BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Listová hnojiva pro kukuřici

26. 06. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 629x

Současné technologie pěstování kukuřice stále častěji využívají možnosti doplňkové aplikace listových hnojiv. Jejich využití však není v takovém rozsahu, jako u jiných polních plodin. Historicky je to dáno zejména absencí aplikačního partnera. V posledních letech se situace mění, stále více je využívána insekticidní ochrana proti zavíječi či bázlivci. Do výrobní technologie jsou postupně zařazovány také fungicidy. I v rámci herbicidní ochrany přibývá přípravků, které jsou použitelné i v pozdějších postemergentních aplikačních termínech nebo v opravách.

Limagrain

Společnost CHEMAP AGRO s.r.o. využívá možnosti více aplikačních partnerů, listovou výživu pro kukuřici vnímá jako jednu ze svých priorit a rozšiřuje svou nabídku přípravku do této plodiny. Zaměřuje se na úplně základní jednosložková hnojiva vhodná pro použití v kukuřici s obsahem fosforu, zinku, bóru či draslíku (Folit P, Lister Zn, Folit Bór případně Folit K a další), tak i na kombinovaná hnojiva se specifickým složením právě pro tuto plodinu (hnojivo K3, stimulační hnojivo Zeastim).

Základ mimokořenové výživy kukuřice by v každé situaci, stejně jako u ostatních polních plodin, měl být postaven na dodávce mikroprvků. U těch obecně platí, že je efektivnější řešit jejich dodávku během vegetace přes list, než v rámci základního hnojení. Dominujícím mikroprvkem z hlediska výživy kukuřice je zinek. Prakticky každé komplexnější hnojivo pro kukuřici obsahuje tento prvek a stejně je tomu i u přípravků CHEMAP AGRO. V nabídce najdete jednosložkové zinečnaté hnojivo Lister Zn 80 SL, kde veškerý obsažený zinek je navázán na chelát EDTA. Díky tomu je nejen lehce a rychle přijatelný a využitelný rostlinou ale především je takto upravený zinek možno bez problémů dále kombinovat s dalšími přípravky na ochranu rosltin a hnojivy včetně těch, které obsahují fosfor (neváže se v rostlinách ani v postřikové kapalině na fosfor s tvorbou nevyužitelných fosforečnanů). Chelátový zinek je vhodný i do pozdních aplikačních termínů s insekticidy či fungicidy a to právě pro svou rychlou využitelnost a dostupnost. Práce srovnávající přijatelnost chelátového zinku s jinými formami (síranové, oxidové) prokazují, že chelát Zn je až 5× přijatelnější než jiné formy v krátkém čase po aplikaci.

Druhým vysoce potřebným prvkem ve výživě kukuřice je fosfor, přičemž půdní zásobu přijatelného fosforu nelze jednoduše ovlivnit během jedné vegetační sezóny, a tak i zde je vhodné pamatovat na doplnění v rámci mimokořenové výživy. Bohužel, musíme mít na paměti, že v běžných formách se ve společných směsích zinek a fosfor vzájemně váží na nerozpustný fosforečnan zinečnatý. Proto je potřebná pro vzájemnou kombinaci těchto prvků neiontová forma zinku v podobě chelátu. Koncentrovaným hnojivem s fosforem je Folit P 500 SL.

Jednoduché označení K3 kombinované hnojivo pro kukuřici z nabídky CHEMAP AGRO. Jde o roztokové NPK hnojivo s vysokým obsahem mikroprvků Zn, Mn, Cu, Ti. Důraz je ale kladem na maximální podíl fosforu a zinku. Hnojivo představuje komplexnější přístup k výživě kukuřice, je kombinovatelné, stejně jako výše zmíněná jednosložková hnojiva, prakticky s jakýmkoliv technologickým vstupem.

Závěrem bychom chtěli představit stimulační hnojivo Zeastim. Jde o směs fosforu, zinku a stimulačních látek obdobných jako u našich samostatných stimulátorů Sunagreen či Hergit. Přípravek je určen jak k doplnění výživného stavu, tak díky stimulačním látkám k cílené podpoře vývoje palic. Zvyšuje podíl palic v silážních kukuřicích a výnos v kukuřicích na zrno. Zatímco u silážních kukuřic je lépe aplikovat Zeastim už s postemergentní herbicidní ochranou, v kukuřicích na zrno je možné spojovat toto stimulační hnojivo s insekticidy v pozdějších fázích. To však nemusí platit v každé sezóně, přicházející stres může upřednostnit i u zrnových hybridů časnější aplikaci. Graf shrnuje výsledky poloprovozního srovnání technologii mimokořenové výživy kukuřice několika společnosti. Obdobně lze Zeastim použít v máku. Zejména jako regeneraci po herbicidním ošetření, nebo cíleně na počátku prodlužovacího růstu a opakovaně ještě před květem máku.

Věříme, že nabídka společnosti CHEMAP AGRO pro technologie výroby kukuřice vás osloví a využijete možnosti, jak dále prohloubit nebo pojistit výnosový potenciál této plodiny, ale i hospodárněji využijete prostředků, které jste do porostů již investovali.

Graf 1: Porovnání různých technologií listové výživy kukuřice na výnos zelené hmoty (poloprovozní pokusy, 2 lokality, 2019)
Graf 1: Porovnání různých technologií listové výživy kukuřice na výnos zelené hmoty (poloprovozní pokusy, 2 lokality, 2019)

Související články

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 866x

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

14. 04. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 798x

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

08. 04. 2023 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 927x

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 1103x

Zemědělství budoucnosti: Inovace mění produkci potravin

05. 03. 2023 Ing. Martin Bohuněk, BioAktiv CZ Listová hnojiva Zobrazeno 1100x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail