BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany sadů a zahrad - březen 2015

25. 02. 2015 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 10890x

Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans) je asi hospodářsky nejvýznamější chorobou zejména u broskvoní, méně často napadá i mandloně či broskvomandloně. Při vlhčím a chladnějším průběhu jara v rizikových lokalitách (zvláště ve vyšších polohách) nelze vyloučit poškození plodů švestek puchrovitostí švestek (Taphrina pruni). U meruněk je třeba dát pozor na moniliniovou spálu, a také na ochranu květů před mrazem. Moniliniová spála (Monilinia laxa, M.fructicola) je podmíněna chladným a deštivým počasím v době kvetení a přítomnosti zdrojů infekce z mumifikovaných plodů a větévek.

Proseeds

Ovocné dřeviny

Kadeřavost listů broskvoně

Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans) je asi hospodářsky nejvýznamější chorobou zejména u broskvoní, méně často napadá i mandloně či broskvomandloně. Ochrana proti ní je založena na důsledném preventivním ošetření fungicidy, nejpozději při počátku rašení terminálních pupenů. Délku infekčního období rozhodujícím způsobem ovlivňuje teplota. Za chladného období je vývoj zpomalen a infekční období může trvat pět i více týdnů.

Některý rok nastane optimální termín ošetření již v únoru a jindy až v dubnu. Na základě posledních zkušeností se doporučuje ošetřovat v případě výskytu teplých period v předjarním období, pokud teplota vzduchu dosáhne po několik dnů nad 5 °C. Toto období se přibližně shoduje s dobře patrnou fenofází květu až dokvétání lísky obecné, tj. když začnou na lískových keřích prášit jehnědy. Základní úlohu ochrany proti kadeřavosti je snížení množství přezimujících blastospor před otevřením pupenů dříve, než infikují mladé listy. To je možné jen kvalitní aplikací účinného fungicidu. Jiný způsob zničení blastospor zatím není znám. Fungicidní ošetření se provádí preventivně každý rok bez ohledu na výskyt choroby v předcházejícím vegetačním období!

Ošetření provedeme pokud možno za příznivých povětrnostních podmínek - za suchého bezvětrného počasí s teplotami nad 5 °C. Použitím účinného fungicidu a kvalitní aplikací můžeme už jedním ošetřením ochránit broskvoně před chorobou. Na podzimní a předjarní ošetření se doporučují kontaktní fungicidy na bázi mědi: Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Korzar, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC, Kadeřavost Stop aj. s dobrou účinností proti napadení bakteriemi a houbami, které způsobují korové nekrózy. Z dlouhodobého hlediska působí toto ošetření i na celkový zdravotní stav a životnost stromů. Jako vedlejší účinnost se u těchto přípravků projevuje také zvýšení odolnosti ošetřených stromů proti jarním mrazíkům (jde o omezení výskytu bakterií, které představují kondenzační jádra pro tvorbu ledových krystalů v buňkách). Proto je vhodné současně ošetřit na zahradě měďnatým přípravkem i jádroviny a časně rašící druhy: meruňky, angrešt, aktinidieaj. Organické fungicidy: Delan 750 SC, Delan 700 WDG, Syllit 65 WP, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Thiram Granuflo se používají především pro jarní ošetření. Používané účinné látky působí převážně kontaktně, takže fungicidem musí být dokonale ošetřeny celé koruny stromů. Pro lepší pokryvnost je vhodné přidat do postřikové jíchy k těmto kontaktním přípravkům ještě smáčedlo např.: Silwet Star nebo Break Superb. V případech, kdy po vyrašení trvá chladnější a deštivé počasí, je třeba ošetření v intervalu 10–14 dnů opakovat. Pro opakovaná ošetření jsou vhodné především organické fungicidy. Ošetření v období po odkvětu již není účinné.

Kadeřavost se může projevit i na plodech broskvoně
13 Kadeřavost se může projevit i na plodech broskvoně
 
Fenofáze květu lísky je signálem pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti
14 Fenofáze květu lísky je signálem pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti
 

Puchrovitost švestek

Při vlhčím a chladnějším průběhu jara v rizikových lokalitách (zvláště ve vyšších polohách) nelze vyloučit poškození plodů švestek puchrovitostí švestek (Taphrina pruni).

Houba přezimuje myceliem ve větvích nebo blastosporami (kvasinkovité mycelium) na šupinách pupenů. K infekci dochází na jaře v období kvetení stromů. Z infikovaných květů se tvoří deformované plody, které rostou rychleji než zdravé. Napadené plody jsou světlejší, abnormálně se prodlužují (dorůstají až 5–7 cm), nakonec jsou protáhlé, mírně zakřivené, mají houbovou vůni, jejich povrch je pokrytý bílým povlakem vřecek. Plody bývají uvnitř duté a jsou bez pecky. Deformované plody (puchry, bouchoře) postupně hnědnou, zasychají a opadávají. Silnější výskyty obecně bývají zejména ve výše položených podhorských oblastech, ale při příznivých podmínkách pro infekci byly významné výskyty zaznamenávány i v nižších polohách. Výrazné rozdíly jsou v náchylnosti odrůd. Jako velmi náchylná je uváděna švestka Domácí velkoplodá. Škodlivost choroby je značná, může být napadeno až 70 % plodů.

Základem ochrany je důsledná likvidace napadených plodů. Plody musí být odstraněny včas, než dojde k šíření askospor. Důležitá je rovněž správná výživa, především dostatek vápníku.

Chemická ochrana proti puchrovitosti slivoně je ověřená a účinná. Napadení touto chorobou lze zabránit podobně jako u kadeřavosti listů broskvoní preventivním ošetřením fungicidy: Dithane DG Neotec, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kuprikol 50 a Kuprikol 250 SC v období počátku rašení. Za chladného a deštivého počasí je vhodné až do stadia bílého poupěte ošetření opakovat.

Poškození plodů švestek puchrovitostí
15 Poškození plodů švestek puchrovitostí
 

Moniliniová spála meruňky

U meruněk je třeba dát pozor na moniliniovou spálu, a také na ochranu květů před mrazem. Moniliniová spála (Monilinia laxa, M.fructicola) je podmíněna chladným a deštivým počasím v době kvetení a přítomnosti zdrojů infekce z mumifikovaných plodů a větévek. Jednotlivé květy, plodné větévky vadnou, hnědnou a zasychají, jsou jakoby spálené a při silnější infekci je na větvích později pozorován i silný výron jantarově zbarvené hmoty (klejotok).

Fungicidní ošetření je účinné v době začátku kvetení. V případě chladného a deštivého počasí se ošetření opakuje při dokvétání. K ošetření možno použít přípravky: Teldor 500 SC, Talent, Sporgon 50 WP, Signum, Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW a Zato 50 WG.

Příznaky moniliové spály meruňky
16 Příznaky moniliové spály meruňky
 

Jarní ošetření proti přezimujícím škůdcům na začátku vegetace

Při odpočtech přezimujících stadií škůdců (únor, březen) zjišťujeme, že se jejich výskyty liší podle lokality a intenzity pěstování daného sadu. Mohou být lokálně ovlivněny různými mikropodmínkami prostředí, druhovou a odrůdovou odolností, a také celkovou ochranou v předchozím roce. Proto je vhodné před ošetřením provést kontrolu napadení (viz Aktuální přehled pěstování a ochrany rostlin - únor 2015 ).

Ošetření proti přezimujícím škůdcům proveďte (podle potřeby) spolu s fungicidním ošetřením proti padlía strupovitosti, když jsou stromy dostatečně vyrašeny. Podle použitého přípravku je to do fáze „zeleného až růžového poupěte“,nejpozději do počátku květu, na líhnoucí se nebo vylíhlé škůdce přípravky: Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, případně Reldan 22, Bi-58 EC nové, Perfekthion aj. v tank-mixu s Ekolem.

V případě většího výskytu vajíček svilušek (nad 1000 ks) použijte i vhodný akaricid: Ortus 5 SC, Nissorun 10 WP, Sanmite 20 WP, Masai. Použít je možno i samotné přípravky na bázi řepkového oleje: Ekol, Biool. Do konce února můžete rovněž aplikovat vyvazováním textilních pásů na větve stromů a keřů dravého roztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens-TP,Typhlodromus pyri).

Teplota při ošetření má být vyšší než 5–7 oC (optimálně nad 10 °C). Čím později (do počátku květu) přípravek použijeme, tím lepší bude i jeho dusivý efekt a celková účinnost. Přípravky nepoužívat za mrazu ani v době očekávaných mrazů, zvláště u „přípravků obsahujících olej“, které nebezpečí poškození mrazem zvyšují.

Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné doporučujeme chemicky ošetřit až na začátku fáze růžového poupěte (a později), kdy již dochází k rozlézání nymf první generace přípravkem Mospilan 20 SP nebo přípravky, které vykazují vedlejší účinky proti štípence:Bi- 58 EC nové, Calypso 480 SC v tank-mixu s Ekolem.

Zásah v ostatních ovocných dřevinách se provádí v průběhu rašení podle signalizace. Předpokladem dobré účinnosti je dokonalé pokrytí stromů postřikovou jíchou. Při postřiku bychom neměli zapomenout ani na drobné ovoce a opadavé okrasné dřeviny, které mohou být také hostiteli škůdců. Pokud v průběhu jara nedojde k účinné regulaci padlí a přezimujících stadií škůdců, dochází potom k jejich rychlé populační expanzi, která se později jen obtížně zvládá.

Preventivní opatření: Nejpozději během předjarního řezu musíme ze stromů odstranit i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou plodů, dále odstranit letorosty, případně konce letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím. Již samotný kvalitní předjarní řez slouží nejen k regulaci růstu a násady plodů, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to dáno tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a prosvětlení korun stromů, a tím podstatně omezíme příznivé podmínky pro vznik a šíření infekce.

Hnědé padlí angreštu

Hnědé padlí angreštu (americké padlí angreštové; Sphaerotheca mors-uvae) způsobuje na angreštech a poslední dobou i na rybízech silná poškození až odumírání letorostů i plodů.

Napadené plody jsou pokryty zpočátku bílým, později hnědým podhoubím patogena, jsou nevzhledné, často zdeformované a mají nepříjemnou houbovou chuť. Silně napadené mladé plody zasychají. Obrůstající stromky nebo keře po napadení mají nižší odolnost vůči zimním mrazům. I proti této chorobě je nutno na rizikových lokalitách provést chemické ošetření včas, tj. již před květem. Houba přezimuje hnědým sekundárním myceliem (podhoubím) spolu s drobnými kulovitými plodničkami (kleistotheciemi), které jsou zdrojem askospor na napadených větvičkách (houba prorůstá až do dřeva) a v pupenech. Kleistothecia jsou velmi odolná vůči zimním mrazům; přezimující mycelium je naopak dosti citlivé. Zdrojem primární infekce jsou askospory i konidie.

Optimální podmínky pro rozvoj původce choroby (patogena) a šíření infekce je teplejší počasí (optimum 18–20 °C) a vyšší nebo střídavá vlhkost vzduchu. Větší napadení bývá na půdách s přebytkem dusíku a nedostatkem draslíku.

Výskyt onemocnění můžete omezit vhodnou agrotechnikou - otevřená poloha, menší vzdušná vlhkost, střední půdy, vyrovnaná výživa (nepřehnojovat dusíkem) a „hlubším“ řezem, tj. vzdušnou korunkou stromků či keřů. Důsledně odstraňovat a likvidovat napadené části keřů.

Na rizikových lokalitách upřednostnit odrůdy odolné této chorobě: Bílý nádherný, Darek, Invicta, Kaptivator, Karát, Karmen, Marlet, Neguš, Nesluchowski, Pax, Prima, Remarka, Rixanta, Reverta, Rokula, Rolanda, Zlatý fík, aj., případně odrůdy středně odolné: Astrid, Britania, Česká koruna, Final, Roman, Skvost, Terno, Viking aj. Rezistentní odrůdy angreštu jsou proti padlí americkému odolné, ale to neznamená, že je choroba vůbec nepostihne. Ze všech nabízených odrůd nejvíce asi odolává Rolanda.

Ohrožené porosty ošetříme při rašení (před květem) a opakovaně 2–3× po odkvětu v intervalech 5 až 10 dní (dodržet ochranou lhůtu) přípravky Discus, Zato, Topas 100 EC a sirnatými přípravky: Kumulus WG, Sulfolac 80 WG, Sulfurus nebo bio přípravky: Bioan, Bioblatt, Bioton podle návodu k použití. K přípravkům se doporučuje přidat i vhodné smáčedlo. A nezapomeňte také na účinný postřik po sklizni! Ohrožené výsadby černého a bílého rybízu se ošetřují výjimečně 1× před sklizní (dodržet ochrannou lhůtu) a po sklizni.

Hnědé padlí angreštu na letorostech
17 Hnědé padlí angreštu na letorostech
 
Hnědé padlí angreštu na plodech
18 Hnědé padlí angreštu na plodech
 

Vlnovník rybízový

Závažnějším škůdcem drobného ovoce, který se pravidelně vyskytuje již začátkem jara, je vlnovník rybízový. Příznaky výskytu vlnovníka rybízového se projevují na pupenech rybízu, kde způsobuje tvorbu hálek (nápadné zduření pupenů). Uvnitř hálek jsou tisíce mikroskopických roztočů. Kromě přímých škod způsobuje i přenos závažného virového onemocnění - virového zvratu rybízu (Black currant reversion virus - BCRV), kdy dochází rovněž k charakteristickým změnám habitu listů (tzv. kopřivový list) i celkového vzhledu. Silněji napadené keře nekvetou a přestávají plodit. Vlnovník rybízový je jedním z nejvýznamnějších škůdců rybízu.

Vlnovníci se šíří aktivně přelézáním a pasivně napadenou sadbou. Roznáší je též vítr, hmyz, ptáci apod. Na zahradách se doporučuje provádět brzy z jara, ještě před rašením, mechanické odstraňování zduřelých pupenů, při větším napadení i celých napadených větví.

Pro chemickou ochranu není v současné době povolen žádný akaricid.

Zduření pupenů způsobené vlnovníkem rybízovým
19 Zduření pupenů způsobené vlnovníkem rybízovým
 

Antraknóza rybízu

Na rizikových (vlhčích, zastíněných) polohách také před květem ošetříme citlivé odrůdy rybízu proti antraknóze rybízu - pakustřebce rybízové (Drepanopeziza ribis) povolenými přípravky: Dithane NeoTec, Novozir MN 80 NewSignum. Další jedno až dvě ošetření po odkvětu (podle nebezpečí šíření a zejména při vlhkém průběhu počasí) v intervalech 1 až 2 týdny. Ošetření prováděné proti antraknóze omezují i výskyty septoriové skvrnitosti rybízu.

Na těchto lokalitách je však vhodnější pěstovat odrůdy odolné houbovým chorobám - černých rybíz: Ben Conan, Ben Hope, Ben Graim, Ceres, Fertödi I, Fokus, Tiben, Tisel, Titania, Triton, Vebus, Viola, Foxendown, Farleight, bílý rybíz: Blanka, Olin, Primus, Viktoria a červený rybíz: Hron, Kozolupský raný, Losan, Rovada, Tatran.

Jahodník

Na jaře v době rašení, zejména starší porosty očistíme od zaschlých a nemocných listů, jahodník přihnojíme a podle potřeby (dle stupně napadení v minulém roce) ošetříme proti roztočíku jahodníkovému, bílé či fialové skvrnitosti listů a případně i proti antraknóze jahodníku.

Roztočík jahodníkový

Roztočík jahodníkový, mikroskopický (pouhým okem neviditelný) roztoč, způsobuje (larvy i dospělci) kadeření a pomalý růst mladých (srdéčkových) listů. Při silnějším napadení listy hnědnou a zasychají. Rostliny krní, mají malý výnos a plody jsou drobné, nekvalitní. Přezimují samičky v srdéčkových listech. Množit se začínají v dubnu a nejvyšší napadení bývá v srpnu. Během roku má až 7 překrývajících se generací. V porostu se šíří aktivně, pasivně se nejvíce rozšiřuje sadbou. Vyžaduje vysokou vlhkost vzduchu, proto častěji napadá přehoustlé porosty.

Pro výsadbu používat jen zdravou, uznanou sadbu. Napadené rostliny ihned na jaře odstranit z porostu.

Ošetření se provádí brzy zjara v době rašení (březen), a je vhodné ho znovu opakovat i po sklizni (nejlépe po posečení natě). Ošetřujeme pod vysokým tlakem větším objemem postřikové jíchy hlavně srdéčka (středy) rostlin přípravky: Sanmite 20 WP, Vertimec 1.8 EC. Případně možno dle návodu aplikovat rozhozem substrát s bioagens - dravého roztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens-TP,Typhlodromus pyri) na rostliny, případně také Amblyseius californicus (Spical).

Skvrnitosti listů jahodníku

I když se ve skutečnosti jedná o dvě odlišné choroby bílou a fialovou skvrnitost listů (Mycosphaerella fragariae, Diplocarpon earliana), příznaky jsou velmi podobné a ochrana shodná. V obou případech se jedná o okrouhlé skvrny, které jsou výrazně červenofialově lemovány a uvnitř zasychají. U tzv. bílé skvrnitosti listů jsou skvrny drobnější (maximálně 3 až 4 mm), se světlým nekrotickým pletivem uvnitř, u tzv. fialové skvrnitosti listů jsou skvrny větší, s hnědými středy. Počet skvrn se postupně zvětšuje, jednotlivé skvrny se spojují a listy zasychají. Napadány mohou být i listové řapíky nebo květní stonky, kde skvrny mají protáhlý tvar.

Ošetření se provádí po očistění porostu od starých zaschlých, napadených listů v polovině dubna, a také ihned po sklizni plodů (nejlépe po posečení natě) povolenými měďnatými přípravky: Champion, Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Korzar, Kuprikol 50. V případě potřeby se ošetření jednou až dvakrát zopakuje a to v intervalech 10 až 14 dnů. Případně podle návodu i přípravky: Ortiva, Zato 50 WG, které účinkují na většinu významných chorob jahodníku - antraknózová skvrnitost jahodníku, antraknózová hniloba jahod, padlí jahodníkové, bílá skvrnitost listů jahodníku.

Roztočík jahodníkový poškozuje srdéčka jahodníku
20 Roztočík jahodníkový poškozuje srdéčka jahodníku
 
Bílá skvrnitost listů jahodníku
21 Bílá skvrnitost listů jahodníku
 

Zelenina

Houbomilka česneková

Houbomilka česneková lokálně způsobuje, především u malopěstitelů, větší škody na česneku (místně i na cibuli za zazečky a póru). Druh S. univittata je na našem území pravděpodobně častější i škodlivější než druh S. lurida.

Přezimuje jako moucha v nejrůznějších úkrytech. Je podobná mouše domácí. V březnu a v dubnu pak klade vajíčka na listové pochvy vzcházejícího česneku, nejčastěji těsně nad zemí. Odrůdy jarního typu česneku vysazované na jaře nejsou většinou tímto škůdcem napadány neboť v době kladení vajíček nejsou ještě vzešlé. Vylíhlé larvy jsou bělavé, přibližně 10 mm dlouhé. Larvy této mouchy vnikají mezi listy a vyžírají jejich báze. V jedné rostlině bývá vždy jen jedna larva. Často pronikají až k vegetačnímu vrcholu. Následkem toho se nadzemní části rostlin česneku kroutí, deformují a žloutnou. Pletiva poškozená larvami houbomilky jsou velmi často druhotně napadána bakteriemi nebo houbami a rostliny pak podléhají hnilobám a hynou. Slaběji poškozené rostliny mají podstatně menší a nekvalitní cibule. Kuklí se v půdě, v blízkosti napadených rostlin. Mouchy se líhnou v květnu a v červnu. Škůdce má pouze jednu generaci ročně.

Preventivní ochrana spočívá ve střídání plodin, nesázet česnek po česneku ani po póru, v oblastech častějších výskytů sázet jarní česnek. Vzhledem k tomu, že houbomilka česneková je špatný letec, doporučuje se česnek vysazovat v co největší vzdálenosti od loňské výsadby hostitelských rostlin. Na zahrádce lze doporučit pokrytí celého záhonu česneku již v únoru bílou netkanou textilií, která se odstraní až v dubnu.

Na lokalitách pravidelného výskytu se česnek poprvé chemicky ošetří okamžitě, jakmile odpolední teploty za slunečného počasí dosáhnou 3–4 po sobě následující dny 10 °C, bez ohledu na stadium vzcházení česneku. Většinou je to již v březnu (někdy i koncem února). Ošetření se za 14 dní opakuje. Místo postřiku je možno použít (na menších plochách) i ošetření zálivkou. K ošetření jsou povoleny pyretroidy: Karate se Zeon technologií 5 CS* a Samuraj*.

 

Abyste se při aplikaci přípravků vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí, vždy si před použitím přečtěte (etiketu) pokyny k použití přípravku a důsledně dodržujte tato doporučení a omezení.

Pozn.:* do spotřebování zásob

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 127x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

15. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 172x

Choroby a škůdci kmínu

10. 08. 2022 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 161x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

16. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 690x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

15. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 391x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail