Chemap Agro s.r.o.

Investice do výzkumu a široké portfolio přípravků pomáhají BASF růst

09. 09. 2016 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1420x

„Jsme v silné pozici našim zákazníkům nabídnout řešení, která splňují jejich specifické požadavky,“ řekl Markus Heldt, prezident divize Crop Protection BASF, na tiskové konferenci v Ludwigshafenu. „Naše portfolio, možnosti distribuce a schopnost porozumět potřebám zemědělců nám dává pevnou konkurenční pozici. Agrochemický trh se vyvíjí a my aktivně sledujeme příležitosti vyplývající z probíhajících snah rozšíření nabídky.“ uvedl Heldt. Na akci společnost zdůraznila své nejnovější inovace pro zemědělce a strategii pro budoucí růst a zároveň diskutovali o aktuálních transformacích a problémech zemědělství.

Agronutrition
  • tržby divize vzrostly o 75 % za posledních 10 let
  • prodej nových přípravků v období let 2015–2025 dosáhne hodnoty 3 miliard €
  • programy pro zákazníky podporují obchodní úspěch

Markus Heldt, prezident divize Crop Protection BASF
Markus Heldt, prezident divize Crop Protection BASF

Navzdory současné celosvětové ekonomické situaci je zemědělský trh stále velmi atraktivním prostředím. Globální trendy vyžadují zvýšení množství i kvality potravin. „Úkolem zemědělců je krmit rostoucí, bohatší a náročnější lidskou populaci, což je stále obtížnější a zvyšuje také potřebu nových technologií, jako je ta naše a bude i nadále růst,“ uvedl Heldt. Aby mohla společnost BASF nadále sloužit zemědělcům a pokračovat v růstu na tomto trhu, bude BASF i nadále investovat do výzkumu a vývoje, posílí zavádění inovací a zapojí se do partnerství, aby urychlila rozvoj nových technologií. „Zvýšíme náš globální podíl při současném zajištění našeho podnikání, ziskovosti a dlouhodobém úspěchu. Věříme, že zaměření na zákazníka a přizpůsobivost, jsou klíčové faktory pro budoucí růst naší firmy, protože požadavky zemědělců se rychle mění,“ uzavřel Heldt.

Divize ochrany rostlin společnosti BASF přinese několik inovací, které již jsou v pokročilých fázích vývoje a těsně před uvedením na trh. Společnost odhaduje, že tržby za nové prostředky na ochranu rostlin, jejichž prodej byl zahájených v letech 2015 až 2025 bude celkem 3 miliardy €. Jedním z příkladů je nejnovější fungicid Revysol®, který bude hrát důležitou roli při fungicidní ochraně porostů a zvládání rezistence chorob, a bude postupně uváděn od sezony 2018/19. V současné době probíhá registrace vyžadovaná evropskou legislativou. Tento přípravek v testech vykazuje vynikající biologickou účinnost proti řadě patogenů, jakož i příznivý ekotoxikologický profil a možnost použití v mnoha běžných i speciálních plodinách.

Markus Heldt, prezident divize Crop Protection BASF
Markus Heldt, prezident divize Crop Protection BASF

Dále navázal Dr. Harald Schwager, člen představenstva společnosti BASF, který uvedl: „Divize ochrany rostlin byla v uplynulých letech velmi úspěšná a významně se podílela na zisku celé společnosti BASF. V posledních deseti letech, tržby divize vzrostly z 3,3 miliard € až na 5,8 miliard €, což představuje nárůst o 75 %. Tento vynikající výkon ukazuje, že plníme naše sliby. Nárůst tržeb byl vyvážen napříč jednotlivými světovými regiony a produkty. Průměrná marže divize vzrostla o více než 25 % oproti předchozímu období, kdy byla společnost leaderem výkonnosti v agrochemickém průmyslu. To potvrzuje význam divize Crop Protection a její místo v celé společnosti BASF.

Společnost BASF trvale usiluje o rozšíření své tradiční nabídky přípravků na ochranu rostlin novými technologiemi. Příkladem je projekt MaglisTM, znamenající významný úspěch v oblasti digitálního zemědělství, který byl zahájen na začátku roku 2016. Jedná se o digitální nástroj umožňující zemědělcům nový pohled a zároveň dodává přesné údaje na podporu rozhodování při jednotlivých operací během pěstování rostlin. Tato počítačová platforma MaglisTM pomáhá uživatelům shromáždit, interpretovat a sledovat řadu údajů o pěstovaných plodinách, což vede k efektivnímu vynaložení nákladů a dosažení požadované kvality a množství sklizené produkce. Česká republika byla zařazena do pilotního projektu ověřování celého systému a díky tomu se již v dalších letech mohou naši zemědělci těšit na možnost využití tohoto expertního systému, pro ochranu a výživu rostlin.

Probíhá vývoj nového řešení odvozeného z kombinace chemických a biologických znalostí, které je dalším důležitým bodem růstové strategie BASF. Společnost je jednou z mála, která může poskytnout, například ošetření osiva produktem obsahujícím směs biologických a chemických látek. Investice do biologických přípravků, které se skládají z přirozeně se vyskytujících organizmů nebo rostlinných výtažků přinese řadu výhod pro zemědělce včetně dostupnosti dalších způsobů ošetření a zvládnutí rezistence. Nedávno otevřené centrum pro výzkum a vývoj biologických přípravků a ošetření osiv v sídle divize v Limburgerhofu dále urychlí vývoj nových výrobků v těchto oblastech.

Pro zbytek roku 2016 očekává BASF, že zemědělský trh bude i nadále velmi rozkolísaný a podnikatelské prostředí bude náročné. Přesto je finančním cílem pro divizi Crop Protection zachovat v roce 2016 stejnou úroveň ziskovosti jakou dosáhla v roce 2015. „Naše přípravky přiblížíme k našim zákazníkům. Budeme zvyšovat naše prodejní úsilí podporované uvedením nových produktů a formulací. Změny musí vést k vytvoření nových příležitostí pro obchodní růst a diferenciaci činností. Můžeme se s hrdostí ohlédnout na 100leté dědictví úspěchů BASF v podobě průlomových řešení pro zemědělce. Ještě důležitější je, že jsme špičkový tým, který pomáhá zlepšit podobu a budoucnost moderního zemědělství,“ uzavřel Schwager.

Dr. Harald Schwager, člen představenstva společnosti BASF
Dr. Harald Schwager, člen představenstva společnosti BASF

připraveno podle tiskové zprávy

Související články

Mezi technologickými startupy zvítězil projekt pro zemědělství - Varistar

18. 06. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 172x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 06. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 13595x

Nufarm přichází do České republiky

22. 05. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1223x

Adama rozšiřuje nabídku

10. 03. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 422x

BASF po akvizici rozšiřuje nabídku

12. 12. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 697x

Další články v kategorii Management

detail