Chemap Agro s.r.o.

Udržme hlízenku na uzdě

01. 05. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 371x

Není tomu tak dávno, kdy řepka byla považována z hlediska ochrany za méně náročnou plodinu. Vlivem šíření chorob, a také některých regulačních omezení ze strany EU se situace výrazně změnila. Sezona 2016 jednoznačně prověřila důležitost fungicidního ošetření v květu řepky. Především v Čechách nebyly výjimkou porosty s více jak 50% napadením stonků rostlin hlízenkou obecnou (Sclerotinia sclerotiorum). Sekundární tlak této choroby byl natolik silný, že docházelo k napadení nejen stonků, ale i postranních větví rostlin a dokonce i samotných šešulí. Věřme, že zůstane jen u tzv. hlízenkových roků, kdy výskyt sekundárního napadení na úrovni sezony 2016 se bude opakovat jen jednou v dekádě, ale dormantní propagule hlízenky - sklerotia se v půdě významně namnožila a budou v půdě čekat na příhodné podmínky vývoje a vhodnou hostitelskou plodinu.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Podmínky rozvoje choroby

Především dlouhé období kvetení řepek, které v posledních letech dosahovalo délky až 6 týdnů, výrazně znesnadňovalo optimální načasování fungicidního ošetření porostu. Dle pozorování Ing. Davida Bečky, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze, útočila hlízenka na porosty v květu ve dvou hlavních vlnách. Správné načasování aplikace fungicidu je z pohledu ochrany zcela zásadní a optimálně by mělo být provedeno před hlavním tlakem choroby během květu řepky. Jak ale hlavní tlak předvídat, určit? To je věc velice složitá, závisející na mnoha faktorech. Jedním z nich je historie pozemku - střídání plodin a výskyt hlízenky, expozice porostu, jeho struktura, vzdálenost od vody, odolnost odrůdy a mnoho dalších. Důležitým kritériem pro infikaci rostlin při výskytu spor v kvetoucím porostu je splnění periody, kdy po 24 hodin neklesá relativní vzdušná vlhkost pod 80 % a teplota pod 7 °C. Pokud se v následujících dnech teplota udržuje v rozmezí 16–22 °C, tedy teplot pro optimální vývoj mycelia hlízenky, je vysoká pravděpodobnost rozvoje napadení porostu se všemi důsledky, mezi které patří předčasné dozrávání a poléhání porostu s dopadem na sklizeň.

Stonek řepky napadený hlízenkou
Stonek řepky napadený hlízenkou

Optimální termín ošetření porostu

Analýzou interní databáze dat se jasně ukázalo, že v podmínkách posledních let byl účinněji porost chráněn, pokud byl fungicid aplikován ve vývojovém rozmezí řepky BBCH 63–67. Tedy optimálně kolem poloviny kvetení. Avšak v podmínkách roku 2016 by byly opodstatněny fungicidní postřiky dva - první na počátku kvetení a druhý v druhé polovině kvetení, jak také prezentoval Ing. Bečka na konferencích naší společnosti.

Jak na hlízenku?

V portfoliu společnosti Syngenta máme v nabídce hned dva fungicidy do květu řepky. Multiplodinový a lety prověřený přípravek Amistar Xtra, a také přípravek Symetra postavený na nejnovější technologii ochrany porostu řepky - druhé vlně SDH inhibitorů (úč. l. isopyrazam) spolu s Amistar technologií (úč. l. azoxystrobin).

Co činí Symetru jedinečným přípravkem v ochraně porostů řepky?

Aplikace fungicidu Symetra do květu vlivem dvou účinných látek (azoxystrobin a isopyrazam) chrání porost především proti Sclerotinia sclerotiorum. Zároveň tato aplikace potlačuje rozvoj dalších chorob, kterými jsou Phoma, Alternaria nebo Verticillium, což dokládají například výsledky SPZO v letošním roce. U azoxystrobinu je dlouho známo, že má vliv na hospodaření s fytohormony. To spočívá ve zpomalování tvorby etylénu a s tím spojené zpomalení stárnutí. Isopyrazam přináší další fyziologický efekt viditelný v praxi, kdy rostliny řepky olejky ošetřené přípravkem Symetra vykazují vyšší podíl zelené hmoty než rostliny ošetřené výlučně azoxystrobinem. Prodloužení vegetační fáze spolu s dobrým zdravotním stavem má pozitivní dopad na výnos.

Při vývoji účinné látky isopyrazam byl kladen velký důraz na schopnost navázání se účinné látky na rostlinu, a také na původce choroby. Z tohoto dvojího navázání účinné látky pramení název Duosafe technologie. Při vývoji nové účinné látky probíhala také optimalizace fyzikálně-chemických vlastností, které mají následně praktické výhody, např. rozpustnost ve vodě atd. Isopyrazam vykazuje velmi silnou vazbu na enzym SDH v mitochondriích patogenu. V závislosti na druhu patogena isopyrazam brzdí primárně růst klíčního vlákna a tvorbu apresoria. Tím dochází k přerušení infekčních cyklů na povrchu rostliny v ideální dobu, dříve než se houba může usadit v rostlinné tkáni. Silná vazba isopyrazamu na voskovou vrstvu ošetřených listů vytvoří na jejich povrchu stabilní zásobu potřebné účinné látky.

Zdravý porost bez napadení hlízenkou
Zdravý porost bez napadení hlízenkou

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit

Fungicid Amistar Xtra je již prověřený přípravek, který v pokusech i provozních podmínkách několik let potvrzuje extra kvalitu v ochraně kulturních plodin. Svou nezastupitelnou pozici potvrzuje v ochraně řepky olejky, slunečnice, máku a jeho kvalitu nelze opomíjet ani v ochraně obilnin. Fungicid Amistar Xtra je širokospektrální dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku a rozdílným stupněm systemicity. Účinná látka azoxystrobin působí dlouhodobě a může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3 až 8 týdnů v závislosti na tlaku infekce. Druhá účinná látka cyproconazole je absorbována asimilujícími částmi rostlin. Vlivem systemického šíření je tato účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných pletiv.

Jedno fungicidní ošetření do květu řepky je již součástí standardní technologie jejího pěstování. Rozumnou regulací hlízenky s ohledem na antirezistentní strategii, střídáním plodin a hlubokým zpracováním půdy lze minimalizovat dopady tohoto patogenu na výnos. Proto při plánování ochrany svých porostů nezapomeňte na Amistar XtraSymetru.

inz

Udržme hlízenku na uzdě

Stonek řepky napadený hlízenkou
Zdravý porost bez napadení hlízenkou

Související články

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy - Rezistence ječmene vůči padlí

19. 08. 2017 Doc. Ing. Antonín Dreiseitl, CSc.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Choroby Zobrazeno 197x

Fungicid nové generace představen na poli

16. 08. 2017 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Choroby Zobrazeno 243x

Choroby sóje

14. 08. 2017 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Choroby Zobrazeno 199x

Rezistence obilnin vůči viru žluté zakrslosti ječmene

03. 08. 2017 Ing. Jana Chrpová, CSc. a kol. Choroby Zobrazeno 232x

Na které mořidlo byste měli letos vsadit?

02. 08. 2017 Ing Renata Salavová; Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 223x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail