Chemap Agro s.r.o.

Festulolium - více než 2 v 1

06. 11. 2017 Ing. Martin Müller, Ph.D; DLF Seeds s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1120x

Festulolium je oficiální název travního druhu, který se u nás již více než 25 let běžně pěstuje na loukách, pastvinách i orné půdě. V minulosti, ale i dnes se často stále ještě nazývá mezirodovými kříženci. Tento název odkazuje na způsob vzniku. Jedná se totiž o druh, který vznikl křížení kostřavy (Festuca) a jílku (Lolium). Cílem křížení bylo zkombinovat příznivé vlastnosti kostřav, jako jsou vytrvalost, odolnost suchu a zimě s kladnými vlastnostmi jílků, zejména vysokou kvalitou píce, výnosem a rychlým vývojem. Díky způsobu svého vzniku křížením různých druhů, je v rámci toho travního rodu velká variabilita vlastností a způsobu využití. Pouze pokud budeme respektovat vlastnosti různých typů a odrůd, můžeme naplno využít jejich předností. Nejde ani tak o to, křížením jakých druhů odrůda vznikla, ale o to, čemu se ve finále blíží!

Agronutrition

Základní rozdělení je na typy kostřavovité a jílkovité. Jak už název napovídá, kostřavovité mají převážnou část genů - 90 % a více kostřavy rákosovité. Jejich vlastnosti a způsob využití odpovídají kostřavě rákosovité. Tyto odrůdy můžeme charakterizovat jako vysoce výnosné, velmi vytrvalé s dobrou odolností různým stresovým situacím a nepříznivým podmínkám prostředí, jako je sucho, chlad, ale i zamokření. Při porovnání s kostřavou rákosovitou mají odrůdy festulolia tohoto typu vysokou kvalitu píce a stravitelnost. To potvrzují např. výsledky zkoušení odrůd ve Švýcarsku, kde se všechny zkoušené odrůdy festulolií umístily v rámci hodnocení stravitelnosti v TOP 25 %. Vysokou kvalitu píce těchto odrůd potvrzuje i vysoká stravitelnost vlákniny (NDF), překonávající i jílky vytrvalé považované za nejkvalitnější trávy, byť v celkové stravitelnosti se jim rovnat nemůže.

Tab. 1: Výnos a kvalita píce jílkových festulolií (Maďarsko, 2 stanoviště, jaro 2017)

Druh

Odrůda

Výnos zelené hmoty (t/ha)

NL (%)
v 1. seči

Vláknina (%)
v 1. seči

Festulolium

Bečva

30

22

21

Festulolium

Bečva

31

18

24

Graf 1: Porovnání stravitelnosti NDF (%) různých druhů trav
Graf 1: Porovnání stravitelnosti NDF (%) různých druhů trav

V rámci kostřavovitých odrůd se profilují v současné době odrůdy vhodné zejména pro sečné využití na seno a senáž. Jedná se o odrůdy Felina, Hykor a Mahulena. Tyto odrůdy jsou charakteristické vysokým výnosem hmoty. Jejich využití je zejména v lučních směsích a v krátkodobých směsích na orné půdě. Na druhé straně se pěstují odrůdy pastevního typu, které mají hustější a jemnější drn. Mezi tento typ patří odrůdy Fojtan, Rebab, Honak a Hipast. Tyto odrůdy se uplatní zejména ve vytrvalých pastevních směsích. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v Česku, kde se vyskytují oba extrémy limitující vytrvalost travních druhů – sucho a mráz, by měly představovat kostřavovitá festulolia a kostřava rákosovitá základní komponenty vytrvalých lučních a pastevních směsí. Jejich podíl by měl činnost alespoň 30 % v lučních a 20 % v pastevních směsích.

Festulia kostřavovité
Festulia kostřavovité

Další skupinou festulolií jsou odrůdy charakteru jílku. Vzhledem k tomu, že existuje více druhů jílku od mnohokvětého přes hybridní až po vytrvalý, máme více typů jílkových festulolií. Momentálně největší skupinu tvoří odrůdy, které jsou charakteru jílku mnohokvětého italského - Bečva, Achilles, Hostyn, Perun, Perseus, nově i Helus a Hyperon. Jílku hybridnímu až vytrvalému se podobá odrůda Lofa. Oproti ostatním je nižší, s vyšší hustotou drnu. Jílkovitá festulolia se oproti jílku mnohokvětému vyznačují vyšší vytrvalostí po dobu 3–4 (5) let oproti jílku, který vydrží v porostu 2 roky. Výhodou festulolií je i vyšší odolnost stresovým podmínkám, jako můžou být nízké teploty a sucho. Zemědělci ocení i menší intenzitu metání do druhé a další seče, což přináší lepší kvalitu píce.

Jílkové festulolia
Jílkové festulolia

Největší uplatnění najdou tyto odrůdy v krátkodobých směsích s jetelem lučním ale i vojtěškou na orné půdě. Velmi vhodné jsou i pro přísevy trvalých travních porostů ať už pro výrobu senáže anebo pro spásání, kde se díky rychlému vývoji mohou dostatečně prosadit a přispět ke zvýšení produkce a zejména kvality píce.

Možné je i pěstování těchto odrůd v monokultuře. Velkou popularitu si tento způsob využití jílkových festulolií získává třeba v Maďarsku, kde se pěstují na ploše 3000 ha. Zemědělci je sejí na podzim a na jaře využívají na 2–3 seče. Poté vysévají kukuřici, anebo připraví pozemek na ozimy. Produkce jílkových festulolií v tomto způsobu pěstování překonává ozimé žito na senáž při výborné kvalitě píce s 18–20 % dusíkatých látek a vláknině na úrovni 20–24 % s vysokou stravitelností. Takováto senáž je samozřejmě vítanou složkou krmných dávek dojnic i dalších kategorií skotu.

Festulolium - více než 2 v 1

Festulia kostřavovité
Jílkové festulolia

Související články

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 123x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 127x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 123x

LG Imposanto - imposantní výnos i kvalita

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 83x

Suchovzdorné pšenice Caussade 2018

27. 08. 2018 Bc. Iveta Křížová; Caussade Osiva, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 133x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail