Chemap Agro s.r.o.

Jarní regulace a ochrana řepky

01. 02. 2019 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 1293x

S nástupem jarního období a zahájením vegetace řepky musí každý agronom správně rozhodnout o použití vhodného fungicidu. V případě příznivých podmínek pro jarní vitální růst pak i o použití regulátoru. V ideálním případě o použití jednoho přípravku obsahující regulační i fungicidní složku. Právě tím, je unikátní společnost BASF, která nabízí všem zemědělcům pro všechny podmínky nejlepší řešení – Caryx jako růstový regulátor s fungicidní účinností a Efilor jako fungicid s regulační účinností.

Proseeds

Caryx® je nejpoužívanější regulátor s fungicidní účinností

Caryx® je nejvíce používaným řešením pro podzimní morforegulaci a ochranu řepky proti houbovým chorobám. Obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metkonazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporují vznik pupenů výnosotvorných větví, zesilují kořenový krček a napomáhají zvyšovat objem kořenové hmoty.

Caryx je vhodný i pro jarní regulaci

Dle průběhu počasí a rychlosti vývoje řepky lze použít Caryx® i pro jarní regulaci v dávce 0,7–1,0 l/ha. Jeho použití je vhodné u vzrůstných robustních hybridů, jako jsou např. Arsenal, Astronom, DK Explicit, DK Exquisite, Inspiration atd. Dále doporučujeme použít Caryx® pro intenzivně vedené porosty - s dávkou N vyšší jak 200 kg/ha (aplikace velkého množství digestátu či chlévské mrvy). Tím se zabrání poléhání.

Napadení komplexem houbových chorob
Napadení komplexem houbových chorob

Poškození srdéčka řepky žírem larvy dřepčíka
Poškození srdéčka řepky žírem larvy dřepčíka

Jarní regulátor s fungicidní účinností pro špičkové výnosy

Hlavní výhodou přípravku Caryx® je růstová regulace porostu, což platí zejména v teplých a deštivých letech. Redukuje tedy výšku rostlin, čímž minimalizuje riziko polehnutí. Pokud nedojde k dostatečné regulaci, má polehnutí má vliv na výnos, kvalitu a sklizeň. V rostlině totiž probíhá méně účinná fotosyntéza, což má za následek malá semena, praskání šešulí a nevyrovnané zrání. Výsledkem je pak obtížná sklizeň, nižší výnos, větší výdrol a s tím související navýšené náklady na hubení výdrolu v následné plodině.

Díky redukci apikální dominance Caryx® zajistí také navýšení počtu větví a energii uloženou ve formě cukrů a bílkovin dokáže proměnit v mohutnější šešule. Nezbytným přínosem je kontinuální ochrana proti jarním chorobám řepky. Snaha vyřešit fomovou hnilobu na jaře je složitá až nemožná. Jarní ošetření pouze chrání před novou infekcí stonku poškozeného mrazy či hmyzem.

Graf 1: Redukce výšky rostlin znamená redukce rizika polehnutí, polehnutí stanoveno při sklizni, sumář 9 evropských pokusů BASF, 2011–2014
Graf 1: Redukce výšky rostlin znamená redukce rizika polehnutí, polehnutí stanoveno při sklizni, sumář 9 evropských pokusů BASF, 2011–2014

Graf 2: Účinnost přípravku Caryx® proti fomové hnilobě v porovnání s přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole, napadení stonku stanoveno v BBCH 85, sumář 16 evropských pokusů BASF, 2011–2014
Graf 2: Účinnost přípravku Caryx® proti fomové hnilobě v porovnání s přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole, napadení stonku stanoveno v BBCH 85, sumář 16 evropských pokusů BASF, 2011–2014

Graf 3: Caryx® navyšuje výnos nejlépe v porovnání s konkurenčními přípravky, sumář 21 evropských pokusů BASF, 2007–2014
Graf 3: Caryx® navyšuje výnos nejlépe v porovnání s konkurenčními přípravky, sumář 21 evropských pokusů BASF, 2007–2014

Aplikace již od 5 °C

Caryx® je jako jediný přípravek na trhu možné použít při teplotách od 5 °C. Tato vlastnost je důležitá při aplikaci v pozdním podzimu nebo časném jaru.

Efilor je účinný jarní fungicid s morforegulačními účinky

Efilor® je silný fungicidní přípravek s morforegulačními účinky obsahující dvě účinné látky metconazole a boscalid (SDHI). Efilor® působí především preventivně, ale dokáže si poradit i se začínajícím napadením zamezením šíření již existující infekce.

Efilor® poskytuje ochranu proti nejdůležitějším houbovým chorobám v jarním období - fomové hnilobě, hlízence obecné, černi řepkové a plísni šedé.

Unikátní kombinace účinných látek metconazole a boscalid podporuje také tvorbu bočních větví nasazení šešulí a zároveň mírnou regulaci porostu.

Graf 4: Účinnost přípravků Efilor® na porostech řepky infikovaných fomovou hnilobou, porovnání s přípravky na bázi prothioconazole+tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)
Graf 4: Účinnost přípravků Efilor® na porostech řepky infikovaných fomovou hnilobou, porovnání s přípravky na bázi prothioconazole+tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)

Graf 5: Efilor® stimuluje větvení, porovnání s kontrolou a přípravky na bázi prothioconazole + tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)
Graf 5: Efilor® stimuluje větvení, porovnání s kontrolou a přípravky na bázi prothioconazole + tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)

Graf 6: Efilor® napomáhá tvorbě šešulí, porovnání s kontrolou a přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)
Graf 6: Efilor® napomáhá tvorbě šešulí, porovnání s kontrolou a přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)

Vhodnost použití v jarním období

Na řepku napadenou houbovými chorobami nebo napadenou larvami dřepčíka olejkového je vhodné aplikovat Efilor® v dávce 0,7 l/ha (výška řepky 15–20 cm).

Dále je vhodné Efilor® aplikovat na nevyrovnanou a řídkou řepku, kde jsou rostliny a kořenový krček slabší nebo oslabené porosty v horší kondici. Dále u hustých odrůd středního a nižšího typu, u kterých není větší pravděpodobnost poléhání, či jsou vedeny méně intenzivně. Efilor® se v těchto případech volí v dávce 0,6–0,7 l/ha (výška řepky 20–40 cm).

Rozhodnutí o dávce také ovlivňuje úroveň hnojení N, průběh počasí v jarním období, zejména denní teploty a dešťové srážky.

Řídké a nevyrovnané porosty
Řídké a nevyrovnané porosty

Oslabené porosty se slabým kořenovým krčkem
Oslabené porosty se slabým kořenovým krčkem

Související články

Choroby kukuřice (2): Houbové choroby kukuřice I.

19. 05. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 279x

Belchim uvádí novou účinnou látka isofetamid v přípravku Kenja

16. 05. 2020 Ing. Pavel Hasman; BELCHIM Crop Protection Czech Republic Choroby Zobrazeno 272x

Propulse®, Tilmor®, Prosaro® k fungicidní ochraně máku setého

02. 05. 2020 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 378x

Výsledky fungicidních pokusů ječmene jarního sladovnického

18. 04. 2020 Ing. Jiří Šilha, Ph.D.; SOUFFLET AGRO a.s. Choroby Zobrazeno 635x

Špičková ochrana řepky v květu

01. 04. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 670x

Další články v kategorii Choroby

detail