BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Užitečné organizmy (41): Nové čeledi chalcidek

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 770x

Chalcidky jsou převážně drobné až velmi drobné druhy, některé z nich jsou okem téměř neviditelné. Mnoho druhů patří mezi důležité parazitoidy hospodářsky významných škůdců a jsou často záměrně introdukovány k regulaci invazních druhů. Jsou hojně využívány jako bioagens do skleníků i polních plodin. U některých mikroskopických škůdců jsou chalcidky jedinými známými parazitoidy.

Limagrain

Nadčeleď chalcidky (Chalcidoidea) zahrnovala 17 evropských čeledí a v tomto ohledu patřila v rámci blanokřídlých k rekordmanům. Dominance chalcidek v počtu čeledí se v posledních letech zvýšila. V Evropě se nyní vyskytuje 37 čeledí, z nichž 31 žije i v České republice. Zástupci ostatních čeledí jsou teplomilné druhy, které se vyskytují jižně od našich hranic.

Jednou z druhově nejbohatších čeledí chalcidek jsou kovověnkovití (Pteromalidae), které sloužily dlouhé roky jako tzv. taxonomický odpadkový koš. Pokud si s některými rody nevěděli taxonomové rady, umístili je mezi kovověnky s tím, že se to vyřeší později. K tomu došlo až v roce 2022, kdy byla provedena taxonomická revize, a z jedné čeledi vzniklo 26 nových čeledí (Burks a kol. 2022: From hell’s heart I stab at thee! A determined approach to rendering Pteromalidae (Hymenoptera) monophyletic). Některé nové čeledi jsou málopočetné, např. Calesidae obsahují pouze rod Cales s více než 10 druhy, ale tyto čeledi zahrnují často cizokrajné druhy z dosud málo prozkoumaných oblastí tropů a subtropů a v budoucnu lze očekávat nárůst počtu druhů i nových rodů.

Změny to jsou velké, revoluční a potřebné, ale bude ještě nějakou dobu trvat, než se počet čeledí ustálí na všeobecně akceptovatelném počtu. Zpoždění bude mít i využití nového systému. Většina významných světových databází na webu zatím na nový systém nepřešla a bude nějaký čas trvat, než se podaří všechna data přesunout a nově uspořádat. Než se nová klasifikace zažije a začne být široce používána, bude v příštích několika letech panovat zmatek, kdy různí autoři budou používat různé zařazení do čeledi. Na webu FaunaEuropaea, který se neaktualizuje, zůstává původních 17 čeledí, aktualizovaný systém lze nalézt např. na WaspWeb.

Pro uživatele bioagens nebo pěstitele, kteří se snaží podporovat parazitoidy škůdců, se nic měnit nebude, název zůstane stejný, pouze se druh přesune do jiné škatulky. Nový systém by měli začít používat autoři odborných publikací a státní správa ve vztahu k bioagens, introdukci parazitoidů invazních druhů i našim domácím druhům. Do nových čeledí se přesunuly některé rody i z jiných čeledí.

Podobná revoluce ve vyšší taxonomii proběhla nedávno u motýlů, kteří jsou mnohem lépe prozkoumáni, přesto i u nich došlo k velkým změnám. Např. okáči se stali jednou z podčeledí baboček; byla vytvořena nová čeleď Erebidae, do které byli přesunuti přástevníci a bekyně (dříve samostatné čeledi) a část rodů můr.

Doufejme, že nové změny v uspořádání chalcidek přispějí ke snazšímu určování dospělců těchto významných parazitoidů škůdců a napomohou k vyššímu využití biologické ochrany, jako náhrady ubývajících insekticidů.

Tab.: Seznam čeledí chalcidek vyskytujících se v Evropě - nové čeledi jsou vyznačeny tučným písmem; přeškrtnuté jsou teplomilné, jihoevropské čeledi, které se v České republice nevyskytují

Česky

Latinsky

-

Agaonidae

Mšicovníkovití

Aphelinidae

 

Azotidae

-

Calesidae

-

Ceidae

-

Cerocephalidae

-

Cleonymidae

-

Diparidae

Poskočilkovití

Encyrtidae

-

Epichrysomallidae

Pomalenkovití

Eucharitidae

Lesknatkovití

Eulophidae

-

Eunotidae

-

Eupelmidae

Tmavkovití

Eurytomidae

-

Herbertiidae

-

Heydeniidae

Stehnatkovití

Chalcididae

-

Chrysolampidae

Kladélčicovití

Leucospidae

-

Macromesidae

-

Megastigmidae

-

Metapelmatidae

Brvuškovití

Mymaridae

-

Neanastatidae

-

Neodiparidae

-

Ooderidae

-

Ormyridae

Třpytivkovití

Perilampidae

-

Pirenidae

Kovověnkovití

Pteromalidae

-

Signiphoridae

-

Spalangiidae

-

Systasidae

-

Tetracampidae

Krásenkovití

Torymidae

Drobněnkovití

Trichogrammatidae

Larva chalcidky vysává květilku řepnou v listové mině špenátu
Larva chalcidky vysává květilku řepnou v listové mině špenátu

Kukla chalcidky v mině vrtalky na celeru
Kukla chalcidky v mině vrtalky na celeru

Krásenka Halticoptera flavicornis parazituje vrtuli celerovou
Krásenka Halticoptera flavicornis parazituje vrtuli celerovou

Článek vznikl za podpory projektu MZe-RO0423.

Související články

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 260x

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 262x

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 217x

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 314x

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 263x

Další články v kategorii Škůdci

detail