Chemap Agro s.r.o.

Tilmor - pro jaro bez chorob

27. 03. 2017 Ing. Jana Doubková, Ph.D.; Bayer CropScience Ochrana obecně Zobrazeno 309x

Řepka patří mezi vysoce perspektivní plodiny pěstované v České republice. Cena této komodity se oproti jiným drží na stabilně vysoké cenové hladině. Měnící se klimatické podmínky mají vliv na vyšší tlak chorob v jarním období, než tomu bylo v předcházejících letech obvyklé. K narůstajícím houbovým chorobám přispívá i skutečnost absence insekticidního moření na podzim, kdy škůdci poškozují mladé rostliny řepky, a tak vznikají vstupní brány pro šíření houbových chorob. Proto dochází k nutnosti aplikace fungicidů s morforegulačním účinkem už v časném předjaří. Nabídka jarních produktů k ošetření řepky ozimé je bohatá. Jak však vybrat ten správný?

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Osvědčená účinnost

Tilmor patří mezi nejoblíbenější fungicidy s regulačním účinkem pro jarní období. Kombinací dvou účinných látek - prothioconazole a tebuconazole, které mají systémové působení s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem, tak způsobuje jako jediný „stop efekt” na šíření fomy v porostu řepky. Také je nejúčinnějším řešením na ochranu proti plísni šedé, jejíž výskyt během posledních let narůstá a tlak choroby je silnější. Ochrana před houbovými patogeny zaručuje rostlinám zdravý stonek a dřeň. Rostliny mají lépe dostupnou vodu a prodlužuje se doba příjmu a ukládání živin.

Fyziologický efekt

Aplikace fungicidu Tilmor je vhodné provádět především preventivně. Při aplikacích na počáteční nebo i silněji se rozvíjející infekci chorob lze využít i kurativní a eradikativní působení přípravku. Vynikající účinek na choroby řepky olejky je zesílen i tzv. „fyziologickým“ efektem, který se také významně podílí na tvorbě výnosu a ve většině případů předčí dosavadní zástupce fungicidů ze skupiny DMI. Prothioconazole má fyziologické působení, podobně jako u strobilurinu, zvyšuje celkovou vitalitu a výkonnost porostů. Snižuje nebezpečí vzniku nejrůznějších typů fyziologických skvrn. Obě účinné látky mají stimulační účinky, podporují výkon fotosyntézy a ukládání zásobních látek.

Cíleně účinné aplikace

1) Riziko poléhání

Jarní aplikace podporuje tvorbu výnosotvorných prvků porostu. U hustých, časně setých porostů se zaměřujeme na optimalizaci architektury porostu. Cílem aplikace v dávce 1,0 l/ha během prodlužovacího růstu řepky je zlepšit vývoj větví, snížit výšku porostu a zabezpečit porost proti poléhání. Zkrácený porost má lepší světelné podmínky. Dobrá prostupnost světla je důležitá pro tvorbu šešulí, neboť spodní patra jsou též důležitá pro tvorbu výnosu. Navětvení porostu omezuje i jeho pohyb, což redukuje praskání šešulí.

Tilmor v dávce 0,8–1,0 l/ha aplikovaný na jaře v období dlouživého růstu poskytne porostu řepky olejky plný fungicidní účinek. Ochrání porosty nejen před infekcí fomy (Phoma lingam), ale i dalšími rozšiřujícími se chorobami jako je Cylindrosporium, Alternaria, Verticillium, Pseudocercosporella ad.

2) Vyrovnání porostu

Aplikace Tilmor v dávce 1,0 l/ha v období prodlužovacího růstu je důležitá i u řídkých porostů, porostů, kdy se rostliny nacházejí v nižší vývojové fázi, při pozdním nástupu jara, kdy rostliny rychle přechází do generativní fáze a i v případě silného infekčního tlaku fomy. Tilmor tak aktivuje a podporuje větvení - důležitý výnosotvorný prvek.

4) Zdravý porost

Aplikace Tilmor v dávce 0,8 l/ha optimalizujeme architekturu rostlin. Udržením zdravotního stavu zesílíme asimilaci v průběhu tvorby šešulí a plnění semen.

5) Liniové a hybridní odrůdy

U liniových odrůd je možné obecně snižovat dávku na 0,8 l/ha oproti hybridním odrůdám, kdy v případě silného tlaku chorob a nutnosti omezení poléhání doporučujeme vždy dávku 1,0 l/ha

Nová registrace na hlízenku obecnou

Od letošního roku je Tilmor také zaregistrován jako účinné řešení na hlízenku obecnou v dávce 1,0 l/ha. Optimální termín aplikace je jako u všech produktů, které by měly účinně zasáhnout tuto chorobu, je začátek opadu okvětních lístků. Platná registrace je již od začátku květu BBCH 60–65. Doba účinnosti je 7–12 dnů.

Omezení

Důležité je si uvědomit, že Tilmor je možné aplikovat v jarním období pouze 1×. Možný počet aplikací Tilmoru je 2× za vegetační období řepky na rozdíl od jiných tebuconazolových produktů.

Přípravek Tilmor není možné používat v ochranném pásmu II. stupně podzemních vod. Pro tato pásma doporučujeme aplikovat Propulse.

Účinná ochrana máku proti poléhání a chorobám

Tilmor je zaregistrován k ochraně maku setého v dávce 1,0 l/ha.

Aplikace Tilmoru v máku:

  • chrání proti padlí a dalším chorobám
  • výrazně snižuje nebezpečí poléhání
  • omezuje následné sklizňové ztráty

Související články

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2017

15. 09. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 331x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2017

15. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 489x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2017

14. 08. 2017 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 318x

Časné výsevy řepky vyžadují silnou morforegulaci

01. 08. 2017 Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D., Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Ochrana obecně Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Ochrana obecně

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail