Chemap Agro s.r.o.

Klimatické podmínky a průběh vegetačního roku 2018/19 na střední Moravě

13. 02. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 575x

Léto 2018 bylo oproti těm minulým dosti výjimečné. Zatím co běžně trvá období s vyššími teplotami od poloviny května do půli srpna, loni to bylo více než 5 měsíců prakticky bez přestávky a letní dny s denní teplotou nad 25 °C se vyskytovaly ještě v říjnu. Loňské léto v pražském Klementinu bylo nejteplejší v historii této nejstarší stanice v zemi, na níž se počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775. Průměrná teplota 22,7 °C je nejvyšší za uplynulých 244 let, uvedl Český hydrometeorologický ústav na svém informačním webu. Dosud bylo nejteplejší léto 2003 s průměrnou teplotou 22,4 °C následované rokem 2015, kdy průměrná teplota během června, července a srpna dosáhla 22,3 °C. Tři nejteplejší léta za posledních 244 let byla v tomto století. Až na čtvrtém místě se umístilo léto roku 1834 s průměrnou teplotou 22,1 °C, následují roky 1811 (22 °C), 1807 (21,8 °C) a pak léto 2017 s průměrnou teplotou 21,7 °C. Loňské rekordně horké léto následovalo po velmi teplém jaru, které bylo druhé nejteplejší od začátku měření v Klementinu. O prvenství ho připravily mrazy na začátku března.

Proseeds

Sucho a teplo v Evropě 2018

Neobvykle horké a suché počasí v jarních a letních měsících roku 2018 vedlo k rekordním teplotám a požárům v mnoha částech Evropy. Je součástí větší vlny, která ovlivňuje severní polokouli. Meteorologové nynější vlnu veder vysvětlují především současným stavem proudění v atmosféře, které se nezvykle vyklonilo k severu, což umožnilo horkému vzduchu od jihu vstoupit vysoko na sever Evropy. Takzvané tryskové proudění, tedy proudění vzduchu v atmosféře ve směru ze západu na východ, se běžně meandrovitě vlní, což vede ke střídání teplého vzduchu od jihu a studeného ze severu; v posledních měsících ale podle odborníků zůstává ve stejné pozici, což umožňuje, aby horký vysokotlaký vzduch zůstával na stejném místě. To znamená, že podoba počasí je dlouhodobě stabilní. Klimatologové rovněž poukazují na vliv lidské činnost na změnu podnebí, obzvláště v souvislosti s extrémy. Podle Institute for Environment and Sustainability je nejvíce zasažena střední a severní Evropa.

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/230794-pekelne-leto-v-atmosfere-nad-evropou-se-stalo-neco-podivneho/

http://www.intersucho.cz/cz/mapy/intenzita-sucha/

http://www.intersucho.cz/cz/?map=8&from=2018-07-05&to=2018-10-05&current=2018-07-08

Měsíc září 2018

Teplý ráz počasí pokračoval i v září. Denní maximální teploty se pohybovaly v rozpětí 20 až 28 °C a ranní minima byla od 15 do 20 °C. Přechodné ochlazení s poklesem denních teplot pod 20 °C a ranních pod 15 °C, přinesla až studená fronta v pátek 14. září. Ve většině případů šlo jen o místní přeháňky. Po přechodu fronty se opět oteplilo s denními maximálními teplotami i přes 25 °C. Vydatnější srážky přinesla až procházející studená fronta, spojená s tlakovou níží Fabienne, která přecházela přes naše území z neděle 23. na pondělí 24. 9. a přinesla s sebou kromě deště i silný nárazovitý vítr, který místy způsobil škody (na budovách, stromech i energetické rozvodné síti). Druhá studená fronta nás zasáhla z 28. na 29. 9. Srážky spojené s touto frontou však již nebyly tak intenzivní a nezasáhly celé území Moravy. Množství dešťových srážek bylo dostatečné na vzcházení zaseté ozimé řepky a ozimů. Také ostatní plodiny se vzpamatovaly. Avšak prozatím moc nezmírnily hydrologického sucho. Po přechodu front se ochladilo, denní maximální teploty byly jenom 12–22 °C a ranní minima od 0 °C (místy přízemní mrazíky) do 10 °C.

Měsíc září můžeme hodnotit jako teplotně silně nadnormální, s průměrnou měsíční teplotou vzduchu od 12,9 °C ve Světlé Hoře do 16,7 °C v Olomouci. Měsíční srážkové úhrny se pohybovaly v rozmezí cca 82–223 % dlouhodobého průměru a v jednotlivých oblastech se jednalo o měsíc jak srážkově normální, tak i nadnormální až silně nadnormální. Deficit srážek ale stále trvá, jak je patrno z níže uvedené tabulky. Délka slunečního svitu se v září pohybovala v rozmezí cca 108–143 % dlouhodobého průměru.

