Chemap Agro s.r.o.

Systiva v ozimé pšenici

05. 07. 2019 Ing. Václav Pavelka; BASF Choroby Zobrazeno 502x

Systiva si za poměrně krátkou dobu 5 let své registrace v České republice vydobyla výsadní postavení především u výrobců kvalitních sladovnických ječmenů i pěstitelů vysoce produkčních ječmenů ozimých. Několikaleté pokusy v pšenici však ukázaly, že i zde najde uplatnění. V pšenici není její používání zatím tak rozšířené jako v ječmeni, přesto v podnicích, kde si technologii se Systivou vyzkoušeli, s ní mají velmi dobré zkušenosti. Osvědčila se v ječmeni, ale jaké jsou zkušenosti z pšenice?

Pokusy ZVÚ Kroměříž

Již druhým rokem sleduje Mgr. Ivana Svačinová ze ZVÚ Kroměříž základní parametry rostlin na jednotlivých variantách. Potvrdily se výsledky z předchozí sezóny, kdy Systivou namořená pšenice (odr. Nordica) měla více odnoží a vyšší celkovou hmotnost než ostatní varianty, včetně špičkového konkurenčního mořidla. Sloupce grafu 1 ukazují nárůst oproti nemořené kontrole.

V polních podmínkách často není možné pozorovat rozdíly mezi hony, kde je zaseta pšenice namořená Systivou, s porosty na jiném poli, kde Systiva nebyla. Pokud si agronom dá práci a rostlinky na jaře vytrhne a dá vedle sebe, téměř vždy je rozdíl viditelný - báze stébel jsou silnější, zdravější a pokud se udělá i odpočet odnoží, Systivou ošetřená pšenice jich mívá více, tak jako na obrázku 1.

Pokusy ZS Kluky

Pokus se stejnými variantami probíhá také v ZS Kluky u Písku pod vedením Ing. Mileny Bernardové. Začátkem dubna byly porosty ještě dobře zásobeny vláhou a začínal obvyklý rozvoj listových chorob, zde konkrétně braničnatky pšeničné. Byly jasně patrné rozdíly v napadení na jednotlivých parcelkách, po Systivě bylo napadení minimální, což potvrdil i následný detailní rozbor (graf 2). Další vývoj počasí, tedy tři týdny bez deště s vysokými teplotami, vývoj chorob zcela přerušil.

Graf 1: Vliv moření osiva na hmotnost kořenů, počet odnoží a celkovou hmotnost rostlin (ZVÚ Kroměříž, 27. 3. 2019, odrůda Nordica)
Graf 1: Vliv moření osiva na hmotnost kořenů, počet odnoží a celkovou hmotnost rostlin (ZVÚ Kroměříž, 27. 3. 2019, odrůda Nordica)

Graf 2: Vliv ošetření osiva na výskyt braničnatky pšeničné (ZS Kluky, 15. 4. 2019, odrůda Avenue)
Graf 2: Vliv ošetření osiva na výskyt braničnatky pšeničné (ZS Kluky, 15. 4. 2019, odrůda Avenue)

Ekonomika použití Systivy

Doporučení, jak Systivu v pšenici použít a co může pěstitel očekávat, je jasné. Používá se standardní registrovaná dávka Systivy 1,5 l/t osiva, tedy dvojnásobná oproti ječmenům.

Právě snížení ceny Systivy o celou čtvrtinu, které jste mohli zaznamenat loni v červenci, bylo vedeno snahou zlepšit ekonomiku použití v pšenici. Obvyklý příplatek za tunu namořeného osiva, který se samozřejmě liší podle dodavatele a jeho konkrétních obchodních podmínek, je nyní 4500 Kč/t namořeného osiva (ověřený údaj u renomovaného dodavatele osiv).

V etiketě Systivy je jedna důležitá informace, kterou by neměl agronom přehlédnout. Maximální výsevek Systivou namořené pšenice je 180 kg/ha. Není to samoúčelná informace, vedle stále náročnějších registračních požadavků se jedná i o doporučení, jež bere do úvahy podstatně lepší odnožování takto ošetřené pšenice. Při takovém výsevku a příplatku za moření Systivou je zvýšený náklad na založení porostu 810 Kč/ha, což jsou 200 kg pšenice. To i při dnešní ceně výsledného produktu 4000 Kč/t a průměrném výnosu 6 t/ha zaplatí výnos zvýšený o 3,5 %, přičemž výsledky naznačují stabilní zvýšení výnosu přes 5 %.

Systiva má ovšem na své straně ještě jeden silný ekonomický argument - pěstitel za standardních podmínek vynechává první jarní foliární fungicidní ošetření tzv. T1 aplikaci, která i s aplikací stojí podle druhu zvoleného fungicidu od 700–1400 Kč/ha. To jsou již vždy ušetřené náklady, bez ohledu na zvýšení výnosu.

Co od Systivy v pšenici můžete očekávat?

Lepší start do jarní sezóny

Systiva umožňuje pšenicím jít do zimy v lepším zdravotním stavu, bez výskytu listových skvrnitostí, lépe přezimuje a výsledkem je viditelně rychlejší start do jarní sezóny. To, co pěstitel nevidí, je mohutnější kořenový systém, který zabezpečuje vyšší odolnost pšenice za nepříznivých růstových podmínek, zejména během stále častějších přísušků. Takové porosty dokážou efektivněji zhodnotit jarní přihnojení dusíkem.

Omezení první jarní foliární aplikace fungicidů

V hektické době poloviny dubna, kdy je v plném proudu setí kukuřice a ochrana řepky, je pro agronoma příjemné si ověřit, že porosty založené se Systivou skutečně nevyžadují fungicidní zásah. Aplikační techniku i pracovní síly může využít tam, kde je to v dané chvíli skutečně třeba. Celkově se tedy jedná o úsporu nákladů ve vedení porostu se závěrečným bonusem, kterým je vyšší výnos.

Obr. 1: Porovnání rostlin z jednotlivých variant, ZVÚ Kroměříž, 27. 3. 2019
Obr. 1: Porovnání rostlin z jednotlivých variant, ZVÚ Kroměříž, 27. 3. 2019

Obr. 1: Porovnání rostlin z jednotlivých variant, ZVÚ Kroměříž, 27. 3. 2019

Související články

Ochrana jarního ječmene proti snětím

14. 02. 2020 RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 142x

Choroby obilnin (16): Stébelná snětivost žita a námelovitost trav

10. 01. 2020 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 735x

Význam a ochrana proti virovým chorobám ozimé řepky

29. 11. 2019 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Eva Zusková, Mgr. Veronika Konradyová, Ph.D., Jaroslava Vospělová; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 725x

Odolnost obilnin vůči žluté zakrslosti ječmene

21. 11. 2019 Ing. Jana Chrpová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 587x

Choroby obilnin (15): Sněti obilnin (II.)

23. 10. 2019 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 782x

Další články v kategorii Choroby

detail