BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 855x

Společnost Yara International oznámila 23. května 2023, že vybuduje nový světový závod na výrobu speciálních produktů pro výživu plodin a biostimulantů určených k zvýšení výnosů a zlepšení kvality. Tento závod bude jedním z největších na světě, pokud jde o tyto produkty, které mají klíčový význam pro dosažení potravinové bezpečnosti a v rámci boje proti změně klimatu.

Proseeds

Nový závod Yara v britském Yorkshire

Nový závod umožní společnosti Yara zanechávat menší ekologickou stopu v oboru speciální výživy plodin, což je jeden z nejrychleji rostoucích trhů v odvětví zemědělství. Prodeje speciálních produktů pro výživu plodin a biostimulantů YaraVita vzrostly za posledních 20 let pětinásobně. Složení těchto produktů je sestavováno tak, aby produkty splňovaly specifické potřeby rostlin v průběhu růstového období a aby jim pomáhaly zvyšovat odolnost vůči změně klimatu.

Závod, který bude vybudován v blízkosti stávajícího místa výroby v britském Yorkshire, umožní společnosti Yara zdvojnásobit výrobní kapacitu pro produkty YaraVita, jakmile bude zařízení zprovozněno, což se očekává koncem roku 2025, a výrobní kapacitu v případě potřeby dále rozšířit. Prakticky veškerá produkce závodu bude vyvážena na trhy po celém světě.

„Naše speciální produkty pro výživu plodin pomáhají zemědělcům zvyšovat výnosy a kvalitu, aniž by potřebovali zvyšovat míru využívání půdy. To je přínosné nejen pro zemědělce, ale je to dobré i pro planetu,“ říká Mónica Andrés Enríquez, výkonná viceprezidentka pro Evropu ve společnosti Yara International. „Není divu, že tento trh roste exponenciálním tempem. Uprostřed dnešních výzev v oblasti potravinové bezpečnosti a změny klimatu je důležitější než kdy jindy zásobit svět výživnými potravinami a současně chránit i planetu,“ dodává.

Na základě výzkumu provedeného serverem MarketsandMarkets se očekává, že trh se specializovanými hnojivy poroste a složená roční míra růstu (CAGR) bude v období 2022 až 2027 činit 6,8 %. Pokud jde o období od roku 2018 do roku 2030, podle odhadů společnosti DunhamTrimmer roste složená roční míra růstu v případě biostimulantů ještě vyšší rychlostí (vyšší než 12 %).

Stejně jako lidé, i rostliny potřebují všechny základní živiny, aby se jim dařilo. Speciální živiny dodávané listovými hnojivy (která se aplikují na listy nebo plody) jsou pro růst a kvalitu plodin stejně důležité jako živiny aplikované do půdy prostřednictvím tradičních minerálních hnojiv. Biostimulanty mají u rostlin stejný význam jako užívání vitamínů u lidí. To pomáhá rostlinám lépe se přizpůsobit změně klimatu a zlepšit účinnost využití živin.

„Pokud jedna živina chybí nebo nastane její zvýšená potřeba, může dojít k omezení růstu plodin, k snížení výnosů i kvality. Speciální produkty pro výživu plodin doplňují tradiční minerální hnojiva a mají klíčový význam pro dosažení vyvážené výživy plodin. Přestože jsou potřeba pouze v malých množstvích, jejich použití může pro zemědělce představovat velký rozdíl. Současně mají v případě produkce potravin zásadní význam pro zajištění nižší uhlíkové stopy, a to díky zvýšení výnosu na jednotku půdy,“ říká Rejane Souza, senior viceprezidentka pro globální inovace ve společnosti Yara International.

Přibližně 3 000 testů bylo provedeno za účelem otestování kvality výrobků YaraVita. Výsledky tohoto testování ukázaly vyšší výnosnost, obvykle se zvýšila o 3 až 8 %, nejvýše až o 30 %. Vyšší výnosy a lepší kvalita plodin zvyšují ziskovost zemědělců a návratnost investic.

Společnost Yara je světovým lídrem ve speciálních produktech pro výživu plodin a jedním z největších producentů v Evropě. Společnost má více než 50 let agronomických zkušeností v oblasti listové výživy a biostimulantů a více než 100 let agronomických znalostí v oblasti plodin a půdy. Tyto rozsáhlé znalosti umožňují společnosti Yara nabízet komplexní řadu řešení pro výživu plodin v kombinaci s agronomickým poradenstvím a digitálními nástroji.

YaraVita

Produkty YaraVita

YaraVitaje kompletní řada speciálních produktů pro výživu rostlin a biostimulantů, které zajišťují, aby rostliny dostávaly vše, co potřebují, a zemědělci z nich měli větší užitek, a to jak z hlediska výnosu, tak i kvality. Sortiment zahrnuje více než 130 produktů, včetně listových hnojiv, přípravků pro obalování hnojiv a osiva a dále biostimulantů. Produkty YaraVita jsou nezbytnou součástí integrovaného řešení výživy rostlin pro zemědělce, kteří chtějí zvýšit produktivitu a vylepšit vlastnosti plodin. Každé složení produktu YaraVita dodává rostlinám během růstového období správné živiny a/nebo bioaktivní látky v tom nejúčinnějším poměru a ve správný čas.

Společnosti Yara

Společnost Yara rozvíjí znalosti umožňující odpovědně nasytit svět a chránit naši planetu. Podporou naší vize světa bez hladu s respektem k planetě uskutečňujeme naši strategii udržitelného hodnotového růstu, podporující řešení výživy plodin šetrná ke klimatu a energie s nulovými emisemi. Cíle společnosti Yara jsou zaměřeny na podporu přírodě prospěšné potravinové budoucnosti, což vytváří hodnotu pro naše zákazníky, akcionáře a celou společnost a zajišťuje udržitelnější potravinový hodnotový řetězec.

Abychom mohli dostát těmto závazkům, vypracovali jsme se na špici v oblasti vývoje digitálních nástrojů pro zemědělství umožňujících přesné zemědělství a spolupracujeme rovněž s partnery v celém potravinovém řetězci s cílem zlepšovat efektivitu a udržitelnost výroby potravin. Prostřednictvím zaměření na čistou výrobu amoniaku máme za cíl umožnit vodíkovou ekonomiku, zavádět přechod na zelené postupy v dopravě, ve výrobě hnojiv a v dalších odvětvích náročných na spotřebu energie.

Společnost Yara, která byla založena v roce 1905 k řešení hrozícího hladomoru v Evropě, si získala jedinečnou pozici jako jediná globální společnost zabývající se výživou plodin v odvětví. Podnikáme s integrovaným obchodním modelem s přibližně 17 500 zaměstnanci a provozy ve více než 60 zemích, s prokazatelnými výsledky. V roce 2022 dosáhla společnost Yara výnosů ve výši 24,1 miliardy amerických dolarů.

www.yaraagri.cz

Připravano podle tiskové zprávy

Související články

Listová hnojiva pro kukuřici

26. 06. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 619x

Listová hnojiva od společnosti Innvigo

14. 04. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Listová hnojiva Zobrazeno 788x

Hnojiva z Lovochemie podpoří výnos ozimů

08. 04. 2023 Ing. Hana Rosolová; Lovochemie a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 916x

Stabilizace pH jíchy společně s výživou a protistresovou složkou

19. 03. 2023 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Listová hnojiva Zobrazeno 1092x

Zemědělství budoucnosti: Inovace mění produkci potravin

05. 03. 2023 Ing. Martin Bohuněk, BioAktiv CZ Listová hnojiva Zobrazeno 1093x

Další články v kategorii Listová hnojiva

detail