BASF
BASF
BASF

AGRA

Nutrino™ - roztokové hnojivo s řízeným uvolňováním dusíku

11. 03. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Hnojení Zobrazeno 921x

Lze předpokládat, že někteří agronomové budou i nadále pochybovat o smysluplnosti dalšího nákupu dusíkatého hnojiva pro přihnojení v průběhu vegetace. Proto je užitečné si připomenout, jaká je návratnost investice do dusíkatých hnojiv. V praxi obecně zavedené přehnojování minerálními dusíkatými hnojivy je letos zásadně ovlivňováno legislativními změnami, novými dotačními programy a v neposlední řadě růstem cen a nejasností v dostupností hnojiv v době zásahu.

Proseeds

Pokud chcete provést případné snížení dávky granulovaných (např. močovina, ledek, atd) a kapalných (např. DAM) dusíkatých hnojiv, lze obecně snížit aplikační dávky dusíku ve všech aplikačních termínech nebo alespoň u posledních dvou aplikací, což je lepší než jednu z aplikací zcela vynechat.

Z výsledků nutričních pokusů v tuzemsku i zahraničí obecně vyplývá, že méně a častěji je pro příjem dusíku výhodnější a výnos je vyšší než při jedné nebo pár vysokých dávkách dusíku. Je prokázána úspora až 150 kg N/ha (v závislosti na místních podmínkách, pěstované plodině atd.).

Nejvyšší priorita - účinnost a využití dusíku

Dosažení maximální účinnosti každého aplikovaného kg dusíku by měla být vždy klíčovým cílem, letošní rok nevyjímaje.

Mnoho z dále uvedeného souvisí s důrazem na práci s detaily, a i když změny samy o sobě mohou vést pouze k malým ziskům, společně a v širším kontextu mohou znamenat významný krok vpřed. Je důležité věnovat se následujícím bodům:

Omezení ztrát dusíku:

  • Při výsevu meziplodiny, která zadrží dusík zbylý v půdě po sklizni, je důležité pamatovat na to, že dusík zachycený v zeleném materiálu potřebuje čas, aby se rozložil a byl dostupný pro jařiny.
  • Dusík aplikovaný během vegetace se snadno může ztrácet. Buďte proto obezřetní zejména při časných jarních aplikacích, kdy rostliny začínají růst a dusík přijímají jen v omezené míře. Zvažte půdní podmínky, sledujte předpověď počasí a aplikujte pouze snížené dávky dusíku, pokud existuje zvýšené riziko jeho ztrát.
  • Dusík z močoviny se může ztrácet do atmosféry ve formě čpavku, proto aplikujte v období s nižším rizikem (chladné a vlhké půdy) a používejte močovinu ošetřenou inhibitorem ureázy, abyste tomu předešli. Pokud používáte kapalné hnojivo s podílem močoviny (např. DAM), předejděte ztrátám dusíku také přidáním inhibitoru ureázy.

Za výhodné lze považovat částečné nebo plné nahrazení granulovaných a kapalných hnojiv aplikovaných v druhé polovině vegetace moderním, pokusy i praxí ověřeným roztokový hnojivem s řízeným uvolňováním dusíku NutrinoTM. Hnojivo se aplikuje postřikovači s běžnými tryskami pro aplikaci přípravků ve 200 l vody/ha v dávce 10-30 l/ha. Případně lze aplikovat pomocí rychle se rozvíjející aplikace drony. Po aplikaci NutrinoTM na list se dosahuje až 95% využitelnost dodaného dusíku, a to zejména díky rovnoměrné dostupnosti po dobu 6–8 týdnů, a to i za přísušku, odolnosti vůči smyvu deštěm a vytěkání do ovzduší a bez rizika popálení listů.

Nezanedbatelný je také příspěvek k vylepšení bilance dusíku z pohledu nitrátové směrnice a omezení počtu pojezdů zemědělské techniky a s ním spojené další úspory. Množství dodaného dusíku je ve srovnání s aplikací rozpouštěné močoviny podstatně vyšší, pomineme-li ztrátu času při obtížné přípravě roztoku.

Samozřejmostí je výborná mísitelnost s přípravky na ochranu rostlin (např. fungicidy, insekticidy atd.), listovými hnojivy a bostimulanty. NutrinoTM je vynikající v plodinách, kde aplikace dusíku prodlouží dobu trvání zapojení porostu a výrazně zlepší výnos (např. řepka olejka, kukuřice, cukrovka a brambor apod.). Velmi dobrých výsledků se dosahuje při aplikaci v obilninách, zejména v podmínkách přísušku a po přihnojení na výnos i kvalitu zrna.

Přizpůsobení aplikační dávky dusíku potenciálu plodiny a konkrétní situaci

Zhodnoťte hladinu dusíku v půdě vzorkováním (např. Nmin) za účelem lepšího porozumění stavu a dynamice mineralizace a prvotního stanovení potřeb cíleného přihnojení dusíkem na list.

Během vegetace neustále sledujte potenciál pěstovaných plodin, abyste posoudili, zda aplikovat plánované dávky dusíku nebo hnojiva přesunout na půdní bloky s vyšším výnosovým potenciálem. Současné možnosti využití satelitních snímků již dovolují sledovat a posuzovat stav porostu téměř on-line a kvalifikovaně se rozhodovat o potřebě a dávce přihnojení hnojivem NutrinoTM na , což při rozhozu granulovaných dusíkatých hnojiv není technicky možné nebo jen v omezené míře (více se dozvíte v dalším vydání časopisu Agromanuál).

Závěr - správná rozhodnutí o výživě dusíkem

Problematika přihnojení dusíkem je komplexní a pro správné pochopení je nezbytné se vrátit k jedné z úvodních myšlenek: je prvořadé, aby všechna rozhodnutí týkající se přihnojení dusíkem hnojiva byla kvalifikovaná a založená na faktech s přihlédnutím k individuálním požadavkům a okolnostem.

Činit rychlá nebo i okamžitá rozhodnutí může být v současném klimatu lákavé, zvláště při nedávných událostech na trhu, které šokovaly celé odvětví. Zásadní rizika spojená s tímto stylem přístupu však nelze ignorovat. Realita je taková, že je toho mnoho, co je třeba zvážit, ale nemusíte to dělat sami, náš odborný tým Agrinova Group v ČR a Blumeria consulting na Slovensku vám rád pomůže.

Zpracováno podle Edward Downing, Frontier.

Konzultace a doporučení

Česká republika

Slovensko

Agrinova Group

Blumeria consulting, s.r.o.

Ing. Luděk Novák, + 420 775 391 431

Ing. Ján Gutten, + 421 915 715 961

Ing. Pavel Kratochvíl, + 420 606 754 616

Ing. Zuzana Zimániová, + 421 905 220 171

www.agrinova.cz

www.blumeriaconsulting.sk

Konzultace a doporučení

Česká republika

Slovensko

Agrinova Group

Blumeria consulting, s.r.o.

Ing. Luděk Novák, + 420 775 391 431

Ing. Ján Gutten, + 421 915 715 961

Ing. Pavel Kratochvíl, + 420 606 754 616

Ing. Zuzana Zimániová, + 421 905 220 171

www.agrinova.cz

www.blumeriaconsulting.sk

Související články

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 347x

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 730x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 845x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 913x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 465x

Další články v kategorii Hnojení

detail