Chemap Agro s.r.o.

Předpoklad produkce olejnin a zejména sóji v roce 2021

27. 09. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 270x

Podle odhadů USDA celosvětová spotřeba olejnin v marketingovém roce 2021/22 vzroste o 3 %. Za vyšší spotřebou je hlavně vyšší zájem Číny o sóju, zejména o šroty (sójové) z důvodu rychlejší obnovy čínského vepřového průmyslu, který negativně ovlivnil africký mor prasat.

Obchod s olejninami v hospodářském roce 2021/22

Podle odhadů USDA celosvětová spotřeba olejnin v marketingovém roce 2021/22 vzroste o 3 %. Za vyšší spotřebou je hlavně vyšší zájem Číny o sóju, zejména o šroty (sójové) z důvodu rychlejší obnovy čínského vepřového průmyslu, který negativně ovlivnil africký mor prasat. Celosvětově se odhaduje vyšší spotřeba slunečnicového a bavlníkového semene o 9 %, resp. 3 %. Obchod s olejnatými semeny bude vyšší, zejména kvůli již zmiňované vyšší poptávce Číny po sóje, což představuje 60 % celosvětového dovozu sóji. Vzhledem k tomu USDA předpokládá i růst cen sóji na osmileté maximum. Podle posledních údajů USDA sice obchod se sójou mírně zpomalil z důvodu poměrně velké zásoby čínského vepřového masa, což však může být jen krátkodobá záležitost.

USDA očekává, že produkce rostlinného oleje celosvětově poroste o 4 % u všech devíti hlavních olejů. Největší nárůst se předpokládá u palmového, slunečnicového a sójového oleje. Využití olejů v potravinářství se podle prognózy zvýší o více než 4 mil. tun (3 %), přičemž nejvíce to bude u slunečnicového a olivového oleje (4 %).

Například dovoz palmového oleje do EU dosáhl v roce 2020 rekordních 7,1 mil. tun. Za výrazným meziročním navýšením byla jak silná produkce italských biopaliv, tak výrazně vyšší produkce různých mýdel a dezinfekcí v důsledku pandemie Covid-19. Pro srovnání v prvním čtvrtletí letošního roku je dovoz palmového oleje do EU o 30 % nižší, než tomu bylo loni.

Na severoamerickém kontinentu by měla v tomto roce růst spotřeba oleje v průmyslu o více než 2 mil. tun (4 %), a to i díky zvýšení výroby bionafty v USA (až o 26 %).

Souhrnně bude obchod s rostlinným olejem v hospodářském roce 2021/22 rekordní. USDA odhaduje, že dlouho trvající silná poptávka po rostlinných olejích sníží jejich zásobu na nejnižší úroveň od hospodářského roku 2010/11.

Prognóza sklizně olejnin a zejména sóji v hospodářském roce 2021/22

Odhaduje se, že celosvětová produkce olejnatých semen v marketingovém roce 2021/22 vzroste o necelých 6 %, a to především z důvodu předpokládaného růstu produkce sóji v USA a Jižní Americe. Celosvětová produkce olejnatých semen by podle předpokladů USDA mohla dosáhnout 635 milionů tun, a to i z důvodu rekordních osevních ploch. V porovnání s loňským rokem se odhaduje v tomto roce vyšší produkce u všech semenných olejnin. Produkce palmy olejné se přepokládá v tomto hospodářském roce nejvyšší v historii.

Produkce sóji (tab. 1) se v současné době odhaduje na 385 milionů tun, což je o 6 % více než v loňském roce. Největší produkce sóji se předpokládá v Brazílii (144 mil. tun), kde již patnáct let v řadě navyšují její výměru, z důvodu silné poptávky a výborných výnosů místních pěstitelů. Druhým a třetím nejvýznamnějším producentem jsou USA (120 mil. tun) a Argentina (52 mil. tun). Je velmi pravděpodobné, že Brazílie již potřetí v řadě obhájí pozici největšího světového producenta a exportéra sóji, a to zejména díky obchodování s Čínou.

Sója ve světě

V souvislosti s nejvyšší odhadovanou produkcí semenných olejnin v marketingovém roce 2021/22 se předpokládá i rekordní produkce oleje, a to 217 mil. tun. Sója (s produkcí cca 62 mil. tun oleje) je po palmě olejné (s produkcí cca 76 mil. tun oleje) druhou nejvýznamnější olejninou světa.

Produkce oleje z řepky by měla být srovnatelná s loňským rokem, a to okolo 29 mil. tun. Z důvodu zvýšeného zájmu odběratelů je výraznější růst produkce oleje zaznamenáván u slunečnice, která by mohla dosáhnout 22 mil. tun oleje.

Nejvýznamnějším importérem sóji je tradičně Čína (semeno - 102 mil. tun), následovaná EU (extrahované šroty - 17 mil. tun a semeno - 15 mil. tun).

Sója v ČR a SR

V tomto roce došlo v ČR k velmi výraznému meziročnímu růstu výměry sóji cca o 39 %. Na Slovensku se taktéž výměra sóji výrazně zvýšila, a to o cca 23 % oproti roku 2020. Podle statistiky se jedná o historicky nejvyšší plochu sóji na obou územích. V případě Slovenska se již pátým rokem po sobě jedná o největší výměru v historii. V roce 2021 se sója v ČR pěstuje na více než 19,5 tis. ha a na Slovensku na necelých 64 tis. ha (graf 2 a 3). Výnosy sóji v ČR i SR byly v loňském roce 2020 nadprůměrné, a to v ČR 2,33 t/ha a v SR dokonce 2,53 t/ha (tab. 3).

Závěr

Odhadnout průběh sklizně a výnos sóji, v době přípravy tohoto článku, kdy sója na našem území kvete, je nemožné.

Velký vliv mají stále častější anomálie v průběhu vegetace. Příkladem jsou extrémní výkyvy počasí patrné např. na americkém kontinentě, kde severozápad USA a západ Kanady sužují extrémní vedra (s doprovodnými požáry). Kanada nedaleko od Vancouveru zaznamenala 29. 6. teplotní rekord 49,5 °C. Také Sibiř (zejména Jukutská oblast) letos čelí horkému a suchému počasí, které je doprovázeno ničivými požáry. Stále častější je výskyt silných přívalových dešťů, často i s krupobitím na různých částech Evropy. Pro naše území zcela nezvyklý výskyt tornáda síly F 4, které doprovázelo silný déšť s krupobitím (24. 6.). Extrémní deště s povodněmi v Německu, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku, ale i u nás (14. a 15. 7.) atd.

Průběh počasí také výrazně ovlivňoval zakládání porostů a růst sóji na našem území. Studené a vlhké jaro opožďovalo zakládání jejích porostů. Na Moravě a na Slovensku se poměrně často sója zakládala i měsíc po agrotechnické lhůtě (koncem května). Studený květen, který podle pranostiky „studený máj ve stodole ráj“ prospěl většině ozimů a časně setým jařinám, se u teplomilných plodin projevoval jejich výrazným opožděním. Což výrazně oddálí sklizeň, zejména pozdnějších odrůd sóji. Vyšší srážky, které jsou pro sóju většinou pozitivní, sebou přinesly i řadu negativ, jako je vytěsnění půdního vzduchu, silné utužení půdy (společně s nevhodnou agrotechnikou), deficience nebo vzájemné vyblokovaní živin, špatná nodulace (způsobená nedostatkem vzduchu v půdě), vyšší fytotoxicita razantních preemergentních herbicidů nebo naopak slabá účinnost postemergentních herbicidů aplikovaných v nevhodném termínu.

Porosty sóji jsou velmi nevyrovnané od výborných až po neskliditelné. Pozitivním jevem je, že zastoupení nadprůměrných porostů výrazně převládá. Dobrou zprávou pro pěstitele by měla být i výrazně vyšší realizační cena sójových bobů.

Tab. 1: Světová produkce sóji v posledních letech

Země

Rok

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22*

Brazílie

96,5

114,6

123,4

119,7

128,0

137,0

144,0

USA

106,9

116,9

120,1

120,5

96,7

112,5

119,9

Argentina

58,8

55,0

37,8

55,3

48,8

46,5

52,0

Čína

12,4

13,6

15,3

16,0

18,1

19,6

19,0

Indie

6,9

11,0

8,4

10,9

9,3

10,5

11,2

Paraguay

9,2

9,2

11,0

8,5

10,1

9,9

10,5

Kanada

6,5

6,6

7,7

7,4

6,1

6,4

6,1

Ostatní

19,4

21,4

20,5

22,9

21,8

21,2

22,5

Celkem

316,6

348,3

344,2

361,3

339,4

363,5

385,2


Zdroj: USDA - červenec 2021, * - hrubý odhad

Tab. 2: Výnosy sóji ve světě v marketingových letech 2012/13 až 2021/22

 

Rok

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22*

Výnos t/ha

2,44

2,50

2,70

2,62

2,92

2,76

2,88

2,77

2,85

2,91

Zdroj: USDA - červenec 2021, * - velmi hrubý odhad

Tab. 3: Výnosy sóji v ČR a SR v letech 2005 až 2020 v t/ha

Země

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ČR

2,04

1,85

1,75

2,17

2,26

1,71

2,36

2,29

2,07

2,28

1,64

2,64

2,41

1,66

2,27

2,33

SR

1,74

1,71

1,41

2,10

1,66

1,72

1,88

1,91

1,36

2,53

1,43

2,65

2,33

2,31

2,46

2,53

Zdroj: ČSÚ 2021, ŠÚ SR 2021

Graf 1: Vývoj světové sklizňové plochy sóji
Graf 1: Vývoj světové sklizňové plochy sóji

Graf 2: Vývoj osevních ploch sóji v ČR
Graf 2: Vývoj osevních ploch sóji v ČR

Graf 3: Vývoj osevních ploch sóji v SR
Graf 3: Vývoj osevních ploch sóji v SR

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1, Ing. Pavel Procházka, Ph.D.2, Daniel Štranc1
1
ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec
2Česká zemědělská univerzita v Praze

Související články

Potreba starostlivosti o komunikáciu a kvalitu vzťahov v produkčnom procese poľných plodín

29. 08. 2021 Ing. Ján Halas, PhD., Ing. Stanislav Torma, PhD. Management Zobrazeno 402x

Slovenská příloha Agromanuálu

01. 08. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 17104x

Cíle v oblasti klimatu ohrožují rostoucí emise oxidu dusného

13. 07. 2021 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Management Zobrazeno 412x

Agrorisk.cz - Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí

23. 05. 2021 Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 757x

Další články v kategorii Management

detail