Měsíc říjen 2018

Také počátkem října pokračovalo severozápadní proudění s častými přeháňkami až do 4. 10. Další období již bylo beze srážek, jen místy se vyskytovaly mlhy a v ranních hodinách i jíní.  To umožnilo pokračovat ve sklizňových pracích a setí ozimů. Denní maximální teploty vystupovaly i přes 20 °C a ranní pod 10 °C a občas spadly i pod bod mrazu, většinou jen při vyjasněné obloze nebo ve vyšších polohách. Přišlo „babí léto“. To nám vydrželo až do 19. 10., kdy po přechodu studené fronty s vydatnějšími srážkami již nastalo normální říjnové počasí s občasnými přeháňkami. Při přechodu front byly velmi silné nárazové větry (na horách vichřice), které na našem území způsobily lokální materiální škody.

Měsíc říjen můžeme celkově hodnotit jako teplotně nadnormální až silně nadnormální, s průměrnou měsíční teplotou vzduchu od 8,6 °C ve Světlé Hoře do 11,7 °C v Olomouci. Měsíční srážkové úhrny se pohybovaly v rozmezí cca 59–115 % dlouhodobého průměru a v jednotlivých oblastech se jednalo většinou o měsíc srážkově normální, případně podnormální. Deficit srážek však stále trvá. Délka slunečního svitu se v říjnu pohybovala v rozmezí cca 107–154 % dlouhodobého průměru.

http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho

http://www.intersucho.cz/cz/mapy/intenzita-sucha/

Měsíc listopad 2018

Stejně jako předchozí dva podzimní měsíce byl i poslední měsíc teplotně nadprůměrný. V první polovině listopadu byly denní maxima 10–20 °C a ranní minima se pohybovala v rozpětí 5–8 °C. V druhé polovině přišla výrazná změna. Prudce se ochladilo, denní teploty nevystoupaly přes 5 °C a ranní teploty klesaly k nule. Při jasné noční obloze byl místy pokles až k -10 °C (na horách až na -20 °C). Objevil se také první sníh, ale udržel se jen ve vyšších polohách.

Měsíc listopad lze celkově hodnotit jako teplotně normální, lokálně nadnormální, s průměrnou měsíční teplotou vzduchu od 3,7 °C ve Světlé Hoře do 5,9 °C v Olomouci. Měsíční srážkové úhrny se pohybovaly v rozmezí cca 12–51 % dlouhodobého průměru a v jednotlivých oblastech se jednalo většinou o měsíc srážkově mimořádně podnormální, případně silně podnormální. Deficit srážek stále trvá. To znamená, že vody v půdě je před příchodem zimy pořád málo. Délka slunečního svitu byla v měsíci listopadu opět nadprůměrná a pohybovala se v rozmezí cca 134–178 % dlouhodobého průměru.

Měsíc prosinec 2018

Zimní ráz počasí byl jen pár dní v polovině prosince. Vánoce byly zase „tradiční“ - teploty nad nulou a beze sněhu. Trochu se ochladilo až v lednu.

Měsíc prosinec lze celkově hodnotit na většině území jako teplotně nadnormální. Měsíční srážkové úhrny byly většinou normální až podnormální. Nadnormální hodnoty byly zaznamenány u stanic Lučina a Vsetín a podnormální hodnoty zaznamenala stanice Opava. Deficit srážek však trvá stále. Délka slunečního svitu byla v měsíci prosinci podprůměrná a pohybovala se v rozmezí cca 37–75 % dlouhodobého průměru.

Pouze na jihu Čech a na severních horách střídavě více sněžilo a pršelo, ale v nížinách většinou sucho pokračovalo v celé republice.

V Praze-Klementinu byla v prosinci 2018 naměřena průměrná měsíční teplota 4,5 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1981–2010 byla +2,5 °C. Podle tohoto normálu byl prosinec teplotně nadnormální a podle starého normálu 1961–1990 by prosinec vycházel teplotně až silně nadnormální. A celý rok 2018 měl v Praze-Klementinu průměrnou roční teplotu 12,8 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1981–2010 dosáhla +2,0 °C. S touto teplotní odchylkou byl rok 2018 teplotně mimořádně nadnormální a podle starého normálu 1961–1990 byl rok 2018 v Praze-Klementinu nejteplejší rok od začátku měření v roce 1775.

Žádný rok dosud neměl tak vysokou průměrnou roční teplotu. Tento „rekord“ se pravděpodobně bude týkat i celého území ČSR. „Kromě toho byl rok 2018 charakteristický podprůměrnými srážkami,“ říká Prof. Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho. Vysvětluje, že sucho je komplexní problém. V roce 2018 se na našem území potkaly nepříznivé vlivy, které v kombinaci napáchaly velké škody. Nejde totiž jen o nedostatek srážek, problémem může být podle Trnky také vyšší výpar v krajině, výsušný vítr, vyšší teploty a nízká vzdušná vlhkost. Sucho zasáhlo Českou republiku v posledních čtyřech letech už potřetí. Rok 2018 se navíc společně s rokem 2015 zařadí mezi vůbec nejsušší období, které Česko zažilo. Nedostatek vláhy postihl především zemědělce. http://www.infomet.cz/

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sucho-2018-inersucho-pocasi-dest-teplo-voda-klima.A181221_161702_domaci_onkr

Měsíc leden 2019

Počátkem ledna 2019 začal přes naše území za studenou frontou proudit chladný vzduch od severu. Přecházející frontální systémy přinášely sněhové a při oteplení v nížinách i dešťové přeháňky. Nejchladněji bylo 22. ledna s průměrnou denní teplotou -8,1 °C.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji -2,6 °C, což je o 0,3 °C nižší hodnota než krajový normál 1981–2010.

Měsíc můžeme v kraji hodnotit jako teplotně normální. v Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 53,5 mm srážek, což je 131 % normálu (srážkově normální měsíc). Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu -2,6 °C byl o 0,1 °C chladnější než normál 1981–2010. Kraj byl v lednu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu -1,2 °C (teplejší než normál o 0,8 °C). Srážek spadlo v Olomouckém kraji průměrně 52,8 mm (123 % normálu 1981–2010, srážkově normální měsíc). Slunce svítilo v kraji průměrně 41,0 hod., bylo to o 13,4 hod. méně než normál, tj. 75 % normálu.

Měsíc únor 2019

Postupující výrazné frontální rozhraní nám během 3. února přineslo poměrně vydatné sněhové srážky a ochlazení. I v nížinách napadlo většinou 15 až 20 cm sněhu. V druhé dekádě k nám začal proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu. Převládalo oblačno, postupně skoro jasno a odpolední maxima se pohybovala ve druhé polovině dekády často mezi 14 až 16 °C. Během 21. 2. nás od severozápadu ovlivnila frontální vlna, která opět přinesla výraznější, zejména dešťové srážky. Za ní se k nám během 23. února přechodně dostal velmi studený vzduch od severovýchodu. Maximální teploty se tak v polovině dekády pohybovaly jen kolem 2 °C. Koncem měsíce na naše území opět začal proudit teplejší vzduch od západu až severozápadu.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 2,1 °C, což je o 3,4 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 36,0 mm srážek, což je 90 % normálu (srážkově normální měsíc). Nejvíce sněhu v únoru napadlo na Lysé hoře (37 cm), Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 1. února (212 cm). V kraji svítilo Slunce průměrně 120,7 hodin (154 % normálu). Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 1,5 °C byl o 2,8 °C teplejší než krajový normál a měsíc únor byl klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Srážek spadlo v kraji průměrně 34,5 mm (93 % normálu, srážkově normální měsíc). Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Šeráku, celkem 31 cm a nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky tam byla v 1. února 146 cm. Slunce svítilo v kraji průměrně 113,8 hod. (160 % normálu).

Vegetace se začala pomalu probouzet již v polovině února a při prohlídkách porostů jsme zjišťovali, že porosty obilnin i řepky ozimé nebyly výrazněji poškozeny. Koncem února také začalo přihnojování a ošetřování ozimů a v některých oblastech i příprava pozemků k setí jařin.

Hodnocení zimního období 2018/19

Uplynulá zima byla poměrně bohatá na sněhové srážky hlavně na horách, naopak v nižších polohách byly úhrny srážek většinou podnormální a nepřinesly zlepšení vláhové situace v půdě. Navzdory tomu, že v prosinci, lednu i únoru se vyskytla krátká období celodenních mrazů a teploty klesaly lokálně až pod mínus 15 °C, byly celkově všechny zimní měsíce teplotně nadnormální.

V legendě ke grafu je uveden celkový úhrn srážek meteorologické zimy v Kroměříži.

