BASF
BASF
BASF

AGRA

Arrest Plus®: Přirozeně dozrají a nevypadnou

10. 06. 2023 Ing. Jiří Vašek; ADAMA CZ Sklizeň Zobrazeno 576x

Arrest Plus® je inovovaný a vylepšený pomocný prostředek k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát určený pro řepku olejku, slunečnici, sóju, luskoviny a len. Účinně brání samovolnému pukání a praskání šešulí nebo lusků a zároveň omezují vypadávání semen před a během sklizně. Umožňuje přirozené dozrávání plodin bez nutnosti desikace. Biologicky snadno odbouratelný.

Limagrain

Jak omezit ztráty

V rámci často populistického tažení proti pesticidům, kterého jsme nyní svědky se bohužel často vylévá z vaničky i dítě. Nedávný zákaz předsklizňových aplikací glyphosatu je toho rovněž důkazem. Došlo i k ukončení použití další dlouhodobě používané látky pro tyto účely: diquatu. Jak tedy z toho ven? Předsklizňové a sklizňové ztráty zůstávají totiž stále hospodářsky významné, a to i přes jistý pokrok, které přineslo šlechtění na nepukavost šešulí. Dobrou možností naštěstí zůstává použití tzv. lepidel. Pomocných látek, které dokáží přirozenému procesu pukání šešulí a lusků dobře bránit. Z takového ranku je i nedávná britská inovace: Arrest Plus®.

Složení a působení

Přípravek představuje poslední inovaci na poli „lepidel“. Účinnou látkou je zde karboxylovaný styren butadien kopolymer doplněný o zcela inovovaný specializovaný systém smáčedel. Rovněž množství účinné látky (452 g/l) je zde vyšší než u dřívějších standardů.

Po aplikaci vytváří Arrest Plus® na povrchu rostlin polopropustnou vrstvu, která neomezuje vysychání šešulí a lusků, ale současně zamezuje pronikání vody do pletiv. Takto zabraňuje samovolnému pukání a praskání šešulí nebo lusků při dozrávání, a tím braní vypadávání semen při dozrávání a během sklizně.

Praktické možnosti aplikace v plodinách

řepce olejce se Arrest Plus® aplikuje od fáze, kdy přibližně polovina šešulí přešla ze zelené na světle žlutou barvu. Tato situace obyčejně nastává cca 3–4 týdny před očekávanou sklizní. Šešule jsou v tuto dobu ještě pružné a lze je ohnout mezi prsty do tvaru písmene U.

hrachu se Arrest Plus® aplikuje v době, kdy vlhkost semen dosahuje cca 40–50 %, lusky jsou ještě pružné, ale semena již získávají nahořklou chuť.

Ve slunečnici Arrest Plus® aplikujeme při vlhkosti nažek v rozmezí 25–30 %. Tato situace nastává cca 14 dní před sklizní.

sóji se Arrest Plus® se používá 3–4 týdny před sklizní.

Příprava postřikové kapaliny

Nejprve naplníme nádrž postřikovače do ¾ vodou. Pak případně použijeme prostředek na změkčení tvrdé vody Adaptic®, pokud takovou vodu používáme. Adaptic® vodu nejen změkčí, ale zároveň i sníží nežádoucí úlet postřikové kapaliny a její pěnivost. Je dokonce prokázáno i další zesílení lepivého účinku použitého přípravku, pokud přidáme Adaptic® do postřikové jíchy. Nyní se vlije odměřené množství přípravku Arrest Plus® a za stálého míchání doplníme nádrž vodou na požadovaný objem. Aplikační kapalinu takto připravujeme bezprostředně před použitím a ihned ji spotřebujeme. Po aplikaci hned použijte neionogenní čisticí prostředek k vyčištění nádrže, pumpy, rozvodů a trysek (přípravky na bázi diethanolamidů, polyglykosidů, alkoholethoxylátů apod. jako je např. jarová voda).

Množství použité vody je stanoveno v rozmezí 150–300 l/ha. Samozřejmě zde více vody znamená automaticky vyšší pokryvnost rostliny a vyšší účinek.

Použití bez omezení

Arrest Plus® je registrován jako pomocný prostředek na ochranu rostlin. Není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody. Nemá žádná omezení, která se týkají dodržování nutné vzdálenosti od vodotečí nebo okrajů ošetřovaného pozemku. Není zakázána ani jeho aplikace na půdách s drenáží. Z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci.

Za skvělou cenu

Cena přípravku je rovněž jedna z jeho silných stránek. Jedno ošetření porostu dávkou 1,0 l/ha vychází jen na cca 598 Kč/ha*, což je dokonce méně než u srovnatelných starších přípravků s nižším množství účinné látky, a tudíž i nižší účinností. Chránit si svou úrodu a omezit ztráty předčasným vypadáváním semen ze šešulí či lusků se tak rozhodně ekonomicky vyplatí, zejména v době, kdy je cena řepky vysoká. Vyplatí se rovněž si vybrat mezinárodně uznávaný a používaný přípravek, který Arrest Plus® představuje.

Dávkování a registrované použití Arrest Plus®

Plodina

Účel použití

Maximální dávka (l/ha)

Dávka vody (l/ha)

Aplikační termín

Řepka olejka, slunečnice, sója, hrách, fazol, bob, len

Omezení předsklizňových a sklizňových ztrát

1,0

100–300

BBCH 80–89

*uvedená cena je doporučená a tudíž orientační, u jednotlivých distributorů se může lišit.

Užitečná řešení. ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení inovativními i osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu, profesionální servis a dobrou cenu.

Související články

Objemná krmiva pro správnou výživu

14. 12. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Sklizeň Zobrazeno 1139x

Pohled na stav silážních porostů a silážování

01. 10. 2022 Ing. Eduard Hanina; Limagrain ČR s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 4723x

Kvalita siláží a sena a příčiny zhoršené kvality

27. 09. 2022 Bc. Vladimíra Nováková; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Sklizeň Zobrazeno 2817x

Sklizeň lnu bez desikantů

19. 09. 2022 Ing. Prokop Šmirous, CSc. a kol. Sklizeň Zobrazeno 1829x

Možnosti desikace slunečnice - výsledky pokusů z roku 2021

11. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a kol. Sklizeň Zobrazeno 1452x

Další články v kategorii Sklizeň

detail