BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Acceleron® - moderní způsob ochrany kukuřice

09. 01. 2022 Ing. Petr Ort; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 93x

Rozvoj mohutného kořenového systému je základním předpokladem pro dosažení velké výkonnosti rostlin kukuřice, tvorbu vysokého výnosu a výborné kvality produkce. Kořenový systém nezodpovídá pouze za dostatečné ukotvení rostlin v půdě, ale zejména za zprostředkování zabezpečení dostatku živin a vody pro rozvoj rostliny. Rozvinutý kořenový systém umožňuje rostlinám přijímat živiny a vodu v míře, které by byly v případě jeho nedostatečné velikosti pro rostlinu nedostupné. Mohutný kořenový systém umožňuje rostlině lépe reagovat na podmínky prostředí jako je nedostatek či nadbytek vláhy, fyzikální vlastnosti půdy a přístupnost živin.

Proseeds

Důležitá není pouze rychlost rozvoje kořenového systému a jeho délka, ale zejména rychlé větvení a tvorba laterálních kořenů, které se dále větví a vytvářejí maximální plochu kořenového systému. Velké množství kořenového vlášení sehrává rozhodující roli při získávání vody a živin. Právě období několika prvních týdnů rozvoje rostlin kukuřice je zásadní pro její další růst a konečný výnos.

Šlechtitelé kukuřice vybírají takové materiály, které zabezpečují co nejlépe požadavky na rychlý a intenzivní rozvoj kořenového systému. Hledají také odrůdy, které lépe odolávají chladu a umožňují včasný rozvoj kořenového systému při časném setí. Tím umožňují lepší využití jarní vláhy a rychlý rozvoj biomasy.

Kromě šlechtění jsou vytvářeny i další nástroje, které umožňují pravidelné dosahování výnosu a kvality sklizně kukuřice, ať se jedná o rostliny pěstované na zrno nebo na siláž.

Moderním nástrojem, umožňujícím chránit kukuřici před chorobami a škůdci od samého začátku vegetace a současně výrazně podporuje rozvoj kořenové soustavy kukuřice, je ochranný systém moření osiva-Acceleron®.

Obr. 1: Vliv ošetření osiva kukuřice látkou B-360 a dalších složek systému Acceleron® na rozvoj kořenové soustavy a mykorhizních hub
Obr. 1: Vliv ošetření osiva kukuřice látkou B-360 a dalších složek systému Acceleron® na rozvoj kořenové soustavy a mykorhizních hub

Z čeho se Acceleron® skládá?

Stejně, jako je tomu u jiných mořidel, obsahuje Acceleron® složku chemické ochrany, která je zde dále rozdělena na fungicidní a případně také insekticidní část (Redigo® M + Force® 20 CS). Insekticidní složka Force® 20 CS je součástí ochranného systému Acceleron® Elite.

Vedle této základní části ochrany vzcházející kukuřice obsahuje Acceleron® také složku biologickou, která účinně podporuje rozvoj kořenového systému, zabezpečuje lepší přístupnost živin a jejich příjem.

Na jakém základě působí biologická složka systému moření Acceleron®?

V mořidle je obsažena biologická složka (B-360), která sama o sobě není živým organismem a obsahuje organické molekuly Lipo-chitooligosacharidu (LCO). Tyto molekuly se aktivně podílejí na propojení kořenového systému rostlin s mykorhízními houbami a otvírají cestu mykorhízních hub do kořenů. Současně také podporuje aktivitu mykorhízních hub, stimuluje klíčení spor a produkci hyf. Synergické působení těchto hub vede k rozvoji kořenového systému, obsazení většího půdního prostoru a tím i zpřístupnění živin a vody rostlině. V pokusech bylo prokázáno, že samotné využití B-360 zvyšuje výnos kukuřice v průměru o 2 %.

V letošním roce byl v České republice laboratorně ověřován vliv B-360 a dalších složek systému Acceleron® na rozvoj kořenové soustavy kukuřice (obr. 1).

Dalším cílem pokusu bylo cílem ověřit také vliv moření na rychlost klíčení a vzcházení rostlin (viz přiložený rámeček).

Závěr pokusu

  • Moření kukuřice mělo minimální vliv na rychlost vzcházení, rozptyl byl v rozsahu jednoho dne.
  • Všechny mořené varianty dosáhly vyšší úrovně rozvoje kořenového systému, než tomu bylo u nemořené varianty.
  • Nejvyšší hmotnost kořenů byla dosažena u variant s B-360.
  • Vizuálním hodnocením je zřejmý větší rozvoj jemného kořenového vlášení u variant mořených B-360, než tomu bylo u variant bez této aktivace.

Ochranný systém Acceleron® a Acceleron® Elite je novým nástrojem v ochranně kukuřice, zvyšující výnos a kvalitu produkce. Zvyšuje také jistotu dobrého zdravotního stavu a celkové vitality rostlin na počátku vegetace. Tento systém ochrany kukuřice je využit u řady odrůd Dekalb® a je dalším doplňkem jejich mimořádné kvality.

Výsledky pokusu s ošetřením osiva kukuřice

Vliv ošetření osiva na rozvoj kořenového systému u kukuřice


1 - neošeřeno; 2 - Redigo® M; 3 - Redigo® M + B-360; 4 - Redigo® M + B-360 + Force® 20 CS; 5 - Redigo® M + Force® 20 CS

Související články

Choroby řepy: Listové skvrnitosti řepy

10. 01. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 154x

Verticillium longisporum na řepce ozimé - účinnost biologický preparátů v řízených podmínkách

06. 01. 2022 Ing. Eva Zusková, Anežka Rásochová, Mgr. Veronika Konradyová, Ing. Marie Maňasová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 222x

Choroby řepy: Choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

22. 11. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 333x

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

18. 11. 2021 Ing. Irena Bačová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 413x

Houbové choroby chmele

10. 11. 2021 Ing. Markéta Trefilová; Chmelařský institut s. r. o. Žatec Choroby Zobrazeno 430x

Další články v kategorii Choroby

detail