší úroveň transparentnost přínosu nových řešení pro společnost. Bayer CropScience má proto v plánu rozšířit veřejný dialog o potřebě a přínosech vědy a inovací v zemědělství. „Trvale udržitelné zemědělství dnes přináší takovou úroveň bezpečnosti a zabezpečení potravin, jaká se v historii lidstva nikdy dříve nevyskytovala. Mnoho lidí považuje dostatek potravin za samozřejmý,ale systém je křehký, potřebuje neustálé inovace a podporu společnosti, aby bylo zaručeno, že svět bude mít dostatek jídla.“ řekl Condon. Proto chce společnost posílit a rozšířit dialog s veřejností o moderním zemědělství, jeho možnostech a výzvách. Jedním příkladem je nová online platforma „Rozhovory o budoucnosti zemědělství“ (FarmingsFutureDialogues.com) poskytující fórum pro diskusi o zemědělských tématech. Se svým novým modelem pilotních farem „Bayer Forward Farming“ nabízí společnost rovněž možnost hlubokého poznání a vývojetěch nejlepších řešení pro trvale udržitelného zemědělství.

Nasytit více než 9 miliard lidí, kteří budou na planetě v roce 2050, je jednou z největších světových výzev. „Abychom pomohli zabezpečit budoucnost potravin, chceme zapojit budoucí lídry,“ řekl Condon a objasnil, „proto chceme podnítit mladé lidi, aby získávali povědomí o potravinách a zemědělství v rámci Vzdělávacího programu o zemědělství.“

Program se skládá z několika projektů včetně návštěv Bayer CropScience zařízení pro získání praktických zkušeností o tom, jak moderní trvale udržitelné zemědělství vypadá v praxi. Společnost rovněž nabízí možnost stipendia na podporu studentů s průkopnickými nápady v zemědělství a organizuje mezinárodní výměny pro mladé lídry zajímající se o sdílení nápadů a diskusi o zemědělství. Pro více informací, prosím, navštivte ag-education.bayer.com.

 
Vzájemný dialog mezi uživateli a splečností přinese jasné pochopení potřeb

Více podrobností naleznete v Agromanuálu 11-12/2014

Související články

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 06. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 13553x

Nufarm přichází do České republiky

22. 05. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1169x

Adama rozšiřuje nabídku

10. 03. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 395x

BASF po akvizici rozšiřuje nabídku

12. 12. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 671x

Další články v kategorii Management

detail