Chemap Agro s.r.o.

Tilmor - zajistěte porostům řepky zdravý růst

10. 03. 2018 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 336x

Řepka stále patří mezi perspektivní plodiny pěstované v České republice. K efektivnímu a ziskovému pěstování je zapotřebí důsledně respektovat celou řadu agrotechnických zásad, mezi které neodmyslitelně patří vhodný výběr osiva řepky a správně provedená ochrana rostlin.

Agronutrition

Jarní inventarizace porostů

Období předjaří a časného jara je pro řepku olejku jedno z nejrizikovějších. Při prohlídce porostů posuzujeme jeho hustotu, vývojovou fázi, vitalitu a zdravotní stav rostlin.

Tilmor patří mezi nejpoužívanější fungicidy s regulačním účinkem pro jarní období.

Kombinací dvou účinných látek - prothioconazole a tebuconazole, které mají systémové působení s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem, tak Tilmor způsobuje “Stop Efekt” proti šíření fomy v porostu řepky. Tilmor je taktéž vysoce účinným řešením na ochranu proti plísni šedé, jejíž výskyt narůstá a tlak choroby je silnější. Ochrana před houbovými patogeny zaručuje rostlinám zdravý stonek. Rostliny mají lépe dostupnou vodu a prodlužuje se i doba příjmu a ukládání živin.

Kdy aplikovat Tilmor?

Riziko poléhání

Jarní aplikace podporuje tvorbu výnosotvorných prvků porostu. U hustých, časně setých porostů se potřebujeme zaměřit na vytvoření lepší architektury porostu. Cílem aplikace Tilmoru v dávce 1,0 l/ha v prodlužovacím růstu řepky je zlepšit vývoj větví, snížit výšku porostu a zabezpečit porost proti poléhání. Zkrácený porost má lepší světelné podmínky. Dobrá světelná prostupnost je důležitá pro tvorbu šešulí, neboť spodní patra jsou též důležitá pro tvorbu výnosu. Navětvení porostu omezuje i jeho pohyb, což redukuje praskání šešulí.

Tilmor v dávce 0,8–1,0 l/ha aplikovaný na jaře v období dlouživého růstu poskytne porostu řepky olejky plný fungicidní účinek. Ochrání porosty před infekcí fomy (Phoma lingam), ale i dalšími rozšiřujícími se chorobami jako je Cylindrosporium, Alternaria, Verticillium, Pseudocercosporella.

Následkem hustého porostu bez aplikace regulátoru růstu s fungicidním účinkem je špatná prostupnost světla do spodních pater a opad šešulí, což se projeví na výši výnosu.

Vyrovnání porostu

Aplikace Tilmoru v dávce 1,0 l/ha v období prodlužovacího růstu je důležitá i u řídkých porostů, porostů, kdy se rostliny nacházejí v nižší vývojové fázi, při pozdním nástupu jara, kdy rostliny rychle přechází do generativní fáze a i v případě silného infekčního tlaku Phoma lingam. Tilmor tak aktivuje a podporuje větvení - důležitý výnosotvorný prvek.

Zdravý porost

Aplikace Tilmoru v dávce 0,8 l/ha optimalizuje architekturu rostlin. Udržením zdravotního stavu zesílíme asimilaci v průběhu tvorby šešulí a plnění semen.

Liniové a hybridní odrůdy

U liniových odrůd je možné obecně snižovat dávku na 0,8 l/ha oproti hybridním odrůdám, kdy v případě silného tlaku chorob a nutnosti omezení poléhání snížením výšky doporučujeme vždy dávku 1,0 l/ha

Synchronizace kvetení a zrání

Další výhodou aplikace Tilmor je optimalizace synchronizace kvetení a následného dozrávání porostu. Nestane se, že horní patra řepky máte již dozrálá a začínají vám v porostu praskat šešule, zatímco spodní patra jsou stále zelená.

Lepší větvení rostlin a zkrácení výšky způsobí menší pohyb porostu při nepříznivých povětrnostních podmínkách, a tím i menší ztráty při praskání šešulí.

Tilmor - od roku 2017 i proti hlízence

Od roku 2017 je Tilmor zaregistrován proti hlízence. Lze jej tak doporučit jako ekonomickou variantu k aplikaci do květu, či v případě, že nemůžete použít Propulse z důvodu OP II. stupně povrchových vod.

Tilmor je možné aplikovat 2× za vegetaci, ale pouze 1× v jarním období řepky.

Optimální dávku i aplikační termín pro vaše porosty vám vždy nejlépe doporučí naši kvalifikovaní obchodní zástupci.

Řiďte vývoj porostu řepky aktivně a cíleně - pouze tak můžete dosáhnout nejvyšších výnosů

Související články

Listové skvrnitosti na pšenici a ochrana proti nim

07. 06. 2018 Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Brožová, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 275x

Když fungicid není pouze fungicidem

02. 06. 2018 Ing. Vladimír Sys, Sumi Agro Czech, s.r.o. Choroby Zobrazeno 155x

Vychází nová hvězda - Elatus™ Era

28. 05. 2018 Ing. Eva Kabylová, Syngenta Czech s.r.o. Choroby Zobrazeno 142x

Výskyt rzí na pšenici a prognóza jejich rozšíření

24. 05. 2018 Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš, DrSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 406x

Fungicidní ochrana jarních obilnin proti chorobám

15. 05. 2018 Ing. Michaela Hospodková; DuPont CZ s.r.o. Choroby Zobrazeno 295x

Další články v kategorii Choroby

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
DuPont CZ s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018
DuPont
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
2%
18%
3%
46%
detail