Chemap Agro s.r.o.

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 639x

Sotva zemědělci stihli shlédnout v televizi, a několik málo vyvolených možná i naživo, jak Galský kohout v Rusku vítězně zakokrhal a zvedl nad hlavu Zlatou Niké pro nejlepší fotbalový tým světa, už museli spěchat na pole, kde se naplno rozběhl ne ten mač o „kulatý nesmysl“, ale skutečný boj o zrno, protože všechno je letos tak nějak rychlejší.

Agronutrition

Samozřejmě mnozí z vás mají ještě v čerstvé paměti svoje dojmy a poznatky z odrůdových polních dnů na řepky a obilniny, kterých byl červnový kalendář doslova přecpaný. My, co už něco ohledně odrůdového pokusnictví a zkoušení pamatujeme, víme, že vliv odrůdy není tak markantní na výši celkové sklizně, pokud vše klape, jak má a podmínky ročníku i agrotechniky jsou ideální. Letošní rok, a nejen ten v posledním desetiletí takový nebyl. Proto je třeba se opravdu zodpovědně věnovat výběru vhodných odrůd a snažit se, pokud možno rozmělnit možná rizika na minimum. Možná si na druhou stanu říkáte, že odrůd je příliš, je složité se v nich vyznat, že se při vašem vytížení jinými provozními starostmi ani nestíháte výběru odrůdy věnovat tak, jak byste si představovali. Při sledování hlavních témat se zase na druhou nabízí jedna obrovská výhoda, kterou je, že nás kteréhokoli z odrůdových specialistů nikdo při psaní článků nenařkne z plagiátorství, protože co odrůda, to individualita. Také naše firma má své originální portfolio odrůd pro letošní sezónu, které bychom vám rádi v následující části textu představili.

Pokud seřadíme odrůdové spektrum pšenic z BORu podle potravinářské kvality. Určitě je na místě začít již zavedenou odrůdou ze šlechtění v německém Hadmerslebenu a potomkem dvou špičkových rodičů s elitní kvalitou a tou je Bernstein. Když kdokoliv vysloví toto jméno, okamžitě naskočí skutečně „sicher und fest“ potravinářská kvalita E po rodičích Akteuru a Privilegu. Ta jistota v obsahu dusíkatých látek, objemové hmotnosti, a také čísle poklesu je doslova ohromující. Sice vyšší rostliny, ale s velmi slušnou odolností poléhání, navíc s velmi dobrým zdravotním stavem listu a vysokou odolností napadení fuzariózami klasu představují jistotu uplatnění v široké škále pěstitelských podmínek. Polopozdnost dává předpoklad také pro využití pozdní vláhy v červnu pro tvorbu výnosu, zatímco u některých ranějších odrůd může být již pozdě. Dalšími elitními materiály v našem portfoliu jsou dvě osinatky Emilio a Energo, obě ranější a z rakouského šlechtění v Edelhofu. Kromě jistoty kvality u těchto materiálů vyniká také plasticita a schopnost vypořádání se i s horšími pěstitelskými podmínkami. Díky velmi dobrému zdravotnímu stavu byly obě odrůdy v Rakousku zařazeny také do biosortimentu. Stále prodávanou odrůdou s E kvalitou od BORu je Arktis, jak napovídá název - etalon pro hodnocení mrazuvzdornosti odrůd. Jako další potomek Akteuru vše jistí excelentní potravinářskou kvalitou, vhodností pro pozdní termíny setí, vysokou odolností poléhání a špičkovými výnosy v intenzivních pěstitelských technologiích.

Sortiment A pšenic se sluší začít hned novinkou a v podstatě jedinou ranější pšenicí v této skupině potravinářské kvality a tou je odrůda Apostel, která patří k nové generaci odrůd s mimořádně dobrým zdravotním stavem, tedy připraveností do technologií s minimálními nebo v případě bioprodukce žádnými vstupy fungicidů. Vysoká odolnost poléhání, produktivní klas odolávající přísuškům a jistota mrazuvzdornosti dělají z této odrůdy favorita do budoucna. Poloranou vracející se legendou je bezesporu JB Asano, u kterého je restart obliby zapříčiněn zejména excelentními výsledky v přísuškových lokalitách a na vláhu chudých ročnících jako je ten letošní. Dalšími dvěma polopozdními odrůdami s výbornou prací v suchu jsou EtanaZeppelin, obě s jistotu pekařské kvality A, zejména velice stabilní hodnotou čísla poklesu, velmi dobrým zdravotním stavem listu i klasu a s velmi jistým přezimováním. První z nich je vyššího vzrůstu a lze ji využít pro pozdní termíny setí a velice dobře snáší obilní předplodinu. Druhá jmenovaná odrůda je středního až nižšího vzrůstu s velice dobrou odolností poléhání a rovněž dobrým vývojem po obilní předplodině. Velice povedenou odrůdou od šlechtitelské firmy Strube je Pankratz, polopozdní až pozdní materiál na kratším stéble, tvořící výnos počtem klasů a určený pro vyšší intenzitu výživy. Kromě obsahu NL splňuje parametry pro elitní pšenice. Velmi dobrý zdravotní stav listu i klasu dovoluje úsporu financí za chemickou ochranu. Zárukou úspěchu této odrůdy při kontinentálních zimách je velmi jistá mrazuvzdornost. Výborný výnosový potenciál potvrzuje již dlouhá léta v pokusech SDO.

Vlajkovou lodí z flotily odrůd z BORu je chlebová pšenice Gordian, která splňuje vše, co pěstitel od kvalitní odrůdy očekává, a proto je naší nejmnoženější odrůdou. Excelentní výnos je doložen výsledky SDO, kde vítězí tato odrůda nad všemi ostatními potravinářskými odrůdami v neošetřené variantě. Gordian patří mezi několik málo pšenic s velmi širokým oknem pěstitelských podmínek, které dokáže zvládnout od přísuškových lokalit až po podhorské oblasti, bez ohledu na zvolenou předplodinu a termín setí. Velice dobrý zdravotní stav listu i klasu dovoluje tuto odrůdu pěstovat i při nižší dávce fungicidů a krátké stéblo představuje úsporu v nákladech na morforegulátory. Jedná se sice o chlebovou pšenici, ale s elitními hodnotami objemové hmotnosti a čísla poklesu. Novinkou v sortimentu krmných odrůd je nově registrované WPB Calgary na rozhraní B/C kvality s excelentním výnosem, překonávajícím některé zavedené čistokrevné krmné odrůdy. Bonusem je krátké stéblo odolné poléhání, výborný zdravotní stav a plasticita v termínu setí. Vyniká vysokou odolností porůstání zrna. Lze ji sít také po obilní předplodině. Hewitt už je známý pojem nejen v tenisovém světě, ale také mezi pěstiteli krmných pšenic. Tato odrůda má kromě vysokého výnosu široké pěstitelské okno z hlediska oblasti pěstování, volby termínu setí a snášenlivosti setí po obilní předplodině. Lze ji díky velmi dobrému zdravotnímu stavu pěstovat i při nižší míře chemické ochrany.

Pěstitelům ozimého ječmene můžeme již několik let nabídnout dvouřadou odrůdu Breunskylie, v praxi velice oblíbenou od významného německého šlechtitele ječmenů, jehož jméno je skryto v názvu odrůdy. Odrůda se kromě výnosu pyšní nadstandardním podílem předního zrna, HTZ a obsahem dusíkatých látek. Šestiřadá odrůda Azrah vyniká svou plasticitou, velice dobrou odolností poléhání a vysokým podílem předního zrna.

Nabídka pro letošní sezónu je široká a za tým firmy BOR věřím, že si u nás dobře vyberete, protože vzájemná spokojenost dělá přátele.

Graf: Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování, doporučené odrůdy kvality B (SDO, ÚKZÚZ 2014–17)
Graf: Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování, doporučené odrůdy kvality B (SDO, ÚKZÚZ 2014–17)

Související články

České konzumní odrůdy bramboru

16. 06. 2019 Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 318x

Co ukázaly ročníky 2016/17 a 2017/18 z hlediska růstu a vývoje pšenice

13. 06. 2019 RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 272x

Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018

05. 06. 2019 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 264x

Výnosná investice v nejisté sezóně

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 1591x

Do sucha jako dělaný

29. 04. 2019 Ing. Jiří Matuš, Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 1719x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail