BASF
BASF
BASF

AGRA

Na zimní přestávku s čistým postřikovačem

29. 12. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 4568x

Čistá aplikační technika je nezbytná při střídání přípravků na ochranu rostlin, po ukončení práce nebo před kontrolním testováním. Očista zbaví postřikovač zbytků přípravků a nečistot. Důležité je také vyčištění celého stroje po ukončení aplikační sezony spojené s jeho přípravou na zimní odstávku.

Proseeds

Očista aplikační techniky

Pokud jsou postupy týkající se výplachu a vnější očisty konávány pravidelně, požadovaného výsledku je dosaženo dříve a s větší efektivitou. Měla by být prováděna pravidelně, aby byla minimalizována rizika znečištění životního prostředí. Je třeba vypláchnout vnitřek nádrže a rozvody postřikové kapaliny a opláchnout vnější povrchy postřikovače od zbytků postřiku, který se může na postřikovači usazovat při aplikačních pracích. Takto se o očistě píše také ve všech dostupných příručkách a manuálech řešících správné postupy při používání přípravků na ochranu rostlin, ale také v návodech k obsluze.

Správné očistě aplikační techniky by mělo být věnováno dostatek času a pozornosti. Přípravky, které jsou touto technikou aplikovány, mohou být nebezpečné pro naše zdraví, zdraví zvířat a zejména pro životní prostředí. Rezidua přípravků na nečištěných strojích mohou být určitým zdrojem kontaminace našeho okolí. Všechny přípravky mají na etiketách informace o postupech čištění aplikační techniky, někdy upřesněné v souvislosti s druhem použitého přípravku. Je velmi důležité prostudovat etiketu přípravku také z důvodu čištění aplikační techniky.

Správná očista postřikovače po aplikaci je také součástí komplexu opatření pro omezování znečištění vody přípravky v projektu TOPPS. Očista patří k bodovým zdrojům znečištění a může významně zvýšit riziko kontaminace vody není-li prováděna správně (nepravidelně, nevhodnými způsoby, na nevhodných místech).

Hrozba poškození životního prostředí nesprávným používáním pesticidů je natolik veliká, že jsou podnikány rozsáhlé kroky ke zlepšení všech činností, které souvisejí s jejich používáním.

Pro správnou očistu je důležité také vybavení postřikovače pro jeho očistu. Systémy proplachu jsou dnes již samozřejmostí. Nádrží na čistou vodu pro potřeby očisty by měly být vybaveny všechny postřikovače uváděné na trh. Pokud jde o výbavu pro vnější očistu strojů, objevuje se u stále více typů postřikovačů. Požadavky na tuto výbavu uvádí mezinárodní harmonizovaná norma ČSN EN ISO 16119. Postřikovače, které dnes nejsou v souladu mimo jiné s touto normou, by neměly být nabízeny k prodeji.

Správné čištění aplikační techniky a nakládání s oplachovými vodami přispívá k ochraně životního prostředí. Čistá aplikační technika také zjednoduší a zrychlí povinné kontrolní testování. Provozovny kontrolního testování mohou neočištěný stroj odmítnout zkontrolovat. Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec.

Postřikovače je třeba udržovat čisté také proto, aby se zabránilo korozi, dále také tzv. křížové kontaminaci přípravky při následném použití stroje, aby se zabránilo poškození plodin. Stopová množství jedné účinné látky mohou reagovat s jinými látkami nebo být přenesena do další postřikové kapaliny. Jedná se zejména o herbicidy. Dlouhodobé expozice malým množstvím některých přípravků mohou poškodit části postřikovače.

Žádná metoda čištění není 100% spolehlivá. Mají-li se postřikovat plodiny, které jsou velmi náchylné k poškození herbicidy, jako zelenina, ovoce nebo okrasné plodiny, doporučuje se používat dva postřikovače. První pouze pro herbicidy, druhý pro všechny ostatní přípravky.

Bude-li naše péče o čistotu postřikovače správná a důkladná, podaří se odstranit většinu zbytků přípravků a snížit tak i rizika pro životní prostředí a naše zdraví.

Příklad postupů asanace aplikační techniky před uskladněním na zimu

Ani výrobci aplikační techniky neberou zimní odstávku na lehkou váhu. Mají zpracovány postupy zimní údržby a přípravy stroje na zimní odstávku - „zazimování“. Některé příklady jsou uvedeny níže.

Asanace před uskladněním na zimu - Berthoud

 1. stroj se omyje zvenku;
 2. cca ½ nádrže čisté vody se vystříká stejným způsobem, jako by stroj pracoval, včetně spuštěných míchadel, to se provede 2× po sobě;
 3. třetí výplach se provádí za použití speciálního čisticího prostředku (dodávají firmy ke svým strojům, lze zakoupit i samostatně u distributorů přípravků), nemíchá se již velké množství kapaliny, stačí několik litrů;
 4. provede se očista filtrů a vložek filtrů;
 5. do nádrže se vlije několik litrů nemrznoucí směsi (např. Fridex) tak, aby při spuštění stroje prošla celým jeho systémem;
 6. provede se prohlídka stroje a opraví se všechny zarezavělé plochy a oděrky;
 7. provede se prohlídka hydraulického systému stroje, pokud je jím vybaven, odstraní se všechny závady způsobující únik oleje;
 8. stroj by měl být uschován pod střechou nebo ještě lépe v hale nebo garáži.

Uskladnění po sezoně - Hardi A/S - Unimarco a.s.

 1. Vyčistěte kompletně postřikovač - zevnitř/zvenku. Ujistěte se, že všechny ventily, hadice a vnější zařízení byly propláchnuty s čisticími přípravky a poté vypláchnuty čistou vodou tak, aby v postřikovači nezůstaly žádné zbytky reziduí přípravků.
 2. Vyměňte poškozená těsnění a opravte možné netěsnosti.
 3. Kompletně vyprázdněte postřikovač a poté nechte čerpadlo několik minut běžet. Ovládejte všechny ventily do všech jejich poloh tak, aby bylo dosaženo maximálního možného vyprázdnění kapaliny z postřikového okruhu stroje. Nechte čerpadlo běžet, dokud ze všech trysek nezačne vycházet vzduch. Vyprázdněte také proplachovací nádrž.
 4. Ochrana proti mrazu: Nejprve proveďte kompletní ošetření postřikovače zevnitř a z venku. Nalijte cca 50 l nemrznoucí směsi do hlavní nádrže. Veškerou zbývající kapalinu v těžce dostupných částech postřikového okruhu také stáhněte do nádrže. V závislosti na teplotách přes zimu použijte doporučenou směs v uvedené tabulce. Zapněte čerpadlo a aktivujte všechny ventily a funkce systému, řídicí jednotky, zařízení pro plnění chemikálií atd., aby došlo k rozmístění nemrznoucí kapaliny do celého obvodu i do hůře dostupných míst. Kapalina nesmíchaná s nemrznoucí směsí zmrzne a může poškodit komponenty postřikovače.
 5. Demontujte tlakoměry naplněné glycerinem a uskladněte je ve vertikální poloze na místě, které je chráněno proti mrazu.
 6. Namažte veškeré mazací body dle plánu mazání.
 7. Když je postřikovač vysušen, odstraňte rez z možných škrábanců nebo poškození laku a znovu na těchto místech lak obnovte.
 8. Na všechny kovové části naneste tenkou vrstvu antikorozního oleje. Vyvarujte se kontaktu oleje s gumovými částmi, hadicemi a pneumatikami.
 9. Složte ramena do transportní polohy a uvolněte tlak ze všech hydraulických funkcí.

Pozn.: Dále viz návod k obsluze konkrétního typu postřikovače HARDI - část Údržba - Uskladnění po sezoně.

Přes zdánlivě složitou operaci však bude technika před následující sezonou v pořádku a její příprava k další činnosti v ochraně rostlin bude časově i finančně méně náročná. Očistě aplikační techniky věnují pozornost výrobci postřikovačů také tím, že publikují instruktážní videa doplněná o cenné rady odborníků.

Pokud se používají speciální čisticí prostředky, vždy je důležité si pozorně přečíst návod k jejich použití. Vždy pamatovat na ochranné pracovní pomůcky, zejména odpovídající rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv a obuv.

Čištění vlastně začíná již při seřizování postřikovače a přípravě postřikové kapaliny. Pokud je seřízení správné, zůstane v nádrži po aplikaci jen velmi malý zbytek postřikové kapaliny, tzv. technický zbytek. Technický zbytek kapaliny představuje množství kapaliny, které se rovná 0,5 % objemu hlavní nádrže postřikovače plus 2 litry kapaliny na každý 1 metr pracovního záběru stroje. Př.: Postřikovač s nádrží 3 000 l a pracovním záběrem 32 m: 0,5 % = 15 l; 2 litry na metr záběru = 64 l. Technický zbytek v nádrži tohoto postřikovače = 79 l postřikové kapaliny/oplachové vody. Je to množství, které nelze běžným způsobem vystříkat, a proto je většinou dovezeno z pole na farmu.

Tab.: Ředění nemrznoucí kapaliny

Venkovní teplota (oC)

Množství vody
(litry)

Množství nemrznoucí kapaliny (litry)

-7

10

2,5

-12

10

4,3

-20

10

6,7

-31

10

10

-40

10

12,2

Úschova postřikovače

Je důležité, aby byl postřikovač v době jeho nečinnosti (nejen přes zimu) odstaven na bezpečném a k tomuto účelu určeném místě. Nepoužívané postřikovače musejí být umístěny bezpečně a neměly by představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat ani životní prostředí. Vyčištěné postřikovače je vhodné odstavit pod střechu, ochránit před mrazem a mimo dosah dětí, potravin a krmiv.

Závěr

Správně a pečlivě očištěný, ošetřený a na zimu připravený postřikovač bude na novou sezonou v pořádku. Nebude třeba měnit mrazem poškozené díly atp. Cílem všech těchto kroků zaměřených na správné používání postřikovačů (během celého aplikačního období) s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí je usnadnit práci obsluhy a dalších osob pohybujících se v ochraně rostlin a zabývajících se plánováním a prováděním aplikace přípravků.

Sledujte online nástroje projektu TOPPS nebo navštivte webové stránky projektu: www.topps-life.org

Postřikovač je třeba před zazimováním důkladně očistit
Postřikovač je třeba před zazimováním důkladně očistit

Očista postřikovače správně prováděná v ochranných pracovních pomůckách
Očista postřikovače správně prováděná v ochranných pracovních pomůckách

Neočištěný postřikovač může být zdrojem kontaminace okolního prostředí
Neočištěný postřikovač může být zdrojem kontaminace okolního prostředí

Související články

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 728x

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 646x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 856x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 493x

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

03. 03. 2024 Ing. Libor Matyáš, Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 529x

Další články v kategorii Mechanizace

detail