Chemap Agro s.r.o.

Propulse®, Tilmor®, Prosaro® k fungicidní ochraně máku setého

02. 05. 2020 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 575x

Mák je plodina typická pro Českou republiku, která patří k nejvýznamnějším producentům. Zároveň je mák jako plodina extrémně citlivý na téměř všechny vstupy. Registrace nových přípravků k ochraně proti jakýmkoli patogenům je náročná, vzhledem k výjimečnosti pěstování v rámci Evropy, tudíž není plně podporována.

Proseeds

I přes tuto skutečnost Bayer CZ systematicky pracuje na registracích, které pomohou pěstitelům proti škodlivým činitelům. Výsledkem je možnost aplikace tří fungicidů a biologických přípravků Contans® WG a Serenade® ASO.

Propulse® - rozšířená registrace

Fungicid Propulse® je již znám pěstitelům ozimé řepky. V roce2018 se dočkal rozšíření registrace do máku, slunečnice a kukuřice.

Choroby máku

Mezi závažné choroby máku patří helmintosporióza, která provází rostlinu máku po celou vegetační dobu od padání klíčních rostlin až po choroby tobolek. Na listech se choroba projevuje hnědošedými ohraničenými skvrnami a v tobolkách způsobuje srůsty a shluky semen. Následkem je snížení výnosu. Podmínkou pro rozvoj choroby je nedodržování optimálního osevního postupu, vlhkost a utuženost půdy. Důležitou roli v boji proti chorobě hraje zdravé osivo.

Mezi další významné choroby patří plíseň máku a hlízenka obecná.

Jak aplikovat Propulse®

Fungicid Propulse® je registrován proti helmintosporióze máku v dávce 1,0 l/ha. Výhodou registrace je i široký aplikační interval BBCH 16–65. Propulse® není pouze fungicid, ale působí pozitivně i na vitalitu a posiluje rostliny ve stresových podmínkách. Propulse® aplikujeme jednou za sezonu.

Výsledky pokusů

V roce 2017 byl Propulse® zařazen do pokusů na výzkumné stanici v Červeném Újezdu. Choroby se objevily až na konci června v období zvýšených srážek. Na stanovišti se vyskytovala plíseň maková, hlízenka obecná a helmintosporióza. V závěru období se vyskytla i čerň na tobolkách.

Graf 1 ukazuje ošetření po aplikaci Propulse® na počátku květu. Z grafu je viditelný nárůst výnosu i návratnosti investice.

V pokusech vedených v roce 2019 na pokusné stanici OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Opava paní Ing. Evou Plachkou, publikované v Makovém občasníku 19, při použití fungicidu Propulse® na počátku květu došlo k nejvyššímu navýšení výnosu ze zkoušených variant o 11 %.

Graf 1: Výsledky fungicidních pokusů v máku (2017)
Graf 1: Výsledky fungicidních pokusů v máku (2017)

Fungicidní možnosti

Společnost Bayer nabízí svým zákazníkům 3 možnosti fungicidního ošetření máku.

Tilmor® zaregistrovaný k ochraně máku v loňském roce. Aplikuje se v dávce 1,0 l/ha v širokém aplikačním intervalu BBCH 21-69. Je zaregistrován proti padlí makovému a na regulaci růstu.

Prosaro® je zaregistrováno proti širokému spektru chorob - alternáriová skvrnitost, hlízenka obecná, plíseň máku a helmintosporióza v dávce 0,75–1,0 l/ha ve fázi listové růžice až do květu.

Propulse® se širokou registrací nyní do máku, řepky, slunečnice a kukuřice.

Proč použít Propulse®?

  • široký aplikační interval,
  • dlouhodobá ochrana proti listovým skvrnitostem a chorobám makovic,
  • preventivní, kurativní a eradikativní působení,
  • antistresové působení pro vitalitu rostlin.

Doporučení použití týkající se MRL

Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení MRL (maximálního limitu reziduí) prothioconazolu v máku z 0,15 mg/kg na 0,09 mg/kg a na základě zkušeností, kdy dochází k přísné kontrole limitu reziduí u této komodity a máme zhodnocena vždy jen rezidua při aplikaci jednoho přípravku, doporučujeme následující opatření:

  • Za vegetační sezonu aplikujte do máku setého pouze 1 fungicid s účinnou látkou prothioconazol, např. Prosaro® 250 EC nebo Propulse® nebo Tilmor®.
  • Striktně dodržujte ochrannou lhůtu 56 dní. Počítejte s ní zejména v teplých letech, kdy může docházet k předčasnému dozrávání porostu.

Výhodný balíček - nově v roce 2020

Pro pěstitele máku jsme v letošním roce připravili výhodný balíček Laudis Propulse Pack na 40 ha. Obsahuje 60 kg herbicidu Laudis® a 40 l fungicidu Propulse®.

Propulse® pro vitalitu a zdraví vašich makovic.

Související články

Plíseň slunečnice v České republice

31. 07. 2020 Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 175x

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a prognóza plísně bramboru v roce 2019

28. 07. 2020 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 246x

Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám

27. 07. 2020 Mgr. Eliška Ondráčková; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Choroby Zobrazeno 264x

Popolavá hniloba slnečnice ročnej na Slovensku

20. 07. 2020 Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Choroby Zobrazeno 344x

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

20. 07. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Choroby Zobrazeno 150x

Další články v kategorii Choroby

detail