Chemap Agro s.r.o.

Fenomen - pšenice, za kterou se ohlédnete

01. 11. 2020 Ing. Jiří Šilha, Ph.D.; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 693x

Fenomen je velmi nadějná středně raná osinatá odrůda pšenice ozimé, která budí pozornost v odrůdových přehlídkách i na provozních plochách, a proto by bylo vhodné si tuto výjimečnou osinatku popsat podrobněji.

Fenomen zaujme na první pohled oko agronoma kompaktním habitem rostliny: krátké pevné stéblo, široký praporcový list s velkou listovou plochou v kombinaci s fenomenální produktivitu klasu, kterou vyniká nejen v rámci osinatých pšenic. Rostliny jsou nízké a stabilní, proto bez nutnosti použití morforegulátorů během sloupkování při základní intenzitě pěstování. Předností odrůdy Fenomen je výborný zdravotní stav listu, což potvrzoval i na polních dnech. Poskytuje velmi vyrovnané výnosy napříč všemi oblastmi pěstování, a bez problémů funguje i na horších písčitých půdách či při pozdním setí, ale v takových případech je vhodné zvýšit výsevek.

Výborné zkušenosti v suchém roce 2019 byly i v oblastech postižených suchem, kde zachová produktivitu klasu. To dokládá výkon na polním dnu ČSO Litovice, kde Fenomen doslova zářil, a nakonec dosáhl výnosu 7,84 t/ha což představuje 103,7 % na soubor pěstovaných pšenic.

Dosahuje bez problémů potravinářskou kvalitu A. Z kvalitativních parametrů vyniká vysokým číslem poklesu a jeho stabilitou, vysokou hodnotu Zelenyho testu a vysokou objemovou hmotností (800 g/l). Výborný je i obsah dusíkatých látek, ale jak už to bývá u vysoce výnosných odrůd, je nutné vhodně hnojit N a S hnojivy. Kvalitu neohrozí ani deštivý průběh žní - drží kvalitu.

Fenomen má na podzim rychlejší vývoj, je citlivý na chlortoluron. Má velmi dobrou mrazuvzdornost. Hustotu porostu doporučujeme upravit na jaře aplikací CCC na konci odnožování a počátku sloupkování (CCC 0,8-1,0 l/ha) společně s aplikací močoviny nebo DAM (5–15 kg/ha) a hnojivem CereaSTART 3,0 l/ha. Vzhledem k velmi dobré odolnosti vůči poléhání již další zásah na zkrácení stébla není nutný, redukovanou dávku ethephonu doporučujeme pouze u přehoustlých porostů a za vlhkého průběhu počasí. Fungicidní ochranu zaměřujeme na kontrolu pat stébel, střední dávku na ošetření praporcového listu a při vlhkém průběhu počasí je vhodné ošetření klasu.

Výživa dusíkem v dávce 140–190 kg N/ha je rozdělena do regenerace (50–60 kg N/ha), produkční dávky (60–80 kg N/ha) a kvalitativního hnojení (40–50 kg N/ha), přičemž by měla být zahrnuta rovněž hnojiva se sírou. Velmi důležitý je termín dodání N pro podporu kvality zrna, ideální je dodání N i přes list např. hnojivem NitroTOPNG v dávce 10–20 l/ha společně s dalšími přípravky na ochranu rostlin.

Za zmínku jistě stojí, že v roce 2018 v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií, pořádanou ZVÚ v Kroměříži, kdy je hodnocen nejen výnos a kvalita zrna, ale i ekonomika pěstování, se ze 61 soutěžních variant umístil Fenomen celkově na nádherném 3. místě, těsně následován Fakirem, který se umístil 5. Obhajoba v roce 2019 byla zhatěna nevídaným přemnožením hrabošů.

Mnoho předních hospodářů již Fenomen pěstuje, zkuste jej letos i vy. Je fenomenální.

Související články

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1214x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 325x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 416x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 386x

Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20

19. 03. 2021 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 413x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail