BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Tango® Flex - Nová konstelace úspěchu

09. 03. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Choroby Zobrazeno 462x

V roce 2021 společnost BASF zavedla novou řadu nejmodernějších fungicidů na bázi účinné látky Revysol (mefentriflukonazol). Pro časnou jarní aplikaci od fáze konce odnožování až po praporcový list je bezesporu ideální volbou fungicid Tango Flex (balíček Revystar + Flexity). Tento fungicid poskytuje komplexní účinnost na choroby pšenice a ječmene, jako jsou padlí travní, stéblolam, braničnatky, hnědá skvrnitost, ramuláriová skvrnitost nebo rzi a to v kombinaci s mírnými omezeními aplikace a příznivou cenou.

Proseeds

Tango® Flex – fungicidní řešení pro ošetření časně na jaře až po praporcový list

Tango® Flex je technologický fungicidní balíček, který se skládá ze dvou produktů a to v poměru 15 l fungicidu Revystar a 5 l fungicidu Flexity. Při doporučené dávce 0,75 l/ha Revystar + 0,25 l/ha Flexity jedním balením ošetříte 20 ha.

Tango Flex

Tango® Flex nabízí následující výhody:

  1. Jistota účinku na všechny důležité choroby časného jara a v období vývoje praporcového listu pšenice a ječmene
  2. Nezávislost na nepříznivých projevech počasí
  3. Flexibilitu naplánování samotné aplikace

 

Jistota účinku Tango® Flex

Cílem fungicidní ochrany od konce odnožování až po vyvíjející se praporcový list je eliminace počátečních infekcí a preventivní dlouhodobá ochrana po několik týdnů od aplikace. Zejména choroby, vyskytující se již na podzim nebo rozvíjející se během mírné zimy mají potenciál pro rychlý vývoj na jaře. Mezi tyto choroby patří zejména braničnatka, padlí, stéblolam nebo také hnědá skvrnitost ječmene. V další fázi vývoje se přidávají choroby jako jsou rzi, rhynchosporiová nebo ramuláriová skvrnitost. Proti všem těmto chorobám vykazuje Tango® Flex velice dobrou účinnost.

Tato široká účinnost je umožněna vlastností formulace přípravků v Tangu Flex. Díky vynikající smáčivosti postřiková jícha rychle pokryje celý list a následně účinné látky pronikají velice rychle do pletiv, kde jsou chráněny proti nepříznivým podmínkám okolí jako jsou srážky krátce po aplikaci nebo nízké teploty. Obě účinné látky vykazují rychlý kurativní účinek a dlouhodobý preventivní účinek až 40 dnů od aplikace.

Tango® Flex lze účinně použít v období nepředvídatelných srážek i při nižších teplotách v dubnu a květnu

Fungicidní aplikace s cílem ochránit spodní listové patro a vyvíjející se praporcový list probíhají většinou v období od počátku dubna do půlky května. Vzpomeňmě si, jak vypadal průběh loňskěho května. Průměrná denní teplota byla po většinu času pod 13 °C, zároveň byl květen i velmi deštivý. To byly podmínky, které prověřily účinnost všech fungicidních přípravků. Zatímco Revysol obsažený v Tango® Flex je aktivně přijímán již při teplotách nad 5°C, azoly starší generace jsou více závislé na teplotě a k jejich aktivnímu příjmu a účinku dochází až při teplotách nad cca 13°C. Navíc, díky velmi rychlému příjmu Revysolu a metrafenonu do vnitřních pletiv se významně snižuje riziko smyvu deštěm po aplikaci. V těchto podmínkách šitých na míru našemu fungicidnímu řešení Tango® Flex splnilo očekávání do něho vložené a spolehlivě ochránilo porosty pšenice a ječmene.

Flexibilita aplikace Tango® Flex

V zemědělské praxi je snaha plánovat aplikace fungicidů tak, aby probíhaly pokud možno jako preventivní ošetření porostů, ještě před výskytem chorob, nicméně z různých důvodů se může aplikace posunout. Starší generace azolů může selhat za situace, kdy se již rozvinula infekce, tedy za kurativních podmínek. Tango® Flex však obsahuje Revysol® a metrafenon, účinné látky s dlouhodobou preventivní, ale i velmi rychlou a spolehlivou kurativní účinností a tím umožňuje jistou flexibilitu v načasování fungicidní aplikace. Velkou flexibilitu můžeme potvrdit sumářem výsledků pokusů s Tango® Flex v České republice a okolních zemích, kdy aplikace probíhaly za odlišných povětrnostních podmínek a v různých vývojových fázích obilnin, čímž se modeluje kombinace kurativních i preventivních aplikací. Tango® Flex obstálo v porovnání s tržními standardy na výbornou.

Graf: Účinnost Tango® Flex při aplikaci ve fázi počátku sloupkování až po praporcový list, pokusy BASF 2021, n=21

Graf: Účinnost Tango Flex při aplikaci ve fázi počátku sloupkování až po praporcový list, pokusy BASF 2021, n=21

Ideální je použít Tango® Flex v systému dvou fungicidů, kdy po aplikaci Tango® Flex ve fázi prvího kolénka až praporcového listu (BBCH 31–39) následuje aplikace fungicidu “do klasu“ (BBCH 55–63, neboli metání až kvetení) Osiris Pack 0,5 + 0,5 l/ha. Takováto technologie udrží porost obilnin zdravý až do období dozrávání, jak se můžeme přesvědčit na přiložených fotografiích z lokality Hněvčeves.

Fotografie z PS Hněvčeves 22.06.2021, pšenice ozimá, Dagmar
Neošetřená kontrola Tango Flex 0,75 + 0,25 l/ha (BBCH 37-39) + Osiris Pack 0,5 + 0,5 l/ha (BBCH 55-63)

Neošetřená kontrola


Tango® Flex 0,75 + 0,25 l/ha
(BBCH 37-39)
+ Osiris Pack 0,5 + 0,5 l/ha
(BBCH 55-63)

Tango® Flex vám dává jistotu zaručené ochrany před všemi důležitými chorobami časného jara od konce odnožování až po praporcový list, nezávislost na nepříznivých projevech počasí a umožňuje flexibilní plánování fungicidní ochrany díky silné kurativní a dlouhodobé preventivní účinnosti.

Související články

Sněť zakrslá zničí spolehlivě sklizeň pšenice

04. 07. 2022 Ing. Marek Světlík; BASF Choroby Zobrazeno 112x

Vplyv fungicídnej ochrany na výskyt hrdzí

02. 07. 2022 RNDr. Ľubica Malovcová, Ing. Svetlana Šliková, PhD.; NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany Choroby Zobrazeno 125x

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 146x

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 178x

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 201x

Další články v kategorii Choroby

detail