Během zimní sezóny 2018/19 spadlo na území ČR o čtvrtinu více srážek než je pro toto období obvyklé. Srážkový úhrn 166 mm za zimní sezonu 2018/19 představuje 126 % normálu z let 1981–2010. Prosinec 2018 a leden 2019 byly srážkově nadnormální, únor skončil jako srážkově normální. V posledních deseti letech byly zaznamenány dvě vlhčí zimy než ta letošní, a to zima 2011/12 a 2012/13 se srážkovými úhrny 171 a 168 mm. Naopak nejnižší srážkový úhrn, pouhých 56 mm, byl zaznamenán v sezoně 2013/14. Bohužel, ani na sníh poměrně bohaté letošní zimní období nedokázalo zcela doplnit deficit zásob vod, zejména v podzemních vodách. Celkové množství sněhu bylo sice nadprůměrné, ale zejména díky velkým sněhovým zásobám v horských oblastech. V nižších nadmořských výškách se sněhové zásoby vytvořily jen přechodně a v omezené míře. Nestačilo to však k dostatečnému doplnění zásob podzemních vod, zejména na jižní a střední Moravě a v Polabí. Navíc průběh únorového počasí napomáhal k pozvolnému zmenšování sněhu, který z velké části sublimoval do atmosféry. Celkově lze říci, že zatímco na horách byly díky přetrvávajícímu sněhu vytvořeny příznivé podmínky pro dostatek zdrojů vody na počátku vegetační sezony, v nižších polohách byla situace nepříznivá. Bohužel, jsou tak vytvořeny předpoklady, aby v případě podprůměrných srážek v následujících týdnech vývoj směřoval ke vzniku sucha i v jarním období roku 2019.

Teplotně se zima 2018/19 zařadila jako 4. nejteplejší za posledních 10 let a byla o 1,7 °C teplejší než normál z let 1981–2010. Průměrná teplota vzduchu v zimní sezoně 2018/19 byla 0,4 °C. To je o 1,7 °C více než normál z let 1981–2010. Nejteplejší z nich byla zima 2015/16, kdy průměrná teplota (1,8 °C) byla o 3,1 °C vyšší než normál. Naopak nejchladnější zimy v posledních deseti letech byly zimy 2009/10 a 2010/11 s průměrnou teplotou 2,6 a -2,7 °C.

Teplé byly měsíce prosinec a únor, leden hodnotíme jako teplotně normální. Nejteplejším dnem letošní zimy byl 28. únor s denní průměrnou teplotou na území ČR 7,7 °C. V tento den maximální denní teplota vzduchu na některých stanicích přesahovala i 18 °C. Naopak nejchladněji bylo 22. ledna s průměrnou teplotou -8,1 °C.

Graf: Průběh průměrné denní teploty na území ČR ve srovnání s normálem 1981-2010
Graf: Průběh průměrné denní teploty na území ČR ve srovnání s normálem 1981-2010

Klimatické modely do budoucna počítají s tím, že k největším změnám bude docházet zejména v zimních měsících. Posledních několik let to vesměs potvrzují a letošní zima také nebyla výjimkou. Modely předpokládají, že v zimě bude nastávat největší oteplení, ale zároveň přibude srážek. Ty ale budou většinou ve formě deště a množství sněhové pokrývky bude ubývat. Hlavně v nižších polohách bude sníh čím dál vzácnější a to hlavně díky vyšším teplotám. V letním období si musíme zvykat na častější silné přívalové srážky, extrémní tepla a extrémní sucha.

Měsíc březen 2019

Počasí v březnu mělo velmi proměnlivý (až „aprílový“) charakter, slunečné dny s odpoledními teplotami přes 15 °C střídaly dny zamračené, s přeháňkami a teplotami 10 až 12 °C. 10. března postupovala přes Německo a Polsko tlaková níže, která přinesla do střední Evropy vydatnější srážky, a také silný nárazovitý vítr. Nárazy větru dosahovaly hodnot kolem 25 m/s, padaly stromy a létaly střechy. V týlu tlakové níže se ochladilo a sněhové srážky se opět objevily i v nižších polohách. Přízemní minimální teploty klesly v Kroměříži 20. března až k -5,8 °C. Při přechodu studené fronty se vyskytly nárazy větru kolem 20 m/s, na horách kolem 25 m/s (Lysá hora 31 m/s), a také i bouřky. Na počátku třetí dekády zpočátku převládalo chladné slunečné počasí, s ranními mrazíky, ale postupně se oteplovalo.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 5,3 °C, což je o 2,9 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc březen byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální a spadlo průměrně 45,2 mm srážek, což je 90 % normálu (srážkově normální měsíc). Slunce v kraji svítilo průměrně 138,5 hodin, což bylo o 20,4 hodiny více než normál, tj. 117 % normálu. Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 5,5 °C byl o 3,0 °C teplejší než normál. Kraj byl v březnu klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Olomouci a v Javorníku (7,4 °C). Srážek spadlo v kraji průměrně 48,0 mm (104 % normálu, srážkově normální měsíc). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly stanice Kojetín (10,6 mm), Kralice na Hané (11,1 mm) a Vidnava u Javorníka (13,8 mm). Nejvíce sněhu napadlo v březnu na Šeráku (50 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 15. března (142 cm). Slunce v kraji svítilo průměrně 144,3 hodiny.

Seťová příprava a setí jařin, hrachu, máku i cukrovky probíhaly již v 1. dekádě března. Ochlazení koncem měsíce polní práce i vegetaci zpomalilo.

Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)
Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)

Měsíc duben 2019

Počátkem dubna ještě panovalo poměrně teplé větrné počasí s denními maximy i nad 19 °C, k silnému ochlazení došlo na přelomu prví a druhé dekády, kdy teploty přes den zůstávaly na úrovni 5 °C a ranní minima klesala i pod nulu. Na horách často přetrvával i celodenní mráz, který zpomalil odtávání sněhové pokrývky, která byla na začátku měsíce v nejvyšších polohách ještě kolem 1 m. Dostavily se také srážky, a to ve formě sněžení, deště nebo smíšených srážek, úhrny však byly nízké, ale i tak pomohly vegetaci. Ve druhé polovině dubna se vyjasnilo, odpolední teploty se postupně zvyšovaly a o Velikonočním pondělí bylo až 22 °C. Ve třetí dekádě dubna vládlo slunečné a velmi teplé počasí, nejvyšší denní teploty vystupovaly i nad 25 °C a ranní minima neklesala pod 10 °C. To urychlilo tání sněhové pokrývky na horách. Koncem měsíce se ochladilo a přišly tolik očekávané srážky, úhrny se pohybovaly mezi 10 až 20 mm. Velké problémy měli zemědělci v dubnu s aplikací pesticidů pro neutuchající větrné počasí a když někdy nefoukalo tak zase pršelo. Mnoho ploch tak nebylo (díky neutuchajícím silným větrům) včas herbicidně ošetřeno. Lokálně se začal projevovat i nedostatek vláhy v půdě.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 9,1 °C, což je o 1,5 °C vyšší hodnota než teplotní normál. Měsíc duben byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální a spadlo zde průměrně 41,6 mm srážek, což je 79 % normálu (srážkově normální měsíc). Slunce v kraji svítilo průměrně 206,6 hod., což bylo o 43,5 hod. více než normál, tj. 127 % normálu. Olomoucký kraj měl průměrnou měsíční teplotu vzduchu 9,5 °C (o 1,6 °C tepleji než normál) a byl v dubnu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Srážek spadlo v kraji průměrně 28,7 mm (65 % normálu, srážkově podnormální měsíc). Slunce svítilo průměrně 212,1 hod., což bylo o 52,8 hod. více než normál, tj. 133 % normálu.

Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)
Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)

Měsíc květen 2019

Počátkem května přinesla studená fronta přeháňky a bouřky, bylo chladno a vlhko. Téměř denně byly pozorovány alespoň lokální srážky. Spíše to připomínalo měsíc březen. Mírně se zlepšily vláhové poměry v orniční vrstvě, naopak nepříjemným důsledkem ochlazení byly výskyty přízemních mrazů. Maximální teploty byly ještě v polovině měsíce stále jen kolem 10 °C a ranní minima klesala i pod 3 °C. V poslední dekádě května k nám začal proudit teplý a vlhký vzduch od jihovýchodu. Teploty den ze dne rostly, maximální teploty se po několika dnech opět dostaly ke 20 °C. V odpoledních hodinách se tvořily přeháňky a na některých lokalitách i bouřky, které způsobily rozvodnění menších toků. Vláhové poměry v orničních vrstvě se zlepšily, naopak špatný stav podzemních vod se nezlepšil. V závěru měsíce se k nám od západu rozšířil hřeben vyššího tlaku vzduchu, srážek ubývalo a denní maxima postupně vystupovala na 25-29°C.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 10,6 °C, což je hodnota o 2,2 °C nižší oproti krajovému normálu. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně podnormální. V MS kraji spadlo průměrně 129,2 mm srážek, což je 147 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). Také v měsíci květnu bylo ještě zaznamenáno na horách sněžení. Slunce v kraji svítilo průměrně 136,9 hod., což bylo o 74,3 hod. méně než normál, tj. 65 % normálu. Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 10,9 °C byl o 2,2 °C chladnější než krajový normál. Kraj byl v květnu klasifikován jako teplotně silně podnormální měsíc. Srážek spadlo v kraji průměrně 100,4 mm (136 % normálu, srážkově nadnormální měsíc). Slunce v OL kraji svítilo průměrně 147,6 hod. Bylo to o 62,4 hod. méně než normál, tj. 70 % normálu.

Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)
Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)

Modelová vlhkost půdy v % VVK ve vrstvě 0 až 20 cm pod trávníkem 28. 5. 2018

Mapa modelové vlhkosti půdy pod trávníkem v profilu 0 až 20 cm je zařazena jako ukazatel změn vlhkosti v denním kroku. Povrchová vrstva půdy výrazně reaguje na změny meteorologických podmínek, proto je využita jako vhodný doplněk týdenních výstupů na stránkách ČHMÚ, který popisuje trend „výsušnosti“ atmosféry v průběhu aktuálního týdne. Vlhkost půdy je vyjádřena v procentech využitelné vodní kapacity (VVK). Další informace můžete sledovat na stránkách ČHMÚ v sekci Počasí - Monitoring sucha:

http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho

Měsíc červen 2019

Po velmi chladném květnovém počasí se nám v červnu citelně oteplilo. Začal k nám proudit teplý vzduch od jihovýchodu a v teplém labilním vzduchu se tvořily četné přeháňky a bouřky. Maximální teploty dosahovaly letních hodnot a na některých místech překročily i hranici 30 °C (tropický den). Na několika místech zaznamenali i teplotní rekordy, tropické dny i tropické noci. Zmírnění tropického počasí přinesla ve čtvrtek 13. června od západu studená fronta s přeháňkami a bouřkami, ojediněle i s přívalovými srážkami a krupobitím. Ale v sobotu 15. června se znovu obnovil příliv velmi teplého vzduchu od jihu a odpolední teploty opět vystoupaly na 30 až 34 °C. Většina srážek spadla při bouřkách, lijácích nebo jen v ojedinělých přeháňkách, což způsobilo, že celkové úhrny byly velmi nevyrovnané a dále se prohlubovaly. Následkem toho přibývalo i oblastí s nahodilým suchem a prohlubující se deficit vláhy se začal negativně projevovat na polních a zahradních plodinách. Nejvyšší srážkový úhrn naměřili v Dubicku (41,8 mm). Srážky přes 20 mm se vyskytovaly v Brtnici (33,5 mm), v Kojetíně (29 mm), v Prostějově 24,1 mm a v Kroměříži 22 mm. Naopak nejnižší úhrn srážek byl zaznamenán v Dukovanech (1,3 mm), ve Ždánicích (2,3 mm) a v Hluku (2,6 mm). Toto horké počasí přerušované studenými frontami se silnými bouřkami s přívalovými srážkami a krupobitím pokračovalo až do konce měsíce. Na mnoha místech padly teplotní rekordy. V lokalitách s minimálními srážkami se začaly prohlubovat dopady sucha.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 20,6 °C, což je o 5,0 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc červen byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Moravskoslezském kraji spadlo průměrně jen 37,8 mm srážek, což je 37 % krajového normálu (srážkově silně podnormální měsíc). V kraji svítilo slunce průměrně 300,7 hod., což bylo o 88,2 hod. více než normál, tj. 142 normálu. Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 20,5 °C, byl o 4,7 °C teplejší než krajový normál. Kraj byl v červnu klasifikován jako teplotně mimořádně nadnormální měsíc. Srážek spadlo v kraji průměrně 69,0 mm (80 % normálu, srážkově normální měsíc). Slunce svítilo v kraji průměrně 305,5 hod., což bylo o 104,1 hod. více než normál, tj. 152 % normálu.

Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)
Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)

http://www.intersucho.cz/cz/mapy/intenzita-sucha/?pageimage=imageSmall&pageimagenode=2595&paginator-page=2

Měsíc červenec 2019

Počátkem července přes naše území přešla zvlněná studená fronta, která ukončila příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu a přinesla déšť, přeháňky i velmi silné bouřky. Denní teploty už nebyly tak vysoké, nepřesahovaly již 30 °C a ranní minima klesala k 10 °C. 7. července po přechodu další studené fronty začal k nám proudit chladný vzduch od severozápadu až severu. Teploty v noci klesaly k 8 °C a přes den vystupovaly jen slabě nad 20 °C. Celkové úhrny srážek byly nejčastěji jen okolo 10 mm. V polovině měsíce se oteplovalo denní teploty vystupovaly k 25 °C a ranní minima kolísala okolo 10 °C. Ve třetí červencové dekádě bylo velmi teplo. Odpolední teploty vystupovaly nad 30 °C a ranní minima klesala k 15 °C a postupně přecházející fronty opět přinášely silné lokální bouřky.

V červenci poměrně často pršelo, ale srážky měly pouze lokální charakter, proto některé oblasti zůstaly bez deště nebo jen se zanedbatelnými úhrny do 5 mm. Měsíční úhrn srážek v tomto období byl opět velmi rozkolísaný, lokálně napršelo v červenci ve Štítech jen 21 mm, Sudicích jen 24 mm a naproti tomu v Kojetíně 160 mm a Nýdek-Filipka v Beskydech obdržel až 160 mm. To však většinou zajistilo minimální požadavky rostlin na vodu v tomto období. Deštivé počasí přerušovalo sklizeň obilí a řepky. Intenzivní sluneční záření a vysoké teploty také zvyšovaly výpar vody z půdy, který zvětšoval počet lokalit, které trpěly nedostatkem půdní vláhy a fyziologické sucho zapříčinilo zpomalení nebo i zastavení růstu rostlin.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 18,2 °C, což je o 0,5 °C vyšší hodnota než krajový normál 1981–2010. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 70,4 mm srážek, což je 66 % normálu 1981–2010 (srážkově normální měsíc). Slunce v kraji svítilo průměrně 213,2 hodin. Bylo to o 14,1 hod. méně než normál, tj. 94 % normálu. Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 18,3 °C byl o 0,4 °C teplejší než krajový normál 1981–2010 (teplotně normální měsíc). Srážek spadlo v Olomouckém kraji průměrně 72,2 mm (80 % normálu 1981–2010). Jednalo se o srážkově normální měsíc. Slunce v kraji svítilo průměrně 227,7 hodin. Bylo to o 14,2 hod. více než normál, tj. 117 % normálu.

Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)
Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)

Měsíc srpen 2019

I v měsíci srpnu pokračovalo mimořádně teplé proměnlivé počasí s častými bouřkami a přeháňkami. Odpolední teploty stoupaly v první dekádě na 25 až 30 °C a ranní minima klesala k 12 až 15 °C. Ojediněle byly bouřky doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, případně i s nárazy větru a kroupami. Ke konci měsíce k nám vyvrcholil příliv velmi teplého vzduchu od jihu, odpolední teploty překračovaly i 30 °C a v sušším vzduchu také ubylo oblačnosti i srážek.

Průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji byla 19,0 °C, což je o 1,9 °C vyšší hodnota než krajový normál 1981–2010 a měsíc srpen byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Moravskoslezském kraji spadlo v srpnu průměrně 105,3 mm srážek, což je 118 % krajového normálu 1981–2010 a jednalo se o srážkově normální měsíc. Slunce svítilo v kraji průměrně 215,7 hod. Bylo to o 4,9 hod. více než normál, tj. 102 % normálu. Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 19,1 °C byl o 1,7 °C teplejší než normál 1981–2010 a kraj byl v srpnu klasifikován jako teplotně silně nadnormální. Srážek spadlo v Olomouckém kraji průměrně 89,4 mm (115 % normálu 1981–2010), jednalo se o srážkově normální měsíc.

Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)
Graf: Průběh průměrných denních teplot vzduchu na vybraných stanicích Lysá hora (1322 m n. m.), Ostrava-Poruba (242 m n. m.), Šerák (1328 m n. m.), Olomouc-Holice (210 m n. m.)

Pokračující teplé a lokálně i suché letní počasí způsobilo, že ve všech výrobních zemědělských oblastech se dlouhodobě projevoval nedostatek půdní vláhy (agronomické sucho) s negativním dopadem na potřebu rostlin (fyziologické sucho), což v konečné fázi znamenalo výrazné snížení sklizně u celé řady polních i zahradních plodin. Kromě dlouhodobého deficitu vláhy v půdě byly na sklonku léta i velmi nízké průtoky na vodních tocích (hydrologické sucho) a málo vody (až sucho) ve studnách.

Úhrny srážek v letním období jsou až na výjimky vždy prostorově velmi variabilní. Ani poměrně hustá síť srážkoměrných stanic nemůže dostatečně postihnout regionální rozdíly, protože jádra konvektivních oblaků (kumulonimbů), ze kterých padají nejintenzivnější srážky jsou horizontálně velmi malé, a tak je většinou otázka „štěstí“, zda ty největší i nejmenší úhrny jsou podchyceny údaji ze srážkoměrů. Částečně tu pomůže odhad na základě radarových měření, ale je to pouze zase jen odhad.

https://www.intersucho.cz/cz/mapy/deficit-zasoby-vody-v-pude/?pageimage=imageSmall&pageimagenode=3587

https://www.intersucho.cz/cz/mapy/intenzita-sucha/1-zari-2019/?pageimage=imageSmall

Letošní léto 2019

Průměrná teplota letních měsíců (červen–srpen) 2019 na území ČR byla 19,5 °C, což je o 2,5 °C více než normál 1981–2010. Léto 2019 se tak stává nejteplejším v období od roku 1961. Překonalo doposud nejvyšší průměrnou teplotu pro léto (19,3 °C) z let 2003 a 2018. A to především díky mimořádně teplému červnu 2019 s průměrnou měsíční teplotou 20,7 °C (tj. 4,9 °C vyšší než červnový normál 1981–2010).

Tomu odpovídají i měsíční počty tropických dní, tropický den byl na více než 10 stanicích na území ČR zaznamenán v 16 dnech v měsíci červen, v 14 dnech v červenci a 13 dnech v srpnu. Více než 30 tropických dní bylo během léta 2019 zaznamenáno na 17 stanicích, v roce 2018 to bylo na více než 30 stanicích, v roce 2015 dokonce na více než 70 stanicích. Nejvíce tropických dní (39 dní) bylo v letošním roce zaznamenáno na stanici Strážnice. V počtu tropických dní za léto drží rekord stanice Doksany z loňského roku, kdy bylo za letní měsíce zaznamenáno 43 dní s teplotou 30 °C a více.

Maximální denní teplota tohoto léta byla naměřena už 26. 6. 2019 na stanici Doksany, a to 38,9 °C. Tato hodnota je nejvyšší teplotou zaznamenanou na území ČR v měsíci červnu.
Celkem za období červen–srpen spadlo na území ČR 188 mm srážek, což je 76 % normálu 1981–2010. Více než 90 % normálu 1981-2010 spadlo během léta v krajích Jihomoravský a Olomoucký. Naopak nejmenší procentuální srážkový úhrn byl zaznamenán v Libereckém kraji (52 % normálu 1981–2010).

Graf: Průměrná letní teplota na území ČR v letech 1961–2019
 Graf: Průměrná letní teplota na území ČR v letech 1961–2019

Graf: Srovnání průměrných měsíčních teplot na území ČR v letních měsících let 2003, 2015, 2018 a 2019 (roky s nejteplejším létem)
Graf: Srovnání průměrných měsíčních teplot na území ČR v letních měsících let 2003, 2015, 2018 a 2019 (roky s nejteplejším létem)

Meteorologické jaro začíná 1. března a končí 31. května. Jarními měsíci jsou březen, duben a květen.

Meteorologické léto začíná 1. června a končí 31. srpna. Letními měsíci jsou červen, červenec a srpen.

Astronomické jaro 2019 - od 20. března a končí 21. června

Astronomické léto 2018 - od 21. června a trvá až do podzimní rovnodennosti 23. září.

Měsíc září 2019

Ještě první dny v září pokračovalo horké letní počasí s teplotami až 30 °C. V pondělí 2. 9. se ochladilo, teploty byly již o 10 °C nižší a bylo zataženo s deštěm. Nejvyšší teploty se pohybovaly okolo 16 °C a ranní minima klesala pod 10 °C. Obdobný ráz počasí vydržel po celý zbývající týden, jen lokálně se vyskytovaly přeháňky. V polovině měsíce převládalo polojasné počasí s občasnými přeháňkami, odpolední teploty se pohybovaly kolem 15 až 20 °C a ranní minima klesala pod 5 °C a výjimečné nebyly ani přízemní mrazíky. Koncem měsíce se odpolední maxima pohybovala kolem 20 °C a ranní minima klesala k 10 °C. Srážky se vyskytovaly jen jako lokální přeháňky.

Září letošního roku se celkově řadí k měsícům teplotně i srážkově normálním. Většina srážek (74,2 mm) spadla během první dekády, druhá a třetí dekáda byla na srážky již skoupá. Množství dešťových srážek bylo dostatečné na vzcházení zaseté ozimé řepky a ozimů. Také ostatní plodiny se vzpamatovaly. Avšak hydrologického sucho prozatím moc nezmírnily.

Graf: Průběh průměrné denní teploty vzduchu na území ČR v září 2019 ve srovnání s normálem 1981–2010
Graf: Průběh průměrné denní teploty vzduchu na území ČR v září 2019 ve srovnání s normálem 1981–2010

Měsíc říjen 2019

Také do poloviny října pokračovalo severozápadní proudění s častými přeháňkami až do 10. 10. Další období již bylo teplejší s občasnou slabou přeháňkou. Místy se vyskytovaly mlhy. To umožnilo pokračovat ve sklizňových pracích a setí ozimů. Denní maximální teploty vystupovaly i ke 20 °C a ranní pod 10 °C a občas spadly i pod bod mrazu. Přišlo „Tereziánské babí léto“, které podle předpovědi mělo vydržet do 21. 10, kdy po přechodu studené fronty již mělo nastoupit normální říjnové počasí s přeháňkami a o 5–10°C nižšími průměrnými teplotami.

https://www.intersucho.cz/cz/mapy/intenzita-sucha/

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/SUCHO/vvk_20.html

Související články

Využití biologické ochrany v produkci rostlin

21. 05. 2020 Mgr. Dominik Bleša a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 224x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2020

16. 05. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 706x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2020

15. 05. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 510x

Fotosoutěž k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin 2020

13. 05. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 263x

Choroby a škůdci levandule

12. 05. 2020 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail