BASF
BASF
BASF

AGRA

Přírodní technologie pro zemědělství

02. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 1573x

Firma MONAS byla založena před 15 lety a za dobu své existence nabídla zemědělskému trhu hodně zajímavých produktů, které si našly cestu na mnoho polí. Je třeba ozdravit půdu, ale vzhledem k nedostatku statkových hnojiv je třeba hledat jiná řešení. Proto společnost MONAS přináší speciální produkty obsahující mikroorganizmy, které zlepšují vlastnosti půdy

Proseeds

Neviditelné bakterie

Různorodost světa mikroorganizmů představila Doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. z VŠCHT Praha, ty jsou všude kolem nás a působí na různorodé interakce mezi všemi živými organizmy. Je mnoho druhů mikroorganizmů lišících se vlastní stavbou a ovlivňujících různorodé děje v přírodě, jako jsou viry, bakterie, sinice, mikroskopické houby a řasy nebo prvoci. Okolo Země se nachází vrstva 40 km, která je obydlena živými organizmy a většina je obývána i těmito mikroorganizmy. Nejvýznamnější část se nachází přímo v půdě, kde tvoří mikroedafon. Půda je jimi silně osídlena, na 1 gram půdy připadá přibližně miliarda mikroorganizmů, což představuje úctyhodnou hmotnost okolo 2,5 t/ha. O intenzitě osídlení půdy svědčí, že 90 % mikroorganizmů nalezneme právě zde.

Mikroorganizmy dále napomáhají fixaci vzdušného dusíku, což vede k jeho zpřístupnění pro rostliny. Zároveň se podílejí na humifikaci půdy nebo odbourávání škodlivých látek, které se mohou ovlivňovat úrodnost půdy. Během testování bylo sledováno rozkládání pendimethalinu v půdě pomocí kmene Bacilus amyloliquefaciens, která výrazně urychlila rozklad této reziduální látky v porovnání s běžnou půdou.

Bakterie v půdě působí přímo v rhizosféře kořenů rostlin, kde se vzájemně ovlivňují a zlepšují podmínky pro rostliny. Mikroorganizmy v povrchové vrstvě půdy produkují různé fytohormony, které mohou mít pozitivní i negativní vliv na růst rostlin. Pro výživu rostlin lze využít biofertilizaci prováděnou mikroorganizmů, které zpřístupní živiny z minerální složky půdy pro rostliny. Další funkcí mikroorganizmů je biokontrola podmínek omezující napadení rostlin škodlivými mikroorganizmy.

Přípravky MONAS

Portfolio přípravků společnosti MONAS představila Ing. Jana Volková, která ve společnosti působí v oddělení vývoje a registrace produktů. Prvním registrovaným přípravkem byl Prometheus, následovalo Hirundo pro řepku a Fix H+N do kukuřice, a později Baskus, Kanger a Kestom.

Rhyzosferní přípravky

Přípravek Prometheus obsahuje bakterie Psedomonas brasicicola, které působí pozitivně ve rhizosféře kořenů. %. Principem ochrany kořene je vytlačování patogenních hub z okolí kořenů, tím je chrání proti napadení houbovými chorobami, dále zvyšuje pH a zlepšuje příjem živin. Hlavní využití je v řepce a máku, popř. ve slunečnici či hořčici. Doporučená aplikace je 108 živých buněk, což odpovídá dávce 1,0 l/ha. Aplikaci je vhodné provést na podzim a znovu opakovat na jaře. Při použití dochází k průkaznému navýšení výnosu, který se ve srovnávacích pokusech pohybuje v rozmezí 3–10 %.

Na pozemky s alkalickým pH (vysoce humózní půdy) je vhodný přípravek Hirundo obsahující Bacilus amyloliguefaciens. Tyto bakterie potřebují pro přečkání nepříznivých podmínek vytvořit vápenatou schránku, což je možné pouze v zásaditém prostředí. Hinduro chrání kořeny rostlin proti nežádoucím půdním patogenům a napomáhá zvýšení výnosů. Aplikace do řepky je možná na jaře i na podzim, u máku ideálně během vzcházení.

Přípravek Fix H+N s skládá ze dvou složek se dvěma různými druhy bakterií, které spolu v půdě vzájemně kooperují a chrání kořeny. Používá se bez ohledu na kyselost půdy do kukuřice, řepky a zeleniny. Aplikační dávka je 0,5 l/ha Fix-H + 0,5 l/ha Fix-N. Aplikace CPOST v kukuřici navýšila výnos o 3–12 %.

Ochrana zdraví rostlin

Unikátním řešením je přípravek Baskus, obsahující 7 různých druhů bakterií. Ty působí proti bakteriózám, které mají pouze minimální řešení jinými technikami. Uplatnění nalézá hlavně v zelenině a bramborách. Aplikuje se nejčastěji kapkovou závlahou nebo postřikem na mladé rostliny. Při stresových podmínkách se doporučuje aplikovat preventivně. Jinak se používá okamžitě při objevení příznaků chorob a při přetrvání se doporučuje opakovat za 3–10 dní. Doporučená dávka je 1,0–2,0 l/ha.

Loňskou novinkou do jabloňových sadů je Kanger, obsahující Bacillus amyloliquefaciens, jejichž primárním životním prostředím je půda v okolí kořenů rostlin. Dobře se mu ale daří i na listech a plodech. V ekologickém zemědělství se přípravek aplikuje postřikem až 10× za sezonu. Počet zásahů se řídí stejnými pravidly jako u konvenčních přípravků. V tradičním ovocnářství má význam hlavně v době před sklizní, kdy je kumulace chemických reziduí v plodech obzvláště nežádoucí.

Druhou novinkou roku 2022 je Kestom obsahující bakterii Trichoderma atroviride. Ta působí proti celému spektru půdních chorob. Prášková forma přípravku je snadno rozpustná ve vodě, aplikační dávka je 0,5 kg/ha. Kestom se používá buď k půdní desinfekci s aplikací po sklizni a následným zapravením do půdy. K následné plodině se podle typu půdy aplikuje některý z bakteriálních rhizosferních přípravků. Přípravek není mísitelný s fungicidy.

Praktické výsledky

Praktické zkušenosti s přípravky představil Doc. Kazda z ČZU, který otestoval přípravky na různých plodinách. V polních pokusech byla řešena ochrana řepky, kde se i mezi chemickými variantami projevila jako 3. nejúspěšnější kombinace 2× Prometheus + Hirundo. Tak bylo prokázáno, že i biologická ochrana může být řešením v boji proti chorobám. Jako ideální kombinace se v rámci širokého spektra pokusů jevilo zachování tradiční chemické ochrany a aplikace biologických přípravků do půdy. Ty ozdraví půdní profil a zajistí v italitu rostlin.

Biologická varianta ochrany byla ověřována také v máku s přípravkem Hirundo. Zde došlo ke snížení napadení plísněmi a pozitivní dopad měla aplikace též na výnos máku.

V porostu kukuřice byl ověřován účinek Hirunda při napadení fuzariózami. Oproti neošetřené variantě došlo zařazením biologické ochrany k několikanásobnému snížení obsahu mykotoxinů.

Rozsáhlé pokusy s aplikací přípravků Hirundo a Baskus byly založeny v česneku, kde došlo díky dlouhému jarnímu zamokření k silné infekci porostů. Největší napadení vykazovaly varianty ošetřené Sulkou, kde bylo poškození ještě vyšší než na kontrole. Nejlepších výsledků naopak dosáhlo moření přípravkem Fix H+N a obdobné hodnoty vykazoval česnek i při zálivce. Biologické aplikace vedly ke zvýšení výnosu o 5–10 %. Obdobné výsledky se potvrdily také u salátu.

Problematickou plodinou z hlediska zdraví kořenů je celer. Ten v pokusech velmi dobře reagoval na aplikaci biologických přípravků, které ozdravují kořenovou vrstvu, zlepšují skliditelnost a kvalitu bulvy.

Biologicky proti mšicím

Nově připravovaný přípravek Sufy působí na mšice kontaktně, je založen na bázi jemně mletého hydrogelu, a očekává se registrace do všech plodin. Dosavadní pokusy s účinností přes 70 % byly provedeny na kyjatce hrachové. Na jabloních bylo při letní aplikaci dosaženo účinnosti až přes 80 %, přičemž na dobře ošetřených větvích došlo k téměř 100% účinnosti. Dávkování je 3,0–3,5 kg/ha. Vyšší teplota pozitivně zvyšuje účinnost a vhodně se doplňuje s pyrethroidy, které naopak při vyšších teplotách svůj účinek ztrácí. Zároveň nemá vliv na necílové organizmy a predátory.

Související články

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 682x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 166x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 900x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 512x

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 556x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail