Chemap Agro s.r.o.

Nufarm bude zastoupen také v České republice

04. 02. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 2379x

Produkty společnosti Nufarm jsou v České republice dlouhodobě známy. Nyní došlo k vytvoření samostatné pobočky, která se bude starat o produkty této celosvětově rozšířené společnosti.

Proseeds

Přednášející a tým společnosti Nufarm v ČR: 3 - Hildo Brilleman, 5 - Jakub Matějovský, 6 - Jitka Chromečková, 7 - Petr Saglena, 8 - Robert Schmiedl, 11 - Moshik Fish, 12 - Jan Valenta

Přednášející a tým společnosti Nufarm v ČR: 3 - Hildo Brilleman, 5 - Jakub Matějovský, 6 - Jitka Chromečková, 7 - Petr Saglena, 8 - Robert Schmiedl, 11 - Moshik Fish, 12 - Jan Valenta

Společnost Nufarm má dlouholetou tradici, která započala již před více než 100 lety na Novém Zélandu, kde společnost začala vyrábět průmyslová hnojiva pro místní farmáře. Významným mezníkem v rozvoji společnosti bylo zavedení účinné látky 2,4-D, která odstartovala revoluci v ochraně porostů proti plevelům, a na kterou navázalo mnoho známých produktů, uvedl při slavnostním představení p. Hildo Brilleman, ředitel společnosti Nufarm pro Evropu, střední Východ a Afriku. Cílem současného snažení společnosti Nufarm je naplnění potřeb farmářů a zajištění bezpečnosti pro všechny stupně procesů, od výroby až po bezpečné použití a konzumaci vypěstovaných produktů. Současná doba je velmi dynamická a jsme svědky rychlých změn i v zemědělství a zavádění nových postupů, které reagují na narůstající světovou populaci a nutnost zvýšení efektivity výroby potravin.

Hildo Brilleman, ředitel společnosti Nufarm pro Evropu, střední Východ a Afriku

Hildo Brilleman, ředitel společnosti Nufarm pro Evropu, střední Východ a Afriku

Společnost Nufarm v současnosti působí ve více než 90 zemích světa. Provozuje 10 výrobních závodů, které jsou nejen v Austrálii, ale i Evropě, kde se nejbližší provoz nachází nedaleko našich hranic, v rakouském Linci. Celosvětově společnost zaměstnává přes 3200 pracovníků a roční obrat činí okolo 3,8 mld. USD. Celkově vyrábí stovky produktů umožňujících ochranu rostlin proti plevelům, chorobám a škůdcům včetně mořidel pro ošetření osiva. Důraz při zavádění produktů je kladen potřebám základních plodin, jako jsou např. obilniny, řepka nebo kukuřice, kde je nabízeno kompletní řešení pro zajištění ochrany při pěstování. Díky akvizicím a rychlému rozvoji společnosti v posledních 10 letech došlo také k významnému rozšíření nabídky produktů s jasným přínosem do budoucna, které pomohou růst nejen farmářům, ale i společnosti Nufarm díky vzájemné spolupráci a pochopení vzájemných potřeb. V nabídce tak přibudou nejen post-patentové přípravky, ale i nové produkty. V nejbližší době se očekává uvedení dvou nových herbicidů, třech fungicidů do obilnin a řepky, nebo zavedení inovativní formulace, umožňující nové synergické efekty. Pro ochranu osiva bude zavedeno účinné mořidlo proti háďátkům, které najde uplatnění především u pěstitelů zeleniny. Dále se chystá nový inovativní insekticid určený proti širokému spektru škůdců s globálním uplatněním v mnoha plodinách. Značný rozvoj se také očekává v oblasti biologických přípravků, které dle odhadů v blízké době budou představovat až čtvrtinu nabízeného portfolia přípravků.

Společnost Nufarm se v Evropě dělí na několik částí. Česká republika je v rámci firemní struktury zařazena mezi země střední Evropy včetně baltských států. Jejich řízením byl pověřen Moshik Fish, ředitel společnosti Nufarm pro tuto oblast. Do této oblasti se řadí Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Společnost má významný podíl v Rumunsku a Polsku, kde podíl nabízených přípravků na celkovém trhu dosahuje 8–10 %. Velkého rozšíření přípravky dosáhly také v Maďarsku a baltských státech, kde mají podíl přes 6 %. Současný podíl v České republice je přes 3 %. Na Ukrajině činí podíl pouze 1,6 %, ale vzhledem k velikosti trhu se jedná také o velmi významné odbytiště přípravků. Celkově se v naší oblasti použije přípravků za více než 2,5 mil. €. Vzhledem ke kompletnímu portfoliu pro hlavní plodiny pěstované v této oblasti, jako jsou obilniny, řepka a kukuřice, se předpokládá nárůst zastoupení na trhu díky přiblížení se zákazníkům a zároveň dostupností zkušeného obchodního týmu.

Moshik Fish, ředitel společnosti Nufarm pro země střední Evropy včetně baltských států

Moshik Fish, ředitel společnosti Nufarm pro země střední Evropy včetně baltských států

Ing. Robert Schmiedl, ředitel společnosti Nufarm pro Českou republiku

Ing. Robert Schmiedl, ředitel společnosti Nufarm pro Českou republiku

Místní zastoupení v České republice je oficiálně odštěpným závodem maďarského zastoupení, ale na trhu bude působit samostatně včetně vlastního týmu. Řízením společnosti v České republice byl pověřen Ing. Robert Schmiedl, který bude působit také v regionu společně s dalšími třemi obchodními zástupci - Petr Saglena, Ing. Jakub Matějovský a Ing. Jitka Chromečková. Nadále bude také vypomáhat Ing. Jan Valenta. Logistiku a registraci prozatím zajistí kolegové v zahraničí.

Současné portfolio nabízených přípravků čítá 25 produktů z oblastí herbicidů, fungicidů, insekticidů, regulátorů růstu a smáčedel. Jaké produkty budou pro letošní sezonu hlavní? Z oblasti herbicidů se bude jednat o přípravky do obilnin Fragma DeltaFragma Max. Do obilních porostů s výskytem trávovitých plevelů je určen herbicid Lentron. Široké uplatnění nalezne také graminicid Fusilade Forte. Nabídka fungicidů čítá několik zajímavých produktů. Pro pěstitele obilnin a řepky to je přípravek Korazzo, obsahující azoxystrobin. Samostatný tebuconazole obsahuje přípravek Tyberius, vhodný proti listovým a klasovým chorobám obilnin a který lze použít i v řepce. Dvousložkovým přípravkem obsahujícím prochloraz a tebuconazole s širokým spektrem účinku proti chorobám pšenice je fungicid Zamir 40 EW. Ochranu proti škůdcům zajistí insekticid Bulldock 25 EC obsahující beta-cyfluthrin a přípravek Jager s účinnou látkou lambda-cyhalotrin. Oba mají široké spektrum použití proti škůdcům v mnoha polních plodinách i zelenině. Důležitou součástí technologie pěstování obilnin je použití morforegulátorů, kde společnost nabízí kompletní portfolio regulátorů jako je Calma obsahující trinexapac-ethyl, Ephon Top s etephonem a také Stabilan 750 SL na bázi chlormequat-chloridu.

Portfolio produktů společnosti Nufarm umožňuje provedení ochrany v řadě plodin. Přípravky budou dostupné v nabídce distributorů v rámci České republiky.

Související články

Budoucnost pěstování cukrové řepy

04. 05. 2020 Prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Management Zobrazeno 605x

Nabídka pěstování cukrové řepy

06. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 384x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 04. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 14976x

Agroprace.cz - Pomohou agro studenti?

27. 03. 2020 Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Michal Vokřál, CSc. Management Zobrazeno 665x

BASF stále pomáhá

24. 03. 2020 BASF spol. s r. o. Management Zobrazeno 509x

Další články v kategorii Management

detail