BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 276x

S postupným omezováním dostupných účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin mizí z trhu efektivní řešení řady problémů při potlačování škodlivých činitelů. Proto je nutné využít všechny prostředky, které u povolených přípravků podpoří jejich účinnost. Jedním z těchto prostředků je vhodná úprava pH postřikové jíchy. Zpravidla je vhodné dosáhnout hodnoty pH 5-6.

Proseeds

Tvrdost vody

Tvrdost vody je způsobena obsahem vícemocných kationtů. V praxi se to týká především vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+). Ty způsobují srážení některých organických a anorganických látek, čímž snižují účinnost různých přípravků a v některých případech i samotnou aplikovatelnost (ucpávání trysek). Tyto kationty ovlivňují i pH samotné vody (tab. 1), ale vliv na pH namíchané jíchy je okrajový. To určují především jednotlivé komponenty jíchy (přípravky na ochranu rostlin, hnojiva apod.).

Snížení pH

Tohoto docílíme přídavkem látky, která se chová jako kyselina. Výsledné pH je kombinací síly a dávky konkrétní okyselující látky. Zvláště u jíchy, která obsahuje více různých složek, je těžké přesně stanovit potřebný přídavek a nastává riziko, že buď okyselíme jíchu málo nebo moc.

Řada okyselovacích přípravků, které jsou na trhu, nemá dostatečný potenciál k okyselení zcela běžných kombinací, například při použití hnojiv s bórem. Pokud použijeme hnojivo s bórem ve formě monoetanolaminu (obsah zpravidla 150 g B/l hnojiva) v dávce 1,0 l/ha, tak pro dosažení hodnoty pH okolo 5,5 potřebujeme enormní množství řady komerčně dostupných okyselujících přípravků (tab. 2). Z uvedených údajů je patrné, že u některých přípravků musíme použít velmi vysoké dávky pro dosažení pH 5,5 a náklad by se pohyboval kolem 2 000 Kč/ha

Stabilizace pH

Stabilizátor pH udržuje hodnotu pH jíchy v určitém vhodném rozmezí - tzn., že nedochází po přidání dalších složek k výraznému zvýšení, ani snížení hodnoty pH. Stabilizátor pH musí obsahovat látky, které svou chemickou podstatou reagují na změnu koncentrace vodíkových iontů a tím tuto změnu tlumí. Při stanoveném dávkování dostatečně okyselí jíchu, ale nedovolí pokles pH na velmi nízkou úroveň. To je rozdíl oproti okyselovacím přípravkům.

Příkladem takového stabilizátoru je StimGuard pH®. Jeho silná okyselovací schopnost je patrna z tabulky 2.

Přípravek, který snižuje i stabilizuje pH

StimGuard pH® okyseluje a stabilizuje pH jíchy na úrovni kolem hodnoty 5,5 (podle složek přidaných do jíchy). To vyhovuje řadě účinných látek (např. pyretroidy, acetamiprid, glyfosát, graminicidy). Zpomalujese jejich rozklad v postřikové jíše. Další výhodou je, že při vyschnutí postřikové jíchy na listech a jejich následném ovlhčení opět dojde k rozpuštění stabilizačního systému a opětovné optimalizaci pH. To prodlužuje životnosti účinné látky, zlepšuje účinek např. na škůdce a tím přispívá k omezení vzniku rezistence. Vliv přípravku StimGuard pH® ve spojení s pyretroidem na omezení požerků krytonosce znázorňuje graf 1. U některých účinných látek není snižování pH vhodné, jako je tomu např. u měďnatých fungicidů.

StimGuard pH® umožňuje aplikaci přípravků na ochranu rostlin citlivých na hodnotu pH postřikové jíchy i s celou řadou listových hnojiv.

Další fyziologické přínosy

StimGuard pH® nereguluje pouze pH jíchy, ale aktivně zasahuje do metabolizmu rostlin. Obsahuje látku, která tlumí stres, je zdrojem organicky vázaného draslíku a uhlíku, který mohou rostliny využívat ve svém metabolizmu. Výsledkem působení živin a podpůrných látek je vyrovnaná aktivita rostliny bez zbytečných a neproduktivních ztrát energie.

Jednoduché zacházení

StimGuard pH® se aplikuje v základní dávce 0,3 l/ha, která je dostatečná pro většinu kombinací. Do jíchy se přidává jako první, aby se snížilo pH ještě před přidáním citlivých účinných látek. Pokud obsluha přípravek omylem předávkuje, nepředstavuje to žádný problém, pouze se zesílí pozitivní fyziologické přínosy.

Tab. 1: Tvrdost vody a orientační hodnota jejího pH

destilovaná velmi měkká měkká tvrdá velmi tvrdá
5,1 6,2 7,3 8 8,1

Tab. 2: Dávka komerčních okyselovačů k dosažení pH 5,5 u směsi 1,0 l/ha Bór 150* + 250 l vody/ha

StimGuard pH® přípravek 1 přípravek 2 přípravek 3 přípravek 4 přípravek 5
1,3 l 1,9 l 3,9 l 4,1 l 4,6 l nedosáhne
* týká se hnojiv obsahujících 150 g B/l a  rozpouštědlo monoetanolamin

Graf 1: Vliv pH postřikové jíchy při jarním ošetření řepky na délku požerků stonkových krytonosců (ČZU, Nechanice, 2021)
Graf 1: Vliv pH postřikové jíchy při jarním ošetření řepky na délku požerků stonkových krytonosců (ČZU, Nechanice, 2021)

Tab. 1: Tvrdost vody a orientační hodnota jejího pH

Související články

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 127x

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

14. 04. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 189x

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

08. 04. 2023 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 268x

Zemědělství budoucnosti: Inovace mění produkci potravin

05. 03. 2023 Ing. Martin Bohuněk, BioAktiv CZ Listová hnojiva Zobrazeno 391x

Podzimní výživa v nízkých dávkách s vysokým účinkem

03. 09. 2022 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Listová hnojiva Zobrazeno 3319x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail