Chemap Agro s.r.o.

Zvýšení jistoty vzcházení a překonání stresu ultrapřesnou výživou

30. 03. 2017 Ing. Jan Grznár; Timac Agro Czech Ochrana obecně Zobrazeno 380x

Účelnost přesného založení porostů se potvrzuje každoročně. Dobrý start porostu se pozná v silném kořeni. Absence životaschopného kořene má za následek omezenou tvorbu výnosu, důvodem je redukce listové plochy. Následný nedostatek asimilátů v generativní fázi vývoje se projeví zhoršením výnosu i kvality produkce.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Rychlé a rovnoměrné vzcházení a tvorba silných jedinců je základním cílem farmáře. S technologií zabezpečující rychlý start vzcházející plodiny a optimální vývin kořenového systému přichází společnost Timac Agro Czech v podobě nového produktu - Duostart®.

Duostart® je mikrogranulované hnojivo určené pro ultra-přesnou aplikaci živin přímo k osivu během setí. Jeho použití vede ke zvýšení jistoty vzcházení porostu. Díky přímému kontaktu hnojiva s osivem a mladými vzcházejícími rostlinkami, vyniká výrazným startovacím efektem. Hnojivo obsahuje 12 % N-NH4, 20 % P2O5, 32 % SO3, 2 % Zn a stimulátor biologických procesů MPPA DUO (organický komplex chránící živiny před retrogradací a fixací). Mikrogranulát stimuluje metabolismus rostlin, růst kořenů a umožňuje efektivní využití všech živin bez rizika popálení či fytotoxicity.

Hnojivo je navržené tak, aby byl podpořený synergizmus dusíku a fosforu a potlačen antagonizmus fosforu se zinkem. Všechny živiny v hnojivu jsou ve vodorozpustné formě a okamžitě přístupné pro kořínky vzcházejících rostlin. Mikrogranulované hnojivo Duostart® eliminuje dopad nízké úrovně mineralizace při vzcházení a to hlavně zvýšením obsahu přístupných živin v blízkosti osiva.

Duostart® je komplexně vyvážené hnojivo s velikostí granulek 0,5–1 mm. Tato velikost oproti běžné granulaci hnojiv zabezpečuje mnohonásobně větší aktivní povrch hnojiva, což umožňuje lepší kontakt s půdní vodou a tím i vyšší rozpustnost a přijatelnost. Díky těmto vlastnostem má Duostart® aplikovaný v dávce 25 kg/ha do seťové rýhy výrazně vyšší využitelnost živin než klasická hnojiva.

Výhodou je jednoduchá manipulace, eliminace stresů vzcházejících rostlin (sucho, nízká teplota, půdní škraloup) a vytvoření konkurenční jistoty před nežádoucími plevely.

Význam použití hnojiva Duostart:

  • Pokrývá požadavky rostlin na živiny na počátku vývoje
  • Rychlé působení na růst klíčících rostlin
  • Optimální start založeného porostu
  • Dobrý růst a zakládaní kořenového systému
  • Stimulátor zakořenění a počátečního růstu
  • Ochrana živin proti znepřístupnění (MPPA Duo)
  • Vyhnutí se antagonistickému příjmu P/Zn
  • Vhodný pro zakládání porostů jařin: kukuřice, mák, cukrová řepa, slunečnice

Aplikace pomocí adaptéru na secím stroji nebo mícháním mikrogranulovaného hnojiva s osivem umožňuje snazší setí osiva spolu s Duostartem
Aplikace pomocí adaptéru na secím stroji nebo mícháním mikrogranulovaného hnojiva s osivem umožňuje snazší setí osiva spolu s Duostartem

Tab. 1: Vliv Duostartu na výnos a kvalitativní parametry cukrové řepy (SC Sereď; lokalita Selice)
Tab. 1: Vliv Duostartu na výnos a kvalitativní parametry cukrové řepy (SC Sereď; lokalita Selice)

Tab. 2a: Vliv Duostartu na výnos SH, ZH a zrna kukuřice (Mendelova univerzita, Žabčice)
Tab. 2a: Vliv Duostartu na výnos SH, ZH a zrna kukuřice (Mendelova univerzita, Žabčice)

Tab. 2b: Vliv Duostartu na ekonomiku pěstování kukuřice při využití v BPS (Mendelova univerzita, Žabčice)
Tab. 2b: Vliv Duostartu na ekonomiku pěstování kukuřice při využití v BPS (Mendelova univerzita, Žabčice)

Tab. 2c: Vliv Duostartu na ekonomiku pěstování kukuřice při prodeji zrna (Mendelova univerzita, Žabčice)
Tab. 2c: Vliv Duostartu na ekonomiku pěstování kukuřice při prodeji zrna (Mendelova univerzita, Žabčice)

Tab. 3: Vliv Duostartu a Hydrogelu na výnos máku (ČZU; lokalita Červený Újezd, Lešany)
Tab. 3: Vliv Duostartu a Hydrogelu na výnos máku (ČZU; lokalita Červený Újezd, Lešany)

inz

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 331x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

15. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 489x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2017

14. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 318x

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

01. 08. 2017 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail