BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Spolehlivá ochrana a podpora růstu řepky ozimé s ALMIRO

11. 12. 2021 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 512x

Řepka olejka je důležitá a hojně zastoupená plodina na našich polích. Vitalitu a zdraví rostlin ovlivňuje mnoho různých faktorů. Správná volba odrůdy, předseťové přípravy, termín a hustota setí, ovšem podstatné je také nepodcenit ochranu a výživu rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí účinná řešení, jak zajistit kvalitní start a mít na podzim dobře nakročeno k silnému zdravému porostu.

Proseeds

Spolehlivá likvidace výdrolu obilnin a pýru

Nezbytnou součástí při pěstování ozimé řepky je regulace škodlivých činitelů včetně plevelů. Samotná řepka má v časných růstových fázích malou konkurenční schopnost. Pokud ji plevele rychle přerostou, může dojít k poškození porostu a narušení kvalitního podzimního vývoje. Rostliny řepky ozimé přicházejí rychle o živiny, vláhu, prostor a porost pak hůře přezimuje. Ošetření je třeba dobře promyslet a zvolit tak správnou herbicidní ochranu. V produktové nabídce společnosti ALMIRO nalezneme přípravek Grafop. Jedná se o selektivní postemergentní herbicid s registrací pro použití v řepce olejce, slunečnici a cukrovce. Grafop obsahuje osvědčenou účinnou látku quizalofop-P-ethyl 50 g/l a nabízí účinná řešení, jak zasáhnout proti trávovitým plevelům a výdrolu obilnin. Zejména vzešlý výdrol je vzhledem k jeho vysoké konkurenční schopnosti nutno co nejdříve odstranit. Opožděné aplikace nejsou tolik účinné. Obecně se řídíme stádiem růstu plevelů nezávisle na vývojovém stádiu kulturní plodiny. Přípravek Grafop se aplikuje v dávce 0,7–1,0 l/ha, a to nejlépe ve stádiu plevelného výdrolu obilnin od 2.–3. listu do odnožování. Při velmi vysoké intenzitě zaplevelení nebo při vyšší vývojové fázi plevelného výdrolu je třeba použít horní hranici registrované dávky. V případě výskytu pýru plazivého aplikujeme přípravek Grafop v dávce 2,0–2,5 l/ha, a to podle intenzity zaplevelení a vegetačních podmínek v době aplikace. Výhodou přípravku je vysoká selektivita, rychlost účinku a také jeho použití v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

Účinná regulace a fungicidní ochrana

Důležitou roli na podzim hraje také kvalitní a včasně provedená fungicidní ochrana, která je spolu s regulací porostu základem pro dobré přezimování řepky. Správně provedená regulace zajistí, aby řepka vytvořila přisedlé listové růžice s mohutným kořenovým systémem, snížila výšku vegetačního vrcholu a vytvořila silný kořenový krček. Regulací dále podpoříme zakládání postranních pupenů bočních větví. Fungicidní ošetření nám pomůže ochránit řepku ozimou proti houbovým chorobám, jako je fomová hniloba brukvovitých. Účinnou regulaci včetně kvalitní ochrany Vám nabízí širokospektrální systémový fungicid Teb-azol obsahující účinnou látku tebuconazole 250 g/l. Tato účinná látka je v rostlinách rychle systémově rozváděna. Ošetření přípravkem Teb-azol provádíme ve stadiu 4–8 listů v dávce 0,8–1,0 l/ha. Ideální kombinací, jak udržet výborný zdravotní stav rostlin, je spojení fungicidu Teb-azolAltronem Silver New.

Podpora ochrany a vývoje rostlin

Altron Silver New nabízí rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. Díky spojení podpůrných látek s různým mechanismem účinku, obsahu makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů (vše stabilizováno v koloidním roztoku nanostříbra), se pozitivně ovlivní vyrovnaný vývoj porostu a zakořenění rostlin. Mohutnější kořeny snáze přijímají živiny a rostliny tak lépe překonávají stresová období. Kombinací Altronu Silver New s fungicidem je podpořeno zlepšení zdravotního stavu porostu, a to díky pozitivnímu ovlivnění imunity rostlin a podpoře průniku účinné látky fungicidu.

Doporučená kombinace:

Aplikaci Altronu Silver New můžeme na podzim provést i v porostech ozimých obilnin. V časných vývojových fázích podpoříme tvorbu odnoží a nárůst kořenového vlášení. Altron Silver New doporučujeme aplikovat v dávce 0,3 l/ha, a to již od 2.–3. listu obilnin.

Silný a zdravý porost na podzim je klíčem k vysokému výnosu a potřebné kvalitě konečné produkce. Jsme opět na začátku, a proto vám celý tým společnosti ALMIRO přeje, abyste vykročili tou správnou nohou.

Související články

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 127x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

15. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 172x

Choroby a škůdci kmínu

10. 08. 2022 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 161x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

16. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 690x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

15. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 391x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail