BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Zemědělství budoucnosti: Inovace mění produkci potravin

05. 03. 2023 Ing. Martin Bohuněk, BioAktiv CZ Listová hnojiva Zobrazeno 1159x

Mezi nejzásadnější současné trendy moderního zemědělství patří udržitelnost, precizní zemědělství, snižování nákladů, využití biotechnologií, zapojení umělé inteligence a robotiky nebo zemědělství pro biopaliva, nutraceutika, kosmetiku a medicínu. Tyto tendence jsou vyvolávány stále rostoucími požadavky na kvalitu a ekologickou šetrnost produkce potravin a snaží se přijít s novými, inovativními řešeními. Pro takové inovace v zemědělství jsou klíčové výživa a ochrana rostlin.

Limagrain

Mezi tři základní oblasti efektivní výživy a ochrany rostlin patří výběr správného hnojiva, dostatek vláhy a kvalitní půda:

  • správné hnojivo je důležité pro dodání potřebných živin rostlinám, existují různé druhy hnojiv, které jsou vhodné pro různé druhy rostlin, takže je důležité vybrat ty správné a používat je dle návodu,
  • dostatek vláhy je zásadní pro zdravý růst rostlin - ty potřebují dostatek vody, ale nesmí být přemokřené,
  • kvalitní půda je základem pro zdravý růst rostlin - půda by měla být dobře odvodněná a obsahovat dostatečné množství živin, pokud je půda chudá nebo má špatné odvodnění, můžete ji vylepšit přidáním přísad, jako je kompost nebo rašelina, je také důležité pečovat o půdu pravidelným mulčováním a kypřením.

Aktivně ovlivňovat můžeme 2 ze 3 oblastí efektivní výživy a ochrany rostlin - správné hnojivo a kvalitní půdu (pokud tedy nevyužíváte závlahu nebo nepracujete v kontrolovaném prostředí skleníků). Čím lépe jsou zvládnuty jednotlivé aspekty efektivní výživy a ochrany rostlin, tím menší dopad bude mít nepříznivý vývoj jednoho z nich.

Volba správné výživy

Základem výživy je nahlížet na pěstování rostlin a všechny jeho aspekty jako na celek. Patří sem základní a listová výživa, stimulace a ochrana rostlin. Výše vyjmenované jsou vzájemně propojené. Výzkum fyziologie rostlin a pokročilých technologií pro jejich výživu a ochranu, který se rozvinul v 70. letech 20. století, nám umožnil pochopit celkový pohled na rostlinnou výrobu. Od začátku 21. století lze vidět, jak se fyziologie rostlin uplatňuje přímo v praxi, a to s velmi dobrými výsledky.

Agrotechnika, která dokáže snížit vstupy dusíkatých hnojiv o 20–30 % bez poklesu výnosu, je založena na třech základních pilířích:

  • obsah organických látek a pH půdy,
  • forma a načasování výživy N v minerálních hnojivech včetně dodání S v době potřeby,
  • sofistikovaná foliární výživa pro maximální využití dusíku v rostlině a její lepší zdravotní stav.

Dlouhodobým výzkumem a pokusy bylo zjištěno, že i dostatek Mn, Zn a Cu v jarním období zásadně zvyšuje čerpání živin z půdy. Při použití tank-mixu je také třeba zvážit pH postřikové jíchy, které ovlivňuje účinnost a využitelnost insekticidů a chelátových forem mikroprvků. Optimální pH zvyšuje jejich účinnost a využitelnost, což umožňuje pracovat preventivně a komplexně s celkovým zdravotním stavem porostů.

Řada hnojiv AktiFer je svým složením a procesem výroby na špičce technologického vývoje a řeší potřeby rostlin a agronomů tím nejefektivnějším možným způsobem:

  • jsou výborně vstřebatelná díky technologii nanočástic a velkému množství smáčedel,
  • jsou pohodlná při aplikaci, protože stačí používat nízké dávky díky suspenzní formulaci,
  • obsahují vše, co rostlina v konkrétní fázi růstu potřebuje - živiny, stimulační látky, bioregulátory, makro i mikroelementy, aminokyseliny a epin,
  • výborně se doplňují s chemickou ochranou díky dobré mísitelnosti, nízkému pH, smáčedlům a pozitivnímu vlivu na zdraví rostliny.

Výživa má i zásadní vliv na odolnost rostlin. Základní principy preventivní péče o zdraví rostlin zahrnují pevná pletiva, využití síry, mědi a fosforu, přípravu na stres a maximalizaci účinku pesticidní ochrany. Pevná pletiva jsou odolná vůči napadení a výživa S, Cu a P pomáhá rostlinám lépe využívat N a má fungistatický účinek. Příprava na stres zahrnuje využití aminokyselin, které pomáhají rostlinám lépe zvládat mráz a přemokření. Maximální účinnost pesticidní ochrany vyžaduje optimální podmínky, dobré načasování a kvalitně upravenou vodu.

Kvalitní půda

Pro zkvalitnění půdy je nutné věnovat pozornost několika aspektům. Jedním z nich je vhodné hospodaření, což zahrnuje správné dávkování hnojiv, zpracování půdy a zabránění erozi. Důležitou roli hraje také výběr odolných odrůd, které jsou schopné lépe využívat živiny a odolávat chorobám i škůdcům, což snižuje potřebu aplikace pesticidů. Dalším důležitým faktorem je pH půdy, které je třeba udržovat v optimálním rozmezí pro danou odrůdu, aby byla zajištěna co nejlepší využitelnost živin. Pro obohacení půdy o organické látky a živiny je vhodné používat statková hnojiva, hnůj nebo kompost. Zásoba vody v půdě je dalším důležitým faktorem a musí se ní pracovat dlouhodobě.

Správné pH je základem fungování půdy. Při nevhodném pH dochází k vyšším ztrátám živin a nutnosti vyšších investic do hnojiv, které rostlina využije jen z části. Doporučujeme použít granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace, který se aplikuje stejně jako podzimní nebo jarní přihnojení NPK a LAD. Tento postup upraví pH přímo v oblasti kořenového systému a zlepší příjem živin i aktivitu mikroorganizmů v půdě. Pro co nejefektivnější příjem N a S je nutné zvolit správnou formu hnojiva, mít rostliny s robustním kořenovým systémem a půdu s intenzivně probíhající mineralizací a nitrifikací. Účinnost těchto zásahů je prokázána dlouhodobými pokusy a může zvyšovat příjem všech živin o 10–30 %. Dalším doporučením je použití přípravku PlantAktiv pro rostliny, který nastartuje mineralizačně nitrifikační procesy v půdě, rychle zpřístupní živiny rostlině a podpoří jejich zakořenění. Může být aplikován společně s herbicidem nebo insekticidem přímo na půdu v prvních fázích růstu rostlin.

Využití digitalizace při efektivní výživě a práci s půdou

Kromě nejmodernějších poznatků přímo ve výživě a hospodaření s půdou je nutné využívat i aktuální technologie, kam patří například zavádění digitalizace zemědělství, která může mít mnoho přínosů pro výživu rostlin a zkvalitnění půdy. Pomocí dat získaných ze senzorů lze lépe analyzovat potřeby rostlin v jednotlivých fázích růstu a přizpůsobit jim výživu i ochranu. Kromě toho lze využívat informace o půdě, jako je pH nebo obsah živin, pro lepší plánování ošetření půdy a hnojení. Digitalizace může také přispět ke snížení dopadu zemědělství na životní prostředí. Pomocí dat získaných ze senzorů mohou zemědělci lépe monitorovat a regulovat spotřebu vody a hnojiv, což vede k menšímu zatížení životního prostředí.

Digitalizace přispívá k lepšímu cílení zásahů, zvyšuje efektivitu rostlinné výroby a umožňuje automatizovat práci. Díky tomu lze dosáhnout zvýšení produkce a snížení nákladů s menšími dopady na životní prostředí, to vše v duchu principů precizního zemědělství.

Proto se při naší práci snažíme tyto metody intenzivně využívat a přenášet moderní poznatky do praxe v podobě kvalitních produktů a služeb, abyste měli více času na svou práci a některé starosti mohli nechat na nás.

Související články

Listová hnojiva pro kukuřici

26. 06. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 691x

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 915x

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

14. 04. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 894x

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

08. 04. 2023 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 973x

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 1170x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail