Chemap Agro s.r.o.

Jak naočkovat osivo sóji a zajistit úspěšnou fixaci vzdušného dusíku?

09. 04. 2019 Jürgen Recknagel a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 807x

Rostliny sóji luštinaté (Glycine max), stejně jako všechny luskoviny, hostí hlízkovité bakterie, které fixují vzdušný dusík (N). V sóji jsou to bakterie Bradyrhizobium japonicum, které se přirozeně nevyskytují v evropských půdách. Pečlivá inokulace osiva, popřípadě půdy, je nutná k tomu, aby se vyvíjející se kořeny vzcházející sóji dostatečně kolonizovaly bakteriemi již na počátku vegetace.

Agronutrition

Vysoká návratnost kvalitních inokulantů

Kvalitním naočkováním osiva se dosáhne vysoké míry biologické konverze a následné fixace vzdušného dusíku rostlinami, která může plně pokrývat potřeby dusíkaté výživy pěstované sóji. Očkování osiva zvyšuje výnos semen (t/ha) a obsah proteinu o 40–60 %. Cena naočkování osiva kvalitním přípravkem se v Evropě pohybuje kolem 25 €/ha bez DPH v závislosti na hustotě výsevku a zvoleném inokulantu. Návratnost investice do kvalitní inokulace osiva je proto velmi vysoká.

Zásadní je smysl pro detail

Očkování osiva: Očkovací látky obsahující živé kmeny rhizobia se na evropském trhu prodávají buď ve vlhké pevné nebo kapalné formě. Hlavním cílem je aplikovat bakterie na osivo nebo půdu tak, aby zůstaly životaschopné a mohly „infikovat” rostoucí kořeny vzcházejících rostlin sóji. Nejjednodušší způsob je koupit si již naočkované osivo. Praxe však ukazuje, že plně spolehnout se na předem naočkované osivo se příliš nevyplatí, protože životaschopnost očkovací látky v době výsevu je velmi variabilní. Nejběžnějším přístupem je použití kontaktního očkování osiva těsně před výsevem. Přípravky na bázi rašeliny (např. HiStick®, LEGUMEFiX®) mohou být míchány ručně přímo v zásobníku sečky nebo pomocí stavební míchačky. Přesné míchačky se obvykle montují na traktor a používají se tam, kde očkovací látka na bázi rašeliny obsahuje přidané polymerní lepidlo (např. Force® 48). Nicméně lepidlo musí mít dostatek času na zaschnutí na osivu tak, aby se osivo v secím stroji nezachytilo.

S osivem je třeba zacházet opatrně. Přesýpání osiva mezi „big-bag” obaly je jedním z možných způsobů jemného promíchání očkovací látky s osivem. Inokulace přesýpajícího se osiva nástřikem je velmi účinná, ale může být použita pouze s kapalnými přípravky (např. LIQUIFiX® , Rhizoliq®, Turbosoy®)

Očkování půdy: Očkování půdy se provádí ve Francii, obvykle v kombinaci s kontaktním očkováním osiva. Inokulační granulát se aplikuje pomocí granulátoru na secím stroji. Dosaženy jsou velmi dobré výsledky, ale je třeba dbát na to, aby granulát plynule procházel přes secí stroj. Kombinace inokulace osiva a inokulace půdy je velmi účinná.

Obr. 1: Výsledkem symbiózy kořenů sóji s rhizobiovými bakteriemi jsou kořenové hlízky. Rostliny sóji vzešlé z naočkovaného osiva mohou ze vzduchu přijmout 60–80 % celkové potřeby dusíku, který je odebírán plodinou. Intenzitu tvorby kořenových hlízek zkontrolujte za 6 týdnů po výsevu opatrným vykopáním mladých rostlin (zdroj: Deutscher Soja Förderring)
Obr. 1: Výsledkem symbiózy kořenů sóji s rhizobiovými bakteriemi jsou kořenové hlízky. Rostliny sóji vzešlé z naočkovaného osiva mohou ze vzduchu přijmout 60–80 % celkové potřeby dusíku, který je odebírán plodinou. Intenzitu tvorby kořenových hlízek zkontrolujte za 6 týdnů po výsevu opatrným vykopáním mladých rostlin, (zdroj: Deutscher Soja Förderring)

Očkovací látky a kmeny

Mezi inokulanty, které používají stejné nebo podobné kmeny rhizobia, existují výrazné rozdíly. Produkty na bázi rašeliny (např. HiStick®, LEGUMEFiX®) jsou považovány za standardní inokulační produkty. Mezi jejich výhody patří i zbarvení ošetřeného osiva. Použití polymerních lepidel je zvláště důležité pro pneumatické setí, protože tyto secí stroje mají tendenci odstraňovat očkovací látku ze semen.

Obr. 2: Aplikace očkovací látky za použití míchačky je běžná praxe. Rychlost klíčení osiva může být snížena v důsledku fyzického poškození semen. Větší množství osiva se obvykle inokuluje pomocí stříkacích pistolí nebo míchadly namontovanými na traktorech.
Obr. 2: Aplikace očkovací látky za použití míchačky je běžná praxe. Rychlost klíčení osiva může být snížena v důsledku fyzického poškození semen. Větší množství osiva se obvykle inokuluje pomocí stříkacích pistolí nebo míchadly namontovanými na traktorech.

Kapalné očkovací přípravky (např. LIQUIFiX®, Rhizoliq®, Turbosoy®) mají řadu aditiv a používají polymery pro ochranu a adhezi. Na rozdíl od produktů na bázi rašelin, tekuté očkovací přípravky nemění barvu osiva, což znamená, že očkované osivo musí být pečlivě označeno.

Přípravky k inokulaci osiva sóji se liší také použitými kmeny rhizobia. Zatímco francouzský kmen G49 byl standardem, v současné době se používají různé nové kmeny od společnosti Embrapa v Brazílii, od USDA a od kanadských a jihoafrických institutů. Někteří výrobci kombinují v jednom produktu několik kmenů. I v Číně, kde je Bradyrhizobium japonicum v půdě hojně zastoupeno, je používání inokulace osiva na vzestupu, protože moderní komerční kmeny slibují vyšší výkon při konverzi dusíku.

Množství rhizobií v inokulantu je klíčovou vlastností a indikátorem kvality. Kolik bakterií obsahuje gram přípravku při expedici od výrobce, kolik bakterií přežije dodání na farmu a jaké množství se skutečně nachází na ošetřeném osivu, když přichází do styku s půdou? Údaje výrobce jsou obvykle mezi jednou a třemi miliardami na gram vakcíny (1×109 nebo 3×109). Čím vyšší je počáteční počet, tím větší je šance, že dostatečné množství bakterií přežije i za nepříznivých podmínek až do klíčení semen. Nicméně i produkt s nižší koncentrací může být lepší, pokud je kvalita rhizobií a formulace lepší. Existují znatelné rozdíly v kvalitě rhizobií. Je velmi důležité, aby co nejvíce bakterií přežilo co nejdelší dobu po setí, dokud se nezačnou množit samy na rostlině. Například Rhizoliq a Turbosoy podporují procesy stabilizace rhizobia po dobu až 15 dnů.

Bakterie Rhizobium jsou citlivé na pH půdy mimo rozmezí 6,5–7,5. Biofilm/Terragro (Maďarsko) nabízí kmeny, které byly vybrány pro kyselé nebo alkalické půdy.

Obr. 3: Úspěšná inokulace je nezbytná pro produkci sóji. Sója bez hlízek (vlevo) trpí nedostatkem dusíku. Úspěšné očkování může poskytnout všechny další potřeby dusíku z půdního vzduchu (vpravo) (foto: Josef Wasner)
Obr. 3: Úspěšná inokulace je nezbytná pro produkci sóji. Sója bez hlízek (vlevo) trpí nedostatkem dusíku. Úspěšné očkování může poskytnout všechny další potřeby dusíku z půdního vzduchu (vpravo). (foto: Josef Wasner)

Doporučení pro praxi:

  • Účinný inokulant používejte v souladu s etiketou a doporučeními výrobce
  • Osivo by mělo být naočkováno dvojitou dávkou inokulantu při prvovýsevu sóji. Kdy se také doporučuje kombinovat dva různé inokulační přípravky.
  • V ideálních podmínkách ošetřujte osivo očkovací látkou těsně před výsevem, nejlépe v den výsevu.
  • Inokulanty skladujte v chladu a temnu při teplotách do 25 °C.
  • Ultrafialové záření likviduje bakterie. Chraňte inokulanty i nainokulovaného osiva před přímým slunečním zářením.
  • Míchejte osivo ošetřené polymery pro zvýšení přilnavosti inokulantu po dobu 20 minut, aby se zamezilo slepení jednotlivých semen.
  • Secí stroje a ústrojí zbavte reziduí mořidel z předchozího použití.
  • Zabraňte kontaktu inokulantu s chlorovanou vodou.
  • Tvorbu a růst hlízek zkontrolujte 6 týdnů po výsevu.
  • Pokud nenastane dostatečný rozvoj hlízek do fáze kvetení, kompenzujte nedostatečnou fixaci vzdušného dusíku přihnojením v dávce cca 50 kg N/ha.

Další informace

Další články

Příručku o zkoumání aktivity hlízek lze nalézt na online archivu pro organické zemědělství (Organic Eprints): Pommeresche and Hansen (2017): Examining root nodule activity on legumes. FertilCrop Technical Note (http://orgprints.org/31344/).

Video

Webové stránky Německé asociace pro sóju, www.sojafoerderring.de, poskytují komplexní informace o pěstování sóji včetně výsevu a inokulace. Na stránkách také můžete nalézt video týkající se inokulace osiva soji (originální název: „Impfung von Sojasaatgut“).

Zdroje

Informace zde uvedené jsou výsledkem šetření a studií provedených společností Deutsche Sojaförderring (Německá asociace pro sóju).

Autoři: Jürgen Recknagel, Leopold Rittler, Donal Murphy-Bokern, Martin Miersch, Fabian van Beesten

Překlad: Ing. Martina Semrádová, Agrinova Group

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 495x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 538x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 378x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 889x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 441x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail