Chemap Agro s.r.o.

Jarní regulace a ochrana řepky

01. 02. 2019 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 879x

S nástupem jarního období a zahájením vegetace řepky musí každý agronom správně rozhodnout o použití vhodného fungicidu. V případě příznivých podmínek pro jarní vitální růst pak i o použití regulátoru. V ideálním případě o použití jednoho přípravku obsahující regulační i fungicidní složku. Právě tím, je unikátní společnost BASF, která nabízí všem zemědělcům pro všechny podmínky nejlepší řešení – Caryx jako růstový regulátor s fungicidní účinností a Efilor jako fungicid s regulační účinností.

Agronutrition

Caryx® je nejpoužívanější regulátor s fungicidní účinností

Caryx® je nejvíce používaným řešením pro podzimní morforegulaci a ochranu řepky proti houbovým chorobám. Obsahuje dvě optimálně vyvážené látky metkonazol a mepiquat-chlorid, které zajišťují dokonalé zastavení apikální dominance, současně podporují vznik pupenů výnosotvorných větví, zesilují kořenový krček a napomáhají zvyšovat objem kořenové hmoty.

Caryx je vhodný i pro jarní regulaci

Dle průběhu počasí a rychlosti vývoje řepky lze použít Caryx® i pro jarní regulaci v dávce 0,7–1,0 l/ha. Jeho použití je vhodné u vzrůstných robustních hybridů, jako jsou např. Arsenal, Astronom, DK Explicit, DK Exquisite, Inspiration atd. Dále doporučujeme použít Caryx® pro intenzivně vedené porosty - s dávkou N vyšší jak 200 kg/ha (aplikace velkého množství digestátu či chlévské mrvy). Tím se zabrání poléhání.

Napadení komplexem houbových chorob
Napadení komplexem houbových chorob

Poškození srdéčka řepky žírem larvy dřepčíka
Poškození srdéčka řepky žírem larvy dřepčíka

Jarní regulátor s fungicidní účinností pro špičkové výnosy

Hlavní výhodou přípravku Caryx® je růstová regulace porostu, což platí zejména v teplých a deštivých letech. Redukuje tedy výšku rostlin, čímž minimalizuje riziko polehnutí. Pokud nedojde k dostatečné regulaci, má polehnutí má vliv na výnos, kvalitu a sklizeň. V rostlině totiž probíhá méně účinná fotosyntéza, což má za následek malá semena, praskání šešulí a nevyrovnané zrání. Výsledkem je pak obtížná sklizeň, nižší výnos, větší výdrol a s tím související navýšené náklady na hubení výdrolu v následné plodině.

Díky redukci apikální dominance Caryx® zajistí také navýšení počtu větví a energii uloženou ve formě cukrů a bílkovin dokáže proměnit v mohutnější šešule. Nezbytným přínosem je kontinuální ochrana proti jarním chorobám řepky. Snaha vyřešit fomovou hnilobu na jaře je složitá až nemožná. Jarní ošetření pouze chrání před novou infekcí stonku poškozeného mrazy či hmyzem.

Graf 1: Redukce výšky rostlin znamená redukce rizika polehnutí, polehnutí stanoveno při sklizni, sumář 9 evropských pokusů BASF, 2011–2014
Graf 1: Redukce výšky rostlin znamená redukce rizika polehnutí, polehnutí stanoveno při sklizni, sumář 9 evropských pokusů BASF, 2011–2014

Graf 2: Účinnost přípravku Caryx® proti fomové hnilobě v porovnání s přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole, napadení stonku stanoveno v BBCH 85, sumář 16 evropských pokusů BASF, 2011–2014
Graf 2: Účinnost přípravku Caryx® proti fomové hnilobě v porovnání s přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole, napadení stonku stanoveno v BBCH 85, sumář 16 evropských pokusů BASF, 2011–2014

Graf 3: Caryx® navyšuje výnos nejlépe v porovnání s konkurenčními přípravky, sumář 21 evropských pokusů BASF, 2007–2014
Graf 3: Caryx® navyšuje výnos nejlépe v porovnání s konkurenčními přípravky, sumář 21 evropských pokusů BASF, 2007–2014

Aplikace již od 5 °C

Caryx® je jako jediný přípravek na trhu možné použít při teplotách od 5 °C. Tato vlastnost je důležitá při aplikaci v pozdním podzimu nebo časném jaru.

