Chemap Agro s.r.o.

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 423x

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. v České a Slovenské republice zastupuje novou odrůdu Moschus s elitní pekařskou kvalitou E. Tato odrůda pochází z německého šlechtění společnosti Strube Research GmbH. Vynikající kvalita této odrůdy je charakterizována unikátní kombinací kvalitativních znaků, zdravotního stavu a výnosu.

Moschus - odrůda s unikátní kvalitou

Tato odrůda dosáhla jako jediná v registračních zkouškách Bundessortenamt (BSA) v Německu unikátní kombinace kvalitativních znaků – měla nejvyšší bodové hodnocení (9) pádového čísla, obsahu dusíkatých látek i Zelenyho testu. Špičkovou kvalitu potvrdil Moschus i po registraci ve zkouškách BSA pro přehled odrůd (tab. 1).

Své výborné pekařské parametry potvrdila odrůda Moschus i při hodnocení kvality ve mlýně (tab. 2). Dosáhla vynikajícího hodnocení jak v základních parametrech, tak i v reologických znacích. Reologické znaky získávají v poslední době na významu. Stanovují se na přístroji, zvaném alveograf, a udávají kvalitu těsta z dané odrůdy. Nejdůležitější je hodnota deformační energie (W) a poměr pružnosti a tažnosti těsta (P/L). U pekařsky zlepšující pšenice by měla hodnota W dosáhnout minimálně 300, poměr P/L by měl být v rozmezí 0,6–1,0. Odrůda Moschus měla W 412 a P/L na ideální hodnotě 0,84. Díky těmto kvalitativním parametrům je vhodná na výrobu těch nejkvalitnějších pekařských výrobků (např. croissanty a vánočky), mražených těst a těstovin.

Tab. 1: Hodnocení kvalitativní parametrů odrůdy Moschus v Německu - unikátní kombinace kvalitativních znaků (Bundessortenamt, 2017)

Odrůda

Obsah NL

Zelenyho test

Pádové číslo

Moschus

9

9

9

Kerubino

6

7

8

Ponticus

8

9

9

Akteur

8

9

8

Bernstein

7

8

8

Genius

8

9

9

Axioma

9

9

8

Barranco

6

9

8

Pozn. 9 -nejvyšší, 1 - nejnižší

Tab. 2: Hodnocení kvalitativní parametrů odrůdy Moschus v mlýnu Kyjov (GoodMills Česko, 2018)

Odrůda

Základní rozbor

Reologické znaky

N látky

Pádové číslo

Zelenyho

test

Lepek

Energie

(W)

Odpor

(P)

Tažnost

(L)

Poměr

(P/L)

%

s

ml

%

Moschus

17,4

499

75

39,9

412

105

125

0,84

Tab. 3: Hodnocení zdravotního stavu odrůdy Moschus v Německu (Bundessortenamt, 2018)


padlí

braničnatky

DTR

rez plevová

rez pšeničná

fuzariózy v klasu

Moschus

9

6

6

8

6

7

Genius

8

5

4

7

6

6

Výsledky převedeny na českou stupnici: 9 - nejlepší, 1 - nejhorší

Nejzdravější Éčko v Německu

Odrůda Moschus se vyznačuje kromě kvality i vynikajícím zdravotním stavem. Má vysokou odolnost vůči padlí travnímu a rzi plevové, odolnost vůči listovým skvrnitostem a fuzariózám v klasu je také na velmi dobré úrovni. Ve zkouškách BSA překonávala v hodnocení odolnosti k hlavním chorobám všechny ostatní zkoušené odrůdy s kvalitou E. Porovnání zdravotního stavu s kontrolní odrůdou Genius je uvedeno v tabulce 3.

Moschus je poloraná odrůda se střední odnoživostí, velmi dobrou odolností proti poléhání, vysokou HTZ a vysokou zimovzdorností.

Při dodržení vhodné agrotechniky ji lze pěstovat i po obilnině a kukuřici.

Špičkové výsledky i v suchém roce 2018

Odrůda Moschus byla v loňském roce zasetá na první množitelské ploše v ČR, a to v Hrubčicích v okrese Prostějov. Na ploše 10 ha dosáhla i přes velmi suché podmínky roku 2018 vynikajícího výsledku 9,04 t/ha. Průměrný výnos ozimé pšenice na okrese Prostějov byl přitom v tomto roce jen 6,63 t/ha. Moschus tedy prokázal vynikající schopnost vypořádat se i s obtížnými podmínkami. Díky své kvalitě je úspěšně rozvíjen i v Německu, kde má skoro téměř 500 ha množitelských ploch.

První množitelská plocha odrůdy Moschus v Hrubčicích u Prostějova
První množitelská plocha odrůdy Moschus v Hrubčicích u Prostějova

Související články

Zeleninové luskoviny

12. 02. 2020 Ing. Miroslav Houba, CSc.; APZL Osivo a sadba Zobrazeno 276x

Výkonnost a plasticita kukuřic Soufflet Seeds opět prověřena

12. 02. 2020 Ing. Jana Klimešová, Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO, a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 96x

V Bobrovské se Pioneerum daří

11. 02. 2020 Ing. Pavel Kožený; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 90x

LG 31.377 - výkonný a spolehlivý

10. 02. 2020 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 80x

Kukuřice RAGT - spolehlivost, výkonnost, zisk

09. 02. 2020 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 83x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail