BASF
BASF
BASF

Odrůdová skladba luskovin pro jarní zásev 2018

20. 02. 2018 Ing. Tomáš Mezlík; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 1261x

Odrůdová skladba luskovin se pravidelně rozšiřuje o nové perspektivní odrůdy, které úspěšně prošly registračními zkouškami užitné hodnoty ÚKZÚZ. Jejich vlastnosti jsou dále ověřovány i po registraci v pokusech prováděných na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Výsledky těchto zkoušek přináší nezávislé a objektivní informace o vlastnostech těchto odrůd získaných v půdně-klimatických podmínkách ČR. Níže uvedený Seznam doporučených odrůd hrachu polního a sóje a Přehled odrůd lupiny úzkolisté a bobu polního přináší informace o významných hospodářských vlastnostech perspektivních odrůd a usnadňuje tím uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd.

Limagrain

Seznam doporučených odrůd hrachu polního

Seznam doporučených odrůd hrachu polního pro zásev 2018 obsahuje celkem 12 semi-leafless odrůd, z čehož je 9 žlutosemenných a 3 zelenosemenné odrůdy. Nově byla do seznamu zařazena předběžně doporučená zelenosemenná odrůda LG Stallion vyznačující se středně vysokou odolností proti poléhání před sklizní.

Odrůdy doporučené

Abarth CPG - poloraná žlutosemenná odrůda, semeno vejčitého tvaru.

Přednosti: Odolnost proti napadení padlím hrachu.

Pěstitelská rizika: Nízký obsah dusíkatých látek.

Původ: 02031 × 02066

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Astronaute CPG - poloraná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene v první i druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: -

Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie

Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.


Atlas CPG - středně raná zelenosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene v první zkušební oblasti.

Původ: SG-L 905 × Terno

Udržovatel: SELGEN, a.s.


Audit CPG - středně raná žlutosemenná odrůda, semeno vejčitého tvaru.

Přednosti: Středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní, středně vysoký až vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: 93206 × Lumina

Udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Nizozemsko

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Boxer CPG - poloraná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní, středně vysoký až vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: Santana × Ragtime

Udržovatel: Limagrain Europe, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Eso CPG - středně raná žlutosemenná odrůda, semeno vejčitého tvaru.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: Catania × Stabil

Udržovatel: SELGEN, a.s.


Gambit PO - středně raná žlutosemenná odrůda, semeno vejčitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti, velmi nízká aktivita trypsin-inhibitoru.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: 1943/1289 × Kamelot

Udržovatel: SELGEN, a.s.


Impuls CPG - středně raná zelenosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Zelenosemenná odrůda s vysokou barevnou vyrovnaností semene, středně vysoká odolnost proti napadení komplexem kořenových chorob, středně vysoký až vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: 5700/3197 × Terno

Udržovatel: SELGEN, a.s.


Lump CPG - středně raná žlutosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: (Adept × 218/675) × (Stratus × Stabil)

Udržovatel: SELGEN, a.s.


Salamanca CPG - středně raná žlutosemenná odrůda, semeno vejčitého tvaru.

Přednosti: Středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: (UN.M1057 × (Santana × Laser)

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Německo

Zástupcev ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.


Trendy CPG - poloraná žlutosemenná odrůda, semeno elipsoidního tvaru.

Přednosti: Vysoký výnos semene ve druhé zkušební oblasti.

Pěstitelská rizika: Menší odolnost proti napadení komplexem kořenových chorob.

Původ: Garde × Stabil

Udržovatel: SELGEN, a.s.

Odrůda předběžně doporučená


LG Stallion CPG - středně raná zelenosemenná odrůda, semeno válcovitého tvaru.

Přednosti: Středně vysoká odolnost proti poléhání před sklizní.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: Satelit × LG05

Udržovatel: LimagrainEurope, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Významné hospodářské vlastnosti odrůd hrachu polního (ÚKZÚZ, 2014–2017)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd hrachu polního (ÚKZÚZ, 2014–2017)


Seznam doporučených odrůd sóje

Seznam doporučených odrůd sóje pro zásev 2018 obsahuje 8 odrůd rozdělených podle doby do zralosti do tří ranostních kategorií - odrůdy velmi rané, rané a středně rané. Ustupující velmi raná odrůda Bohemians byla zařazena do kategorie ostatních odrůd.

Doporučené odrůdy

Rané odrůdy

Brunensis - raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.


Kofu - raná, fialově kvetoucí odrůda.  Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Vysoký výnos semene.

Pěstitelská rizika: Středně vysoký až nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.


Moravians - raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Výška nasazení prvního lusku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Prograin ZIA, s.r.o.


Silesia - velmi raná až raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Výška nasazení prvního lusku.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Prograin ZIA, s.r.o.


Toutatis CPG - raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene téměř černá.

Pěstitelská rizika: Střední odolnost proti praskání lusků, středně vysoký až nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Delley Semences et Plantes SA, Švýcarsko

Zástupce v ČR: B O R , s.r.o.


Středně rané odrůdy

Korus - středně raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene šedá.

Přednosti: Odolnost proti poléhání, vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.


Naya - středně raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Vysoký výnos semene.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Udržovatel: Semences Prograin Inc., Kanada

Zástupce v ČR: Prograin ZIA, s.r.o.


Ostatní odrůdy

Velmi raná odrůda

Bohemians - velmi raná, fialově kvetoucí odrůda. Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený, stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barva pupku semene žlutá.

Přednosti: Ranost, rychlost počátečního růstu.

Pěstitelská rizika: Středně vysoký až nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Prograin ZIA, s.r.o.

Registrace: 2006

Významné hospodářské vlastnosti odrůd sóje (ÚKZÚZ, 2014–17)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd sóje (ÚKZÚZ, 2014–17)


Přehled odrůd lupiny úzkolisté

Přehled odrůd lupiny úzkolisté pro zásev 2018 obsahuje 4 odrůdy. Vedle již dříve registrovaných odrůd Boregine a Probor byly v roce 2017 registrovány odrůdy Tango a Kurant vyšlechtěné v Polsku.

Boregine - středně raná bělokvětá odrůda. Rostliny středně vysoké až vysoké, semena bílá s velmi nízkým obsahem hořkých látek, hmotnost tisíce semen vysoká.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: -

Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH, Německo

Zástupce: Ing. Milan Děd SEED SERVICE


Kurant PO - středně raná modrokvětá odrůda. Rostliny středně vysoké, semena bílá s velmi nízkým obsahem hořkých látek, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Přednosti: Vysoký výnos semene.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: Sonet × Atu

Udržovatel: Poznaňska Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko

Zástupce: KLEE AGRO s.r.o.


Probor CPG - středně raná modrokvětá odrůda, rostliny středně vysoké, semena bílá s velmi nízkým obsahem hořkých látek, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Přednosti: Středně vysoký až vysoký obsah dusíkatých látek.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá

Původ: Bordako × UF2-53

Udržovatel: Saatzucht Steinach GmbH, Německo

Zástupce: SEED SERVICE s.r.o.


Tango CPG - středně raná bělokvětá odrůda. Rostliny středně vysoké, semena béžová s velmi nízkým obsahem hořkých látek, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Přednosti: Vysoký výnos semene.

Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Původ: Boruta × Ka2311

Udržovatel: Poznaňska Hodowla Roslin Sp. z o.o., Polsko

Zástupce: KLEE AGRO s.r.o.

Významné hospodářské vlastnosti odrůd lupiny úzkolisté (ÚKZÚZ, 2015–17)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd lupiny úzkolisté (ÚKZÚZ, 2015–17)


Přehled odrůd bobu polního

Přehled odrůd bobu polního pro zásev 2018 obsahuje 2 odrůdy. V roce 2017 byla registrována odrůda Fanfare vyznačující se velmi vysokým výnosem semene.

Fuego CPG

Raná barevně kvetoucí odrůda indeterminantního růstového typu, rostliny nízké.

Přednosti: Ranost, vysoký výnos semene, středně vysoká odolnost proti lámání lodyh.

Pěstitelská rizika: Nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Německo

Zástupce: SAATEN - UNION CZ s.r.o.


Fanfare CPG

Poloraná barevně kvetoucí odrůda indeterminantního růstového typu, rostliny nízké až středně vysoké.

Přednosti: Velmi vysoký výnos semene.

Pěstitelská rizika: Nízký obsah dusíkatých látek.

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Německo

Zástupce: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

PO - udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.

CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

Významné hospodářské vlastnosti odrůd bobu polního (ÚKZÚZ, 2015–17)
Významné hospodářské vlastnosti odrůd bobu polního (ÚKZÚZ, 2015–17)

Související články

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1782x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 143x

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail