BASF
BASF
BASF

AGRA

Fungicid Efilor®: Nejlepší volba pro jarní ošetření porostů řepky ozimé

13. 03. 2018 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 1746x

S nástupem intenzivního hospodaření, vyššího tlaku na osevní postupy a minimalizačního zpracování půdy se zároveň vytváří vhodné podmínky a prostředí pro rozšiřování chorob v porostech ozimé řepky. V případě pozdního zjištění signalizace, nedodržení agrotechnických postupů a výběru špatného přípravku na ochranu rostlin mohou ztráty dosáhnout až 50 %. V opačném případě pak může zemědělec počítat s nárůstem výnosu o 5 až 15 %. Pro všechna agrotechnická opatření je zapotřebí si dobře spočítat ekonomickou efektivitu dostupného řešení.

Proseeds

Klíčové informace:

  • Součástí technologie Boscalidový štít (výrazně nižší náklady díky snížení dávek fungicidních přípravků obsahující boscalid).
  • Součást nejpoužívanější fungicidní technologie ochrany ozimé řepky v ČR.
  • Vynikající fungicid s morforegulačním účinkem.
  • Podporuje větvení řepky a zvyšuje počet šešulí.
  • Silný preventivní a kurativní účinek.
  • První přípravek pro jarní ošetření řepky obsahující karboxamid.

Společnost BASF nabízí od roku 2015 dvousložkový fungicidní přípravek Efilor® s mírným regulačním účinkem. Obsahem přípravku jsou účinné látky metconazole a boscalid. Obě látky mají preventivní i kurativní účinek díky čemuž mohou chránit rostlinu před napadením i po infekci. Účinná látka boscalid patří do inovativní skupiny tzv. karboxamidů (SDHI) s originálním způsobem účinku na dýchací procesy citlivých organismů.

Náš tip*

Aplikujte Efilor® v dávce 0,6 l/ha v časném jaru (výška řepky 15–40 cm) jako ochranu proti fomové hnilobě (graf 1), hlízence obecné (graf 2), černi řepkové a plísni šedé.

Nejdéle do 21 dnů aplikujte z důvodu kontinuální ochrany porostů řepky proti fomové hnilobě, hlízence obecné (obr. 1) a černi řepkové fungicidní přípravek Pictor® v dávce 0,4 l/ha. Nejlepším termínem pro aplikaci je období květu (BBCH 61–65).

 

Oba přípravky mají AgCelence® efekt, který přináší pozitivní fyziologický vliv na tvorbu bočních větví, nasazení šešulí a u rostlin vykazuje lepší toleranci ke stresovým podmínkám. Výsledkem jsou vyšší výnosy, zlepšení kvality a vyšší produkční výkonnost.

Efilor® je součástí technologie známé jako Boscalidový ochranný štít (Efilor® + Pictor®), v které jsou oba obsažené přípravky založené na účinné látce boscalid. Tato unikátní technologie je používána od časného jara až do období květu. Díky „kombi efektu“ přípravků je možné snížit dávky přípravků Efilor®Pictor® o 0,1 l/ha tj. o 14 % resp. 20 %. Kromě špičkové ochrany porostů řepky ozimé po celé jarní období má podnik zároveň možnost významně ušetřit za nákup přípravků, neboť zcela automaticky dochází ke snížení ceny ošetření v porovnání se sólo aplikacemi přípravků v plných dávkách. Výsledky účinnosti potvrzuje i doporučení německého Institut für Pflanzenschutz (institutu ochrany rostlin), ve kterém vychází Efilor® jako vůbec nejlepší přípravek v období jarního ošetření řepky (tab. 1)

Tab. 1: Hodnocení fungicidů v řepce, Institut für Pflanzenschutz (institut ochrany rostlin), listopad 2017, Německo
Tab. 1: Hodnocení fungicidů v řepce, Institut für Pflanzenschutz (institut ochrany rostlin), listopad 2017, Německo

Graf 1: Účinnost fungicidu Efilor® v systému boscalidového ochranného štítu na fomovou hnilobu, n=2, ZS Kujavy a Opava 2016
Graf 1: Účinnost fungicidu Efilor® v systému boscalidového ochranného štítu na fomovou hnilobu, n=2, ZS Kujavy a Opava 2016

Graf 2: Napadení hlízenkou v %, hodnocení 89 dní po ošetření, ZS Kluky 2017. Technologie Boscalidový štít zabezpečila spolu s technologií Prothioconazole + Tebuconazole; Fluopyram + Prothioconazole vyšší účinnost na hlízenku obecnou oproti ostatním ověřovaným technologiím
Graf 2: Napadení hlízenkou v %, hodnocení 89 dní po ošetření, ZS Kluky 2017. Technologie Boscalidový štít zabezpečila spolu s technologií Prothioconazole + Tebuconazole; Fluopyram + Prothioconazole vyšší účinnost na hlízenku obecnou oproti ostatním ověřovaným technologiím

Graf 3: Výnos semen při použití různých fungicidních opatření, ZS Kluky 2017. Technologie Boscalidový štít dosáhla v porovnání s ostatními ověřovanými technologiemi na nejvyšší výnos.
Graf 3: Výnos semen při použití různých fungicidních opatření, ZS Kluky 2017. Technologie Boscalidový štít dosáhla v porovnání s ostatními ověřovanými technologiemi na nejvyšší výnos.

Graf 4: Zisk na hektar při porovnání různých fungicidních technologií se započtením nákupní ceny a nákladů na aplikaci
Graf 4: Zisk na hektar při porovnání různých fungicidních technologií se započtením nákupní ceny a nákladů na aplikaci

Obr. 1: Infračervené fotografie s porovnáním účinnosti technologie boscalidového štítu, konkurenční technologie a neošetřené kontroly, ZS Kluky 2016.
Obr. 1: Infračervené fotografie s porovnáním účinnosti technologie boscalidového štítu, konkurenční technologie a neošetřené kontroly, ZS Kluky 2016.

 

Celá technologie se velmi osvědčila a dále se rozšiřuje, což dokládá i meziroční zvýšení prodejů přípravku Efilor® o 70 %. Velká oblíbenost mezi zemědělci je dána především jeho účinností na nejdůležitější choroby ozimé řepky, ekonomickou efektivitou a celkovou spokojeností zákazníků v České republice.

S nástupem intenzivního hospodaření, vyššího tlaku na osevní postupy a minimalizačního zpracování půdy se zároveň vytváří vhodné podmínky a prostředí pro rozšiřování chorob v porostech ozimé řepky. V případě pozdního zjištění signalizace, nedodržení agrotechnických postupů a výběru špatného přípravku na ochranu rostlin mohou ztráty dosáhnout až 50 %. V opačném případě pak může zemědělec počítat s nárůstem výnosu o 5 až 15 %. Pro všechna agrotechnická opatření je zapotřebí si dobře spočítat ekonomickou efektivitu dostupného řešení.

Související články

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

07. 08. 2022 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 113x

Choroby černého rybízu

06. 08. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 129x

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

02. 08. 2022 Bc. Zuzana Lišková; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 140x

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

31. 07. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D., Mgr. Michaela Kracíková, RNDr. Petra Lišková, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 182x

Další články v kategorii Choroby

detail