Chemap Agro s.r.o.

FarmSight

01. 11. 2019 Ing. Ondřej Perlík; STROM PRAHA a.s Precizní zemědělství Zobrazeno 2495x

Pojmy jako precizní zemědělství, Smart Farming nebo Zemědělství 4.0 už v České Republice hluboce zakořenily. Základním prvkem digitalizace v zemědělství je navigace, která je stavebním kamenem dnes již téměř většiny nově prodaných strojů John Deere. Využití navigace však tvoří pouze malou část dnešních možností moderního zemědělce. Pojďme si další z nich přiblížit v tomto článku.

Proseeds

1. krok - jasné hranice pozemků

Prvním krokem při vstupu do koloběhu precizního zemědělství by mělo být jasné rozdělení polí a přesné určení jejich hranic. Pro tento účel mohou být využita data ze systému LPIS. Dle zkušenosti většiny z nás tyto hranice nemusí být úplně přesné (typickým příkladem mohou být souvratě lemované stromy). Displeje John Deere umožňují tyto hranice zpřesnit a upravit. Takto zaznamenané hranice pak naopak můžete vrátit do systému LPIS a díky tomu získat přesná data hranic. Do displejů lze navíc nahrát i hranice z pozemkového katastru nebo erozně ohrožené parcely. Vytyčování nových pozemků pomocí těchto nových technologií tak může být časově mnohem méně náročné. V případě potřeby je možné do displeje zadat i překážky v podobě sloupů nebo skruží. Postřikovač také může sám hlídat aplikaci v pásmech ochrany vody, automaticky vypínat sekce bez zásahu obsluhy stroje.

Ideální linie pojezdů zvyšují efektivitu práce na poli, ve svažitých pozemcích navíc mohou přinést benefit v podobě ochrany proti půdní erozi a obsluha si může dát ruce za hlavu
Ideální linie pojezdů zvyšují efektivitu práce na poli, ve svažitých pozemcích navíc mohou přinést benefit v podobě ochrany proti půdní erozi a obsluha si může dát ruce za hlavu

2.krok - pohyb strojů po poli

Dalším důležitým vstupem by měla být jasná definice pohybů strojů po pozemku. My věříme fyzice, a stejně jako automobil brzdí nejlépe s koly v přímém směru, tak i traktor přenese nejlépe sílu, pokud se pohybuje ve směru přímém. Z toho důvodu doporučujeme využívat zejména přímé linie. Naváděcí linie je možné taktéž definovat již dopředu. K tomu využíváme moderních výpočetních programů, které na základě vstupních údajů v podobě záběrů vašich strojů, svažitosti pozemků nebo i odtokové linie vody navrhnou optimální kurz s co nejmenším počtem otáčení. Tento přístup přináší nové pojetí pohybu strojů po pozemku. Je jasné, že pohled z ptačí perspektivy přináší lepší pochopení tvaru pozemku, ale i nepatrné otočení naváděcí linie o jeden stupeň může přinést úsporu nejen časovou, ale také úsporu v podobě spotřeby pohonných hmot. Správné určení linie s ohledem na svažitost a odtokové linie vody může pomoci také v boji proti dnes tolik probírané půdní erozi. Linie lze samozřejmě nahrát do celé flotily strojů tedy secí souprava, postřikovač i sklízecí mlátička mohou jet v jedné koleji.

Vstupní data jsme schopni v rámci datových služeb FarmSight připravit nejen pro všechny stroje z portfolia John Deere, ale i pro stroje ostatní. Správu těchto dat pak přináší server MyJohnDeere.com. V roce 2011 se v traktorech 8R poprvé objevili telematické jednotky. Dnes jsou těmito jednotkami vybaveny všechny nové stroje John Deere. Ty přináší možnost sběru dat nejen o využití stroje jako takového, ale i možnost sběru dat agronomických.

Na tomto příkladu z praxe jsme díky optimalizaci snížili počet linií ze 72 na 60
Na tomto příkladu z praxe jsme díky optimalizaci snížili počet linií ze 72 na 60

3. krok - sběr provozních a agronomických dat

S připravenými daty pro pohyb strojů po pozemku se otevírá možnost sběru provozních a agronomických dat. Displeje John Deere umí dokumentovat veškeré úkony, které na poli provedete. Například z nasbíraných dat ze setí získáme mapu přesného výsevku. Můžeme zaznamenat veškeré vstupy do pole při aplikaci pevných či kapalných hnojiv. Nejcennějším nástrojem dnešního zemědělce je však výnosová mapa posbíraná sklízecí mlátičkou nebo řezačkou. Všechna tato data se s licencí Connect automaticky odesílají do serveru MyJohnDeere.com. Na základě posbíraných dat můžete na tomto serveru provést základní analýzu například i s ohledem na satelitní snímky a vygenerovat předpisovou mapu pro další postup na konkrétním pozemku. Stejně jako získaná data lze přenést i aplikační mapy do stroje bezdrátově a může začít sběr dat nových, na základě kterých pak můžete ověřovat vámi zvolené postupy a dále pracovat s potenciálem vašich pozemků.

Technologie přinášejí zemědělcům nový prostor ke zlepšení produkce a snížení vstupních nákladů. Zavedení nových způsobů není otázka jediného dne, je to neustálá práce s optimalizací vstupů a výstupů. Služby strojů John Deere zprostředkovávají tyto možnosti všem zemědělcům.

Nahrání aplikačních map může proběhnout bezdrátově nebo pomocí USB flash disku, aplikační dávku lze ještě v displeji upravit a díky spojení přes ISOBUS je cílová dávka přesně řízena podle polohy stroje na poli
Nahrání aplikačních map může proběhnout bezdrátově nebo pomocí USB flash disku, aplikační dávku lze ještě v displeji upravit a díky spojení přes ISOBUS je cílová dávka přesně řízena podle polohy stroje na poli

Související články

FOTOREPORTÁŽ - Robotti Tour 2021

27. 08. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 959x

BASF a Bosch spojili síly pro digitalizaci zemědělství

02. 08. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 557x

Precizní zemědělství nabízí široké možnosti

05. 03. 2021 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Precizní zemědělství Zobrazeno 964x

Zkušenosti s prvním nasazením polních robotů v ČR

08. 02. 2021 Ing. Václav Jirka a kol.; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1078x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail