Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Máku na našich polích méně než loni

27. 10. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Management Zobrazeno 316x

Česká republika má několik světových prvenství. První místo na světě dlouhodobě zaujímá v produkci potravinářského máku. Většina u nás vypěstovaného makového semene jde na vývoz. Roční domácí spotřeba se pohybuje mezi 300–400 g makového semene na jednoho obyvatele ČR.

Proseeds

Předešlá pěstitelská sezona máku na území ČR z hlediska výměry i výnosů poměrně přála. V loňském roce u nás došlo k navýšení plochy na téměř 44 tisíc ha. Kvalita ale nebyla vždy špičková. V současném hospodářském roce se mnozí i tradiční pěstitelé od máku odklonili, buď žádný nezaseli, nebo razantně snížili výměru.

Tradiční polní dny

Informace z oblasti pěstování máku zazněly v cyklu seminářů spojených s prohlídkou polních pokusů „Den pro mák 2022“, které proběhly v Červeném Újezdě na Praze-západ, v Krucemburku na Havlíčkobrodsku a v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Tradiční akce uspořádal spolek Český modrý mák z. s., a Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Stejně jako v minulých letech polním dnem v Červeném Újezdě provázel Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., z ČZU. Poloprovozními pokusy založenými na pozemcích zemědělského podniku Zemědělská a. s. Krucemburk přítomné provedl agronom Ing. Josef Michalíček. V Kostelci na Hané zúčastněné s pokusnými variantami seznámil Ing. Radomil Vlk, Ph.D., z firmy Provapol, s.r.o.

Příčiny poklesu plochy

Na poklesu výměry makových polí v ČR měla vliv celá řada nepříznivých okolností. Především pěstitelé zaznamenali výrazný nárůst výkupních cen nejen řepky, ale i obilnin. Za této situace v zemědělských podnicích zvažovali, co se více vyplatí, a od pěstování rizikovějšího máku zcela ustoupili nebo omezili plochu.

Jak vysvětlil poradce spolku Český modrý mák Ing. Václav Lohr, pokles ploch máku se dal očekávat kvůli poměrně nízké a stagnující ceně makového semene po loňské sklizni. Na rozdíl od máku mimořádně rychle rostly ceny většiny ostatních komodit. Náklady na produkci máku ale stále stoupají.

Vývoz a dovoz

Ing. Lohr zhodnotil situaci v oblasti vývozu a dovozu máku. Podle jeho sdělení se z České republiky z minulé sklizně podle oficiálních statistických údajů vyvezlo téměř 17,5 tisíce t makového semene. Vzhledem k tomu, že statistiky nezahrnují všechny vývozy, se ve skutečnosti mohlo jednat o několik set až tisíců t vyvezeného máku více.

Největší množství českého modrého máku z loňské sklizně v ČR směřovalo do Polska, skoro 6 tis. t. Tím se tento odběratel dostal ze 3. na 1. místo. Na 2. místě skončilo Rusko s více než 4 tis. t, které v předešlých letech zaujímalo v dovozu českého modrého máku 1. místo. Třetí příčku obsadilo Rakousko se zhruba 3,5 tis. t máku z ČR. Do Německa a na Slovensko od nás shodně směřovalo kolem 1,5 tis. t makového semene.

V případě dovozu makového semene do ČR došlo v porovnání s minulostí ke značnému vzestupu, především z Číny. Ing. Lohr podotkl, že zvýšené dovozy makového semene ze zemí, kde se pěstuje technický mák, vedou k tlaku na snížení ceny máku potravinářského. Tato situace bohužel poškozuje naše pěstitele. Zároveň může dojít i k narušení důvěry spotřebitelů v kvalitu makového semene dodávaného jako mák český na trh nejen u nás, ale i v zahraničí.

Ing. Lohr připomněl, že v loňském roce mělo makové semeno sklizené na území ČR horší kvalitu než v předešlých letech. Důvodem byly nepříznivé povětrnostní vlivy v rozhodujícím období vegetace, vydatné deště v období od června do srpna. Nadměrné množství vláhy přispělo k růstu plevelů a zaplevelení porostů máku před sklizní.

Spolek pěstitelům pomáhá

O činnosti spolku Český modrý mák podala informace výkonná ředitelka Mgr. Stanislava Koprdová, Ph.D. Spolek vyvíjí celou řadu rozmanitých aktivit. V posledních letech se také zabývá působením na veřejnost s cílem zvýšit oblíbenost máku u naší populace. Podílí se i na vývoji nových technologií pro pěstování máku.

V letošním roce se za přispění spolku opět podařilo dosáhnout na výjimku v moření osiva máku mořidlem s insekticidní složkou Cruiser OSR. Nově se povedlo zaregistrovat fungicid Amistar Gold na menšinové použití i na ošetřování máku. V současnosti spolek Český modrý mák mimo jiné usiluje o registraci fungicidu Infinito proti plísni máku.

Agrotechnika pěstování

Agrotechniku pokusů s mákem v Červeném Újezdě popsal Ing. Matěj Satranský z ČZU. V letošním roce porosty založili 28. března. Selo se 1,75 kg/ha. Jak vysvětlil Ing. Satranský, zvýšený výsevek se v suché oblasti dešťového stínu Krušných hor vyplácí. Většina pokusů se uskutečnila na české modrosemenné odrůdě Aplaus.

V den setí pole pohnojili 200 kg/ha LAV (50 kg N/ha). Po zasetí pole uváleli cambridgeskými válci. V suché oblasti se válení většinou vyplácí, ale letos toto opatření napomohlo k vytvoření půdního škraloupu, protože nedlouho po zasetí vydatně pršelo. Rostliny máku pak s obtížemi prorážely ztvrdlou povrchovou krustu.

Tři dny po zasetí použili proti plevelům kombinaci Callisto 100 SC + Command 36 CS. Proti jarním škůdcům, především krytonosci kořenovému, letos nebylo potřeba insekticidně ošetřovat. Koncem května přišlo na řadu druhé přihnojení LAV 200 kg/ha. Celkem se mák hnojil 100 kg N/ha. Druhé herbicidní ošetření se uskutečnilo kombinací Laudis + Tomahawk při výšce rostlin 20 cm.

Vzcházení ovlivnilo počasí

Dosaženou hustotu porostů máku v pokusech značnou měrou ovlivnil průběh počasí. V chladném a suchém dubnu rostliny velmi pomalu a nevyrovnaně vzcházely. V květnu, kdy občas zapršelo, se stav porostů zlepšil.

V pokusech se převážně používá insekticidně mořené osivo máku mořidlem Cruiser OSR, které zaručuje dosažení lepší hustoty porostů. Namořená semena sice mírně pomaleji vzcházejí než nenamořená, ale vzcházející rostliny neohrožují škůdci. Urychlit vzcházení lze přimořením osiva přírodními stimulátory růstu.

Ošetření osiva máku

V jednom z pokusných bloků se ověřují různé možnosti ošetření osiva máku. Pokusné varianty se porovnávají s neošetřenou kontrolou. Zkoušely se například možnosti ošetření osiva mořidlem Cruiser OSR v kombinaci se sírou.

Jednalo o tyto varianty ošetření osiva:

 1. elektronické ošetření osiva máku metodou E-ventus;
 2. stimulátor růstu M-Sunagreen, pomocný mořící přípravek Enviseed, E-ventus a Cruiser OSR;
 3. TerraSorb s aminokyselinami a různými prvky, Enviseed, Cruiser OSR;
 4. Cruiser OSR;
 5. M-Sunagreen a Enviseed;
 6. biologický přípravek Polyversum;
 7. Enviseed;
 8. stimulátor se stříbrem TS Silva;
 9. nové insekticidní mořidlo Buteo Start s účinnou látkou flupyradifurone;
 10. stimulátor TS Osivo;
 11. biologický prostředek Gliorex;
 12. M-Sunagreen, Enviseed a Cruiser OSR.