Efilor je účinný jarní fungicid s morforegulačními účinky

Efilor® je silný fungicidní přípravek s morforegulačními účinky obsahující dvě účinné látky metconazole a boscalid (SDHI). Efilor® působí především preventivně, ale dokáže si poradit i se začínajícím napadením zamezením šíření již existující infekce.

Efilor® poskytuje ochranu proti nejdůležitějším houbovým chorobám v jarním období - fomové hnilobě, hlízence obecné, černi řepkové a plísni šedé.

Unikátní kombinace účinných látek metconazole a boscalid podporuje také tvorbu bočních větví nasazení šešulí a zároveň mírnou regulaci porostu.

Graf 4: Účinnost přípravků Efilor® na porostech řepky infikovaných fomovou hnilobou, porovnání s přípravky na bázi prothioconazole+tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)
Graf 4: Účinnost přípravků Efilor® na porostech řepky infikovaných fomovou hnilobou, porovnání s přípravky na bázi prothioconazole+tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)

Graf 5: Efilor® stimuluje větvení, porovnání s kontrolou a přípravky na bázi prothioconazole + tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)
Graf 5: Efilor® stimuluje větvení, porovnání s kontrolou a přípravky na bázi prothioconazole + tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)

Graf 6: Efilor® napomáhá tvorbě šešulí, porovnání s kontrolou a přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)
Graf 6: Efilor® napomáhá tvorbě šešulí, porovnání s kontrolou a přípravkem na bázi prothioconazole + tebuconazole (Oseva Pro Opava, VÚO, 2014)

Vhodnost použití v jarním období

Na řepku napadenou houbovými chorobami nebo napadenou larvami dřepčíka olejkového je vhodné aplikovat Efilor® v dávce 0,7 l/ha (výška řepky 15–20 cm).

Dále je vhodné Efilor® aplikovat na nevyrovnanou a řídkou řepku, kde jsou rostliny a kořenový krček slabší nebo oslabené porosty v horší kondici. Dále u hustých odrůd středního a nižšího typu, u kterých není větší pravděpodobnost poléhání, či jsou vedeny méně intenzivně. Efilor® se v těchto případech volí v dávce 0,6–0,7 l/ha (výška řepky 20–40 cm).

Rozhodnutí o dávce také ovlivňuje úroveň hnojení N, průběh počasí v jarním období, zejména denní teploty a dešťové srážky.

Řídké a nevyrovnané porosty
Řídké a nevyrovnané porosty

Oslabené porosty se slabým kořenovým krčkem
Oslabené porosty se slabým kořenovým krčkem

Související články

Biologická ochrana rostlin s využitím mykoparazitických hub

03. 06. 2019 Mgr. Eliška Ondráčková a kol. Choroby Zobrazeno 379x

Reakce původců stéblolamu na vybrané účinné látky fungicidů

30. 05. 2019 Mgr. Jana Palicová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 366x

Houba Verticillium longisporum na řepce ozimé

20. 05. 2019 Ing. Eva Zusková, Mgr. Veronika Konradyová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 478x

Kompletní a vysoká účinnost

09. 05. 2019 Ing. Martin Hájek, Ph.D.; Syngenta Choroby Zobrazeno 498x

Zkuste zlatou edici osvědčené technologie

08. 05. 2019 Ing. Helena Bochová; Syngenta Choroby Zobrazeno 365x

Další články v kategorii Choroby

detail