Chemap Agro s.r.o.

Jeden balíček, mnoho použití

07. 06. 2017 Ing. Eva Kabylová, Syngenta Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 361x

Společnost Syngenta v letošním roce oslavuje významné dvacetileté výročí od uvedení fungicidu Amistar. Při této slavnostní příležitosti přináší na trh pěstitelům nový balíček, který je charakteristický maximální flexibilitou a univerzálností do řady plodin - prověřený produkt Amistar Xtra spolu s praktickým partnerem, fungicidem Magnello.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Je to právě dvacet let od doby, kdy společnost Syngenta způsobila doslova převrat v dosavadním způsobu ochrany rostlin a uvedla azoxystrobin a rodinu fungicidů Amistar. Od té doby se tato technologie rozšířila po celém světě do řady plodin. Na našem trhu se ukotvila v podobě špičkového fungicidu Amistar Xtra, který je široce používán především do řepky a obilnin.

Fungicid Amistar Xtra je kombinace strobilurinového (azoxystrobin) a triazolového řešení (cyproconazole). Díky tomu zabezpečuje silnou a především dlouhodobou fungicidní účinnost. Zároveň působí velmi pozitivně na výnos i kvalitu produkce. Azoxystrobin zajistí, že porosty jsou po aplikaci dlouho zdravé a zelené (tzv. greening efekt). To prodlužuje fotosyntetickou aktivitu a příznivě působí na fyziologii rostlin. Výsledkem je potom nejen zdravý porost, ale především vysoký výnos a kvalita produkce. Jeho předností je použití v mnoha plodinách, kde největší význam mají obilniny a řepka.

V obilninách je možné využít Amistar Xtrapšenici, ječmeni a ovsu v dávce 0,75–1,0 l/ha. Vyniká velmi širokým spektrem účinku a především dlouhodobostí. V pšenici ochrání porost proti septoriózám a rzím. V ječmeni se můžeme spolehnout na ochranu proti hnědé skvrnitosti, rzím, rynchosporiové skvrnitosti a padlí travnímu. Aplikační okno Amistaru Xtra je velmi široké a jeho aplikaci lze variablilně ve fungicidních sledech kombinovat. Nejvhodnější je provést ošetření na začátku vývoje chorob. Přípravek prodlužuje fázi nalévání zrna, a tak dokáže zvýšit výnos i za nízkého infekčního tlaku chorob.

Velmi významné je použití Amistaru Xtra v ochraně řepky. Používá se v dávce 0,75–1,0 l/ha a je zde vysoce účinný proti hlízence obecné, alternáriové skvrnitosti a plísni zelné. Stejně jako v obilninách přípravek pozitivně působí i na fyziologii rostlin a způsobuje navýšení výnosů i za nízkého tlaku chorob. Termín aplikace je směrován do období květu (BBCH 61–80).

Pro pěstitele slunečnice a máku je důležitá možnost použití Amistaru Xtra i do těchto plodin. Ve slunečnici se Amistar Xtra používá v dávce 0,8 l/ha, kde zajišťuje ochranu proti plísni šedé, červenohnědé skvrnitosti (Phomopsis helianthi) nebo alternáriové skvrnitosti. V máku se používá v dávce 1,0 l/ha, případně děleně 2×0,5 l/ha. Aplikací si zajistíte ochranu proti plísni makové, hlízence obecné a navíc zvýšíte odolnost proti poléhání.

novém balíčku je partnerem fungicid Magnello. Jedná se o kombinaci dvou azolových látek (difenoconazole a tebuconazole), které dokážou zajistit preventivní, ale i kurativní fungicidní ochranu. Použití Magnella je podobně univerzální a flexibilní jako v případě předchozího přípravku, protože je možné ho aplikovat do pšenice na ošetření klasu nebo na podzimní ochranu řepky.

Magnello v pšenici je určeno předně pro poslední funigicidní ošetření za účelem zajistit maximální ochranu proti klasovým chorobám, především proti klasovým fuzariózám. Jedná se o skutečného specialistu v tomto segmentu. Pomáhá zajistit, aby výsledky práce během celé sezony byly zúročeny maximálním výnosem, a to za jakýchkoli podmínek. Významná je i účinnost na černě, které především ve vlhkém období výrazně snižují výnos i kvalitu. Výsledky pokusů potvrdily výrazné navýšení výnosu po aplikaci Magnella oproti sólo aplikacím tebuconazolu. Magnello se používá v dávce 1,0 l/ha.

Magnello má své významné uplatnění také v řepce, kde je určeno pro podzimní aplikace v dávce 0,8 l/ha. Používá se od vývojové fáze BBCH 14 (4. list vyvinutý) do konce podzimní vegetace. Při podzimní aplikaci zajistí ochranu proti fómové hnilobě a regulaci porostu pro správné přezimování. Magnello lze použít i na jaře v BBCH 31–59, kde zajišťuje ochranu proti fómové hnilobě a sjednocení porostu.

Na fuzariózy klasů pšenice použijte Magnello
Na fuzariózy klasů pšenice použijte Magnello

S hlízenkou obecnou si V řepce poradí Amistar Xtra
S hlízenkou obecnou si V řepce poradí Amistar Xtra

Jeden balíček, mnoho použití

Na fuzariózy klasů pšenice použijte Magnello
S hlízenkou obecnou si V řepce poradí Amistar Xtra

Související články

Rezidua pesticidů v povrchových vodách - legislativa, rizika, aktuální stav

17. 10. 2017 Ing. Martin Ferenčík; Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Ochrana obecně Zobrazeno 269x

Využití biologické ochrany rostlin v systému ekologického pěstování plodin

27. 09. 2017 Doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 230x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 621x

Regulace řepky ozimé

15. 09. 2017 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 112x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail