BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Možnosti desikace slunečnice - výsledky pokusů z roku 2021

11. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a kol. Sklizeň Zobrazeno 1392x

Významným světovým producentem slunečnice je Ukrajina. S ohledem na současnou situaci v této zemi je pravděpodobné, že produkce slunečnice bude v letošním a možná i následných letech snížena, což může být určitá příležitost pro pěstitele v ostatních evropských zemích, včetně těch z ČR. Přestože klimatické podmínky umožňují pěstování této plodiny v některých regionech Moravy i Čech, s ohledem na kratší vegetační období a vlhčí klima, je často nutné řízené dozrávání některých porostů. Problémy bývají především v Čechách, zejména u pozdnějších hybridů.

Limagrain

Od roku 2020 není možné v ČR k desikaci slunečnice používat desikanty obsahující účinnou látku diquat (např. Reglone), které se k desikaci (nejen ve slunečnici) používaly nejčastěji. V současnosti je jediným registrovaným desikantem do slunečnice přípravek Kabuki (pyraflufen-ethyl). Přípravek je registrován v dávce 0,8 l/ha s olejovým adjuvantem Toil. Přičemž porost by měl být připraven ke sklizni dva týdny po aplikaci, tedy asi o týden déle, než tomu bylo u přípravku Reglone.

Maloparcelní pokus

S ohledem na výše uvedené skutečnosti proběhly v roce 2020 a 2021 na pozemcích ČZU v Praze maloparcelní pokusy, jejichž cílem bylo otestovat nové možnosti desikace slunečnice. Výsledky pokusu z roku 2020 byly publikovány v časopise Agromanuál 7/2021. V tomto příspěvku jsou proto prezentovány pouze výsledky z roku 2021.

Testování bylo provedeno na dvou CL hybridech: SY Neostar CLP a NK Neoma CL. Aplikace testovaných desikantů byla provedena v první dekádě září, kdy vlhkost nažek byla 25 % (SY Neostar CLP), resp. 23 % (NK Neoma CL). Při sklizni (o dva týdny později) byla vlhkost nažek na neošetřené kontrole 15,9 %, resp. 14,3 %. Testované varianty jsou uvedeny v tabulce 1. Finální hodnocení desikačního účinku bylo provedeno dva týdny po aplikaci desikantů.

Tab. 1: Přehled testovaných variant pokusu

Var. č.

Přípravek

Dávka v l/ha

1

Kontrola

-

2

Spotlight Plus

1,00

3

Spotlight Plus

Mero

1,00

2,00

4

Spotlight Plus

DAM 390

1,00

100,00

5

Spotlight Plus

Mero

DAM 390

1,00

2,00

100,00

6

Kabuki

Toil

0,80

1,50

7

Kabuki

Toil

1,00

1,50

8

Kabuki

Toil

DAM 390

0,80

1,50

100,00

9

Kabuki

Toil

DAM 390

0,80

2,00

20,00

10

Kabuki

Spotlight Plus

Toil

0,40

0,50

1,50

11

Kabuki

Spotlight Plus

DAM 390

0,40

0,50

100,00

Hodnocení účinnosti

Účinnost desikantu Spotlight Plus byla 73 %, respektive 85 % (v závislosti na testovaném hybridu), přičemž účinnost se nepodařilo průkazně zvýšit adjuvantem Mero (graf 1). Naopak kapalné hnojivo DAM 390 (100 l/ha) účinnost průkazně zvýšilo o 5 %, respektive 15 % (NK Neoma CL, respektive SY Neostar CLP). K průkaznému snížení vlhkosti nažek v případě použití hnojiva DAM však nedošlo (graf 2). Vlhkost nažek byla u obou hybridů průkazně snížena pouze, pokud byl přípravek Spotlight Plus použit s hnojivem DAM 390 a adjuvantem Mero (o 1,0 % u hybridu NK Neoma CL a o 1,8 % u hybridu SY Neostar CLP).

Desikant Kabuki, který byl na všech variantách použit s adjuvantem Toil, vykázal oproti desikantu Spotlight Plus průkazně vyšší účinnost (81 %, respektive 83 %) pouze u hybridu SY Neostar CLP, jehož dozrávání bylo oproti hybridu NK Neoma CL pomalejší. Pokud byl tento desikant použit s hnojivem DAM 390 (100 l/ha), bylo dosaženo účinnosti 85 %, respektive 93 % (graf 1). V případě použití nižší dávky hnojiva DAM (20 l/ha) se účinnost desikantu Kabuki neprůkazně snížila (o 3 %, respektive 4 %). Vlhkost nažek byla desikantem Kabuki průkazně snížena pouze u pozvolněji dozrávající hybridu SY Neostar CLP, a to o 1,2–2,9 % (graf 2).

Kombinace desikantů Kabuki + Spotlight Plus (oba desikanty byly použity v poloviční dávce s adjuvantem Toil) vykázala účinnost 83 % (SY Neostar CLP), respektive 93 % (NK Neoma CL), nicméně k průkaznému snížení vlhkosti nažek nedošlo. Pokud byla tato kombinace použita s hnojivem DAM 390, účinnost se průkazně nezvýšila (85 %, respektive 93 %), nicméně došlo k průkaznému snížení vlhkosti nažek oproti kontrole (o 1,1 % u hybridu NK Neoma CL a o 2,6 % u hybridu SY Neostar CLP).

Graf 1: Porovnání účinnosti testovaných desikantů v různých systémech použití na dva hybridy slunečnice v roce 2021
Graf 1: Porovnání účinnosti testovaných desikantů v různých systémech použití na dva hybridy slunečnice v roce 2021

Graf 2: Vliv desikantů na vlhkost nažek dvou hybridů slunečnice při sklizni v roce 2021
Graf 2: Vliv desikantů na vlhkost nažek dvou hybridů slunečnice při sklizni v roce 2021

Závěr

Desikantem Kabuki i Spotlight Plus (ten dosud není v ČR registrován) lze dosáhnout urychlení dozrávání slunečnice. Oba přípravky by však měly být vždy použity s kapalným hnojivem DAM 390 v dávce cca 100 l/ha, který jednak zvyšuje jejich účinnost a současně napomáhá rychlejšímu rozkladu posklizňových zbytků. Je však třeba počítat s pomalejším působením těchto desikantů, zejména za méně příznivých povětrnostních podmínek a u hybridů s delší vegetační dobou.

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Božetěch Málek; Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Související články

Arrest Plus®: Přirozeně dozrají a nevypadnou

10. 06. 2023 Ing. Jiří Vašek; ADAMA CZ Sklizeň Zobrazeno 532x

Objemná krmiva pro správnou výživu

14. 12. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Sklizeň Zobrazeno 1085x

Pohled na stav silážních porostů a silážování

01. 10. 2022 Ing. Eduard Hanina; Limagrain ČR s.r.o. Sklizeň Zobrazeno 4684x

Kvalita siláží a sena a příčiny zhoršené kvality

27. 09. 2022 Bc. Vladimíra Nováková; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Sklizeň Zobrazeno 2664x

Sklizeň lnu bez desikantů

19. 09. 2022 Ing. Prokop Šmirous, CSc. a kol. Sklizeň Zobrazeno 1754x

Další články v kategorii Sklizeň

detail