Moření přírodními výluhy

V pokusech v Červeném Újezdě se také zkoušejí různé možnosti moření osiva máku přírodními látkami. Pokusy popsal Ing. Pavel Procházka, Ph.D. z ČZU. Podle jeho informace se osivo máku mořilo 10% výluhy z různých bylin. Pokus s mořením osiva máku probíhá na nové modrosemenné odrůdě MS Harlekyn.

Příchozí měli možnost porovnat pokusné varianty, na kterých se vysévalo osivo máku namořené výluhy z tymiánu, kopřivy a papriky. Podle výsledků pokusů z předešlých let na jiných lokalitách výluhy z bylin dobře potlačují patogeny při jejich průměrném tlaku.

V pokusech se úspěšně zkouší i moření přírodním insekticidem Neem Azal. Jako kontrolní varianty vůči moření přírodními prostředky slouží jednak nemořené osivo a také moření přípravkem Cruiser OSR.

Různé možnosti výživy

V Červeném Újezdě se ověřují i různé možnosti výživy máku. Jak vysvětlil Ing. Cihlář, před setím se vyplatí dodat máku kromě základních živin také fosfor, síru a zinek. Kvalitně vyživené rostliny jsou silnější a vytvářejí lépe zapojené porosty.

V pokusech se letos ověřuje několik variant:

 1. před setím Zeorit 7-5-10+9,5 S+0,1 Zn 400 kg/ha, v 6.–8. listu Alzon Neon 200 kg/ha + Borosan Humine 3,0 l/ha, na počátku butonizace Lovosur 5,0 l/ha;
 2. před setím Zeorit NPK 8-10-10+9 S 400 kg/ha, v 6.–8. listu Alzon Neon 200 kg/ha + Borosan Humine 3,0 l/ha, na počátku butonizace Lovosur 5,0 l/ha + Zinkosol 2,0 l/ha;
 3. před setím DASA 55 kg N/ha, v 6.–8. listu LAD 55 kg N/ha;
 4. před setím Cornstarter NPK 15-20-10+1,5 Zn 200 kg/ha, v 6.–8. listu Alzon Neon 200 kg/ha + Borosan Humine 3,0 l/ha, na počátku butonizace Lovosur 5,0 l/ha;
 5. před setím Lovostart GSH NP 6-28+7 S 300 kg/ha, v 6.–8. listu DAM 390 150 l/ha + Borosan Humine 3,0 l/ha, na počátku butonizace Lovocan T 200 l/ha + Zinkosol Forte 2,0 l/ha.

Na polním dnu v Červeném Újezdě si příchozí prohlédli rozsáhlé pokusy
Na polním dnu v Červeném Újezdě si příchozí prohlédli rozsáhlé pokusy

Letos je na našich polích méně máku než loni
Letos je na našich polích méně máku než loni

Pokusy popsali Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. (vlevo) a Ing. Matěj Satranský
Pokusy popsali Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. (vlevo) a Ing. Matěj Satranský

Moření osiva přírodními látkami se věnuje Ing. Pavel Procházka, Ph.D.
Moření osiva přírodními látkami se věnuje Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

Insekticidní moření osiva výrazně zlepšuje hustotu porostů máku
Insekticidní moření osiva výrazně zlepšuje hustotu porostů máku

Situaci v obchodu s mákem zhodnotil Ing. Václav Lohr (uprostřed)
Situaci v obchodu s mákem zhodnotil Ing. Václav Lohr (uprostřed)

Související články

Nový prístup k ochrane vôd pred znečistením pesticídmi v chránených oblastiach Slovenska

04. 11. 2022 RNDr. Anna Patschová, PhD.; Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Management Zobrazeno 198x

Slavnostní otevření Potravinářského pavilonu ČZU

22. 10. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Management Zobrazeno 242x

Výhled produkce olejnin a zejména sóji v roce 2022

12. 10. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 287x

ZORA - systém zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín

01. 10. 2022 Ing. Jozef Kotleba; Slovenská asociácia ochrany rastlín Management Zobrazeno 303x

Fórum pro budoucnost zemědělství zamířilo do ČR

25. 09. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Management Zobrazeno 878x

Další články v kategorii Management

detail