BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Choroby a škůdci lísky

22. 12. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 211x

Líska obecná (Corylus avellana) je známa především pro své plody, lískové oříšky, starší generace si pamatuje i lískové hole. Za léčivou rostlinu ji považuje málokdo. Z původních míst výskytu v Malé Asii se postupně rozšířila po celé Evropě, některých částí severní Afriky a západní Asie. Ve volné přírodě se vyskytuje v podrostu lesů, v křovinách i živých plotech a je využívána i jako tzv. pionýrská rostlina. Vyšlechtěné odrůdy se pěstují v Evropě, Asii, Americe a Kanadě. Největším pěstitelem, s ¾ celosvětové produkce lískových oříšků, je Turecko.

Proseeds

Lískové oříšky obsahují vitamíny, zejména E, A, C, K, B (B1, B2, B3, B6 a B9) a antioxidanty, prvky K a Ca, Mg, Mn, P, Fe, Zn, Cu a další, dále karoteny a poměrně vysoké množství vlákniny. Kůra, listy, jehnědy i plody lísky se odpradávna používaly v lidovém léčitelství k různým léčebným účelům. Látky obsažené v listech a kůře pomáhají při zánětech střev, působí proti průjmu, močopudně, svíravě a zastavují krvácení. Koupel se využívá při ekzémech a hemoroidech. Lískové oříšky byly doporučován proti kašli i na impotenci. Rozdrcené lískové ořechy smíchané s medvědím sádlem se nanášely na pokožku hlavy ve víře, že obnoví růst vlasů. Oříšky jsou využívány v potravinářství, olej z oříšků v kosmetice a v malířství, dřevo z lísky je vhodné pro řezbáře aj.

Na lísce se vyskytují původci chorob i škůdci různého původu.

Škůdci

S pěstováním lísky nebývají problémy, dokud si ji nevyhlídne nosatec lískový (Curculio nucum). Dospělci se sice živí listy, ale během června až července samičky s dlouhým „nosem“ vykousají do měkkého zeleného ořechu otvor, do kterého naklade vajíčko. Velmi malý otvor většinou zaroste, takže na povrchu ořechu nic není vidět. Uvnitř ořechu se vylíhne larva, která se živí semenem. Během srpna larva opouští ořech vykousaným kruhovým otvorem, který je dobře viditelný a zahrabává se poměrně hluboko do půdy, kde se zakuklí. Na jaře se z ní líhne dospělec - brouk, část generace může přezimovat již jako dospělci. Některé larvy přežívají v půdě až tři roky.

Na lískách, především na Corylus avellana, ale napadá i C. colurnaC. maxima, je rozšířený vlnovník lískový (Phytoptus avellanae, syn. Phytocoptella avellanae). Jeho přítomnost charakterizují zvětšené kulaté pupeny o velikosti 10–15 mm, které ale neraší a většinou zasychají. Drobní vlnovníci (0,2 mm) přezimují v pupenech, na jaře se stěhují na listy a samičky zde kladou vajíčka. Další vývoj probíhá na listech a v červnu až červenci se stěhují do nových pupenů, které se již od září začínají viditelně zvětšovat. V závislosti na počasí se může vyvinout až 6 generací.

Na osluněných místech bývají listy poškozovány sáním svilušek (Eotetranychus coryli) a předčasně zasychají.

Lísky jsou sice hostitelem mnoha druhů hmyzu (křísci, červci, mšice, zobonosky, obaleči, pilatky aj.), ale škody, které způsobují jsou minimální. Podobně houby jsou častěji původci spíše estetických škod, skvrn na listech. V komerční produkci mají menší význam a jsou častější u planých lískových ořechů, v živých plotech a opuštěných sadech.

Choroby

Padlí lískové (Phyllactinia guttata, syn. P. corylea) se projevuje na rubové straně listů světle šedivým povlakem s četným kulovitými chasmothecii. I když rub listů bývá souvisle pokrytý myceliem, na líci listů a ostatní části se nešíří a jeho přítomnost objevíme až o prohlédnutí rubu listů.

Za vlhkého počasí na jaře je původcem hnědnutí listů je houba Apiognomonia errabunda. Na listech se tvoří nepravidelné hnědé skvrny, listy postupně zasychají a odumírají. Při silném napadení může docházet k odumírání výhonů.

V zahraničí je uváděn jako častý a závažný patogen Monilia coryli (M. fructigena) způsobující hnědnutí vyvíjejících se plodů postupující od báze ke špičce oříšku. Postupně opadávají celá plodenství.

Původcem skvrnitosti je i houba Piggotia coryli (syn. Gloeosporium coryli), která usmrcuje pupeny dříve, než z nich vyrostou plodící boční výhony.

Houba Cytospora corylicola oslabuje celý keř a dřevo se snadno láme. Do pletiv proniká přes drobná poranění.

Lísky jsou hostiteli i virů (Apple mosaic virus) a bakterií, např. Pseudomonas syringae pv. coryli či Xanthomonas arboricola pv. corylina, které mohou způsobit velké problémy. Oba druhy se mohou vyskytovat samostatně, ale i ve směsných infekcích, symptomy mohou být velmi nápadné i či infekce být latentní. K projevení se symptomů pak dochází až po nějakém stresovém zásahu, např. poškození mrazem. Pokud se symptomy projevují, pak na infikovaných keřích pupeny opožděně raší nebo vůbec nevyraší a zasychají. Mladé listy jsou světlejší, zkadeřené, vadnoucí. Během léta vadnou jednotlivé výhony a listy hnědnou (od okrajů) a zasychají. Oříšky i obalové listeny mohou být tmavě zbarvené, na výhonech se objevují nekrotické léze, zpočátku ohraničené, později obepínající výhon a pod kůrou je viditelné jazykovité zhnědnutí dřeva. Kůra praská, výhony, případně celé rostliny hynou. Do rostlin pronikají před drobná poranění či přirozené otvory, šíří se uvnitř pletiv výhonů a pronikají i do kořenů. Zimní období přečkávají na okrajích lézí na infikovaných výhonech.

Poškození nosatcem lískovým
Poškození nosatcem lískovým

Poškození listů sviluškami
Poškození listů sviluškami

Padlí lískové na listu
Padlí lískové na listu

Bakteriální skvrnitost listů lísky
Bakteriální skvrnitost listů lísky

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 92x

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 132x

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 251x

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 277x

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (50): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci IV. - brukvovitá zelenina

15. 12. 2021 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDR. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 326x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail