Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2013

18. 03. 2013 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 8723x

V systému integrované produkce ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a pěstitelských postupů. Základem integrovaných systémů pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých činitelů pod hladinou škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů (rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany)

Agronutrition

Ovocné stromy

V systému integrované produkce ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech. Významným předpokladem pro uplatnění integrované produkce je výběr vhodných stanovišť, odrůd a pěstitelských postupů. Základem integrovaných systémů pěstování ovoce je integrovaná ochrana rostlin, při které se využívají všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých činitelů pod hladinou škodlivosti s přednostním záměrným využitím přirozených omezujících faktorů (rezistentní odrůdy, biologické a nechemické způsoby ochrany) viz www.ovocnarska-unie.cz.

Přezimující škůdci

Při integrovaném způsobu ochrany je nutno každoročně vyhodnocovat množství přezimujících škůdců. Pokud výskyt některého škůdce nepřekročí kritické číslo, ošetření se neprovádí a sleduje se další vývoj škůdců. Slabý (neškodný) výskyt přezimujících škůdců je vhodné tolerovat. Tím nejen snížíte náklady, ale zachováte i dostatek přirozené potravy pro užitečné organizmy (slunéčka, pestřenky, dravé ploštice, roztoče, ptáky ad.), které jsou pak při dostatečném množství schopny udržovat výskyt mnohých škodlivých činitelů v podprahovém množství. Výhodou případné jarní ochrany ovocných stromů je jen minimální riziko případného zamoření ovoce rezidui použitého přípravku a nižší úroveň poškození užitečných živočichů, kteří se většinou do výsadeb soustřeďují z okolí až po odkvětu ovocných stromů.

Mnozí sadaři hodnotí napadení chorobami či škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná. U jabloní (hrušní) prohlížíme květní nebo listové růžice. Orientační kritická čísla jsou stanovena na sto růžic:

  • 10 a více jedinců mšice jabloňové nebo jedna růžice napadená mšicí jitrocelovou;
  • 100 a více larev mery jabloňové;
  • 4 a více housenek píďalek;
  • 3 a více housenek pupenových obalečů (růžička listů je sbalena a opředena);
  • 3 a více brouků květopasa jabloňového na sto poupat.

Při překročení kritického čísla se doporučuje ošetření přípravkem: Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, případně i Reldan 22, Bi-58 EC nové samostatně nebo jako tank-mix s olejem řepkovým (Ekol aj.). V případě většího výskytu vajíček a larev svilušek je možné použít některý z akaricidů: Ortus 5 SC,Nissorun 10 WP, Sanmite 20 WP, Masai.

Na prohlídku a případné ošetření proti přezimujícím škůdcům by se nemělo zapomenout také u drobného ovoce a opadavých okrasných dřevin, které mohou být hostiteli některých škůdců. Pokud v průběhu časného jara (v případě zjištění nadkritických počtů) nedojde k účinné regulaci padlí a přezimujících stadií škůdců, dochází pak k jejich rychlé populační expanzi, která se později jen těžko zvládá.

 

Choroby jádrovin

Výše uvedené i další registrované přípravky je možné kombinovat s fungicidy účinkujícími proti strupovitosti jabloně a hrušně a padlí jabloně: Chorus 75 WG,Delan 700 WDG,Tercel, Captan 50 WP, Merpan 80 WG, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 NEW, Polyram WG, Antre, Minos, Mytos 30 SC, Zdravé jablko aj. Za deštivého počasí, zvláště v době kvetení a po odkvětu, se může projevit silný nárůst strupovitosti jabloně a hrušně.

V oblastech s výskytem rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) se hrušně ošetřují i proti této chorobě např. přípravkem Score 250 EC, Dithane DG Neoteg, Horizon.

Teplota při ošetření má být vyšší než 7 °C. Přípravky by se neměly používat za mrazu ani v době očekávaných mrazů, zvláště u přípravků obsahujících olej nebezpečí poškození mrazem zvyšují.

Pilatka a zobonosky

V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea) a zobonosky - nejčastěji zobonoska jablečná (Caenorhinus aequatus) a zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus), je nutné při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům. U zobonosek se potřeba ošetření zjišťuje sklepáváním brouků z větví podobně jako u květopasa jabloňového.

Plůdky poškozené zobonoskami
Plůdky poškozené zobonoskami
 
Zobonoska ovocná
Zobonoska ovocná
 
Růžice listů sbalena a opředena pupenovými obaleči
Růžice listů sbalena a opředena pupenovými obaleči
 

Kadeřavost listů broskvoní

Kadeřavost listů broskvoní (Taphrina deformans) je hospodářsky významnější chorobou broskvoní, méně často napadá i mandloně či broskvomandloně.

Ochrana proti ní je založena na důsledném preventivním ošetření fungicidy, nejpozději v období těsně před naléváním terminálních pupenů. Délku infekčního období rozhodujícím způsobem ovlivňuje teplota. Za chladného období je vývoj zpomalen a infekční období může trvat pět i více týdnů. Na základě posledních zkušeností se doporučuje ošetřovat v případě výskytu teplých period v předjarním období, pokud teplota vzduchu dosáhne po několik dnů nad 5 °C. Toto období se přibližně shoduje s dobře patrnou fenofází květu až dokvétání lísky obecné, tj. když začnou na lískových keřích prášit jehnědy. Základní úlohou ochrany proti kadeřavosti je snížení množství přetrvávajících blastospor před otevřením pupenů, dříve, než infikují mladé listy. To je možné jen kvalitní aplikací účinného fungicidu. Jiný způsob zničení blastospor zatím není znám. Fungicidní ošetření se provádí každý rok bez ohledu na výskyt choroby v předcházejícím vegetačním období!

Ktomuto základnímu ošetření lze použít kontaktní fungicidy na bázi mědi: Cuprocaffaro, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Korzar, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC aj. Aplikovat můžeme rovněž i organické fungicidy: Delan 700 SC, Delan 700 WDG, Syllit 65 WP, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 NEW, Thiram Granuflo. Používané účinné látky působí převážně kontaktně, takže fungicidem musí být dokonale ošetřeny celé koruny stromů. Pro lepší pokryvnost je vhodné přidat do postřikové jíchy k těmto kontaktním přípravkům ještě smáčedlo např. Silwet Star. V případech, kdy po vyrašení trvá chladnější a deštivé počasí, je třeba ošetření 1–2× opakovat v intervalu 10–14 dnů. Pro opakovaná ošetření jsou vhodné především organické fungicidy (Syllit 65 WG, typ Delan, typ Dithane, Novozir MN 80 New, Thiram Granulo). Fungicidní ošetření v období po odkvětu již není účinné.

Fenofáze květu lísky obecné – termín pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti
Fenofáze květu lísky obecné – termín pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti
 

Puchrovitost slivoně

Při vlhčím a chladnějším průběhu jara (zvláště ve vyšších polohách) nelze v rizikových lokalitách vyloučit napadení plodů slivoní puchrovitosti slivoně (Taphrina pruni). Napadení touto chorobou lze zabránit podobně jako u kadeřavosti listů broskvoní preventivním ošetřením fungicidy: Dithane DG Neotec, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kuprikol 50 v období počátku rašení. Za chladného a deštivého počasí je vhodné až do stádia bílého poupěte ošetření opakovat.

Moniliový úžeh květů peckovin

Všeobecně peckoviny, zejména višně a meruňky,jsou napadány v květu houbou Monilinia laxa způsobující moniliový úžeh květů. Při silném infekčním tlaku může být zničeno až 100 % květů a houba může následně poškozovat i letorosty a prorůstat i do kosterních větví. Jednotlivé květy, plodné větévky nebo i celé větve hnědnou a zasychají, jsou jakoby spálené a při silnější infekci je na větvích později pozorován i silný výron jantarově zbarvené hmoty (klejotok). K infekci dochází v době kvetení jednotlivých ovocných druhů především za chladného a deštivého počasí. Houba přezimuje v tzv. moniliových mumiích ovoce, z nichž se na jaře uvolňuje ohromné množství spor.

Základem ochrany je včasné, důsledné odstraňování a likvidace napadených (mumifikovaných) plodů - hlavního zdroje infekce a napadených větviček. Fungicidní ošetření je účinné v době začátku kvetení a pokud trvá deštivé a chladné počasí (souvislé ovlhčení listu je delší než 15 hodin, případně relativní vzdušná vlhkost je vyšší než 80 %) opakujeme ošetření při dokvétání, přípravky: Baycor 25 WP*, Teldor 500 S, Rovral Aquaflo,Talent, Sporgon 50 WP, Signum, Abilis Ultra, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW.

Moniliový úžeh květů peckovin

Moniliový úžeh květů peckovin

 

Pilatka švestková a žlutá

 Zejména časně kvetoucí odrůdy slivoní, jsou silně poškozovány pilatkou švestkovou (Hoplocampa minuta) a pilatkou žlutou(H. flava). Napadení pilatkami může být také jednou z příčin slabé násady plodů. Jedná se o drobné vosičky, které v období květu slivoní nalétávají na stromy a při dokvétání kladou vajíčka jednotlivě do květních kalichů. Vylíhlé bělavé housenice pak vyžírají tvořící se plůdky, které opadnou. Postupně housenice opouští zavadající plůdek a vžírá se do dalšího plůdku a může poškodit i 3–4 plody. Dospělé housenice opouštějí plody a přezimují v zámotcích v půdě. Typickými projevy napadení po odkvětu jsou na opadlých plůdcích černé tečky, u větších plůdků (do velikosti 1 cm) i zřetelné černé otvory s trusem housenic. Rozdrcená larva i poškozený plod mají zvláštní nepříjemný zápach po štěnicích.

Prahová hodnota pro ošetření bývá překročena, pokud se na konci květu slivoní v kontrolované výsadbě v náhodně odebraném vzorku 100 nejvyvinutějších odkvetlých kvítcích, na nejdříve kvetoucí odrůdě zjistí nejméně:

  • 5 kvítků s vajíčky pilatek při slabé až střední násadě květů nebo
  • 10 kvítků s vajíčky pilatek při silné násadě květů.

Chemická ochrana se optimálně provádí při dokvétání slivoní, v době opadu cca 80–90 % květních plátků. Doporučená je ochrana přípravkem Calypso 480 SC, Reldan 22.

Na zahradách lze poškození plůdků tímto škůdcem podstatně snížit včasným vyvěšením bílých lepových desek. Desky se vyvěšují před květem raných odrůd, alespoň čtyři kusy na strom z jeho jižní strany.

Až po fázi plného květu se slivoně ošetřují proti pilatkám
Až po fázi plného květu se slivoně ošetřují proti pilatkám
 
Poškození plodů pilatkou švestkovou
Poškození plodů pilatkou švestkovou
 

Hnědé padlí angreštu

Citlivé odrůdy angreštu se ošetřují při rašení a opakovaně 2–3× po odkvětu proti hnědému padlí angreštu (Podosphaera mors-uvae) při dodržení ochranné lhůty registrovanými přípravky: Discus, Kumulus WG, Americké padlí-Stop. Tzv. rezistentní odrůdy se musí ošetřit alespoň preventivně, nejlépe počátkem kvetení. K přípravkům se doporučuje přidat i vhodné smáčedlo. Přípravky z potravinářských surovin: Bioan, NatriSan, Bioblatt, HF-Mycol,Bioton, Alginure lze ošetřovat podle návodu k použití, nejlépe preventivně na počátku kvetení a nejpozději po odkvětu. A účinný je také postřik keřů po sklizni.

Ohrožené výsadby rybízu se ošetřují výjimečně 1× před sklizní (dodržet ochrannou lhůtu) a 1× po sklizni.

Hnědé padlí angreštu
Hnědé padlí angreštu
 

 

Rez ostružinová

S rozšířením pěstování beztrnných ostružin a v důsledku mírných zim se v některých oblastech silně rozšířila rez ostružinová (Kuehneola albida). Přezimuje v infikovaných výhonech (které jsou citlivéjší k poškození mrazem), na nichž se na jaře objevují fialovočervené zduřeniny. Na těchto místech pokožka větve praská a uvolňují se žluté spory, infikující spodní strany listů ostružiníků. Za deštivého počasí se rez může na listech rychle rozšířit. Silně napadené listy předčasně opadávají, což může mít negativní vliv na úrodu.

Ochrana: Mechanicky můžeme silné napadení omezit včasným (již při rašení) odstraněním všech napadených výhonů. Pokud možno i pěstitelé v okolí. S preventivními postřiky ohrožených ostružiníků je nutné začít krátce po vyrašení rostlin a ošetření aspoň 2× v 10denních intervalech opakovat. V seznamu registrovaných přípravků zatím však nejsou proti rzi ostružinové uvedené žádné přípravky. Zahraniční odborná literatura doporučuje přípravky na bázi bitertanolu (Baycor 25)* a mancozebu (Dithane DG NeoTec).

Puchýře rzi ostružinové
Puchýře rzi ostružinové
 

Réva vinná

Hálčivci na révě

Kadeřavost (akarinózu) a plstnatost (erinózu) listů révy vinné způsobují drobní roztoči z čeledi vlnovníkovitých (Eriophyidae) hálčivec révový (Calepitrimerus vitis) a vlnovník révový(Colomerus vitis). Silně napadené letorosty kadeřavostí jsou výrazně zpomaleny v růstu, dochází k deformacím listů - kadeření (děravé, potrhané) až hnědnutí (nekrózám) části listů a ke sprchání až zasychání květenství. U plstnatosti jsou na listechnápadné vyvýšené puchýře (na rubu vyplněny hustou plstí, v níž se roztoči zdržují) jsou z hlediska skutečné škodlivosti méně významné. Tito drobní roztoči přezimují ve stadiu dospělců v puklinách kůry nebo pod šupinami pupenů.

Ochrana: Révu ošetřujeme jen na místech, kde byly v předcházejícím vegetačním období zaznamenány příznaky erinózy nebo akarinózy. Sirnatý přípravek: Kumulus WG se aplikuje při rašení nebo těsně po vyrašení révy. Organické akaricidy: Magus 200 SC* a Sanmite 20 WP se aplikují nejlépe po vyrašení révy. Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky ovocné. Také lze použít přípravek Sulka nebo Síra SK 520.

Jako biologická ochrana se s úspěchem proti roztočům používá v programech biologického boje proti sviluškám a vlnovníkům i uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri - pod obchodními názvy Biolaagens - BT a Typhlodromus pyri. Pokud se ve vinicích dlouhodobě používají pesticidy selektivní k dravému roztoči Typhlodromus pyri, udržuje populace dravého roztoče svilušky a eriophyidní roztoče (vlnovníkovce, hálčivce) neustále pod prahem škodlivosti. Dravý roztoč nikdy populaci škůdce nevyhubí úplně, ale udržuje přirozenou rovnováhu, která vyhovuje i rostlinám. Roztoč je schopný se živit i pylem rostlin, proto přežívá i v době, kdy se žádný škůdce v lokalitě nevyskytuje, případně může i dlouhodobě hladovět. Typhlodromus pyri ve vinicích přezimuje. Díky těmto vlastnostem je schopen potlačovat výskyt škodlivých roztočů a při dodržování určitých pravidel i dlouhodobě. Pro přežití dravých roztočů ve vinici je zejména důležité používání vhodných přípravků na ochranu rostlin. Vůbec nejvyšší riziko představuje použití insekticidů na bázi syntetických pyretroidů. Tyto látky hubí dravé roztoče již v neuvěřitelně nízkých koncentracích! Obecně platí, řídit se seznamy přípravků doporučovaných dodavatelem konkrétní populace dravého roztoče. Toto platí i v ostatních ovocných výsadbách.

Různorožec trnkový

Housenky různorožce trnkového (Boarmia rhomboidaria)jsoušedohnědé píďalky 1–3 cm dlouhé, které přezimují na kmíncích, sloupcích vedení a v půdě. Škodí na jaře při rašení révy vykusováním pupenů a mladých listů.

Na lokalitách s výskytem tohoto škůdce doporučujeme keře révy vinné při rašení chemicky ošetřit. K chemické ochraně lze použít přípravek Steward podle metodiky. V systému organické produkce je možno použít preparáty na bázi Bacillus thuringiensis kurstaki (Biobit XL).

Poškození listů révy vlnovníkem révovým
Poškození listů révy vlnovníkem révovým
 

Zelenina

Nejenom ovocné stromy jsou napadány a poškozovány škůdci, ale také musíme na jaře věnovat patřičnou pozornost pěstované zelenině.

Škůdci

Sledujte výskyty mšic a při náletu prvních jedincůporosty ošetřete.

V uzavřených pěstebních prostorách a na vlhčích lokalitách pozor na poškození porostů slimáčky. Kvůli ideálním podmínkám, které jsou v zahradnických kulturách, je škodlivost plžůtrvalá po celé vegetační období. Poškození často bývá vstupní branou pro houbové a bakteriální choroby. Proti slimákům jsou povoleny tyto návnadové přípravky: Mesurol Schneckenkorn, Vanish Slug Pellets, Lumex, Luna, Ferramol, Slux). Ošetření se provádí na počátku napadení rovnoměrným posypem mezi pěstované plodiny, cestičky, pod pěstební stoly. Nesmí přijít do styku s ošetřovanou zeleninou. Z biologických přípravků lze použít:Nemaslug, Phasmarhabditis-System na bázi parazitických hlístic (Phasmarhabditis hermaphrodita). Tyto přípravky se aplikují zálivkou na ošetřovanou plochu suspenzí s bioagens, preventivně nebo i kurativně podle návodu. Teplota substrátu nesmí klesnout pod 5 oC, optimum je při 15–20 oC, po dobu působení musí být půda nebo substrát optimálně vlhký.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší škody způsobují na chráněných výhřevných plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyretroidem Decis Mega. U košťálovin můžete použít i některý z dalších pyretroidů: Alfametrin, Fast M, Karate se Zeon technologií 5 CS, Samuraj, Vaztak Aktiv aj.

Proti mšicím jsou registrovány i organofosfáty: Bi - 58 EC Nové, Reldan 22 a karbamát Pirimor 50WG.

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálovin, zejména u květáku a kedluben může být způsobováno více faktory. Nejčastěji je to způsobováno růstovým šokemu předpěstované sadby - náhlé změny, mráz, sucho aj. U květáku může být také hlavní příčinou nedostatekpřijatelného molybdenu. Lokálně způsobují vyslepnutí svými požerky také larvy krytonosce čtyřzubéhonebo plodomorky zelné.Toto poškození může také způsobit napadení mladých rostlin dřepčíky nebomšicí zelnou. V polohách s pravidelným výskytem těchto škůdců pěstujte zeleninu (pokud je to možné) pod netkanou textilií. U chemického ošetření lze použít některý z přípravků povolených proti dřepčíkům.

 

Slimáčkům svědčí vlhko
Slimáčkům svědčí vlhko
 
Dřepčíci škodí na brukvovité zelenině
Dřepčíci škodí na brukvovité zelenině
 

Trávník

Plíseň sněžná

Růžová sněžná plísňovitost (plíseň sněžná)jechorobou trávníku, která je ohrožuje během zimy i v časném jaru a může podstatně přispět k jejich vyzimování. Původcem této choroby je fytopatogenní houba Monographella nivalis, která napadá také obilniny a trvalé travní porosty. Po sejití sněhu na jaře se mohou (na citlivých druzích trav - jílek vytrvalý, psinečky, lipnici roční aj.) objevovat bílošedé až narůžovělé skvrny, povlaky, které působením slunce většinou zmizí bez většího poškození trávníku. Této chorobě se daří při vyšší vlhkosti, napadne-li sníh na nezmrzlou půdu, přehnojením dusíkem, větším množství zelené hmoty (neposečený trávník), ale i stařiny, vyšším pH a na zamokřeném pozemku.

Z fungicidů můžeme použít, zejména preventivně na podzim před zámrazem, 1–2× v intervalu 14 dnů fungicid Rovral AquaFlo nebo Ortiva, který účinkuje i na další choroby trávníků - kornatku travní, palušku travní aj. Na jaře se aplikují postřiky velmi brzy, nejlépe po sejit sněhu, jinak je používání fungicidů již zbytečné. Většinou stačí napadené místo vyhrabat, provzdušnit (skarifikovat), odstranit odumřelou hmotu a nechat vyschnout. Případně přihnojit a prázdná místa doset odolnějšími druhy trav (kostřava aj.).

Zaplevelení

Po oteplení na jaře nebo po 1. seči, když plevele vytvoří dostatečnou listovou plochu, je příhodné ošetřit zaplevelený trávník vhodným herbicidem. Jednoleté dvouděložné plevele (lebedy, merlíky, kokoška, penízek a řada dalších) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným kosením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření. Ve starších zapojených trávnících se již zpravidla neobjevují. Poněkud větší problém představují vytrvalé dvouděložné plevele (smetánka lékařská, jitrocele, bodláky, šťovíky, jetel plazivý, popenec břečťanolistý apod.). Tyto druhy se přizpůsobí pravidelnému režimu kosení a v trávníku se dále rozšiřují.

Účinnou ochranou je použití herbicidních přípravků:  Agrofit kombi, Banvel 480 S, Dicotex, Progazon, Cliophar 300 SL, Lontrel 300, Bofix, Starane 250 EC, Tomigan 250 EC, Travin. Vhodným termínem ošetření je druhá polovina dubna a měsíc květen, kdy mají plevele již dostatečně vyvinutou listovou plochu, ale ještě se plně nerozvinuly. Ošetření je možné provést i v dalších měsících, je však potřeba počítat s poněkud vyššími aplikačními dávkami. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 12–20 °C.

Plíseň sněžná v trávníku
Plíseň sněžná v trávníku
 
Pozn.: * - do spotřebování zásob

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2019

18. 02. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 258x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2019

15. 02. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 420x

Jaký byl rok 2018

12. 02. 2019 Ing. Michal Vokřál, CSc.; Česká asociace ochrany rostlin Ochrana obecně Zobrazeno 188x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2019

17. 01. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 641x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2019

16. 01. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 561x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail