Chemap Agro s.r.o.

Bontima - špičková ochrana sladovnického ječmene, vysoký výnos a vynikající kvalita produkce

06. 06. 2017 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D. ; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 348x

Jedním z předpokladů vysokého výnosu sladovnického ječmene je zajištění dobrého zdravotního stavu porostů. Vhodná fungicidní ochrana prokazatelně souvisí s vyšším výnosem zrna i slámy, vyšším přepadem zrna a optimálním obsahem N-látek v zrnu.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Bontima®, produkt společnosti Syngenta, je vynikajícím fungicidem určeným k ochraně jarních a ozimých ječmenů. Zajišťuje vynikající ochranu proti širokému spektru chorob ječmene, má pozitivní vliv na prodloužení fotosyntetické aktivity rostlinných pletiv, příznivě ovlivňuje rozvoj kořenové soustavy a kondici rostlin. Rostliny po aplikaci fungicidu Bontima® vykazují vyšší toleranci k suchu a odolnosti vůči stresu. Všechny tyto faktory mají pozitivní vliv na výnos zrna a kvalitu produkce (podíl předního zrna, obsah N-látek).

Fungicid Bontima® obsahuje dvě účinné látky: cyprodinil ze skupiny pyrimidinů a izopyrazam ze skupiny SDH inhibitorů. Kombinace účinných látek je specifická vysokou účinností proti širokému spektru chorob a abiotickým skvrnitostem (tab. 1).

Díky kombinaci dvou účinných látek s odlišným mechanizmem účinku je Bontima® ideálním produktem do antirezistentních strategiích. Navíc je formulace fungicidu Bontima® díky účinné látce izopyrazam jedinečná tzv. duosafe technologií - technologií dvojité vazby. Tato technologie zajišťuje velmi rychlý průnik izopyrazamu a jeho pevné navázání do voskové vrstvy listu. V případě rizika infekce je účinná látka izopyrazam schopna v okamžiku dopadu spor patogena tyto spory aktivně vyhledat, pevně se na ně navázat a tzv. vypnout jejich energetickou produkci. Tak dochází k okamžité inaktivaci patogena.

Produkt Bontima® je registrován do jarního a ozimého ječmene proti hnědé skvrnitosti ječmene, rzi ječné, ramuláriové skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a padlí travnímu. Ošetření je možné provádět od růstové fáze BBCH 30 (začátek sloupkování) do BBCH 59 (konec metání), v aplikační dávce 1,6–2,0 l/ha. Spektrum a stupeň účinnosti Bontimy proti jednotlivým houbovým patogenům dle HCGA je uvedeno v tabulce 1.

Tab. 1: Spektrum a stupeň účinnosti produktu Bontima® proti houbovým patogenům ječmene (HGCA 2016)

Bontima®

Účinná látka

Hnědá skvrnitost ječmene

Rynchosporiová skvrnitost ječmene

Padlí travní

Rez ječná

Ramuláriová skvrnitost

Abiotické skvrnitosti

Izopyrazam + cyprodinil

****

***

**

****

***

****

Pozn.: * slabá účinnost, ** dobrá účinnost, *** velmi dobrá účinnost, **** vynikající účinnost

Abiotické skvrnitosti: původcem skvrnitosti nejsou houbové patogeny, výskyt skvrn může být redukován fungicidním ošetřením

Použití fungicidu Bontima® je ideál­ní do vysoce intenzivních technologií. V tomto případě je vždy nutné dodržovat zásadu preventivní aplikace a snahu udržet porost v co nejlepší kondici.
Do intenzivní pěstitelské technologie jarního sladovnického ječmene je Bontima® situována jako hlavní ošetření praporcového listu T2 ve vývojové fázi BBCH 37–45 v dávce 1,6 l/ha. Cílem druhé aplikace je co nejdelší udržení rostliny na vysokém stupni asimilace, tedy chránit kvalitně a především dlouhodobě zelenou listovou plochu.

Pro T1 aplikaci je Syngenta doporučení zohledněno odrůdovou agrotechnikou: Archer® Turbo v dávce 0,8 l/ha patří do technologie ošetření odrůd náchylných na padlí travní, má nejsilnější stop efekt a nejvyšší účinnost na padlí, navíc kontroluje časné infekce všech skvrnitostí a rzí. V kombinaci s přípravkem Moddus® spolehlivě zajistí regulaci porostu proti polehání a díky synergickému efektu je možné snížit dávku Moddusu na 0,3 l/ha.

Pro ošetření odrůd odolných proti padlí travnímu je možné využít výhod strobilurinové technologie přípravku Amistar® Xtra v dávce 0,5 až 0,75 l/ha v T1 aplikaci, a tím získat dlouhodobější preventivní fungicidní ochranu s účinností na široké spektrum chorob, která se pozitivně odrazí ve výnosu zrna (tab. 2).

Tab. 2: Doporučení společnosti Syngenta

Plodina

T1

T2

Ječmen jarní

Archer Turbo 0,8 l/ha + Moddus 0,3 l/ha nebo

Amistar Xtra 0,5-0,75 l/ha + Moddus 0,3 l/ha

Bontima 1,6 l/ha

Ječmen ozimý

Archer Turbo 0,8 l/ha + Moddus 0,5 l/ha

Bontima 1,6 l/ha

V případě vysokého tlaku chorob je vhodné interval mezi prvním a druhým ošetřením zkrátit a použít horní dávky přípravku Bontima®, tedy 1,8–2,0 l/ha.

V případě volby jediné, sólo aplikace fungicidu Bontima® doporučujeme ošetření ve fázi BBCH 31–33 (dle tlaku) v plné dávce 2,0 l/ha pro maximální efekt a dlouhodobost účinku.

U přípravku Bontima® je obzvláště důležité dodržet doporučené dávkování a aplikovat včas, nejlépe preventivně, protože jedině tak je možné plně využít vysoký potenciál tohoto jedinečného produktu a dosáhnout vysoce kvalitní ochrany proti širokému spektru chorob, dlouhodobého účinku a očekávaného výsledku v podobě vysokého výnosu a špičkové sladovnické kvality.

Výsledky pokusů

Výsledky z PD Všestary 2016 ukazují, jakou odezvu ve výnosu zrna přinášely naše aplikované fungicidní technologie. V systému dvou ošetření došlo po aplikaci fungicidu Bontima® k navýšení výnosu oproti kontrole o 19 %. Obsah dusíkatých látek v zrnu po aplikaci fungicidu vyhověl parametrům sladovnické kvality a ve srovnání s neošetřenou kontrolou byl optimalizován na 11,3 %.

U odrůdy Bojos, odolné vůči padlí, bylo na stejné lokalitě zařazením přípravku Amistar® Xtra do T1 v dávce 0,75 l/ha a v kombinaci s přípravkem Bontima® v T2 v dávce 1,6 l/ha dosaženo navýšení výnosu zrna o 23,4 %. Při použití sólo aplikace fungicidu Bontima® v dávce 1,8 l/ha v T1 došlo k navýšení výnosu o 12,6 %. Také v tomto pokusu bylo díky fungicidnímu ošetření dosaženo vysoké sladovnické jakosti - obsah N-látek byl optimalizován a odpovídal požadovaným parametrům sladovnické jakosti. Přepad zrna nad sítem u varianty ošetřené Amistarem Xtra a Bontimou dosahoval 95 % a ve srovnání s neošetřenou kontrolou došlo k jeho navýšení o 5,7 % (neošetřená kontrola 89,3 %).

Výsledky roku 2016 dokazují pozitivní vliv fungicidu Bontima® na výnos a kvalitativní parametry.

Bontima® se díky svým vlastnostem stala oprávněně pevnou součásti intenzivních pěstitelských technologií zaměřených na produkci vysoce jakostních partií jarního sladovnického ječmene. Jako jediný přípravek na trhu je specialistou pro ochranu ječmenů a má registrovanou účinnost na nejširší spektrum jejich chorob. Navíc zvyšuje kvalitu sladovnických ječmenů i sladu a přináší pozitivní odezvu ve výnosu zrna.

Související články

Virové choroby obilnin a ochrana proti nim

12. 10. 2017 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 319x

Podstata proměnlivé („polní“) odolnosti rostlin vůči chorobám

10. 10. 2017 Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada, CSc.; Kroměříž Choroby Zobrazeno 181x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 258x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 327x

Choroby sóje

14. 08. 2017 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Choroby Zobrazeno 256x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail