BASF
BASF
BASF

AGRA

Pohled na stav silážních porostů a silážování

01. 10. 2022 Ing. Eduard Hanina; Limagrain ČR s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 4629x

Každá sezóna je pro zemědělce originálem a vyžaduje „originální“ přístup. Zemědělská prvovýroba není montovna v uzavřeném a roboticky nastaveném tempu. Proto se opět vracím k probíhající (proběhlé) sezóně pěstování kukuřic na siláž.

Proseeds

Kukuřice je nejpěstovanější subtropická rostlina u nás cyklu C4. Tyto rostliny sice fotosyntetizují i při vyšších teplotách, ale ani ony to neumí bez vody. Díky progresivnímu a vizionářskému přístupu pracovníků bývalého JZD Slušovice si od 80. let minulého století umíme i v našich podmínkách vypěstovat královnu pícnin pro dojnice - kukuřici na siláž. Tato spolupráce začala a pro mnoho vysoko produkčních chovů stále pokračuje s hybridy společnosti Limagrain. Dnes už 25 let pod označení LGAN® - tedy LG Animal Nutrition. Je to značka hybridů, u kterých je geneticky determinována, a tedy zaručena nadstandartní stravitelnost zelené (vláknité) části kukuřice.

Klima v datech

Podzim „klepe na dveře“. Já se s dovolením vrátím k minulé zimě, která byla 4. nejteplejší za posledních 247 let (ta nejteplejší byla 2006/07 a 4. nejchladnější zimy byly shodně 1928/29, 1840/41 a 1783/84). Krom vyšší teploty byla také chudá na srážky ve všech podobách. Lyžařské střediska bez zasněžování u nás prakticky hrají sezónní vabank. Jaro 2022 přineslo velké lokální proměny. Obecně můžeme hodnotit období setí a vzcházení kukuřic jako období suché a nadprůměrně větrné. Zaznamenali jsme několik vícedenních period silných větrů nad 14 m/s (silný vichr). Dešťové srážky byly a jsou především lokální, bouřkového charakteru. Tyto větrné periody ovšem dokázaly značnou část srážek vzápětí vysušit.

V posledních 15 letech sledujeme kontinuální nárůst silných větrů a vichřic. Sice je často pojmenováváme poetickými jmény, jejich vliv poetický není. S nárůstem délky období tropických teplot narůstá výskyt frontálních bouřkových vichrů. Problematická je i jejich předpověď, samostatně se tomu věnuje evropský projekt PERUN. Silný vítr v období intenzivního růstu kukuřice nejen vysušuje půdu, ale unášené částečky fyzicky narušují stonky rostoucí plodiny. Dochází tak k poškození, které je vstupní branou infekce. To má za následek v podstatě plošný výskyt sněti a tím zejména degradace škrobu v palicích.

V letošní sezóně se sněti hojně vyskytovali i na stonku pod palicemi. Působení sněti je spojeno s rizikem další kontaminace plísní rodů FusariumAspergillus. Ty jsou producenty mykotoxinů silně degradujících kvalitu silážní i zrnové kukuřice. Další fází bylo období květu. Tak, jako distribuce srážek byla velmi regionální, stejně bylo ovlivněno i toto zásadní období vývoje porostů kukuřic. Bohužel na mnoha pozemcích panovalo silně větrné klima, to ve spojení s vysokými teplotami zapříčinilo značné výpadky v opylení klasů. To má za následek, opět regionálně, značný výpadek v očekávaném podílu škrobu v silážních kukuřicích.

LG 31.295 - jeden pozemek, rozdíl 30 kroků (15. 8. 2022, Poděbrady) LG 31.295 - jeden pozemek, rozdíl 30 kroků (15. 8. 2022, Poděbrady)
písečná lavice stejný pozemek o 30 metrů dále
LG 31.295 - jeden pozemek, rozdíl 30 kroků (15. 8. 2022, Poděbrady)

Sklizeň kukuřice s digitálním pomocníkem

Každá sezona je originál, a i letošní průběh nás dokázal překvapit. Roční sumáře srážek nevypovídají nic o jejich distribuci a jednotlivých úhrnech. S ohledem na tento diferencovaný trend srážek se stále více uplatňují technologie příznivé půdě a její ochraně. Není to ani tolik o státních podporách, jako spíše o nutnosti uchránit půdní fond při opakovaných úhrnech za malé desítky hodin více jak 50 mm/m2. Kukuřice umí být plastická, v každé lokalitě ovšem odvede výkon adekvátní průběhu sezóny. Tak jsme svědky toho, že ve druhé polovině srpna začala (a často i skončila) sklizeň v oblastech středních a západních Čech, naproti tomu regiony jižní Moravy se sklizní začínaly.

Společnost Limagrain již mnoho sezón pomáhá pěstitelům a chovatelům s přesnějším určením sklizně polními rozbory vzorků pomocí technologie NIR (spol. Zeiss). I letos tak zpracujeme bezmála 2 000 vzorků. Ano vzorků, a tady se zastavím. Při výsevu 85–105 tis. jedinců/ha a mnohahektarových pozemcích je odběr, výběr a sběr vzorku zásadním parametrem.

Na stanovení a posouzení celkové situace odebíráme 3 rostliny z celého porostu. Právě v letošním roce, kdy se významně projevuje půdní nedostatek vody v hlubších vrstvách (mimo jižní Čechy), umíme jen stěží odhadnout přesné, reprezentativní místo pro odběr vzorků. V praxi znám „písečné lavice“, tedy výrazně sušší místa v údolních nivách velkých řek (Morava, Vltava, Labe). Zejména v letošním roce je to však mnohem složitější. Několikrát jsem konzultoval situaci, kde na jednom pozemku, běžně homogenním, jsme sledovali rozdíly v sušině více jak 5 % jen 50 metrů od sebe.

Jednou z možností, jak odhalit nečekané anomálie na pozemcích je aplikace řadící se do skupiny precizního zemědělství. Takovým pomocníkem je platforma Agrility®, resp. její aplikace HARVEST společnosti Limagrain. Na základě agronomických dat, znalosti hybridu, lokálních meteorologických hlášení a vzdáleného satelitního sledování, tak můžeme určovat stav a predikovat optimální termín sklizně.

Podobně jako nás umí překvapit každá sezóna i tady je strojové zpracování dat ovlivněno sezónními výkyvy. Na většině lokalit se přesnost aktuální situace na pozemku dostává pod hladinu 2 % odchylky od skutečnosti fyzického monitoringu. Aplikace Agrility.HARVEST® navíc poskytuje ucelený pohled na pozemek a jeho anomálie v reálném čase. Odhad termínu sklizně vychází z průměrného vývoje klima od data generování stavu porostu. To přináší odchylky podobné odchylce klima (sezóny) od průměru. Je to ovšem velmi účinný a přesný pomocník. Systém není tolik ovlivněn změnami, které v reálné sušině dočasně nastávají po větším úhrnu srážek v průběhu 24 hodin. To je externí voda, kterou sice rostlina přijme, ale ve stádiu dozrávání se jí také velmi rychle zbaví. Tak je opětovně eliminován dočasný vliv lokálních klimatických výkyvů.

Nezáleží na velikosti jámy, důsledně udusat lze vždy jen tenkou vrstvu řezanky

Nezáleží na velikosti jámy, důsledně udusat lze vždy jen tenkou vrstvu řezanky

LG Animal Nutrition = 25 let zkušeností

Jak jsem zmínil na začátku, kvalitní silážní hybridy s geneticky garantovanou nadstandardně vysokou stravitelností vlákniny (NDF) pod značkou LGAN® jsou s námi již 25 let. Každý si může vybrat hybrid do svých podmínek. Zároveň společnost Limagrain umí poskytnou relevantní informaci o stavu pozemku a optimálním termínu sklizně při sušině 32 % sušiny celé rostliny. Spojením výběru těch nejlepších silážních hybridů a využitím sofistikovaných systémů pro odhad sklizně v optimální zralosti pomáháme našich pěstitelům k těm nejlepším výsledkům. Při pěstování silážní kukuřice bychom měli mít stále na paměti, že zdravá, kvalitní a intenzivní výživa dojnic z objemných krmiv, je nejekonomičtějším řešením výživy produkčních chovů.

 

Důsledné zakrytí ihned po ukončení dusání je nutnost, nikoliv rozmar

Důsledné zakrytí ihned po ukončení dusání je nutnost, nikoliv rozmar

Pohled na stav silážních porostů a silážování

Důsledné zakrytí ihned po ukončení dusání je nutnost, nikoliv rozmar
Nezáleží na velikosti jámy, důsledně udusat lze vždy jen tenkou vrstvu řezanky
LG 31.295 - jeden pozemek, rozdíl 30 kroků (15. 8. 2022, Poděbrady) - písečná lavice
LG 31.295 - jeden pozemek, rozdíl 30 kroků (15. 8. 2022, Poděbrady) - normální půda

Související články

Arrest Plus®: Přirozeně dozrají a nevypadnou

10. 06. 2023 Ing. Jiří Vašek; ADAMA CZ Sklizeň Zobrazeno 477x

Objemná krmiva pro správnou výživu

14. 12. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Sklizeň Zobrazeno 1020x

Kvalita siláží a sena a příčiny zhoršené kvality

27. 09. 2022 Bc. Vladimíra Nováková; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Sklizeň Zobrazeno 2449x

Sklizeň lnu bez desikantů

19. 09. 2022 Ing. Prokop Šmirous, CSc. a kol. Sklizeň Zobrazeno 1684x

Možnosti desikace slunečnice - výsledky pokusů z roku 2021

11. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a kol. Sklizeň Zobrazeno 1285x

Další články v kategorii Sklizeň

detail