Chemap Agro s.r.o.

Použití a vlastnosti Systivy

02. 07. 2020 Ing. Václav Pavelka, Ing. Matúš Czakó; BASF Choroby Zobrazeno 533x

Přípravek Systiva® (Xemium® 333 g/l) pro fungicidní ošetření osiva je v praxi posledních let dobře známý z používání především v jarním, ale i ozimém ječmeni. Nyní se zaměřujeme na jeho používání také v ozimé pšenici, kde má velký potenciál. O Systivě se toho už hodně napsalo, proto jsem se rozhodl zaměřit na praktické uplatnění Systivy a očekávání.

Proseeds

Kde se Systiva nejvíce uplatní?

Náchylnější odrůdy

Ve všech dosavadních sezónách se potvrdil fakt, že v případě odrůd náchylnějších na choroby pat stébel, brzký výskyt braničnatek a padlí (i rzí) může pěstitel obvykle vynechat první jarní foliární aplikace. Porosty namořené Systivou v přesných maloparcelkových pokusech i provozních plochách vykazovaly mnohem lepší zdravotní stav, který už nevyžadoval aplikaci fungicidů.

Časně seté pšenice

V současné době dochází ke stále silnějšímu omezování dříve logických vstupů v technologii pěstování pšenice. Letos už není možné použít mořidla s insekticidní složkou, která účinně korigovala výskyt přenašečů viróz. Foliární aplikace na podzim na všechno stačit nebude a výsledkem mohou být stále viróznější porosty. V takto oslabených a řidších porostech je nutné plně využít zbylý výnosový potenciál každé produktivní odnože. Řešením může být právě Systiva®. Nemá sice insekticidní účinek, ale urychlí vývoj rostlin, pozitivně ovlivní růst kořenů a podpoří odnožování. Raně seté odrůdy bývají obvykle náchylnější k chorobám pat stébel a i v podzimním období je zde silnější výskyt listových skvrnitostí.

Hybridní pšenice

Výsevek hybridních pšenic je velmi nízký, podle doporučení osivářů bývá 50–70 kg osiva/ha. Při takovém výsevku je náklad spojený s mořením Systivou pouhých 225–315 Kč/ha (při příplatkové ceně Systivou namořeného osiva 4 500 Kč/t). Vlastnost Systivy pozitivně ovlivňovat vyrovnanost a sílu odnoží a růst kořenové hmoty je pro tyto výkonné pšenice ideální.

Minimalizační technologie pěstování pšenice

Je známo, že o co méně stojí základní „mechanizační“ agrotechnika, o to větší pozornost je nutné věnovat zvýšenému výskytu chorob a škůdců. V případě pšenice to bývá vyšší výskyt listových chorob i komplexu chorob pat stébel. I zde je použití Systivy velmi vhodné.

Ozimý ječmen a výskyt ramuláriové skvrnitosti

Vzhledem k tomu, že fluxapyroxad, obsažený v masivní dávce v Systivě, je na ramularii vysoce účinný, je moření Systivou důležitou možností, jak vývojový cyklus choroby přerušit a snížit její potenciál v porostu.

Ekonomika výroby a zdravý porost ozimého ječmene

Pěstitele přesvědčil podstatně lepší zdravotní stav ječmenů již na podzim. Následuje jarní vývoj bez chorob až do praporcového listu, opět bez nutnosti první jarní ozdravné foliární aplikace fungicidů. Celkově se jedná o úsporu nákladů ve vedení porostu se závěrečným bonusem, kterým je vyšší výnos.

Obr.: Zdravotní stav ozimé pšenice (odr. Rivero, Agro Posázaví a.s., 8. 11. 2019)
Obr.: Zdravotní stav ozimé pšenice (odr. Rivero, Agro Posázaví a.s., 8. 11. 2019)

Co od Systivy můžete očekávat?

  • Lepší start do jarní sezóny. - Systiva® umožňuje pšenicím jít do zimy v lepším zdravotním stavu, bez výskytu listových skvrnitostí, lépe přezimuje a výsledkem je viditelně rychlejší start do jarní sezóny. To, co pěstitel nevidí, je mohutnější kořenový systém, který zabezpečuje vyšší odolnost pšenice za nepříznivých růstových podmínek, zejména během stále častějších přísušků. Takové porosty dokážou také efektivněji zhodnotit jarní přihnojení dusíkem.
  • Omezení první jarní foliární aplikace fungicidů. - V hektické době poloviny dubna, kdy je v plném proudu setí kukuřice a ochrana řepky, je pro agronoma příjemné si ověřit, že porosty, založené se Systivou skutečně nevyžadují fungicidní zásah. Aplikační techniku i pracovní síly může využít tam, kde je to v dané chvíli skutečně třeba.
  • Poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým chorobám od samého počátku vegetace.
  • Vytváří základ pro vyšší a jistější výnosy.

Doporučené dávkování:

  • Ozimý ječmen: 0,75 l/t Systiva + 1,5 l/t Kinto Plus
  • Ozimá pšenice: 1,5 l/t Systiva + 1,5 l/t Kinto Plus

Spočítejte si, zda použití Systivy není řešením i pro vás a vaše porosty? Použití Systivy přináší mnoho dalších benefitů, které určitě oceníte.

Graf: Vliv ošetření osiva přípravkem Systiva® na výno zrna ozimé pšenice v provozních pokusech (2019)
Průměrné navýšení výnosu +0,7 t/ha = 8,9 %

Související články

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

14. 09. 2021 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 122x

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

13. 09. 2021 RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 227x

Choroby řepy (2): Virové choroby řepy (II.)

09. 09. 2021 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 237x

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

27. 08. 2021 Ing. Vít Bittner; MariboHilleshög ApS ČR Choroby Zobrazeno 484x

Další články v kategorii Choroby

detail