BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Planstar® - bezztrátová využitelnost dodaného fosforu

14. 06. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Výživa a stimulace Zobrazeno 720x

Vysoké finanční ztráty a nízké využití minerálních hnojiv jsou při zásobním přihnojení obecně známé kategorie. Ztráty dodaného dusíku a fosforu po přihnojení např. hnojivem typu amofos se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako je druh půdy, použitá dávka hnojiva, typ a způsob aplikace hnojiva, úhrn srážek atd.

Limagrain

Amofos: Vysoké ztráty a nízká účinnost

Vysoké finanční ztráty a nízké využití minerálních hnojiv jsou při zásobním přihnojení obecně známé kategorie. Ztráty dodaného dusíku a fosforu po přihnojení např. hnojivem typu amofos se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako je druh půdy, použitá dávka hnojiva, typ a způsob aplikace hnojiva, úhrn srážek atd.

Amofos je minerální hnojivo, které vzniklo smísením jedné či více forem dusíku s fosfáty. Výroba umělých hnojiv začala být v průmyslovém měřítku prováděna již v 19. století. Přesné datum vzniku amofosu není známo, avšak podobné druhy hnojiv, které obsahují dusík a fosfor, byly vyvinuty již v této době. V roce 1842 se objevil superfosfát, první průmyslově vyráběné fosfátové hnojivo, které obsahovalo více fosforu než běžná organické hnojiva. Přičemž obsah fosforu v granulích dosud kolísá dodnes pomine-li vysoké rozpětí velikostí jednotlivých granulí.

Vývoj Amofosu byl postupný a vycházel z poznatků o významu a dostupnosti živin. Dusík a fosfor jsou pro rostliny nezbytné, a tak bylo přirozenou snahou vytvořit hnojivo, které by tyto prvky obsahovalo v co nejvyšší míře a současně bylo cenově dostupné.

Využitelnost živin dodaných ve formě hnojiva typu amofos odpovídá době svého vzniku a jen zřídka se dostane přes 50 %. Ztráty minerálního fosforu jsou způsobeny různými procesy, včetně:

 • Odtok a eroze: Hnojivo může být odplaveno a vymyto dešťovou vodou nebo vlivem agrotechniky a následně odtékat z pozemku. To může způsobit ztráty dodaného minerálního dusíku a fosforu při současném negativní dopadu na podzemní a povrchové vody.
 • Fyziologické ztráty: Rostliny mohou být schopné přijímat pouze část minerálního fosforu aplikovaného hnojiva a zbytek může zůstat v půdě.
 • Transformace v půdě: Minerální fosfor může být vázán v půdě nebo může být transformován do nerozpustných forem, které nejsou snadno přístupné rostlinám, což může způsobit ztrátu účinnosti aplikovaného hnojiva.

Graf: Vliv příjmu dusíku na výnos sušiny
Graf: Vliv příjmu dusíku na výnos sušiny

Představení technologie Planstar®

Technologie Planstar® mění zaběhlé postupy na kvalitativně novou úroveň využitelnosti dodaných živin. Na úroveň, která lépe odpovídá potřebám rostlinné výroby 21. století a nevyjímaje cílené lokalizované přihnojení podle aplikačních map.

Vysoká účinnost a využitelnost dodaných živin je dána precizně formulovanými mikrogranulí o velikosti v rozpětí 0,5–1,2 mm. Každý kg hnojiva Planstar® obsahuje 750 000 mikrogranulí a ve srovnání s amofosem také 6× více dostupných živin.

Přihnojení mikrogranulemi Planstar® přináší až 98% využitelnost dodaného fosforu bez nebezpečí jeho zablokování a navázání do nerozpustných forem nebo v podmínkách omezené dostupnosti např. za nižších teplot nebo v důsledku abiotického stresu.

Každá mikrogranule obsahuje deklarovaný obsah živin co do jejich množství a poměru. Jednotnost poměru makro i mikroprvků zlepšuje činnost a spolehlivost technologie Planstar®.

Agronomické výhody Planstar®:

 • zlepšení vyrovnanosti nově založených porostů,
 • zrychlení dynamiky rozvoje kořenového systému,
 • omezení dostupnosti živin pro plevele,
 • zvýšení konkurenceschopnosti porostu,
 • vyrovnané vzcházení zakládaných porostů,
 • zlepšení přijmu a metabolizmus amoniakálního dusíku rostlinami.

Operativní výhody:

 • snížení nákladů na logistiku (600 kg/20 ha výsevu),
 • zlepšení využití času secího stroje,
 • prodloužení intervalů plnění secího stroje,
 • zvýšení operativní efektivnosti setí s přihnojením.

Vliv na životní prostředí:

 • 4–6× nižší aplikačních dávky,
 • snížení znečištění podzemních a povrchových vod,
 • lépe odpovídá společenským výzvám ochrany životního prostředí.

Planstar® Brassica je startovací hnojivo pro lokalizované přihnojení řepky olejky dusíkem, fosforem, sírou, borem a zinkem v dávce 15–40 kg/ha podle místních podmínek zejména s ohledem na pH.

Složení Planstar® Brassica:

 • 10 % celkový dusík (N)
  - 10 % amonný dusík
 • 40 % fostor (P2O5)
  - 38 % vodorozpustný
  - 39 % rozpustný v citronanu amonném
 • 7 % síra (SO3) - vodorozpustná
 • 0,5 % bór (B) - vodorozpustný
 • 1,7 % zinek (Zn) - oxid

Planstar® Cerealis je startovací hnojivo pro lokalizované přihnojení obilnin dusíkem, fosforem, hořčíkem, sírou, mědí, manganem a zinkem.

Složení Planstar® Cerealis:

 • 12 % celkový dusík (N)
  - 12% amonný dusík
 • 43 % fostor (P2O5)
  - 41% vodorozpustný
  - 42% rozpustný v citronanu amonném
 • 2 % hořčík (MgO) - vodorozpustný
 • 8 % síra (SO3) - vodorozpustná
 • 0,15 % měď (Cu) - sulfát vodorozpustný
 • 1,0 % mangan (Mn) - oxid
 • 0,2 % zinek (Zn) -

Související články

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

15. 04. 2024 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 371x

Účinná stabilizace dusíku

01. 02. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 432x

Podzimní výživa rostlin - nízké dávky, vysoký efekt

31. 08. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 640x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail